Duhovne vježbe u svakodnevici

nedjelja, 14.05.2006.

92-ISUS IDE USUSRET SMRTI


(Lk 23,26-53; Mt 27,46; Iv 19,26,28,30,34)26 - Isusu su natovarili križ, simbol svih patnji svijeta. Na sebe je uzeo moje grijehe i kao posljedicu grijeha terete, križeve, patnje.

Šimuna Cirenca su prisilili da mu pomogne nositi križ. On je slika mene koji nosim križ najčešće samo kada sam prisiljen. Ta prisila Šimunu je bila blagoslov, kao što su i svi moji križevi meni. Trebam pristati na njih i nositi ih kao Isusov učenik.

28. "Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom..." Isus razumije suosjećanje žena. Ne odbija ga. Ali ih upozorava da je najplodnije suosjećanje ono koje uklanja uzroke patnji: grijehe, sebičnost, nepravde. Osjećaji su dobri, ako su djelotvorni. Razmišljanje o Isusovoj patnji korisno je, ako me potiče da uklonim iz svog života i iz društva uzroke patnji. Je li moja pobožnost djelotvorna? Činim li sve što mogu da bude u meni i oko mene manje nepravdi, manje grijeha, manje zla?

32. Isusa su raspeli između dva razbojnika. To je bila sudbina Boga među ljudima, Istine u raljama laži, Ljubavi okružene mržnjom. Veliki Bog, Apsolutna Pravda htio je postati žrtva najgore nepravde. Isus je htio biti "proklet" da nas proklete spasi prokletstva. Htio je umrijeti raspet između dva zločinca - kao najveći zločinac - da ne bude ni jednog zločinca na zemlji koji ne bi smio računati na Isusovo oproštenje.

35. Napasti: Đavao koji je Isusa kušao u pustinji sada ima povoljniju priliku: Isus je u mukama, ostavljen od Oca, odbačen od ljudi. Na usta svećenika progovara: "Ako si Mesija, Sin Božji, Izabranik Božji, spasi sam sebe!" Pokaži svoje Božanstvo! Siđi s križa?... Ali ljubav i poslušnost prema Ocu Isusa prisiljava da ostane na križu. Tako će čovječanstvo vratiti Ocu. Nisam li i ja često kušan da raspet na svoje svakidašnje križeve tražim svoju potvrdu i ostvarenje na ovom svijetu?

Đavao govori i na usta vojnika: "Ako si zaista kralj židovski, spasi sam sebe!" Pokaži da si Kralj i mi ćemo ti služiti. Ali on je "Sluga Jahvin". On nije došao kraljevati, nego služiti Božjim planovima i tako spasiti ljude koji su htjeli vladati kao Bog i tako se upropastili.

Đavao govori na usta lijevog razbojnika: "Zar nisi ti Mesija? Spasi sebe i nas!" Misli na sebe! Ti imaš pravo i dužnost spašavati život koji ti je Bog dao. Tvoj život ti je jedino što ti je ostalo!... Ali Isus želi svoj život dati za svoje prijatelje. U časovima krize đavao i meni svraća pogled na mene samog, na "nepravedne" žrtve koje ljudi od mene traže i uvjerava me da je dosta takvih nepravdi i da već jednom i ja imam pravo misliti na sebe.

38. Natpis na grčkom, latinskom i židovskom jeziku: "Ovo je kralj židovski." potvrđuje da je Isusa osudila i poganska misao i rimska ovozemaljska vlast i židovska vjera koja je postala sredstvo sebičnih interesa.

41. Dobri razbojnik priznaje svoju krivnju, kaje se i moli Isusa da ga se sjeti u svome kraljevstvu. Takvo raspoloženje omogućuje mu spasenje bez obzira na težinu grijeha i zločina. Pred Bogom, posebno u času smrti, najsigurnije raspoloženje jest priznanje svojih grijeha, iskreno kajanje i očekivanje spasenja od Božjeg milosrđa. Uvježbavam li svakodnevno takvo raspoloženje?

46. - Isus je izdahnuo s riječima: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj." Od Oca je došao, za Oca je živio, u Oca se pouzdavao, u Ocu umire. U najtežim trenucima, kad se osjetio ostavljenim i napuštenim, nije izgubio povjerenje u Oca. da je njegov Ljubljeni Sin, Miljenik, Izabranik. Posljednjim izdisajem Isus se našao u vječnom zagrljaju s Ocem. Ali ne sam. Na Očinsko Srce stavio je cijelo čovječanstvo, cijeli svijet. Božje djelo stvaranja i otkupljenja je dovršeno. Božja Ljubav je pobijedila sve zlo. Zaklani Jaganjac je sjeo s desna Ocu, postao je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, postao je Gospodar Svemira.

45. - Popratni događaji: tama, raskidanje hramskog zastora, potres, pucanje pećina, otvaranje grobova, uskrisenje mrtvih (Mt 27,52) pokazuju da je Kristova smrt djelo tame, djelo Zla koje Isus pobjeđuje. Isusova smrt je razderala zastor između Boga i čovjeka, premostila ponor između neba i zemlje. Po njoj Bog će biti svugdje prisutan i pravi klanjaoci će Mu se klanjati u Duhu i Istini. Pokazala je Isusovu snagu veću od prirodnih zakona, sposobnu uskrisivati mrtve.

Iv 19,34. - "Jedan od vojnika kopljem mu probode bok..." otvori Srce da ja vidim kako više u njemu nema ništa što mi nije dao. Otvoreno Srce govori: «Zakon ljubavi traži da dadnem život za život. Želim li živjeti po tom zakonu?

Isus je bio pokopan kao jedina nada čovječanstva: Ušao je u beznađe groba i istjerao ga iz svog korijena. Gdje su pokopane moje nade – uskrsavam na Vječni život.

 • allergic reaction keflex - I would love to get up to 165 or 170lb lifting weights, but I'm not interested in needles and I definitely do not want bitch tits or in having my balls shrink.
 • liver drug - But there are always some myths around supplements regarding the side effects and hence i reccomend you to have these supplements from some reliable source only.
 • vicodin chronic pain - Why do I get the feeling that some lawyering has been at work behing the scenes here?
 • tetracycline mg - Anabolic steroids on the other hand, are in an entirely different class of drugs.
 • percodan online - The New Jersey Herald -Local News .
 • premarin without - I feel NOW having done more courses than most (But not as many as a few of our customers) I would have to take a double dose stacked with perhaps 1-AD, which would certainly not be cost effective.
 • lorazepam no - However, nandrolone does have the false-positive stigma.
 • discount adipex - He's not going to get better next year.
 • metrogel vaginal cream - Howard Beales, III, Ph.
 • codeine - I just would've imagined that, had he actually said he lied, it would've been a much bigger story, both back then and now.
 • xanax addiction - Course they'd be even better if prepared for injection.
 • differin reviews - Looks like demon are fucking up again.
 • online pharmacies - But that's only the beginning, police have dozens more charges prepared for Targets American principals Jared Wheat, and Peter Rouss along with well known local mover, Gerald Macdermott.
 • plavix - Now think about how much more you'll have to overeat to surpass it since your maintenance caloric level is now higher.
 • snorting xanax - According to recent headlines, NVE Pharmaceuticals and its president, Robert Occhifinto (the makers of Stacker2), have been sued by the New Jersey's Office .
 • zofran mg - National Institute for Clinical Weight Loss, Inc.
 • cheap ativan - I am not self diagnosing myself or seeking testosteorne.
 • estrogen estradiol - It's not that I have a problem with it in theory, just that I don't see that it adds anything to the mix that wasn't already there.
 • 800 bactrim ds tablet - Prednisone is not an anabolic steroid.
 • buy imitrex - There was an error processing your request.
 • premarin without - So I dont really think it makes much difference.
 • butalbital recipe - But I don't want to pay for the archive to post it.

- 00:41 - Komentari (11) - Isprintaj - #

subota, 13.05.2006.

91 - OSUDA NA SMRT

Lk 22,14-23,56

(Mt 26,15-27,53; Mk 14,26-15,13; Iv 18,4-19,34)

13. - Isus je opet kod Pilata, opet ispitivanje, tvrdnja da je Isus nevin, ali Pilat već popušta pod pritiskom sile, kapitulira: "Išibat ću ga i pustiti!" Ako je nevin, zašto ga šibati, ako je kriv zašto ga pustiti? Mnoge praktične nedosljednosti u mom životu samo su posljedica principijelne životne nedosljednosti, jer sam zapleten u svoje interese.

Iv 19,2. "Vojnici mu staviše trnovu krunu na glavu... ogrnuše ga skrletnom kabanicom, u desnicu mu staviše trsku, pljuvali su po njemu, udarali su ga pesnicama po obrazima: "Zdravo kralju židovski!" pokrivali lice i govorili: "Prorokuj!" Bila je to okrutna igra nemilosrdnih vojnika, posebno s njegovom proročkom misijom. No Isus je na taj način htio zadovoljiti za svu oholost koja je izvor tolikih zala. Za tolika izigravanja proroka sa strane lažnih proroka. Toliko puta priželjkujem da mi se ljudi klanjaju, dive, da me obožavaju. Bilo bi korisno, kada mi se u glavi rađaju ohole misli, pogledati Isusa izbičevana, okrunjena trnovom krunom, izudarana, popljuvana, s trskom u ruci umjesto žezla, oblivena krvlju.

Iv 19,5. Pilat je takvog Isusa izveo pred narod, pred svećenike, starješine, književnike, vojnike, sluge, pred cijeli svijet riječima koje će kroz tisućljeća odzvanjati: "Evo Čovjeka!" Ovako izgleda pravi, potpuni čovjek. Čovjek koga je grijeh nagrdio, đavao izmučio i predao na milost i nemilost ljudima otrovanima grijehom. Ranjeni Isus je slika čovjeka iznakažena grijehom i izmučena posljedicama grijeha. Prepoznajem li sebe obučena u ruho grijeha? Kako najčešće osjećam posljedica svojih grijeha, grijeha ljudi oko mene, grijeha mojih predaka? Ja sam ranjeni čovjek komu se Isus htio suobličiti. Prepoznajem li oko sebe ljude grijehom i patnjom iznakažene? Moj stav prema njima?

18. "Ovoga smakni, a pusti nam Barabu!" Kroz povijest čovječanstva, kroz povijest pojedinih naroda, kroz povijest Crkve, povijest pojedinih zajednica ovaj zahtjev se često čuje. Često tražim da mi se pusti Baraba, često opravdavam lopove, nepoštene, razbojnike, one koji su na bilo koji način krivi - jer mi je to u interesu; dok pošteni, pravedni, istiniti ljudi moraju trpjeti naš neprijateljski stav, naše kritike, naša ogovaranja i klevetanja. A kako me je boljelo kada su nepoštene, loše ljude pretpostavili meni!

Mk 15,13. "Razapni ga!" bila je jedna od najčešće ponavljanih riječi za vrijeme Isusova procesa. Otkako je Isus došao na našu zemlju pred očima mu je lebdjela slika raspeća. Kroz cijeli ovozemaljski život bio je raspet između neba i zemlje, između Božje pravde i Božje ljubavi prema čovjeku. Na sebe je uzeo grijehe svijeta i znao je da ih mora raspeti na križ, moju pretešku zadužnicu pribit će na križ i tako je uništiti zauvijek. Nisu li mnoge moje razapetosti, mnoge moje rastrganosti posljedica mojih grijeha? Podnoseći ih strpljivo, predano u Volju Očevu, oslobađam se mnogih zala.

Iv 19,11. "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti kad ti ne bi bilo dano odozgo." Ovdje Isus posve jasno daje do znanja da Ga je Otac predao u ruke Pilatu. Koliko god je teško prihvatiti tu istinu, u životu mnoge patnje bi mi bilo lakše podnijeti kada bih povjerovao da iza njih stoji Otac sa svojim tajanstvenim Božanskim planom spasenja u koji su uključene i te konkretne patnje.

Iv 19,15. "Mi nemamo drugog kralja osim cara!" Tako su se Židovi odrekli Isusa. Odrekli su se nebeskog Kralja koji vlada ljubavlju i poklonili se zemaljskom caru koji će im razoriti grad i hram, tisuće njih povješati na križeve... Koliko ludih izbora u mom životu: zbog časovitih interesa, inata, mržnje, ograničenosti sljepoće. Zbog čega bih mogao sada prekršiti Volju Božju, odreći se prijateljstva s Bogom?

Mt 27,25. "Krv njegova na nas i na našu djecu!" rekoše Židovi, ne znajući što govore. Da, Isusova krv će pasti, prolit će se, ali ne kao prokletstvo, nego kao blagoslov, kao izvor Vječnog Života. To je krv Novoga i Vječnoga Saveza, koja pere sve grijehe svijeta. U toj krvi trebam prati svoju dušu. Pravednici koje je Ivan vidio u Nebeskom Jeruzalemu "ubijeliše svoje haljine u krvi Jaganjčevoj".

24. Pilat popušta pod pritiskom, pred silom. On nije nikakav pravi pošteni borac, iako je po zvanju vojnik. Nema motiva zašto bi se borio za Isusa. Nema nikakvih principa istine i pravde. Daje se nadvladati od časovite sile koja na nj juriša. "Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj caru!" (Iv 19,12): Pilatov položaj je neposredno ugrožen i taj razlog će prevagnuti protiv Isusa. Kako se borim kada me pritisne sila? Imam li snage i motiva za borbu? Pilat je predao Isusa na volju neprijateljima da spasi sebe. Kada sam ja predao Isusa, Istinu, Ljubav na volju nutarnjim neprijateljima (sebičnosti i mržnji) i vanjskim (ponuđenim šansama ili prijetnjama na moju komotnost ili afirmaciju)?

 • nolvadex tamoxifen - NEVER TOLD ME OF SIDE EFFECTS FROM WEANING.
 • prednisone overnight - Approximately 40% of reports were for 10-14-year-olds and about 66% were for 13-16-year olds.
 • ephedra drug - Date: 26 Apr 2001 Time: 02:33:07 Remote User: - Comments I am hurt that I could have taken a drug for three years at the dosage of 40 milligrams, and never have been told that it has addictive qualities.
 • inexpensive carisoprodol - I am very angry an d will not trust the medical community again, or the drug companies.
 • diazepam online overnight - My doctor knows NOTHING ABOUT ANY WITHDRAWAL SYMPTOMS!
 • bactrim prices - I do sympathise with Dirge's views.
 • imitrex - Using these criterion, the grades assigned by the authors based on their review of the literature are shown below.
 • collagen - The doctors who prescribed paxil are equally guilty.
 • buy butalbital - I was told by my Dr.
 • where to get butalbital - Everybody seems to have them.
 • carisoprodol cheapest - Rather, if one preferes to effect their own states and behaviors, fine.
 • where to get viagra - Well, then we've just identified an item of flat disagreement.
 • international at cut rates - The doctor in the emergency room took blood samples, checked my heart, and gave me some kind of motion pill for the dizziness(which did not help).
 • acyclovir vs valacyclovir - I can't concentrate in class, I can't handle the daily routine of living with a 4 year old.
 • atenolol w chlorthalid - I took my last paxil.
 • inexpensive accutane - My reply - Given the reaction of many psychotropic medications on a normally functioning brain, this idea is rather dangerous.
 • azithromycin recipe - Even at small doses I began to feel intial side-effects that I was assured would be mild, and short-lasting.
 • fioricet side effects - While it is difficult to determine exactly how many patients are being harmed, or who die, as a result of such medication mix-ups, most experts believe that medication errors are a serious healthcare problem.
 • alcohol prozac blackouts - I have gone to so many doctors and endured so many tests, and no one told me that it could even possibly be attributed to the Paxil.
 • ephedrine no - What goes around, comes around.
 • where to get clonazepam - I did, however, take an isopathic preparation of Melleril (200R) in an attempt to treat the side-effects homeopathically.
 • xanax order - I, too, am in a mix of dizzyness, fatigue, weird sounds at times, etc.
 • bactrim ds alcohol - Yes it comes back :-) (not sure my wife shares my enthusiasm.
 • achilles tendon toxicity and cipro - I refuse to go back on this sh1t to ween off.
 • prozac - Date: 14 Mar 2001 Time: 06:05:46 Remote User: - Comments I'm a 43 Woman in relatively good health for most of my life.

- 00:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 12.05.2006.

PONIŽENI ISUS

0-PONIŽENI ISUS

Nasljedovati Isusa znači biti spreman na poniženja, jer je to Isusova sudbina. Bio je ponižen, odbačen, izrugan, osramoćen, prognan, ubijen, uklonjen između živih kao onaj koji nije vrijedan da živi. A on je bio Život.

Gledam Isus kako ga udaraju, kako se kao sa bezvrijednim čovjekom poigravaju, zastiru mu lice i govore: «Proreci!» «Nabacivali su se i drugim pogrdama.» (Lk.22,63; 18,31; I.Pet.2,22)

1. Tko vrijeđa Isusa? Sluge, vojnici, oni koji su drugima podložni i zato naučili biti prezreni. Oni imaju svoju filozofiju: bolje prolazi onaj na vrhu. Sada su oni nad Isusom, oni trijumfiraju, mogu iskaliti sav svoj bijes koji se u njima gomila dok ih drugi tlače, svu svoju mržnju. Gaje u sebi niže osjećaje iživljavanja nad drugima koji su slabiji. To je ukorijenjeni osjećaj u čovjeku: želi gospodariti nad drugima. Oni imaju težak život. Njihova egzistencija je neprestano u opasnosti od tlačitelja. Zato ne poznaju velikih radosti. Život im je pun tjeskobe i žalosti. Takvi ljudi žele žalostiti druge. Daju drugima ono što imaju. Oni u sebi nisu zli. Oni su robovi položaja i straha pred jačim. To je svojstvo sotone koji nesretan želi unesrećiti druge.

2. Što rade ljudi? Izruguju Isusa, zlostavljaju ga, pljuju po onom što je Isusu najintimnije, najvrednije. On je prorok Boga svemogućega. Govorio je tako. Oni doživljavaju da je to nemoguće. Razmišljaju: da je prijatelj Božji ne bi ga Bog stavio u ovu muku, ne bi ga dao u njihove ruke. Bog čuva svoje miljenike. Ovaj dakle nije ni miljenik Božji, nije ni Čovjek Božji. Prema ovim njihovim pojmovima o proroku ovo je običan lažac. Imaju dakle pravo što ga ovako kažnjavaju. Oni smiruju svoju savjest, misleći da čine Bogu ugodno djelo.

Idu korak dalje. U svojim mislima shvaćaju da ovaj čovjek ne zna svoj posao, nije sposoban za posao koji je započeo, nije kadar obraniti svoju misao. Bit će neki fantasta. Evo, ne zna se ni braniti. On je dakle prilično bedast (Herod mu oblači luđačku haljinu.) Da je on prorok odgovorio bi ognjem s neba. S takvim se čovjekom ne isplati boriti direktno. Ne zna živjeti, ne zna se braniti, nije heroj. Treba ga do kraja izrugati.

3. Isus sam (koji odabire lude ovoga svijeta, slabe, ono što nije... da postidi mudre, jake, ono što jest). Ne govori kao nekada Ivan (Zmijska legla), niti kao što je sam prije govorio (Obijeljeni grobovi), Mogao si je vratiti čast mudrim riječima, zamkama. Mogao je izazvati svađu među njima /kao kasnije Pavao/. On šuti, kao janje koje vode na klanje. Djelom pokazuje svoju ljubav, raspoloživost prema Ocu da se dadne za ljude. Upravo tim raspoloženjem pokazuje u čemu je grijeh svijeta. Pruža im priliku da razmišljaju o korijenima grijeha (Sluzi:"Ako sam rekao zlo dokaži...") Neće tako raditi ni njegov veliki Apostol Pavao kad bude planuo:"Udarit će tebe Bog!" Isus govori blago kao prijatelj. Pred Ocem ispričava one što ga muče da ne znaju što čine. Oni se kao robovi žele svidjeti svojim gospodarima. Njihovo ponašanje je plod njihova teškog života. Zasljepljeni su. Isus upravo za takve ljude, daje život, za svakoga od njih. Za one za koje nitko nije mario, koji su bili prezreni od svih. Otac ga daje njima u ruke.

4. Prepoznajem li sebe? Moje zlo srce puno je zlih pokreta. Ponašam se kao vojnici, kao sluge. Riječima i djelima želim ušutkati slabijega, priklanjam se jačem. Riječima želim drugima začepiti usta, bojim se za prestiž, ugled, utjecaj. Odbacujem one koji su slabiji. U meni živi u isto vrijeme i servilnost i ukus nasilja, slabosti, straha i bojažljivosti. Želja da iskoristim za sebe moć i neznanje drugih.

Isus zna da sam takav jer sam pun straha, rob sam svoga ugleda, svoga uspjeha. On mi oprašta, jer zna da «ne znam što činim». Daje mi nešto od svoga bogatstva. Siromah je škrt. Bogat dobrotom oprašta sve, daje samog sebe. Ljubljen znade ljubiti. Tko doživi da je ljubljen od Boga, lako ljubi braću. Krist me obogaćuje da budem slobodan, vedar, radostan, sretan, pun života.

 • veldrol tramadol - What else has sulfa in it?
 • lipodrene discount - Or were you just refering to us PWFMS in general when you used the word Fibroids?
 • - Maar nee, niks dan gescheld en minachting.
 • xanax online - Summary: Former smoker, age 54, mild heart attack 8yrs ago, stent installed.
 • metrogel for sale - Over the next two months, she started complaining of back and head pain, which got so bad I had to take her to the emergency room.
 • aldara 5 cream applied - DCFS officials say they have opened an investigation to determine whether the parents should be forced to test Charlie, now 8.
 • prevacid dosage - I have posted here before today, I do hope that Hugh has followed the recommendations in my January 12 response to his initial post.
 • xanax side effects - That's about how far I've gotten so far.
 • better meridia xenical - They also may cause cancer.
 • carisoprodol online - DCA can cause pain, numbness and gait disturbances in some patients, but this may be a price worth paying if it turns out to be effective against all cancers.
 • prednisone withdrawal side effects - Janey, I left Montana almost 7 years ago, but still want to know what's been happening there.
 • all about tramadol doubtfully - If I had googled them, I'd have found what Ralph V and Steve K have patiently explained.
 • tech - I bet those around you in the real world think the same of you and you know it.
 • clomid side effects - I gather you weren't on Lupron before radiation so this might be a false concept.
 • vicodin picture - Next December 13th is my 26th anniversary in sobriety.
 • xanax - This startling revelation brings to mind a number of questions: Are the drugs necessary?
 • ambien cost - It's true that one radio station heeded the call to ban me.
 • tadalafil india - The MP is NOT FDA approved, but is being used more by MDs all over the world.
 • androgen excess and clonazepam - Maybe if a tick with all the coinfections bites him, he will have a different outlook.
 • discount phentermine - The next step is to run clinical trials of DCA in people with cancer.
 • fioricet 787 - That would likely be ADT (androgen deprivation therapy).
 • diazepam effects side - Shanti and Women at Risk.

- 00:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 11.05.2006.

89-ISUS PRED PILATOM I HERODOM

(Lk 23,1-18; Iv 18,36-38; 19,2,5)

1. "Odvedoše ga Pilatu...", iako im je bio neprijatelj. Sada im treba, iz interesa. U mržnji na Isusa spremni su se i poniziti. Pilat je čovjek beskičmenjak, dezorjentiran, koji nema pravih načela, ne zna što je objektivna istina, kojim se može manipulirati.

2. Optužba glasi: "Ustanovili smo: Ovaj buni narod; zabranjuje caru porez; tvrdi da je Mesija, kralj". Koliko tvrdnji, toliko laži: nisu ustanovili nego su izmislili; ne buni narod, nego su se neki bunili što ne pobuni narod protiv Rimljana; kad su tražili porez izvadio je stater iz ribljih usta i pružio im; nije takav Mesija da bi ugrozio zemaljske kraljeve, jer njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta... Koliko puta su moji sudovi, moji životni stavovi, moji odnosi prema drugima utemeljeni na krivim pretpostavkama, ali ja ih prihvaćam, usvajam, jer mi odgovaraju! Kad bismo svi bili poklonici jedne Istine, ne bismo nikada ustajali jedni protiv drugih, ne bismo sudili nikoga.

Iv 18,36 "Jesi li ti kralj židovski? - Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!" Razgovor između zakonite zemaljske vlasti i one nebeske. Isus smiruje Pilata: neće mu oduzeti ni umanjiti zemaljsku vlast. Isus je došao vladati, ne ljudski nego Božanski, a to znači s ljubavlju. U Crkvi postoji samo jedan način izvršavanja vlasti: onaj Kristov: s ljubavlju. "Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me...? - Pasi ovce moje!"(Iv 21,15). Božja vladavina je vladavina ljubavi.

Iv 18,37 "Došao sam da svjedočim za istinu... Svatko koji je prijatelj istine sluša moj glas." Isus tvrdi da svatko tko traži istinu sluša njega, jer on je Istina. Ako ne prihvaćam Isusa, znači da nisam prijatelj istine. Ako Krista nisam više, dublje upoznao, znači da nisam dovoljno otvoren istini. Nutarnje prianjanje uz istinu uvjet je da upoznam Isusa.

Iv 18,38 "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje." Pilat je bio toliko slobodan od mržnje na Isusa, da je vidio istinu, ali toliko neslobodan od mržnje prema Židovima i od straha za sebe i svoj položaj, da ju je odbacio. Ne nalazi krivice na Isusu, a ipak će ga osuditi... Moje nelogično, često kontradiktorno, ponašanje plod je moje zarobljenosti: interesima, strahu, neprijateljstvu i priprema patnju kako meni tako i onima oko mene.

Oni su još upornije navaljivali. Zlo u meni i oko mene je uporno, navaljuje i treba se boriti protiv njega, treba biti uporniji od zla, trebam mu se oprijeti svim silama, jer "Kraljevstvo nebesko silu trpi i samo ga siloviti osvajaju."

6. Kad je Pilat čuo da je Isus Galilejac, poslao ga je Herodu koji je tih dana bio u Jeruzalemu - iako su bili neprijatelji. Združili su ih, ne ljubav nego interesi. Pilat se htio riješiti neugodnog slučaja, izvući se iz neprilike u koju su ga uvalili Židovi. A Herodu je polaskalo što mu je Pilat priznao kompetenciju. Time je Pilat Isusu još više uvećao muke. Moje neprincipijelno ponašanje ništa ne rješava, nego samo stvara veću muku meni i drugima.

8. Herod u čije ruke je upao Isus bio je čovjek žedan vlasti, žedan uživanja, okrutan, intrigant, nesposoban da išta shvati i prihvati od objektivne istine. Pomislio je kako će Isus biti lijepa zabava; kako će se Isus pokušati izvući iz škripca možda kakvim neobičnim potezom, čudom. Bit će dakle zanimljivo.

- 00:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 10.05.2006.

88-PETROVO ZATAJENJE(Lk 22,54-62)Koliko je Petar samouvjereno nastupio na Posljednjoj Večeri, toliko se sada pokazalo koliko je njegovo samouvjerenje bilo bez ikakva temelja. Razmišljanje o Petrovom slučaju pomoći će mi da budem iskreniji i ponizniji; da se više ne oslanjam na sebe, nego isključivo na Boga.54. Petar je Isusa slijedio izdaleka. U sebi rastrgan, podvojen između pristanka i odbijanja, između znatiželje i straha upao je u osinjak, izložio se opasnosti koja je bila veća od njegove snage. I ovdje je njegova preuzetnost došla do izražaja. Bila je dovoljna riječ jedne vratarice da se nađe ugrožen i da potraži spas u nijekanju svoga Učitelja. Obična zemaljska vratarica nadvladala je nebeskog vratara, da mu bude jasno kako Isus neće graditi budućnost svoje Crkve na ljudskoj snazi, nego na Kristovoj prisutnosti i miolosti.57. "Ženo, ne poznam ga!" kaže Petar ženi za Isusa. Da, možda je imao i pravo: nije poznavao Isusa u njegovoj nutrini, nije shvaćao Kristove stavove, nije prihvatio Kristov način spašavanja čovječanstva. Do dolaska Duha Svetoga Isus mu je bio nepoznanica. Tek ga je Duh Istine uputio u svu istinu.58. «I ti si njihov!" - "Nisam!" Dijalog s nekim drugim čovjekom prinudio je Petra da se odreče i svojih drugova, onih za koje je rekao da bi mogli izdati Isusa prije njega. Kad čovjek zaniječe Boga, zaniječe i čovjeka. Stav prema Bogu ponavlja se u stavu prema ljudima.59. "Nakon sat vremena: "I ovaj je bio s njim - Čovječe, ne znam što govoriš!" Petar je imao čitav sat vremena razmisliti o onom što je učinio svom Isusu. Ništa nije smislio. Strah ga je natjerao da govori, a da ne zna što govori. Ni na Taboru, u euforiji, nije znao što govori. Osjećaji i pozitivni i negativni mogu čovjeka blokirati, odvesti na krivi put. "Osjećaji su dobri sluge, ali loši gospodari.»61. Pijetao zapjeva... Isus upre pogled u Petra. Sve je srušeno. Dok Isus daje život za svog učenika, za svijet, njegov prvi učenik ga se odriče... Možda bi pijetao uzalud kukurikao da Isus nije upro pogled u Petra. O, taj Kristov pogled! To Božje prodorno oko koje dijeli kosti i moždine. Pod svjetlom tog pogleda Petar je ugledao ruševine svog prijateljstva s Isusom, svog izabranja, svog bića. Sve je slomljeno, uništeno... Morao je Petar, više nego drugi, doživjeti da Isus ide u smrt kako bi, prije svih ostalih, njega spasio. Jednom je tonuo u valovima i Isus mu je pružio ruku. Sada je potonuo u svoj kukavičluk, strah, grijeh. Odijelio se od života.62. - Iziđe te zaplaka gorko. Bile su to suze iz dna Petrova bića koje je u svom dnu do kraja poniženo i ugroženo i koje vapi za spasenjem; bile su to suze žalosti, suze bola, suze poništenosti. Isus je prije rekao:"Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti!" (Mt 5,4).

- 00:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 07.05.2006.

87-ISUS UHVAĆEN I PREDAN

Pratim Isusa u njegovoj muci, gledam ga, razgovaram u duhu s njim, dijelim s njim njegovu muku, svoju muku pridružujem njegovoj muci.

47. Svjetina su ljudi koji ne misle svojom glavom i ne odlučuju svojom voljom, koji poneseni osjećajima poput lavine ruše sve što im se nađe na putu. Takvoj svjetini dobro dođu "izdajice", oni koji su se razočarali u vjeri, Bogu, zvanju, zajednici... Oni oslobađaju razornu snagu svjetine. Oni "opravdavaju" i usmjeruju negativistički stav svjetine prema svemu što je Božje.

Iv 18,5. Koga tražite... Ja sam... padoše na zemlju....." Ovaj kratki dijalog pokazuje da Isus nije zatečen, da ide slobodno u smrt, da se može braniti, ali neće. Sigurnost da vršim Očevu Volju može mi dati nadljudsku snagu. I kad po zemaljskom shvaćanju gubim, onda pobjeđujem. Za takvu sigurnost i snagu trebam moliti.

48. "Juda, poljupcem izdaješ Sina čovječjega!" reče Isus svom učeniku. Kako boli izdajstvo prijatelja! Kako boli himbeno držanje koje finom vanjštinom sakriva nutarnje odbacivanje, prezir, osudu, uništenje! Kako sam često u napasti da sakrijem svoje grobove pune kostiju vanjskim bojanjem, vanjskim prividom, vanjskim lijepim ponašanjem!

49. "Gospodine, da udarimo mačem?" pita jedan od učenika, Petar, da umiri savjest koja je zarobljena negativnim osjećajima, ali nema ni snage, ni volje da čuje savjet i da se po njemu ravna. Često pitam, govorim, izričem neke istine - da umirim svoju savjest, ali nemam volje čuti pravi odgovor, pravu istinu.

Iv 18,10. Petar se hvata mača, ali Isus mu govori: "Zar da ne pijem kalež koji mi pruži Otac?". Petrova naravna reakcija prirodna je i razumljiva. Ona izgleda kao hrabrost, ali bilo bi mnogo hrabrije da se je mogao suočiti sa stvarnošću i poput Isusa prihvatiti je. Moje prirodne reakcije nisu uvijek u skladu s Božjim planovima. U vjerskim stvarima dva područja: Božje i moje, mogu se zamijeniti. Isus mi pokazuje u čemu je prava mudrost života: "piti kalež koji Otac pruža". To je i najveća hrabrost. U tome je i najveća plodnost mog života i mojih žrtava.

51. Isus prekida agresivnost, liječi uho - i time razočarava Petra i učenike. Oni imaju utisak da ih je Isus napustio, da se priklonio neprijateljima, da ih je izdao. Nisu se mogli osloboditi svojih pogleda na Mesiju, svojih planova u vezi s njim, svojih nada koje su definitivno počele tonuti. Odijelivši se tako od Isusa, oni su izgubili svaki oslonac i sigurnost. Bili su izgubljeni... Takvo distanciranje od Boga u životnim teškoćama za mene znači kapitulaciju i izgubljenost.

52. "Izišli ste kao na razbojnika" - reče Isus svećenicima, stražarima, starješinama. Takav njihov stav prema Isusu proizlazi iz najdubljih dubina njihova bića. Kakvi su oni takvim su smatrali i Isusa... Nije li moje postupanje prema drugima, u prvom redu, izričaj moje nutrine, mog bića?

53. "Ovo je vaš čas i vlast tame!" Isus je rekao da je Svjetlo došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla i nisu htjeli izići na svjetlo da ne bili raskrinkani. Jesam li svjestan da moja djela, moje ponašanje bitno utječu na moje približavanje ili udaljavanje od Boga? Da se moja vjera dokazuje djelima?

Isusa uhvatiše i odvedoše, njega koji je došao k nama samo zato da nam donese slobodu, njega koji je rekao: "Bit ćete slobodni, ako vas Sin oslobodi!"(Iv 8,36) uhvatiše u mreže svojih laži i mržnje da ga uklone, da ga ubiju, unište... Koliki porobljeni, obespravljeni, prognani sada mogu naći Isusa u svom jadnom stanju. Zato je Isus i prihvatio takvu sudbinu: da bude najbliži najjadnijima. Nije li Isus prisutan u mojim zarobljenostima, slabostima, nemoćima?

- 00:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 06.05.2006.

86-ISUS U GETSEMANSKOM VRTU

(Lk 22,39-46; Mk 14,50)U Getsemanskom vrtu Isus je unaprijed proživio sve ono što će mu se dogoditi slijedećih 20-tak sati. Mnoge naše tjeskobe i nemiri u svjetlu Isusove getsemanske agonije dobivaju svoj smisao i svoju vrijednost.

39. U Getsemani ide Isus prvi, za njim učenici. Isus je uvijek prije nas u našim tjeskobama, patnjama, mukama. Uprimo pogled u njega, u molitvi tražimo pomoć, kao što nas on upozorava: "Molite da ne padnete u napast!"

40. "Oče, ako hoćeš otkloni ovaj kalež od mene. Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!"! Najdublja, najkvalitetnija molitva predanja, uzor svih molitava, molitva kroz suze, znoj i krv, molitva žrtvovanja, molitva spasenja, molitva čovjekova izručenja u ruke Očeve, molitva povratka cijelog svijeta u Očev zagrljaj... Mogu li se smireno, čitavim bićem priključiti toj molitvi, učiniti je svojom, posebno onda kada sam u teškoćama?

41. Anđeo ga je hrabrio. Otac ga nije ostavio sama. Nije mu otklonio križa, ali mu je dao utjehu i snagu, da ga može nositi. Pokazao mu je smisao patnje i križa. Često moje molitve rađaju istim plodom: Bog ne otklanja križa, ali mijenja mene, da mogu podnijeti nepodnosivo.

44. U većoj muci žarkije moli. Molitva je kao i život: borba. Što je ta borba teža, to molitva mora biti intenzivnija. U patnji nikada ne smijemo prestati moliti, jer bi to bila naša gotova propast. Moje iskustvo molitve u patnji?

Znoj mu postade kao guste kaplje krvi. Pred svim patnjama koje su ga čekale njegova narav se grči, bori se, odbija svoje poništenje. No njegova volja želi prihvatiti Volju Očevu. Njegova narav se slama. Sa znojem koji obilno teče, miješa se i krv. Njegova volja da prihvati Volju Očevu jača je od naravi. U Isusu se borilo čitavo čovječanstvo. Isus je pobijedio. Njega trebam zazivati u pomoć kada me očekuju teškoće, a ja se osjećam slab. Njegovom pomoću i ja, iako slab, mogu postati pobjednik nad zlom, nad svojom palom naravi. "Ne bojte se, ja sam pobijedio svijet!" - govori nam Isus.

46. Apostolima koji spavaju govori: "Molite da ne padnete u napast!" Svi evanđelisti naglašavaju da su apostoli u najtežem trenutku spavali. Za sve nas, za mene, to je važno upozorenje: Neprilike me obično zateknu nespremne. Križevi me redovito zaskoče, iznenade. A Isus, kao i apostolima tako i meni neumorno ponavlja: "Molite da u časovima slabosti ne padnete!" Molitva će te održati budnim, molitva će ti dati snage da izdržiš, da pobijediš Zloga, da budeš s Bogom.

Mk 14,50. Tada ga svi ostave i pobjegnu: Sva ona velika hrabrost o kojoj je govorio Petar i ostali rasplinula se kao mjehur od sapunice. Obično se svi precjenjujemo kada nismo u konkretnim, neposrednim opasnostima. Dobro je o sebi, ako treba, korigirati sliku da bismo bili realniji i mudriji. Činjenica je da je Isus u najtežim trenutcima ostao sam. Činjenica je da sam i ja i svi drugi u časovima patnje, gotovo redovito sami. Ali mi nikada nismo sami. Ja nikada nisam sam. Bog je uvijek sa mnom, kao što je bio i s Isusom. Zato se pouzdajem mnogo više u snagu Božju i oslanjam se na nju!

- 00:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 05.05.2006.

85-ISUS PRIHVAĆA MUKU

Lk 22,14-23,56

(Mt 26,15-27,53; Mk 14,26-15,13; Iv 18,4-19,34)

Pratim Isusa prema Lukinu Evanđelju i nadopunjujem ga drugim Evanđeljima:

14. Vruće sam želio... jer je to bio smisao njegova dolaska na zemlju, njegova života: pokazati snagu ljubavi jaču od najstrašnije smrti. Tako me samo Bog može voljeti.

15. Kraljevstvo Božje Isus je donio na ovaj svijet, da bih ja mogao postati dionik tog kraljevstva, baštinik Božjega života, jer sam subaštinik Kristov. Isusova smrt mi otvara vrata u Kraljevstvo. Od tada sve ljudske smrti vrata su u Novi Božji život.

19. Ustanova Euharistije je tajna neizrecive Božje Ljubavi prema nama; žrtva za moje spasenje, susret i sjedinjenje s Bogom, gozba na Božjem životu, dostojna proslava Boga, Kristova pobjeda nad grijehom, zlom, sotonom, smrću, zajedništvo neba i zemlje, proslava ljudskog zajedništva, pečat Novog, Vječnog Saveza između Boga i čovjeka.

21. Dok se Isus predaje iz ljubavi, Juda, jedan od njegovih najbližih, izdaje ga; prezire njegovu ljubav, priklanja svoje srce prolaznim dobrima. "Što ćete mi dati, pa da vam ga izdam?"(Mt 26,15). Za imetak, za 30 srebrnika! Važnije mu je bilo da ima, nego da ljubi. U dilemi između imati ili biti, opredijelio se za imati. Htio je sačuvati svoj život i zato će ga uskoro izgubiti. U Isusu se definitivno razočarao jer je shvatio da s Isusom ne može ostvariti svoje ovozemaljske planove. Mojih 30 srebrnika?

22. Sin čovječji odlazi kao što je pisano. Nije Juda začetnik Isusove sudbine. Vječni Bog ima svoje planove u kojima je Juda samo sredstvo, makar i svjesno to čini... Puno puta mi se čini da ljudi sa mnom manipuliraju, ali u stvari iza svega stoji Vječna Božja Providnost.

23. Oni stadoše pitati... tko bi ga to mogao izdati. Mnogo je korisnije i meni i svim ljudima pitati se: što je to što nas dovodi do izdajstva ljubavi. Svatko od nas ima svoju Ahilovu petu, svoju slabu stranu. Zaštitit ću se!

24. Apostoli se prepiru tko je od njih najveći. Dok Isus ide u poniženje, poništenje i smrt, oni misle na sebe i na svoje vlastito ostvarenje. To je uzrok izdajstva ljubavi, Boga i čovjeka - kod njih i kod mene, kod svih ljudi.

25. Duh ovoga svijeta tjera ljude da se bore za ovozemaljsko ostvarenje. Duh Isusa Krista tjera ljude da se žrtvuju, da se ponize, da služe na ovom svijetu, ali im garantira pobjedu i proslavu u Isusovu Kraljevstvu (29 redak).

Mt 26,31. "Svi ćete se vi još noćas zbog mene pokolebati..." Apostoli su se oduševili s Isusom kada su vidjeli njegovu snagu, slušali njegovu mudrost, gledali njegovu slavu. Ali noćas će vidjeti njegovu slabost. On će pred njima biti samo čovjek, drhtat će pred teškoćama, krvlju će se znojiti. Oni nisu u biti shvatili temeljnu Isusovu poruku i zato su u opasnosti.

31. Sotoni je dozvoljeno da ih kuša - Isus upozorava Petra, ali dodaje da će se moliti za njega i zaštititi ga. Tako će trebati i Petar štititi one koji će mu biti povjereni. Isusova molitva i moja je snaga i moja sigurnost u pobjedu.

33. Petar je preuzetan, ponosan, ne pozna svoju slabost. To je najčešći izvor grijeha, slabosti, nevjere kod svakoga od nas.

34. Isus mu proriče da će ga zatajiti. Njegov prvi namjesnik će ga zatajiti, odreći ga se, pokazati svu svoju slabost - da svima bude jasno, kako Isus gradi svoju Crkvu, ne na ljudskoj slabosti, nego na svojoj snazi.

36. Isus upozorava apostole na opasnost, želi ih pripremiti na borbu. Ali oni ništa ne shvaćaju. Zatvoreni u svoje shvaćanje života, svoje planove i želje, za patnju, borbu, gubitak nisu ostavili mjesta. Na njihovu neumjesnu primjedbu da imaju dva mača, odgovara kratko: "Dosta je!" Ni ja gotovo ništa ne shvaćam kada mi Isus govori o spremnosti na borbu, patnju, smrt. Mora mi biti dano, moram tu milost izmoliti od Njega.

Mk 14,28. "Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju." Isus je više puta za života pretkazivao da će biti predan, mučen, ubijen, ali je uvijek dodavao, da će poslije toga uskrsnuti. Kako apostoli nisu nikada htjeli prihvatiti patnju, srušili su most do uskrsnuća. Kad god su moje oči uprte u patnje, ne smijem biti kratkovidan pa previdjeti sve ono lijepo što je plod patnji i umiranja.

- 00:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 04.05.2006.

84-DUHOVNO BOGATSTVO EUHARISTIJE

Ova vježba pomoći će mi da dublje uđem i trajno doživljavam bogatstvo Euharistije pod različitim vidovima.

Euharistija je uvijek prisutni Krist koji je “žarko želio blagovati ovu pashalnu večeru”, želio je ostati sa mnom, biti moj životni suputnik; da ga uvijek mogu naći; kroza život putovati s Njim; razgovarati s Njim; boriti se s Njim; sve dijeliti s Njim.

Osobni, prijateljski, susret s Kristom Po prilikama kruha i vina Isus mi prilazi na vidljiv način. Dopušta mi da dođem k njemu, da se družim s Njim. Ta me blizina malo po malo preobražava, da, prema onoj narodnoj: "Reci mi s kim si i reći ću ti kakav si" Kristove misli postupno postanu moje misli; Kristovi osjećaji moji osjećaji; Kristovi planovi - moji planovi, Kristov svijet – moj svijet; Kristova ljubav - moja ljubav.

Sjedinjenje s Kristom najznačajnija je uloga Euharistije. Čovjek se sam ne može spasiti. Njegovo spasenje je u Isusu Kristu. To je bitni element kršćanske vjere. Sv. Misa je uzajamno davanje Isusovo meni, i moje Isusu. Kao što je Isus dao meni sebe, tako On ne traži nešto od mene, nego traži mene samog.

Međusobno zajedništvo vjernika prvi je plod našeg zajedništva i sjedinjenja s Kristom. Krist se daje svima. Svi jedu od jednog kruha, piju iz istog kaleža. Tako su svi povezani u živi organizam kome je Krist Glava. Odatle potreba da se više naglašava zajedništvo. Da sudionici Sv. Mise budu aktivni, da se osobno uključe u Misno slavlje. Pružaju jedni drugima znak mira. Tako vidljivim načinom isključuju diobu, podijeljenost, nepomirljivost, strančarenje, neprijateljstva. Po Euharistiji svi postajemo bogatiji da dijelimo; jači da trpimo; ponizniji da praštamo i služimo; zreliji da budemo korisniji. Kristovo Srce komu se po Euharistiji suobličujemo, pokretačka je snaga koja nas tjera da činimo dobro. Preobraženi po Kristovu tijelu sposobni smo preobražavati druge.

Euharistija je gozba Kristova Vječnog života, sudioništvo na punini radosti, blaženstva. Isus je uzeo sliku ovozemaljske gozbe da oslika bogatstvo vječne gozbe. Ali Euharistija nije slika, simbol, usporedba. Ona jest gozba Vječnog života.

Euharistija je dar Očev meni, svom djetetu; dar Isusov samog sebe, svom prijatelju; Dar Duha Ljubavi koji me ispunja i posvećuje. Iako Isusa nisam dostojan, On mi se daje, da bih postao dostojan i mogao sebe dati onima koje teško mogu smatrati dostojnima. Euharistijski Dar poziv je da i ja budem dar; da budem za druge, da živim, radim, molim, trpim, umirem za druge.

Euharistija je žrtva Kristova za moje spasenje, žrtva Crkve koju ona stalno prinosi za cijeli svijet. To je jedina prava žrtva koja spašava cijeli svijet. Euharistija čini prisutnom Isusovu kalvarijsku žrtvu u svako vrijeme, u svim krajevima, među svim narodima. Po toj žrtvi i ja, ud njegova Mističnog Tijela, moram biti "živa žrtva na hvalu slave Božje", kako kaže III. euharistijska molitva. Po njoj postajem dionik njegove žrtve, čistim se od grijeha, oslobađam ropstva sebičnosti, spašavam se od zla pretvarajući ga u sredstvo duhovnog rasta. Po Kristovoj žrtvi na križu i po mom sudjelovanju u Euharistiji, sve moje žrtve dobivaju pečat jedine, Kristove žrtve, sve moje boli, tjeskobe, nesigurnosti, progoni, sve nedefinirane patnje postaju sredstvo blagoslova.

Tajna vjere jer Euharistija nadilazi moje ljudsko shvaćanje. Sama pretvorba ovisi o smislu rečenog, a ne o riječima. Tajna je mogućnost da se Neizmjerni skriva pod prilike kruha. Tajna je kako doživjeti u Euharistiji i Krista patnika, i Krista proslavljenog, i Krista u ovom trenutku prisutnog. Zato svećenik kliče: "Tajna vjere!"

Euharistija je doksologija, proslava dostojna Boga od stvorenja koje je posve nesposobno proslaviti Boga. Euharistijski Isus - Utjelovljena Doksologija - slavi Oca u moje ime, u meni i po meni. Po Njemu postajem dostojan i sposoban slaviti Ga. Zato hvala, slava, klicanje, pjesma, radost jesu pravo moje raspoloženje za Misnog slavlja. Izričaj raspjevane zaljubljenosti i predanja mog bića Onome koji me voli.

Euharistija je sjedinjenje s Ocem. Po Kristu i u Kristu jedno sam s Ocem, jer je Isus jedno s Ocem: "Filipe, tko vidi mene, vidi i Oca". Kristov "Abba" po Duhu Svetom i moj je Abba, Otac.

Euharistija je nebo prisutno u mom srcu. Ako je Otac i Sin i Duh u meni, onda su u meni prisutni i svi oni koji žive u Ocu. Zato usklik: "Gore srca!" Uzdižem se tamo gdje je moja vječna domovina, gdje Krist "sjedi s desne Ocu" okružen anđelima i svetima. Euharistija je predokus neba, sudioništvo u zajedništvu svetih.

Euharistija je Kristova uskrsna pobjeda koja se ponavlja u sudionicima Misnog slavlja. Krist pobjednik nas hrabri: "Ne bojte se, ja sam pobijedio svijet!" Krist Pobjednik - prisutan u meni po Euharistiji - pobjeđuje grijeh, svijet, đavla, smrt. Zato mi Euharistija garantira Božji trijumf u meni. Po njoj sam ispunjen Kristovom uskrsnom radošću i već anticipiram radost Isusove konačne pobjede i njegove vladavine ljubavi nad svim stvorenjem. Po Euharistiji postajem sijač radosti.

- 15:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 03.05.2006.

83-POSLJEDNJA VEČERA


Tekstovi iz Evanđelja:

(Mt 26,17-29; Mk 14,12-25; Lk 22, 7-20; Iv 13-17 pogl.)U duhovnim vježbama definitivno sam se opredijelio za Krista. Želim se do kraja dati Kristu koji se do kraja dao nama; živjeti u zajedništvu s Kristom; poprimiti Kristove dimenzije ljubavi koja se do kraja daje Ocu i ljudima. Po Euharistiji ne živim više ja, nego Krist živi u meni po meni u svijetu u kome mi živim. Po Euharistiji moj ljudski život postiže puninu za koju sam stvoren. Euharistija je središte mog bivstvovanja. Sjedinjenje s Vječnim Bogom. Vječni život u klici. "Kao što je mene poslao živi Otac i kao što ja živim zbog Oca, tako će i onaj koji mene jede živjeti zbog mene" (Iv 6,57).

Po Euharistiji Krist je prisutan u meni kada sam slab, da me ojača; kada sam kolebljiv da bude moja sigurnost; kad patim da posveti moju patnju; kad zlo činim da pati zbog mene; kada umirem da s Njim umirem i s Njim uđem u vječni život.

Molitva Euharistijskom Isusu jednostavna je, kontemplativna, nesebična, bliska svakodnevici, upućuje na djelotvornu ljubav, pomaže mi da pronađem Boga u svemu. U molitvi jednostavno stojim pred Gospodinom, klanjam Mu se, zahvaljujem Mu, ili ništa ne govorim; dopuštam Kristovoj ljubavi da me oslobađa samoga sebe i preda Isusu i ljudima.

"Vruće sam želio da blagujem s vama ovu pashalnu večeru..." (Lk 22,15). Isusova ljubav prema čovjeku dovela Ga je na ovu zemlju. Ljubav Ga tjera da se dadne meni. Ljubav Njegova Srca jača je od svega onoga što mora trpjeti. Radi ljubavi ljudi su Ga obukli u luđačku haljinu... Može li mentalitet ovoga svijeta razumjeti što je prava ljubav?

Isus se htio Posljednjom Večerom oprostiti od svojih dragih učenika. Kao što gozba simbolizira vrednote nebeskog kraljevstva, tako večera simbolizira toplinu i intimnost koja treba biti između čovjeka i Boga. Isus je rekao da će onom koji vrši njegove zapovijedi doći i da će s njim večerati. Njegov oproštajni govor pun je intimnosti. "Idem vam pripraviti mjesto, da i vi budete gdje sam ja" (Iv 14,3). "Nazvao sam vas prijateljima, jer sam vam priopćio sve što sam čuo od Oca" (Iv 15,15). "Ostanite u mojoj ljubavi" (Iv 15,9). Povjerljivost i toplina došla je do izražaja i u trenutku kada je Isus zagrlio svog ljubljenog učenika Ivana.

Bog želi da do kraja povjerujem Njegovoj Ljubavi; da mu uvijek kao dijete Ocu iznosim sve što nosim u srcu, da s njim podijelim sva raspoloženja i neraspoloženja, uspjehe i neuspjehe, radosti i žalosti. Veličina i snaga moje vjere očituje se u trajnom prijateljevanju s Bogom u svim životnim situacijama, posebno u teškima. Isus je raspet na križu sačuvao potpuno povjerenje u Oca: "Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj!" (Lk 23,46).

Povjerljivost i bliskost s Bogom pomaže nam da budemo povjerljivi i bliski s ljudima, da znademo u njima otkriti prave vrednote, da možemo s njima podijeliti dobro i zlo, da naučimo živjeti ne "uz ljude", nego "s ljudima".

Prijateljstvo s Kristom čisti me od sebičnosti i uči me nesebičnoj ljubavi. Kad se očistim, Krist će me "uvesti u svoju ložnicu" intimnog prijateljstva. Ukoliko se ne dam čistiti, prije ili poslije napustit ću Krista, i poput Jude prodat ću Njegovo prijateljstvo za srebrnjake bogatstva, užitka, slave, moći. Koja je moja slaba točka, stvorenje uz koje se priklanjam. Moram više bdjeti na tom području. Moram neprestano premještati težište svoga života od "imati" na "biti", od "posjedovati " na "davati" (= ljubiti). Tako ću biti u trajnom prijateljstvu s Isusom.

Za vrijeme večere Isus je oprao noge učenicima i rekao: "Dao sam vam primjer, da i vi činite kako ja učinih vama" (Iv 13,15). Ponizna ljubav je tajna. Isus želi da je otkrijem: "Učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca!" (Mt 11,29).

Euharistija je prisutnost Krista Spasitelja pod vidljivim, opipljivim prilikama kruha i vina. ne da bude preda mnom, nego da bude u meni i po meni u svima, u cijelom svijetu. Po Euharistiji ostvaruje se trajno zajedništvo koje ni smrću neće biti prekinuto. "Ovo je onaj kruh što s neba silazi da onaj koji jede od njega, ne umre" (Iv 6,50).

- 15:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>