02.12.2007., nedjelja

D'Hondt

Često se čuje kako je D'Hondtova metoda onaj glavni i presudni uzrok postizbornih nelogičnosti i nepravdi. Kaže se da upravo zbog nje propadaju glasovi birača malih stranaka i pribrajaju se u crvenima ili plavima. Pa se onda zaključuje da nije dobro glasati za male stranke jer da će onda D'Hondt svaki takav glas preusmjeriti izbornim pobjednicima.
Evo malog pokušaja da se stvar demistificira i da se vidi što se zaista događa.
Što je D'Hondtova metoda? Čemu služi? Kakve efekte polučuje? Treba li je odbaciti? Korigirati?

Na početku treba naglasiti da je D'Hondtovu metodu kao i bilo koju drugu metodu zaokruživanja nemoguće ocijeniti samu po sebi. Tek u kombinaciji s drugim elementima od kojih su najvažniji visina izbornog praga (ako postoji) i broj mandata po izbornoj jedinici diskusija postaje potpuna. Zato predlažem da se ovdje držimo postojećeg izbornog zakona: svaka naša regularna izborna jedinica delegira po 14 zastupnika u parlament, a prag je 5%.
Obje ove odredbe treba temeljito preispitati (za što se zalažu i Puhovski i Kregar u članku u jučerašnjem Magazinu Jutarnjeg lista), no to je već druga tema.

1. Zagrijavanje
Promotrimo jednu izbornu jedinicu koja šalje u Sabor 14 delegata.
Primjer 1.
Recimo da se nudi 14 stranačkih lista te da se na biralištu pojavilo 14 glasača. Neka je svatko zaokružio drugačije od ostalih. Rezultat je evidentan i zdravorazumski i po svakoj metodologiji: svaka će lista/stranka dobiti po 1 mandat.
Primjer 2.
Uzmimo sada da je bilo 28 lista i da su glasale 42 osobe. Neka su stranke pod red.br. 1-14
dobile po 2 glasa, one pod red.br. 15-28 po 1 glas. I matematika i zdrav razum kažu da u Sabor ide po 1 kandidat sa svake od lista 1-14. I D'Hondt se slaže. Ako ste glasali za stranke 15-28 vaš glas je "propao". Tobože je kriv D'Hondt. Nije.
Primjer 3.
Uzmimo opet 28 stranačkih lista, ali 7 glasača više, ukupno njih 49. Neka su stranke 1-7 dobile po 3 glasa, stranke 8-14 po 2 glasa, a stranke 15-28 opet po 1 glas. Što ćemo sada? Čini se na prvi pogled da treba provesti nekakvo zaokruživanje. No, pogledajte postotke: stranke 8-14 su osvojile samo po 4.08% glasova pa nisu prešle izborni prag. One pod red. br. 15-28 pogotovo. Rezultat je onda jasan: svaka od stranaka 1-7 dobiva po dva mandata. Glasovi stranaka 8-14, a pogotovo 15-28 su propali i “otišli” k izbornim pobjednicima. D’Hondta tu nema ni na horizontu.

Zaključak br. 1. Glasovi birača premalih stranaka uvijek propadnu. Možete reći da su se pretočili u mandate velikih, ako baš želite. To je tako uvijek. Čak i ako ne bi bilo izbornog praga (a pogotovo s njim). Imate li na rapolaganju 14 mandata, a barem 15 stranačkih lista na meniju, netko mora ostati kratkih rukava.

Pravo pitanje glasi: kad uzmemo u obzir samo one liste/stranke koje su prešle izborni prag, kako ćemo njihove izborne rezultate preračunati u mandate. Vrlo vjerojatno će se morati provesti neko zaokruživanje. Ako bi npr. prag prešle samo dvije stranke pa ako jednostavnim proporcionalnim računom izađe da jednoj pripada 7,5 mandata, a drugoj 6,5 mandata onda moramo odlučiti hoće li konačni rezltat biti 8:6 ili 7:7. Kako god da odlučimo nije u redu tvrditi da su glasovi onih koji nisu prešli prag otišli izbornim pobjednicima.
Sad nastupa D’Hondt. A D’Hondt je naštiman tako da pogoduje većima. U principu, u ovakvoj izbornoj situaciji D’Hondt će presuditi 8:6.

2. Izborni prag
Naš izborni prag iznosi 5%. Smisao je očit: želi se eliminirati sve avanturiste i hohštaplere kao i sve one koji čak ni svoje familije ne mogu uvjeriti da trebaju glasati za njih. Meni se čini da je dobro da postoji izborni prag. Beskrajno važnije i suptilnije pitanje je određivanje visine izbornog praga. Dignemo li prag na 15% odmah dospijevamo u crveno/plavo (ili, po američki, u slon/magarac) situaciju. Stavimo li prag na 1%, ubrzo ćemo na sceni vidjeti SEKS (Stranka evidentiranih kulinarskih snobova) i GRAD (Generalska radikalna antikomunistička družba) te druge egzotične asocijacije.
O izbornom pragu treba misliti. Promatrati ga i učiti iz efekata prethodnih izbora.

3. Zaokruživanje
Evo nas u središtu stvari. Zamislimo da su u našoj izbornoj jedinici izborni prag prešle 4 stranke. Zamislimo da njihovi izborni rezultati preračunati u mandate običnim proporcionalnim računom glase:
Stranka A: 6,5 mandata,
Stranka B: 6,5 mandata,
Stranka C: 0,5 mandata,
Stranka D: 0,5 mandata.
Dvije su opcije: ili strankama A i B dati po 7 mandata, ili pak mandate raspodijeliti po ključu
6+6+1+1. Obje su opcije legitimne. Poanta je u onome što se izbornim zakonom želi postići: poduprijeti okrupljivanje stranaka ili inzistirati na vjernijoj reprezentativnosti. Na nama je da odaberemo i onda taj stav pretočimo u izborni zakon. Trenutno prevladava stav da je bolje favorizirati veće stranke i time pokušati brže profilirati političku scenu. Možda je ohrabrivanje malih stranaka zaista samo put u veću zbrku. Evo, zamislite da sada HDZ i SDP imaju po pet mandata manje, a da tih 10 mandata drže neke egzotične udruge. To bi tek bio rodeo!
I meni se čini da je načelno bolje da se favoriziraju “veliki”. Točno to misli i D’Hondt. Evo kako D’Hondt funkcionira nakon što se u danoj izbornoj jedinici prebroje glasovi. Ovo je D'Hondtov algoritam:
(1) Ignoriraj sve liste koje nisu prešle izborni prag.
(2) Ispiši redom, recimo u jedan redak, efektivan broj glasača svih stranaka koje su prešle prag.
(3) Detektiraj najviši rezultat i toj stranci pridijeli 1 mandat.
(4) Ispiši novi redak u kojem ćeš prepisati glasove svih ostalih stranaka, a broj glasova one stranke koja je u prethodnom koraku dobila mandat podijeli s 2. Detektiraj najveći rezultat i toj stranci pridijeli 1 mandat.
(5) Induktivno dalje.
Ako je već podijeljeno n mandata (pa smo, dakle, ispisali n redaka) u sljedeći, en-plus-prvi redak ispiši broj glasova svake stranke podijeljen s k+1 ako je ta stranka u prethodnim koracima osvojila k mandata. Stranci koja u tom, en-plus-prvom retku ima najveći rezultat pridijeli 1 mandat.
(6) Nastavi dalje sve dok ne ispišeš 14 redaka i raspodijeliš svih 14 raspoloživih mandata.

Ovako bi to izgledalo u praksi:
Recimo da naša izborna jedinica broji 300000 glasača. Na izbore je izašlo njih 200000, dakle 66.67% Ovo su rezultati:
Stranka A: 72100 glasova (36,05%),
Stranka B: 72000 glasova (36,00%),
Stranka C: 14000 glasova (7,00%),
Stranka D: 10200 glasova (5,10).
Sve ostale stranke su ostale ispod izbornog praga. Ukupan broj njihovih glasača, zajedno s nevažećim listićima, iznosi 31700 što čini 15,85%.
Po našim pravilima stranke A,B,C,D dijele jack pot od od 14 mandata. Prethodno opisani D'Hondtov postupak daje sljedeći rezultat (stupci pripadaju, redom, strankama A, B, C, D):

72100 72000 14000 102000
36050 72000 14000 102000
36050 36000 14000 102000
24033 36000 14000 102000
24033 24000 14000 102000
18025 24000 14000 102000
18025 18000 14000 102000
14420 18000 14000 102000
14420 14400 14000 102000
12016 14400 14000 102000
12016 12000 14000 102000
12016 12000 7000 102000
10300 12000 7000 102000
10300 10285 7000 102000

Mandati su, dakle raspodijeljeni ovako: stranka A 7, Stranka B 6, stranka C 1, stranka D 0.
Malo čudno, zar ne? Stranka A je nadjačala stranku B za samo 100 glasova (0,05% od ukupnog broja izašlih na izbore), a osvojila je jedan mandat više.
Što bi tek rekla stranka D? Prešli su izborni prag, osvojili 5,10% glasova i ostali bez ijednog mandata! Ne čini se normalnim da stranka koja prijeđe netrivijalni izborni prag ostane bez mandata.
D'Hondt zaista potpomaže relativne pobjednike. Evo zdravorazumskog dokaza.
Kad smo eliminirali sve ispod izbornog praga i sve nevažeće (a D'Hondt s tim nema ništa) imamo 168300 "valjanih" glasova. To je sad nova izborna osnovica. U odnosu na tu osnovicu stranke su ostvarile sljedeće postotke:

Stranka A: 42,84%,
Stranka B: 42,78%,
Stranka C. 8,32%,
StrankaD: 6,06%.

Proporcionalno pretočeno u 14 mandata to bi dalo sljedeće konačne rezultate:

Stranka A: 6,00 mandata,
Stranka B: 5,99 mandata,
Stranka C: 1,16 mandata,
Stranka D: 0,85 mandata.

Zdrav razum kaže da bi raspodjela mandata trebala glasiti 6+6+1+1. D'Hondt misli drugačije.

Tu ja vidim jedini problem. Primjer je konstruiran, ali kad se malo uživite složit ćete se da brojke i nisu tako nemoguće u našim prilikama. Ovakva anomalija će se prije ili kasnije dogoditi, ako već nije.
Ne treba nužno osporavati ideju D'Hondtove metode da se zaokruživanje vrši u korist relativnih pobjednika. Već smo rekli da je to legitimna koncepcija koja ima svoj racionale. Problem je u ovakvim rubnim situacijama koje bi mogle teško nauditi nekoj manjoj stranci. Mukotrpno prijeći izborni prag i onda ostati kratkih rukava je objektivno težak udarac. Ako je stranka prešla prag i dokazala da reprezentira barem 5% birača onda se to mora honorirati mandatom. Naša scena je premlada (17 joj je godina tek) i nije u redu podmetati noge iole serioznijoj političkoj opciji.
Danas su u takvoj poziciji HSS-HSLS i HNS, sutra će vjerojatno biti Zeleni i neka vrsta alijanse regionalnih stranaka. Ja ne bih želio da oni svoja saborska mjesta (ionako se radi samo o nekoliko mandata) izgube zbog brutalne metode zaokruživanja. Zato:

Zaključak br. 2. D'Hondtovu metodu treba modificirati. Ako se složimo da metoda ostane u primjeni, mislim da bismo je trebali poštimati "s doljnje strane". Ugraditi neki prikladan mehanizam koji bi garantirao svim strankama koje prijeđu izvjesni postotak (npr. jednak izbornom pragu, dakle 5%) bar jedan mandat. Sve ostalo može ostati kako je. Apsolutno pravednog i neutralnog načina zaokruživanja pri pretvaranju glasova u mandate ionako nema.- 18:21 - Komentari (13) - Isprintaj - #

< prosinac, 2007 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Komentari On/Off

bok svima! najprije, hvala miri gavranu za naslov koji sam posudio. hvala i tehnickom osoblju bez kojega ovaj blog ne bi bio moguć. za sve ostalo krivite mene.sarli.euklid@gmail.com

aparatczyk, athenaair, bleki, bolimozak, 4pištolja, 2mama, jimbo, libertybell, nesvrstani, ribafish, svijetuboci, zdenkov kulturni kombi, zrinsko pismo, zvone

+obrati pažnju na reader's digest u lijevom stupcu atheninog bloga.


pollitika


CNN

boja: plava
grad: Zagreb
rijeka: Sava
more: Jadransko
deviza: svetsko, a naše
nogometni klub: LA Galaxy
uzori: Karl May, Christine Nöstlinger, Mato Lovrak
frustracija: torta od sira
atletičar: Luciano Sušanj
posao: Moj
legenda: Ćiro Blažević
nogometni klub: Dinamo, Zagreb
uzor: natporučnik Lukaš
boss: The Boss
simpatija: Ana Štefok
film: Sjever-sjeverozapad
plan: nemam
gdje nisam bio a želio bih otići: Japan
uzor: kojot iz ptice trkačice
tenis: McEnroe i Federer
hrana: pohani šnicli, ćevapi i sve
TV: Milka Babović
radio: muzičke špice od emisija "Po vašem izboru", "Sport-muzika-sport" (a.k.a."Sport i glazba"), "Dogodilo se na današnji dan", "Siesta latina". Jednom ću ih postat. Ako mi pomognete da ih nađem, blagodarim.
novine: Plavi vjesnik, Šator koji se trese, Polet, St. Louis Post Dispatch
stajling: Trifon Ivanov
političar: nema
moto: keksi
moto: It's OK!

Free Hit Counters
Free Hit Counters

Društvo
Ovaj grad ima previše novca
Bože, èuvaj Hrvatsku!
What We Talk About When We Talk About ...
Vozaèka
Nature i društvo
Gdje zapinje sa zakonima?
Jutarnji 1 i 2
Stoj! Tko ide?
8. mart
To su najbolji navijaèi na svijetu
1. maj
Hitna služba
Okabe, Thompson, Primorac, Di Canio, Židak
Živo blato
Ime i prezime
Million euro baby
Platiti, molim!
RH protiv Mehe A.
Neæe on meni u naslov, ni sluèajno!
Schladming? Pih.
Ovo ne smije proæi nekažnjeno!
Elitno pitanje
Gordana Lukaè Koritnik
Slobodni tjednik Nacional
Marisol u Dubravi
Nazovi B. radi ... procjene
Policija na ispitu
Policija na ispitu
Tko to tamo šuti
Otvoreno pismo vozaèu vozila marke Audi, registracijskih oznaka ZG 9009 IJ
Kino Hrvatska
CSI Zagreb
Utakmica u nogama
Hitler u našem sokaku

Škola
Kamo na maturalac - Katmandu, Cancun ili Ognjena Zemlja
Novi kineski duæan
Apparent rari nantes in gurgite vasto
Štrajk
De nautis
Bolonja
Pogled u susjedovo dvorište: doktorice i medicinska braæa
Tko želi biti znanstveni novak
Školarine
Novi udžbenici za novo doba
Prosvjed na matematici: studentima premalo ispita
Škola
Državna matura putuje na fakultet
Instruktori negativne matematike
MZOŠ
Bolonja, revisited
Kaznena prijava protiv neimenovanih poèinitelja


Politika
Pitanje za poreznike
Portfelj bez ministra
Glavaš spašen, sudbina ostalih još uvijek neizvjesna
Mirovine, Vol I. Tko je kriv?
Nije sukob interesa
Mirovine, Vol II. Problem novih umirovljenika
Kad biste znali koliko vas volim, plakali biste od sreæe
Struènjaci stižu
Mirovine, Vol. III. Mirovinska strategija SDP-a
Kako sam kupio novi auto
Hebrangizacija krenula
Ordonans na izborima
Natrag u garažu
D'Hondt
Holdingu ima tko da piše
ZERP
ZERP je opijum za narod
Referendum
Good morning America, how are you!
John McCain


Sport
Ledene staze
Dinamo - Hajduk 27:27
1. poluvrijeme
Slalomski junaci dana
Pet rukometnih želja
Prvenstvo svijeta u konspiraciji
Francuzi zaustavili favorite
Svjetsko prvenstvo u stolnom tenisu: nema predaje
Zaslužni majstori sporta
Mala zemlja za veliku maturu
Sportske novosti
Bravo, Blanka
Ajax
Bend it like Beckham
Reykjavik, 18.1.08. Zbogom, Bobby!
Euro 2008: Odabrana poglavlja, Vol. I
Euro 2008: Odabrana poglavlja, Vol II
Olimpijski
Kretanje u neprijateljskoj pozadini
Kradljivci sporta
Stefan Holm
Sportski pregled


Glazba
Hi fi
The Wild, the Innocent and the E Street Dream
A sada ...
Dylan
Bruce Springsteen na San Siru

Razno
Znanstveni pristup èekanju u redovima
Sutra æu baciti radio kroz prozor
2007.
2007. ctd.
IBM
E, moj Olivere, to je niz!
Me, myself, Irene i velike crne škare
Garmisch
Limete
Da Vincijev codex
Moguæe je!
Domaæa zadaæa
Puding od narandže
Brkovi: update
Zloèin u vrtiæu
Vrlo pouèan vikend
Grand Plavac Modri
Zaustavna traka
Poslovièno zbunjen
Èestitka ZET-u
Uvod u nostalgiènu kombinatoriku
Muški genitiv
Dogodilo se na današnji dan
Sva sreæa da je tjedan pri kraju
Stankoviæu, sjedni, 1!
Što se èeka?
Svijet oko nas
ZAN2240
Ponekad treba izgubiti novèanik
Sapore di sale
Što te nema
Koje boje su makedonski vatrogasci?
Uvod u osnove medijske viktimologije
Otvor' ženo Studenu, man' se oèenaša
Ležeæi policajci i kriza identiteta
Nestala adresa
Bagaža
2007., tjedan 42
Kakofonija
HRTV uništa
Da sam ja netko
Male tajne malih od kužine
2008
Èestitka
Simca
Skrivena kamera
Poluvremenske reklame
Samo za odrasle
Ovo je kraj
Drvosjeèa da sam ja
Šarli u nevoljama
Višedimenzionalni Einstein
Doèek
Istinite prièe
Isprika
For the Record
0:0
Prvomajska èestitka
Život u zoni
Nisi sam
Bunch of things that happened
Nije lako, ali je lijepo i korisno ...
Akcija
Cabaret
North by Northeast
Pyongyang Calling
Domaæica može u mirovinu
Život je toèno ovdje