Bila jednom jedna Karolina.Došla je ovdje na poziv dragocjene osobe.Kuda je otišla? Bio jednom u dalekom dvorcu jedan crni anđeo.Kuda je otišao? Svi su otišli. Ničeg nema. Više nema ničega.