Layout: Lennon


Ovo je jedan jedini box - i nema naslov (zaista nije lijepo stajao!). Preporučujem da ne stavljate slike u njega. I dužina mu je veličina velike slike koja je postavljena za pozadinu. :P

***

Ovo je i dalje isti box.

***

I ovo ovdje.

***

I ovo ovdje.I sve do kraja haljine. :P
Romansa
ponedjeljak (13.08.2012.)

Nemoj da odeš više u onaj grad tuge,
gde smo od sebe zaboravili pola.

Nikad sa zvezda nije teži pad,
nego na beton sa kafanskog stola.

U očima sam sve gugutke podavio,
pa sam im dugo šaptao smešno opelo.

I sve sam svoje osmehe okrvavio,
nije sve belo, što liči na belo.

Peroni katkad plaču kišom,
sat i koferi ...
Svako nekud žuri noćas.


Iscepam kartu.
Neću da se vratim.
Za svakim vozom ostaje samoća.

I samo mraka napune se prsti.
Ne vredi.
Sad smo drugačiji, zacelo.

Bar ti sve ptice iz očiju pusti.
Nije sve belo, sto liči na belo.


komentari