Novigrad, Dalmacija
Mjesto podno Velebita blizu Zadra
(15. - 17. travnja 2006.)

Slikao: Dario Markuš