Sjedeći mirno, ne radeći ništa. Proljeće dolazi, trava raste sama po sebi.

utorak, 12.04.2011.

Upozorenja učitelja Mumona
Ako se pridržavate pravila i odredbi, vežete se užetom ! Hinjeno
samouživanje je hereza i đavolji posao. Držati se šutnje lažan je zen.
Sebično zanemarivanje vaše okoline znači padanje u duboki ponor.
Savršena pažnja znači nošenje jarma i lanaca. Razmišljanje o dobru i
zlu je vezanje za nebesa i pakao. Odavanje Buddhi i Buddhinom zakonu -
Dharmi izaziva progonstvo iza dvije željezne prepreke.
Naizmjenično sanjarenje i buđenje je poigravanje sa vlastitim
duhom. Vježbanje za-zena, zen meditacije i umirivanja tijela đavolji je
posao. Napredujući, padate u zabludu; povlačeći se, polazite protiv
istine. Kada, ne napredujete, niti se povlačite, tada ste leš koji diše.
Recite mi kako ćete postupiti ? Kako ćete dovršiti svoj posao u ovom
životu. Nemojte dozvoliti da patite zbog vječnog duga karme.

# Wu-men Hui-k'ai ( jap. Mumon Ekai),1183-1260; kineski ch'an
majstor Yogi linije Rinzai zena; autor knjige koana "Prolaz bez vrata"
(kin. Wu-men-kuan; jap. Mumon-kan)


Oznake: zen, Mumon