18

nedjelja

siječanj

2015

Živo blato

Monetarna politika (živog blata).

Novčani (bankarski) krediti su (za razliku od proruske ovisničke privrede koja je postojala u socijalizmu) postali dostupniji. Ne bez obaveze.
Tko je podigao (nerazumno) kredit u problemu je ... tko je razmislio i podigao kredit u teškoćama je ... tko kredit nije podigao bio je u poteškoćama ali mu se sada čini kao da ih nikad nije imao.
Gospodarska depresija znatno otežava kreditnu zaduženost, koju dodatno produbljuje valutna klauzula vezanosti za švicarski franak (koji je znatno porastao i uvećao kreditne rate).
Posebno kreditne dužnike čiji su krediti vezani za švicarski franak iritira stabilnost kune i eura (te su zapravo skoro udvostručili svoja dugovanja po njima bez vidljiva razloga).
U čemu se očituje odgovornost prema kreditima? Valutna klauzula (vezanosti za određenu valutu) obavezuje nas poštivati rizičnost i promjenjivost deviznih tečajeva ...

Kapitalističko društvo (nije to ono društvo koje opisuje Karl Marx, Engels, Lenin ili komunističke marionete Tito, Castro, ...) negirajući temeljne odredbe feudalizma promovira slobodnije društvo (rada, trgovine, ...). Sloboda je stupiti i u izrabljivački odnos (što su komunistički teoretičari prihvatili kao osnovno obilježje kapitalizma). Sloboda podrazumijeva odgovornost (prema sebi i društvu).


Krediti s valutnom klauzulom pretpostavljaju istinski novac (npr švicarski franak). Što bi kreditni dužnici vraćali da su umjesto kuna u protuvrijednosti preuzeli kredit u švicarskim francima? (Zakoni RH reguliraju bankarsko poslovanje, ...)
Teško gospodarsko stanje i dodatan porast švicarskog franaka je otežao život svim kreditnim dužnicima, napose onim kojima je ugovorno devizna klauzula vezana za švicarski franak.
Banke (kao nezaobilazni instrument modernog gospodarstva) ne mogu biti predmet kritika. Banke (po teoriji) imaju svoje mjesto i funkciju u gospodarstvu ...


Koje je riješenje?
Kritizirati banke i tražiti monetarnu reformu u sustavu koji ukazuje na druge probleme je neodgovorno i ideološki usmjereno.
U kapitalističkom sustavu (u kojem je odgovornost za vlastito dobro temeljna vrijednost) slobodu odlučivanja koristite uspješno ili manje uspješno.
Podizanje dugoročnih i većih kredita (u tranzicijski i globalnim procesima opterećenom slabašnom nacionalnom gospodarstvu) je vrlo rizično.
Pri prvom porastu tečaja švicarskog franka, većina kreditnih dužnika je morala konvertirati kredite u stabilnije valute. Ako su to banke odbijale, morali su podići kredite u eurima i zatvoriti kredite u švicarskim francima (iako ih to ne bi oslobodilo rizika ... porasta eura ili smanjenja vrijednosti kune). Istovremeno su morali tražiti od državne vlasti pomoć (promjenu zakona o deviznoj konverziji kredita).
Najveća je odgovornost na kreditnim dužnicima (pri prvom porastu tečaja švicarskog franka nije im izgledalo primamljivo podići kredit kojim bi podmirili postojeći kredit jer su bili obavezni platiti barem pola sveukupne kamate, sada je porast tečaja nadmašio štete isplaćivanja cjelokupnog kredita novim kreditom ...).
U RH je oko 20 milijardi kuna kredita vezanih za franak. U stanju državne blagajne, porasta javnog duga i rasprodaje državne imovine nemoguće je očekivati državnu novčanu pomoć dužnicima.

Očekuje se samo monetarna reforma (koja nema nikakvog smisla). Provoditi monetarnu reformu kako bi prikrili neodgovornost i nesposobnost kreditnih dužnika je štetno. Ustanovili smo tromost i nesposobnost dijela stanovništva (koje je lakomisleno i neodgovorno prihvatilo određene obaveze ...).
Pad gospodarskih aktivnosti je svima otežao život. A jedan je od čimbenika kreditne krize ...
Vlast koja je izazvala pad gospodarske aktivnosti je pridonijela toj krizi. (I namjerno, i zbog nesposobnosti.)
SDP-ovska vlast namjerno urušava hrvatsko gospodarstvo. Iako ne bi uspjeli ni kad bi imali dobre namjere. Nesposobni su (što im je trebalo poslužiti kao alibi za razaranje hrvatskog gospodarstva).

Pozadina specijalnog rata (nametanja gospodarske krize; započete račanovim povratkom na vlast 2000.g.) ruska je politika rušenja međunarodnog financijskoga sustava. Stvaranje izolacionizma (onakvog kakav je vladao u doba hladnog rata).
Politička stranka (koja se po ruskom običaju prikazuje kao humanistički, antifašistički, pravedni i prosvijetljeni pokret) Živi zid zapravo je svojim javnim istupima stvorilo i stvara obmanu koja bi trebala uroditi monetarnom reformom sličnoj onoj u Mađarskoj, što umjesto ukazivanja na slabosti kreditnih dužnika (koji su dio cjelokupnog gospodarstva, makar kao potrošači ...) (neselektivno) proziva vladajuće.
Istina je kako je SDP svojim postupcima urušio hrvatsko gospodarstvo s namjerom približiti RH Rusiji, udaljiti nas od zapadnog slobodnog svijeta.
Sudjeluju u ruskoj operaciji suprotstavljanja zapadnom, specijaliziranom i visoko učinkovitom društvu. Nekad nesvrstani, danas monetarno osviješteni ... (!?)

Nesposobnost Živog zida uočiti bitne osobine procesa koji se odvijaju i sustavno prozivanje svih Vlada (protivno činjenicama) samo ukazuje na tešku manipuliranost nezrelim (politički nedoraslim) htijenjima, kao i socijalnom ugroženošću pogođenih krizom.
Živo blato.