Fellowship

Arhiva

Kontakt

My favs

21.06.2006. / Kontinent koji (ni)je postojao - Lemurija/Mu

Lemurija i MuZnate za Atlantidu? Ma sigurno znate bar jednu od teorija o lokaciji te drevne civilizacije. Kao što je Atlantik oplakivao obale Atlantide i Pacifik i Indik su imali svoju misteriju – Lemuriju i Mu – ponekad poistovjećivanu jednu s drugom. Pretpostavka je da je Lemurija i/ili Mu postojala ili prije Atlantide, ili u isto vrijeme, a sudbina joj je bila slična onoj njene Atlantske sestrice – bez ikakvog objašnjenja je nestala u dubokim vodama. Danas su ostale samo nagađanja zasnovana na nekim arheološkim otkrićima poglavito uz obale Japana, legendama i teorijama istražitelja.

Lemurija na svom imenu može zahvaliti Darwinovim mukama u pronalasku uzroka neobične distribucije Lemura, koji se nalaze u Africi, na Madagaskaru, Indiji i istočnom Indijskom arhipelagu. Ta ga je činjenica navela na pomisao o davnom postojanju kopna kao poveznice tih lokacija u Indijskom oceanu kojeg je nazvao Lemurija. Kasniji su istraživači malo po malo pomicali to kopno sve više prema istoku, dok nije «zahvatilo» većim dijelom i Tihi ocean. Kao što sam već rekla u nekim teorijama nailazim na dva odvojena kopna – Lemurija u Indiku, a Mu u Pacifiku, no u nekim se ipak cijelo to mitsko područje zove ili Lemurija ili Mu. Moje mišljenje je da to nije bila jedinstvena kopnena masa, nego je bila razdijeljena u više otoka duž oba oceana koji su bili vrlo bliski i povezani, bez nekih jasnih granica koje bi eventualno odvojile otoke u dvije skupine otoka, te stoga radije odabirem onu tezu gdje Lemurija i Mu nisu dva odvojena kontinenta, već jednu poistovjećujem s drugom.

Točna lokacija te grupe otoka, nije nikad utvrđena, no činjenica da se nalazila negdje unutar «vatrenog prstena» malo rasvjetljuje mogućnost neobjašnjivog nestanka otočja i njegove civilizacije. Naime «vatreni prsten» svoje ime dobio je zbog velikog broja vulkana na tom području, koji uz erupcije uzrokuju potrese i tsunamije (sjećate onog od prije godinu i po i njegove razaračke snage?)

Istraživači ove tematike su nerijetko nalazili na različite kamene spomenike kojima nikad nije utvrđeno podrijetlo po cijelom Pacifiku, od Japanske obale pa do Uskršnjih otoka koji bi se vrlo prigodno mogli uklopiti u cijelu misteriju. Uskršnji otoci obiluju čudnovatim spomenicima iako su pronađeni nenaseljeni ili bolje rečeno napušteni u pustoši Tihog oceana, daleko od bilo kakve civilizacije. Čak i novozelandski domoroci Maori imaju priču o svom podrijetlu – došli su sa tonućeg otoka, kojeg zovu Hawaiki, s druge strane njihove bare – ta priča možda ne potvrđuje postojanje Lemurije direktno, ali ukazuje na postojanje civilizacije na tom području koju je progutalo more.

Stare pomorske karte Grka prikazuju neko veliko kopno na južnoj hemisferi - Terra Australis Incognita – naravno to kopno u kasnijim stoljećima nije nađeno, no to ne znači da su Grci pogriješili radeći te karte na temelju starijih, a ne direktnim pronalaskom kopna. Kako su ostale stvari na kartama bile koliko toliko točne, onda je vrlo lako moguće da je u nekom vremenskom razdoblju, davno prije, uistinu postojalo kopno na tom području.

Neću se upuštat u teorije o podrijetlu čovjeka i 7 rasa koje je pretpostavila gospođa Blavatsky – u kojoj su Lemurci, Lemurani kako već bi se nazvali stanovnici Lemurije treća, Atlantiđani četvrta, a današnji čovjek peta rasa u postizanju savršene egzistencije života. Iako je istraživači ove misterije ističu, teško je govorit o nečem što je proizašlo iz razmišljanja i mašte jedne osobe kao o nečem općenitom.

Materijalnih dokaza, iako ne posve definiranih, ima, no današnja saznanja o tektonskim pločama isključuju mogućnost postojanja nekog imalo većeg kopna u Pacifiku. No opet se vraćam dobrim starim Grcima i vjerujem kako kopno na njihovim kartama nije stalo samo da upotpuni morska praznina, u mnogim stvarima drevna grčka civilizacija bila je mnogo naprednija od naše današnje, a mi se možda previše oslanjamo na logične rezultate kemijskih analiza, naučene fizičke zakone i Darwinovu evoluciju.


Copyright © 2005-2009 Azzul S'phyre