Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


13.05.2009., srijeda, 15:25

Kolektor i ispust Ždrelac

Nautička karta - Ždrelac Stalni stanovnici naselja Gladuša javljaju da se ponovo dovoze fekalne vode s cijelog otoka u kolektor Ždrelac i ispuštaju u more bez pročišćavanja. Tko to dovozi do kolektora i tko je odobrio ne znam, niti ovo pišem zbog skorih izbora. Nisam vidio ni čuo da netko od kandidata govori o problemu kolektora i kanalizacije.
Prošle godine je bila ista situacija s dovoženjem fekalija. Tada se začepio šaht uz obalu, što znači da se vjerojatno ne koristi ni mehanički pročistač. Ljeti ima puno vikendaša koji bi se bunili, pa se tijekom sezone ne prazne sadržaji septičkih jama u more.

Detaljnije:

Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije, veljača 2006.:
Tablica 63. Trenutno i planirano stanje sust. odvod. komun. otpadnih voda u obalnom području ZŽ
Sustav odvodnje Ždrelac (naselja Banj, Dobropoljana i Ždrelac)
PLANIRANA je izgradnja objekta za prihvat sadržaja septičkih jama s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustom, kao I faza sustava Pašman - Ždrelac. Ovim podprojektom se predlaže IZGRADNJA STANICE ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta Pašman - Ždrelac; tako bi se riješio problem odvoza sadržaja septičkih jama na otoku Pašmanu.


Vjesnik, Subota/nedjelja 19. i 20. kolovoza 2006.
"Prvi biopročišćivač na morskom području"
PAŠMAN – Početkom rujna završit će gradnja sustava odvodnje i biološkog pročišćivača na otoku Pašmanu. HEP-ovi radnici već su na elektromrežu priključili biopročišćivač otpadnih voda kod mjesta Ždrelac, koji će nakon tehničkog pregleda biti pušten u rad.
Riječ je o prvom biološkom pročišćivaču na zadarskome morskom području kroz koji će prolaziti otpadne vode iz svih devet naselja na Pašmanu, a kad završi gradnja cijelog kanalizacijskog sustava na otoku pročišćivač će koristiti samo mjesta Banj i Ždrelac, jer će ostala mjesta dobiti druge biopročišćivače. Iz uvale na južnoj strani otoka pročišćivač će izbacivati otpadne vode u srednji ispusni kanal, koji je od obale udaljen jedan kilometar, a izgrađen je na dubini od 60 metara. Izgradnju biološkog pročišćivača financirali su Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Hrvatske vode i općina Pašman, a u taj je projekt uloženo 3,6 (?) kuna.
Gradnja odvodnog sustava počela je prije devet mjeseci, a trebao je biti gotov do početka kolovoza. Gradnja se odužila zbog radova na teško pristupačnim terenima, loših vremenskih uvjeta i čekanja na priključak na elektromrežu. Javno komunalno poduzeće općine Pašman najavljuje da slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova u gradnji gravitacijskog cjevovoda koji će s biopročišćivačem povezivati Banj i Ždrelac. Izgradnjom toga sustava, cijeli će otok imati riješenu odvodnju u sljedećih 50 godina.
www.vjesnik.hr/Pdf/2006%5C08%5C19%5C06A6.PDF

Pravi biopročistač u onako malom objektu?! Osim toga, kapacitet kolektora Ždrelac (2320 ES) nedovoljan je da bi primio sve otpadne vode otoka Pašmana. To znači da će kapacitet biti iskorišten do maksimuma, sve dok se ne izgradi drugi kolektor.
Kako izgleda pravi pročistač pogledajte na ovim stranicama:
www.odvodnja.hr/STR_UPOV_CENTAR_01.htm
(filter 3mm, odmaščivanje, mikroorganizmi - aktivni mulj, taloženje, bioaeracija),
www.odvodnja.hr/STR_UPOV_BORIK_01.htm
(filter 2mm, polielektroliti..)
Zadar - prvi grad na Jadranu s biopročistačem
Podmorski ispust 29, pročistač 70 milijuna kuna
Za pročistač u Zadru navedeni su svi tehnički detalji, dok o pročistaču u Gladuši znamo samo kako izgleda (slika od 3.7.2006.).

Prostorni plan Općine Pašman (2007.):

8.3. Zaštita voda
Članak 228.
Sve komunalne otpadne vode treba tretirati preko pročistača otpadnih voda.
....
8.4. Zaštita mora
Članak 230.
Planom se ističe potreba intenziviranja gradnje središnjih uređaja (biološko pročišćavanje) za pročišćavanje otpadnih voda u obalnom dijelu Općine Pašman s dovoljno dugim podmorskim ispustom.
Članak 231.
U cilju zaštite mora i podmorja Planom se nalaže potreba izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područjima planirane intenzivnije izgradnje /turističke zone/, ili osjetljivim prirodnim cjelinama.

str.18.:
Za pripadajući okolni morski akvatorij, kao glavni potencijalni prijamnik otpadnih voda s ovog područja, još nisu izvršeni sveobuhvatni odgovarajući oceanografski istražni radovi što je osnovna pretpostavka u svezi definiranja i odabira primjerenog sustava odvodnje.
Do sada su provedeni oceanografski istražni radovi jedino za morski akvatorij Pašmanskog kanala.

str.31.:
- sustav odvodnje Pašman
za naselje Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Pašman i Kraj
- sustav odvodnje Ždrelac
za naselja Ždrelac i Banj.
..
Za svaki odvodni sustav predviđen je jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda smješten na južnoj strani otoka s dispozicijom u more putem dugog podmorskog ispusta. Ukupni kapacitet sustava Ždrelac je procijenjen za 2320 ES (ekvivalent stanovnika), a sustav odvodnje Pašman za 11470 ES.
..
morski akvatorij Pašmanskog kanala, uz koji su smještena sva naselja otoka Pašmana, po svojim karakteristikama svrstava se u osjetljivo područje obalnog mora. Ostali morski akvatorij oko otoka Pašmana obzirom na svoju namjenu i stupanj (ne)čistoće, odnosno kvalitetu vode, spada u more II. vrste, odnosno kategorije tj. manje osjetljivo područje obalnog mora. U osjetljivo područje, odnosno manje osjetljivo područje, obalnog mora dozvoljava se upuštanje otpadnih voda iz sustava odvodnje naselja uz primjenu adekvatnog stupnja čišćenja, te za izgrađena područja veličine 2000 do 10 000 ES mora primijeniti drugi stupanj čišćenja, odnosno najmanje prvi stupanj čišćenja. Dozvoljene koncentracije otpadnih tvari u ispuštenoj vodi moraju biti u propisanim granicama.
Dakle u Pašmanski kanal se neće izlijevati otpadne vode jer su provedeni oceanografski radovi koji su pokazali da je taj kanal osjetljivo područje obalnog mora. S druge strane, za Srednji kanal nisu provedeni oceanografski radovi i more se smatra manje onečišćenim, pa se zbog toga smije zagađivati i bez pravog pročistača. Ne samo da se smije zagađivati s otpadnim vodama Gladuše - trenutno jedinog naselja na južnoj strani otoka, nego će se sve fekalne vode iz svih naselja sa sjeverne strane otoka izlijevati nama ispred naselja, jedva kilometar od obale. To bi moglo trajati godinama, sve dok se ne izgradi novi sustav odvodnje za naselja Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Pašman i Kraj. Njihove otpadne vode će se ispuštati ispred planiranog velikog turističkog naselja Južni Pašman.

Županijski glasnik, broj 15., 2008.:
Na području Općine Pašman izgrađena je prva, druga i treća faza kanalizacijskog sustava ''Ždrelac» koji ima ukupno dvanaest faza. Izgrađen je pročistač otpadnih voda i podmorski ispust u dužini od 1000 metara u moru i 300 metara na kopnu.


Povezane vijesti:
Privlačani žele biološki pročistač
Predstavnici Općine Privlaka boje se kako bi ispust sustava odvodnje u more mogao ugroziti posidoniju i onečistiti ekosustav..
Pritom je predviđena mehanička obrada otpadnih voda, takozvani prvi stupanj pročišćavanja, dok bi se sam ispust nalazio na dubini od 31 metra. Minimalno drugi stupanj pročišćavanja, što još uvijek znači mehaničku obradu otpadnih voda, predviđen je za naselja u unutrašnjosti čije otpadne vode ne bi istjecale u more.

- S ispustom na dubini od 31 metra i postavljanjem difuzora, koji smo sa 75 proširili na 150 metara, postižemo to da sve plaže u okolici mogu dobivati Plavu zastavu. To smo uvjetovali, a također smo propisali i obvezni program praćenja kvalitete mora, na pojasu 200 metara od obale, kako bi se pratilo zadovoljava li ispust. Ne bude li zadovoljavao propisat će se i dodatne mjere, kazala je predstavnica izrađivača Studije utjecaja na okoliš Instituta građevinarstva Hrvatske mr. sc. Anita Erdelez.

U blizini ispusta su bazeni posidonije. S planiranim stupnjem pročišćavanja ribe će biti pune fosfata. Ako prihvatimo ovakav sustav deset godina ćemo čistu kanalizaciju gurati u more. Danas imamo septičke jame zbog kojih su onečišćeni bunari, ali barem imamo čisto more. Struja otpadne vode možda i neće dotjerati do obale, ali će uništiti more i ribu, upozorio je Ive Surić, dok je Pelegrin Mustać, zadužen za komunalne poslove u Općini Privlaka zamjerio što će se i otpadne vodi iz Vrsi "koje imaju svoje gornje more" ispuštati kroz privlački ispust.

- U Petrčanima su četiri hotela, imaju ekopročišćivače i niti jedan ispust u more. Nitko nije protiv kanalizacije, ali ne želimo je na ovakav način. Četiri pročišćivača za Privlaku bi koštala milijun eura. Nismo mi bogodani pa da uništavamo floru i faunu i da nas buduće generacije proklinju, rekao je Pelegrin Mustać.

Njegovom zahtjevu za ugradnjom biološkog pročišćivača pridružio se i zamjenik načelnika Općine Privlaka Dalibor Glavan.

- U današnje vrijeme ima boljih načina za pročišćavanje otpadnih voda od mehaničkog pročišćavanja. Moramo biti trezveni da ne napravimo ekološku katastrofu i učiniti sve po najsuvremenijim standardima, kazao je Glavan navodeći kako će Općina Privlaka dati primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš.

Oznake: kanalizacija


Komentari (3) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< svibanj, 2009 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja