Layout: Lennon


autoportret
najprije treba imati crte
ustaljene i škrte
i stav za vječnost i pozu za vrijeme;
a ne da vas buše, ni da vas vrte,
ni razapinju na svoje dileme


srijeda
15.08.2012.
15:27
Everything I say

Tell me su komentari. Slika pored naslova se 'randomly' mijenja svakim 'refreshom'. Ima ih ukupno 6 koje se smjenjuju.
Dizajn ima jedan boks. Slike se same prilagođavaju boksu i postovima. Možete promijeniti sliku koja stoji u vrhu boksa, stavila sam je tek toliko da ne bude prazno.

Ovako izgleda bold.
Ovako italic.
A ovako podvučen tekst.

Stihovi u boxu su isječak iz Autoportreta od Tina Ujevića.