Sanja Show, RTL
Sa snimanja emisije Sanje Doležal posvećene Blogu, Zagreb
(22. studenog 2005.)

Slikao: Dario Markus