15

petak

kolovoz

2014

Zablude o pravednosti

Komunizam (kao pojam koji je kroz povijest poprimao drukčije značenje) treba kritički sagledati.

Hrvatska enciklopedija, svezak 6 (2004.), navodi sljedeća četiri značenja pojma "komunizam":

1. Ideja savršenoga, besklasnoga društva potpune jednakosti ljudi.
2. Politička ideologija utemeljena na ukidanju privatnoga vlasništva i na uspostavi zajedničkoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju.
3. Politički pokret (komunistički pokret) koji obuhvaća ukupnost komunističkih stranaka (često u njihovom nazivlju i : "partija"), organizacija i skupina u svijetu.
4. Politički sustav totalitarne jednostranačke vlasti. (Komunizam, http://hr.wikipedia.org/wiki/Komunizam)Komunizam kao oblik društvene organiziranosti nakon pojave privatnog vlasništva (privatno vlasništvo je civilizacijski doseg) je negacija civilizacijskog razvoja. Privatno vlasništvo je ukinulo prvobitnu zajednicu. Od tada čovječanstvo napreduje ... Pojava privatnog vlasništva pogodovala je ljudskoj kompleksnosti osobnosti. Osobnost proističe i iz psihološko-fizioloških faktora (a ne samo o društvenoj nadogradnji).
Sociološke (ili neke druge teorije proistekle iz društvenih znanosti (koje proučavaju društvenu nadogradnju)(npr. pravo)) teorije ne mogu u potpunosti objasniti (pa time ni ponuditi prikladan društveni sustav) složenost ljudske prirode ...
Zajedničko vlasništvo reducira čovjekove potrebe (i stavlja ih u određene okvire, što je negacija prirode).

Komunizam je zabluda masovnih ubojica koji svoju ubilačku prirodu sakrivaju iza teorija o promjeni svijeta (a ne sebe sama) ... onaj tko ne poštuje tuđu osobnost spreman je i ubiti ...
U tom smislu ne postoji niti Nova pravednost. To je floskula onih koji griješe uvijek na isti način - griješe prema bližnjem (a ne prema sebi ... iako je to greška i prema sebi).

Gospe sinjska ako si u stanju ... uzmi Jovu a vrati nam Franju