Layout: Lennon


ljubavjesamoriječ
Opća opasnost
Na dan utorak u sati 20:21 // komentari
Jednom kad noc
ukrade nebu
sve sto si voljela na njemu
bit ce ti zao, bit ce ti zao
sto nisam tu
ruke pamte
samo ljubav najbolju

Jednom kad usne
ne bude htjele
u strancu utjehu traziti
suze ce srcu sapnuti
da je pogrijesilo
jer nije ostalo tamo
gdje je jedino voljelo

Hover preko slike i pojavi se navigacija za bokseve. :D Inspiracija za ovaj dizajn: klik!