Layout: Lennon


Poslednja pesma
I uvijek svečano obećam
a znam da lažem u sebi
da ću prestati da se sjećam
ovo je posljednja pjesma o tebi

 • samo jedan boks, slike su mu prilagođene.

 • datum posta odmah iznad 'komentara', samo pređete mišem

 • In Memoriam

  Postoji jedan neverovatan gad koji se zove
  Miroslav Antić
  Ždere moj hleb pravi moju decu nosi moja
  Odela
  Sa mojom ženom leže u krevet na moje
  Rođene oči
  Jer zna da sam tog trenutka sigurno negde
  Daleko u Lenjingradu

  I taj Antić što me je upropastio I kao
  Pisca I kao čoveka
  Dakle taj koji će na kraju leći u moju
  Sopstvenu grobnicu
  Pita me jedno jutro šta vam je boga mu
  Čoveče
  Izgledate mi nekako bolesni
  A šta se izvinite za izraz baš njega tiče
  Kako je meni
  I dokle mi je

  O meni se najlepše brinu oni koji me
  Ostavljaju na miru

  A on pere ruke mojom rakijom ima ključ od
  Mog ateljea

  Miroslav Antić

  nedjelja
  19.08.2012.
  11:55
  komentari