Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


03.09.2011., subota, 13:49

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 90/2011) u daljnjem tekstu Zakon, Grad Zadar o b j a v l j u j e

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Stupanjem na snagu ovog Zakona, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

- svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s

prostornim planom
koji je važio na dan dan stupanja na snagu ovog Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu sa Planom pod uvjetom i u postupku propisanom ovim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se nadležno upravnom tijelu Grada Zadra:

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

GRADA ZADRA

Narodni trg 1, 23000 ZADAR

Zahtjev se može predati neposredno u pisarnici na Narodnom trgu 1 u Zadru ili preporučeno poštom.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi ili na web stranici www.grad-zadar.hr.

Zahtjevu se prilaže:

1) geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, izrađen od ovlaštenog geodeta,

2) tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,

3) dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,

4) uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavak 1. podstavak 1. i članka 17. stavak 4. Zakona ,

5) dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Iznimno, kada se u postupku izdanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u vrijeme primanja stranaka:

svaki radni dan od 8,30 do 12,00 sati,

odnosno za period od 1. srpnja do 31. kolovoza u vremenu od 7,30 do 11,30

u prostorijama Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u Zadru, Brne Krnarutića 13, drugi kat,

telefon 023 208 033, web stranica www.grad-zadar.hr.

GRADONAČELNIK

Zvonimir Vrančić
Obrazac zahtjeva za legalizaciju .pdf
http://www.grad-zadar.hr/vijesti/j-a-v-n-i-p-o-z-i-v-za-podnosenje-zahtjeva-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju

Kao razlog dostavljanja uvjerenja o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine navodi se članak 5. Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama, koji glasi:
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na nezakonito izgrađenu zgradu, koja se nalazi u području koje je prostornim planom uređenja općine, grada i velikog grada, Prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom, koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, određeno kao:

– površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m, osim za nezakonito izgrađene zgrade isključivo stambene namjene i zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva, za koje podnositelji zahtjeva mogu dokazati da su ih stalno koristili za tu svrhu prije 21. lipnja 2011.,

Članak 17. je naveden zbog smanjenja Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru:
Na primjenu dopunskih korektivnih koeficijenata za umanjenje iznosa naknade od 50% do 75% ima pravo podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade:

– namjene isključivo stambene građevinske (bruto) površine do 400 m2 koja je njemu i članovima njegova kućanstva jedina nekretnina na području Republike Hrvatske, koja se ne nalazi u prvoj položajnoj zoni i uz uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. na adresi nezakonito izgrađene zgrade,:


Mediji netočno objavljuju vijesti kako će legalizacija koštati 2000, 3000 ili 10.000kn. To je samo cijena kazne koja je ranije bila 0kn za svih koji su tražili dozvole do kraja 2004., a 50% komunalne naknade za one koji nisu nikad pokušali dobiti dozvolu. Legalizacija će koštati kao i gradnja nove legalne kuće (doprinosi, arhitekti..) + ta nova kazna za legalizaciju.


ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA NN 90/2011
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1922.html

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI NN 90/2011
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1923.html

UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU
http://www.mzopu.hr/doc/Propisi/146_1.1.pdf

O legalizaciji: http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=8411

Povezano:
- Troškovi legalizacije
- nova-uredba-o-legalizaciji-donesena-je-na-sjednici-vlade-2582011
- novi-zakon-o-legalizaciji
- komunalni-doprinosi-i-cijena-legalizacije
- Komunalni doprinos - Pašman
- Legalizacija u Rogoznici


Komentari (3) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< rujan, 2011 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja