Fellowship

Arhiva

Kontakt

My favs

28.05.2006. / "Orb-ovi" na fotografijama

orboviVezano uz jedan post i da prosvijetlim prvenstveno sebe, a onda one koje bi ova tema možda mogla interesirati, proučila san malo o fenomenu pojavljivanja "orb-ova" na fotografijama.

Fotografije s okruglim i prstenastim svjetlima engleski "orbs", se najčešće pojavljuju na internetu pod pojmom misterioznih fotografija. Iako postoje fotografije s paranormalnim "orb-ovima", one nisu toliko učestale, dapače. Što su to "orb-ovi"? Većina ljudi koja ovakve pojave uopće uzima u obzir vjeruje da su to duhovi umrlih osoba, no druge teorije upućuju da su kugle posebna vrsta života ili čak duhovi prirode. Na fotografijama dakle možemo razlikovati dvije vrste «orb-ova» one posve uobičajene, prirodne, nastale najčešće prisustvom prašine ili vlage i one neprirodne, paranormalne, za koju se vjeruje da predstavljaju nekakav oblik energije.

Većina prijavljenih fotografija ne sadrže nikakav paranormalan element, nego je efekt "orb-a" nastao zbog refleksije i loma svjetla na lećama fotoaparata. Ovo se događa kada se blic fotoaparata odbije od neke reflektirajuće podloge u kadru. Rezultat je savršena kugla svjetla koja kao da se nalazi u području fotografiranja, no to je u biti slika same leće. Mnogi ljudi ovu pojavu zamijene kao pravi dokaz postojanja duhova ili onoga za što vjeruju da "orb-ovi" predstavljaju. Pojavu ovih "orb-ova" također može uzrokovati izvor svjetla u području gdje se fotografira. Unatoč vjerovanju da različite boje "orb-ova" nastaju pri različitom raspoloženju duhova, boje su rezultat razlike u refleksiji i lomu svjetla (valna dužina svjetla se mijenja)

Dakle kako razlikovati fotografiju paranormalnih "orb-ova" od one normalne? Iako ne postoji način kojim bi se moglo sa stopostotnom sigurnošću ustvrditi kako se radi o fotografiji paranormalnog "orb-a", postoje neki faktori na koje treba obratiti pozornost.


  • Vjerojatnije je da je svjetliji "orb" paranormalne prirode.

  • Ukoliko se na fotografiji nalazi veći broj "orb-ova" najvjerojatnije se radi o prašini.

  • Oblik "orb-a" je još jedna stvar na koju treba obratiti pozornost – "Orb-ovi" nepravilnih oblika, oblik limuna, mačjih očiju i sl. su najvjerojatnije nastali kao rezultat prisustva vlage

  • Boja i prozirnost. Uobičajeni, normalni «orb-ovi» su najčešće plavkaste, žućkaste boje i poluprozirni su, dok su gusti, neprozirni "orb-ovi" najčešće paranormalni.

  • "Orb-ovi" u pokretu, koje ostavljaju vibrirajući efekt ili trag, su vrlo dobar znak da se ne radi o prisustvu nekog normalnog uzroka.


Neki ljudi smatraju da je kugla dobivena digitalnim fotoaparatom greška u digitalnoj obradi fotografije kod samog aparata. No kada se uistinu tako nešto dogodi, te greške nisu kružnog nego kvadratičnog oblika, i ukoliko su poluprozirne pikseli koji se vide kroz njih bi isto tako trebali biti poremećeni. Prašina i nečistoća isto nisu rijedak slučaj. Tada svaka fotografija sadržava kuglaste forme ukoliko se fotografije rade u seriji na istoj lokaciji. No zamijećeno je da se paranormalni "orb-ovi" ne ponavljaju prilikom serijskog fotografiranja.

Osim na fotografijama znaju ih uhvatiti i na video snimkama, i to prvenstveno govorim o "orb-ovima" u pokretu. Vlastitim očima ih ne vide, no ipak ostaju zabilježeni na snimkama.

Naravno da je diskutabilna ta paranormalna priroda "orb-a", no doista je teško naći posve logično rješenje kao uzrok njihovom pojavljivanju na fotografijama.

Copyright © 2005-2009 Azzul S'phyre