Udahni

04 srpanj 2015

Stepenicama života svoga prodi mirno i bez straha,
prodi snovima srca svoga
Neka te snovi prate prema pučini
toj
da spoznaš svjetlo duše svoje.

Daj joj vjetra u grudima
Neka osjeti svaki tvoj izdisaj
Uhvati taj izdisaj što zivot
se zove i prenesi ga prema
novom danu.
Dočekaj taj dan sa smiješkom
u očima.