Mržnja prema samome sebi


Mnogo, previše mnogo ljudi mrzi same sebe. Oni su doduše neljubazni ili čak agresivni prema drugima, ali njihova stvarna mržnja usmjerena je protiv njih samih. Ta mržnja truje i njih i druge.

Ta ih mržnja drži pod neprekidnim pritiskom. Zato je svađanje put kojim pokušavaju unutarnji pritisak barem malo smanjiti.

Mnogi ljudi sebe mrze zato što sami sebi ne žele priznati kako mrze nekoga drugog. A taj drugi je u većini slučajeva jedan od roditelja, ali se mržnja čak odnosi na oba roditelja.

Uzmi zato tu mržnju ozbiljno. Ne odbacuje je od sebe. Ne potiskuj je. Sigmund Freud imao je potpuno pravo kada je pisao da je potiskivanje početak mnogih nevolja. Osim toga, nikada ne možeš biti u istini ako potiskuješ. Istina su tvoji osjećaji koji su prisutni u tvojoj nutrini i koji određuju tvoje djelovanje. Jako malo pomaže ako vuk preko sebe prebaci ovčje krzno i jede kredu. On ostaje vuk i ne postaje ovcom – ni time što usprkos svakom prerušavanju opet pokoju pojede!
Imaš li mržnju u sebi, uzmi to ozbiljno. Ne obraćaš li pozornost na nju, možeš oboljeti – ili, što dolazi na isto, postat ćeš licemjer. Time mislim na ljude koji su toooliko ljubazni, toooliko prijateljski, toooliko nesebični. Ali u kontaktu s njima uvijek osjećaš stanovitu nelagodu jer imaš osjećaj da nešto nije u redu. A to što nije u redu, to je bijes koji stalno pokušavaju sakriti.

U tome mnogi krivo shvaćaju Moje učenje. Ja uvijek kažem da ne smiješ biti bijesan, da ne smiješ mrziti. Ali Ja to mislim obuhvatno. Da ne smiješ mrziti, to ne znači da ti ne bi smio biti svjestan svoje mržnje ili je postati svjesnim. To znači da bi se ti do u dubinu svoje psihe trebao osloboditi mržnje. Potiskivanje nije put, ono je stranputica. Put je satja, istina, a ne namjerno gledanje u stranu. Imaj to uvijek na umu.

Sai Baba govori O ODNOSIMA dio je serijala od pet knjiga (Sai Baba govori zapadu, Sai Baba govori o svijetu i Bogu, Sai Baba govori o psihoterapiji te Sai Baba govori o odgoju) . Prenositelj svih pet knjiga je Stephan v. Stepski Doliwa, a prevoditelj na hrvatski jezik, Vili Bayer.
Obzirom na suvremenost teme i nužnost pokretanja tako važnih promjena u vlastitim životima krenula sam sa objavljivanjem ove knjige, temu po temu, sa nadom da će Vas barem malo dotaći.
http://putpokazi.com/odvazno_nakladnistvo/sai_ljudske_vrijednosti/sai_baba_govori/sai_baba_govori.html

AGRESIJE KAO RJEŠENJE? -Agresije i odnos

19.10.2017.

Agresije kao rješenje?A zašto si ga našao, partnera s kojim se svađaš? Prvo, jer očito ne možeš izdržati više bliskosti, više mira. Šanti, unutarnji mir, traže navodno mnogi ljudi. U stvarnosti tebi su potrebni mnogi životi dok ne postaneš sposobnim izdržati snagu šantija, jer mir je dah Božji. Za mnoge je mir situacija koju ne mogu izdržati, kojoj nastoje pobjeći služeći se svim sredstvima. Cjelokupna zabavljačka industrija danas se temelji na činjenici da današnji čovjek ne može izdržati mir. U nekih ljudi to ide toliko daleko da radije gledaju filmove strave i nakon toga loše spavaju nego da osjete mir.

K tome se današnji čovjek nalazi pod vrlo jakim utjecajem rađa-sklonosti (borbene, agresivne tendencije). On je pod tolikim pritiskom da mora biti aktivnim. Tako je on stalno u pokretu, stalno pod pritiskom – zbog čega je stres jedna od velikih pojava u ovo doba.

Iz tih razloga danas mirni odnosi nisu jako rašireni. Rađasičkoj strukturi pripada uzbuđujuća strastvenost, a ne mirna, ispunjavajuća ljubav. Aktualan je pokret, a uz njega dakako idealno idu strastvenost, razočaranje, agresije – i jedenje mesa!

No postoji još jedan razlog zašto ljudi svađu pretpostavljaju mirovanju: oni imaju u sebi toliko napetosti, toliko bijesa, toliko mržnje da bi vez ventila, koji znači svađa, prsnuli. Svađa za njih znači – slično sigurnosnom ventilu na loncu – odušak napetosti, bez kojega bi doslovno odletjeli u zrak.

Lena je proživjela vrlo bolno djetinjstvo. Kao što se to u vas na žalost često događa, s njom su i majka i otac loše postupali, nisu je ozbiljno shvaćali, nisu je poštovali i zlostavljali su je. Drugim riječima, njezini su joj roditelji prilazili s mnogo mržnje koja se postupno ulijevala u Lenu. Postala je zatvorena, depresivna, malodušna, pesimistička. Udala se za Olafa, koji je bio jednostavan, nezainteresiran muškarac. Ma koliko tup i ograničen bio, on joj je ipak pomogao da izađe iz depresije. Lena više nije mogla zuriti pred sebe, kao što je to činila dok je još bila kod svojih roditelja. Olaf ju je, naime, napadao na takav način da je morala smjesta reagirati. Lena i Olaf imali su pravi svađalački odnos. Svađali su se od jutra do mraka i bez prekida jedno drugome prijetili rastavom. Tada je u Olafa izbila nasljedna bolest. Lena ga je požrtvovno njegovala, no on je usprkos tome umro nakon pola godine. Nakon još pola godine umrla je i ona. Od raka. Što se dogodilo? Borbe između Lene i Olafa dovele su oboje do njihovih granica. Ali one su uzrokovale i nešto od odlučna značenja: jaka agresivnost koja se nalazila u oboje, na taj je način našla odušak. Time su oboje spriječili da se ne „raspuknu“. Olaf je sa svoje strane bio od malena bolestan. I on je mnogo trpio od svojih roditelja i svoje karme. Da nije u Leni našao idealan ventil, on sasvim sigurno ne bi doživio 56 godina.

Lena sa svoje strane, do Olafove smrti nije bila bolesna od raka. Ona je tu bolest razvila tijekom pola godine nakon Olafove smrti. Bol što ga je izgubila i veliki bijes u njoj bila su dva osjećaja koja nije mogla izdržati ni duševno ni tjelesno. Lena s tom napetošću nije mogla drukčije izaći na kraj, nego da je usmjeri protiv sebe. Zato je rak istodobno napao više njezinih unutarnjih organa. On je bio kanal njezinog bola i njezine mržnje.

Sai Baba govori O ODNOSIMA dio je serijala od pet knjiga (Sai Baba govori zapadu, Sai Baba govori o svijetu i Bogu, Sai Baba govori o psihoterapiji te Sai Baba govori o odgoju) . Prenositelj svih pet knjiga je Stephan v. Stepski Doliwa, a prevoditelj na hrvatski jezik, Vili Bayer.
Obzirom na suvremenost teme i nužnost pokretanja tako važnih promjena u vlastitim životima krenula sam sa objavljivanjem ove knjige, temu po temu, sa nadom da će Vas barem malo dotaći.
http://putpokazi.com/odvazno_nakladnistvo/sai_ljudske_vrijednosti/sai_baba_govori/sai_baba_govori.html

SNAGA POZITIVNOG - Agresije i odnos

12.10.2017.

Snaga pozitivnog


Umjesto da spominješ staro i negativno, kaži nešto pozitivno. Kažeš li tijekom svađe nešto pozitivno, tvoj će partner to vrlo dobro čuti. Ti možeš npr. reći: „Znam da se na tebe mogu osloniti.“ – „Ti si mi ponekad jako pomogao.“ - „Ja znam koliko radiš i ja to cijenim.“ Svađa je idealna situacija da se nekome kaže nešto što on stvarno može i povjerovati, jer ne pretpostavlja da mu se ti u svađi želiš umiljavati ili mu čak lagati, posebno ako je svađa burna. Zato nemoj savjet shvatiti u smislu da bi trebao „izmisliti bilo što“. Kaži stvari koje dolaze od srca. One će imati čudesno djelovanje jer ih tvoj partner sada jasno čuje.
Tadeus i Božena mnogo su se svađali. Oni su došli k Meni i Ja sam im opisao kako izgleda njihova svađa. To ih je ganulo, ali ih nije spriječilo da se i dalje svađaju. U nekom snu rekao sam Tadeusu da se ne treba toliko usredotočiti na Boženine pogreške već neka više pozornosti obrati na njezine pozitivne strane i osobine i neka joj jednom u svađi i njih spomene.
San je na Tadeusa ostavio jak utisak. On ga je primijenio tako što na Boženi više nije gledao samo ono što ga je ljutilo, već je počeo promatrati i ono što ju je isticalo u pozitivnom smislu.
Uskoro nakon toga opet su se posvađali. Ovaj se put Tadeus ponio drukčije. On više nije htio govoriti samo o tome što ga je ljutilo već je pustio Boženu neka do kraja kaže što ima, a tada je mirno i trijezno iznio svoje stajalište. Rekao je koliko je cijeni, koliko je obogatila njegov život, koliko joj toga duguje. Jedva što je to izgovorio, atmosfera se iz temelja promijenila. Božena je duboko uzdahnula, smirila se, i suze radosnice pojaviše joj se u očima. „Kako mi dobro čini da to čujem od tebe“, rekla je, „ja sam uvijek imala osjećaj da vidiš samo moje pogreške. Stvarno sam mislila da me u biti odbacuješ!“ Tadeus je bio vidljivo ganut Boženinom reakcijom. Sada su mogli pričati o svojim strahovima, sumnjama i nesigurnostima, o kojima još nikada nisu razgovarali na takav način.
A sve se to dogodilo zato što je jedan od njih među negativnim rekao i nešto pozitivno.
Zato se pri sljedećoj svađi sjeti tog važnog primjera i slijedi ga.
Ljubav je uvijek bolja od batina.Batine umjesto ljubavi


Ljubav je bolja od batina? Mnogi na to pitanje jasno odgovaraju sa ne. Oni su u djetinjstvu i/ili u prijašnjim odnosima bili toliko povrijeđeni da više ne vjeruju ljubavi. Oni stoga idu putem: batine umjesto ljubavi. To znači, oni koriste svađu kako bi uspostavili barem mali kontakt. „Kada već ne može biti ljubavi“, tako oni nesvjesno misle, „onda neka budu batine!“
Ti misliš da je to ludo? Ja vjerujem da to nije ludo već pomaknuto, da se osjećaj premjestio (Igra riječi: njem. Verruckt = lud, verrusken=pomaknuti). Ako je pojedinac u svojoj ljubavi, u svojem povjerenju, u svojoj spremnosti na otvaranje bio uvijek iznova povrijeđen, tada je posve razumljivo da se zatvara. Kao izražaj tog zatvaranja, ljudi se svađaju umjesto da se otvore. Mnogi parovi tako žive cijeli život. Oni se bez prekida međusobno bore jer na taj način dolaze do kontakta koji mogu izdržati. Za više od toga naime ne bi bili sposobni.
Borba znači kontakt, pa iako je bolan, ipak je kontakt. Mnogi su ljudi toliko povrijeđeni i toliko zatvoreni da je taj kontakt koji proizlazi iz borbe jedini koji mogu izdržati.
Tko se bori, troši mnogo energije. Zato parovima koji se neprekidno svađaju teško polazi za rukom da nešto izgrade. K tome dolazi još i to da im zabavljačka industrija stalno sugerira kako promjena uvijek čini dobro. Dakako da im rastanak uopće ne pomaže jer time ne mogu izliječiti svoj strah od ljubavi i bliskosti. Posve suprotno, u većini slučajeva rastanak (posebno ako su tu i djeca ) ima za rezultat jedino to da ime ide još lošije na svim razinama.
Ozljede srca mogu se liječiti jedino ljubavlju. Koliki su došli k Meni, koji su cijeli svoj život divlje udarali oko sebe, uvijek kada im se netko pokušao približiti. Oni su toliko udarali jer im je netko preblizu prišao. Kada su kod Mene, Ja ih ovijam Svojom ljubavlju. Zasipam ih ljubavlju. I što se događa? Prvo se brane, još poneki put udare oko sebe. Ali tada ljubav polako rastače barikade koje srce drže zatvorenim. I tek što se njihovo srce uspjelo otvoriti, već je njihova potreba za svađom manja. U njihovim srcima postaje mirnije, a time i u njihovoj okolini.
Zato nemoj svoj svađalački odnos smatrati trajnim stanjem, već gledaj na njega kao na važno upozorenje da imaš nešto naučiti. Nemoj partnera optuživati za borbe, već se pitaj zašto si izabrao upravo tog partnera. Čega bi te on trebao sačuvati? Ne pokušavaj svoju situaciju objasniti „slučajem“. Takav slučaj ne postoji. Tvoj partner je tvoj izbor i ništa drugo. Zato preuzmi odgovornost za ono što radiš, za svoj izbor, za svoj odnos. Ne okrivljuj partnera ni za što. Ti si se upustio u odnos s njim. Ti si time izabrao. To su presudne činjenice koje te vode dalje. Sve su drugo licemjerna racionaliziranja i optuživanja, koja ne donose ništa osim svađa.
Ozbiljno postavi sebi pitanje možeš li odnos bez svađa i borbi. Ako smjesta odgovoriš sa „da“, naravno!“, nemoj sebi vjerovati! To ne može biti traženi odgovor zbog toga jer ti ne bi bio povezan sa svojim partnerom i s mnogobrojnim teškoćama, kada bi ti bio moguć drukčiji, mirniji odnos.
Kreni od činjenica: imaš li odnos u kojem se mnogo svađaš, tada si upravo to tražio. Pravilo je posve, posve jednostavno, posebno i zbog toga jer iznimaka nema: što imaš, to si tražio – i našao!


Sai Baba govori O ODNOSIMA dio je serijala od pet knjiga (Sai Baba govori zapadu, Sai Baba govori o svijetu i Bogu, Sai Baba govori o psihoterapiji te Sai Baba govori o odgoju) . Prenositelj svih pet knjiga je Stephan v. Stepski Doliwa, a prevoditelj na hrvatski jezik, Vili Bayer.
Obzirom na suvremenost teme i nužnost pokretanja tako važnih promjena u vlastitim životima krenula sam sa objavljivanjem ove knjige, temu po temu, sa nadom da će Vas barem malo dotaći.
http://putpokazi.com/odvazno_nakladnistvo/sai_ljudske_vrijednosti/sai_baba_govori/sai_baba_govori.html

OBJEKTIVNOST I POŠTENJE - Agresije i odnos

05.10.2017.
Objektivnost i poštenje

„Ali ne može se stalno gugutati. Ponekad ipak dođe do svađe. I ako se onda ponašam kao da nije ništa, onda nisam u istini, a to također nije dobro za odnos“, napomenut ćeš na ovome mjestu. Imaš savršeno pravo. U odnosima može uvijek doći do svađe. No pri tome je presudno da se oboje obvezno potrude oko objektivnosti. Ako postaneš neobjektivan i polemičan, tada je otvoren put provalama bijesa, a time i uvredama i „niskim udarcima“. Ostani objektivan. Pokušaj ostati miran.
I još je nešto jako važno: NE PREKIDAJ! To je i inače znak poznavanja osnovnih pravila pristojnosti ako se sugovornika pusti da do kraja izgovori što ima. U svađi je to posebno važno. Ako sugovornika čak više puta prekineš, svađa će gotovo sasvim sigurno prijeći granice podnošljivoga. Zato se vježbaj u strpljivosti. Ponavljaj Ime Božje i ne prekidaj.
Pri svemu tome može nastati problem koji ti može praviti velike teškoće: postoje ljudi koji posebno kada se ljute, govore satima i time mogu svog sugovornika dovesti gotovo do očajanja. To nije pošteno. Taj trik ne bi smio nikada uporabiti. Ako to čini tvoj sugovornik, nemoj ga optužiti za zlonamjernost već pretpostavi da nije svjestan svog ponašanja. Ljubazno mu obrati pozornost na to i zamoli ga da bude nešto kraći, uz objašnjenje da te njegovi dugi govori čine živčanim, ljutim i agresivnim.
Važno je da ga ti ne započneš prekidati. To ti ne bi donijelo ništa drugo nego tek prividnu pobjedu, odveć skupo plaćen uspjeh. Drži se pravila pristojnosti. Budi ljubazan. Ništa ti u svađi ne može više pomoći od objektivnosti spojene s ljubaznošću i pristojnošću. Ni u kojem slučaju nemoj se dati zavesti da se počneš isto tako ponašati.
No ti ne trebaš sve dopuštati. Postane li tvoj partner nasilan i agresivan u tolikoj mjeri da uvelike prelazi tvoju granicu, povuci se. Bolje je da se povučeš, nego da razbijete još više porculana.
No razmisli o još dvije stvari: povlačenje može samo po sebi biti borilačkom tehnikom. Sjeti se močvare, kako kroz povlačenje – „gluk, gluk“ – guta traktor. Razmisli je li se povlačiš jer se želiš nastaviti boriti na finijoj razini, jer želiš izbjeći probleme, ili jer stvarno želiš spriječiti još gore.
Kao drugo, pokatkada je nužno da i u svađi pokažeš gdje je tvoja granica. Zato može biti važno da izdržiš do kraja rasprave i svom partneru pojasniš svoje gledište.
Kada treba učiniti jedno a kada drugo, to ti na ovome mjestu ne mogu reći jer o tome treba posebno odlučivati u svakom pojedinom slučaju.
Tu zapažaš nešto presudno: sama objektivnost ponekad nije dovoljna. Ona mora biti povezana s tvojim srcem, savješću i sposobnošću razlučivanja. Ako s to četvero možeš u svađi pozitivno i aktivno vladati, tada će se za tebe i tvoga partnera svaka svađa pretvoriti u novi korak i dovesti do nove razine razumijevanja i shvaćanja.


Izbjegavaj uopćavanja kao što su „uvijek“ , „nikada“ i „svi“

Riječi koje bi pri svakoj svađi obvezno trebao izbjegavati su „uvijek“, „nikada“ i „svi“. one imaju kobnu osobinu da mogu vrlo brzo razdražiti protivnika.
Imaj na umu da mnogim svađama, bez obzira na što se odnosile, u prvom redu dominira pitanje osobne vrijednosti. Ako se netko ne osjeća shvaćenim, ako se osjeti nezapaženim, preskočenim, nepravedno optuženim, tada je vrlo vjerojatno da će on svoju bol sakriti u agresije da ne bi pokazao koliko je povrijeđen.
Ako je netko već povrijeđen jer je npr. nešto napravio krivo, a ti mu to predbacuješ i još mu k tome kažeš kako on tu pogrešku radi uvijek, tada je on, posve razumljivo, još više povrijeđen i sukladno tome reagira agresivno.
Ako netko nije održao ono što ti je obećao, a ti mu kažeš kako on to nikada ne čini, on će reagirati na sličan način.
Naravno da samo potičeš svađu ako partneru predbacuješ da i onako sve čini krivo.
Čuvaj se dakle apsolutnih pojmova kao što su „uvijek“, „nikada“ i „sve“. Radije ih zamijeni s „nekoliko puta“, „češće“, odnosno „rijetko“, „ponekad“ i „poneke“. Takve formulacije iskazu oduzimaju karakter konačnosti. Što da netko napravi ako mu ti kažeš da on pogrešku uvijek ponavlja, odnosno da ti nikada ne čini po volji? Kako bi spasio sliku koju o sebi ima, on će se vjerojatno uteći agresijama. Osim svađe, time nisi mnogo dobio.


Ne kopaj po „lanjskome snijegu“

U svađama mnogi rado podgrijavaju stare stvari, prema onom: „Ti si već i onda…“, „To mi je već poznato kod tebe…!“
Na takvo ponašanje treba više toga reći:
Prvo: spominješ li nešto što je bilo predmetom stare svađe i bilo je razjašnjeno, tada to nije samo nepošteno već i vrlo nerazumno jer će to sadašnju raspravu samo raspiriti.
Drugo: ako je to bilo predmetom stare rasprave i nije bilo razjašnjeno, sada je najnepovoljniji trenutak da to spominješ.
Treće: ako imaš dojam da tvoj partner uvijek iznova čini nešto zbog čega opetovano dolazi do svađe, tada je spominjanje prijašnjih slučajeva isto kao da govoriš o „uvijek“, „nikada“ i „sve“.
Zato pokušaj u svađu koja je jako emocionalno nabijena ne unositi prošle događaje. Spomeni ih tek kada su se osjećaji na obje strane smirili i kada o tome možete pričati u miru, otvoreno i objektivno.

Sai Baba govori O ODNOSIMA dio je serijala od pet knjiga (Sai Baba govori zapadu, Sai Baba govori o svijetu i Bogu, Sai Baba govori o psihoterapiji te Sai Baba govori o odgoju) . Prenositelj svih pet knjiga je Stephan v. Stepski Doliwa, a prevoditelj na hrvatski jezik, Vili Bayer.
Obzirom na suvremenost teme i nužnost pokretanja tako važnih promjena u vlastitim životima krenula sam sa objavljivanjem ove knjige, temu po temu, sa nadom da će Vas barem malo dotaći.
http://putpokazi.com/odvazno_nakladnistvo/sai_ljudske_vrijednosti/sai_baba_govori/sai_baba_govori.html
<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.