srijeda, 28.09.2005.

crna fleka

nekakov mi vrak neje dal mira spati i samo sem se obudil naranje. jerbo je bilo tak grdo vreme i celu je noč dežđ curel ja stvarno nesem imal nikaj za delati i mislim si ja idem malko do davorice skočiti. al nesem skakal nego sem hodal a to se samo tak veli skočiti. jerbo niko nebo mogel skočiti tak daleko ot mojega do davorice jer je to prek sto metri nek samo supermen i to dok ima onoga plažta a ne vu odelu. i tak se ja malko prešetal i pofučkaval sem jenu opčinjenu ariju i sem si mizlil morti nam mama ot davorice čaja skuva ili kakao i to bi bilo baž lepo. a davorica je bil več se zdigel i velim ja njemu bok davorica a kaj delaž. a veli on meni nikaj brankec nek malko študeram. i tak smo se mi malko zaspominjali i vidim ja ide pičpur z onim svojim beznim traktorom pa vulici a ja samo digel ruku kaj ga pozdravim i on meni. i samo otjemput veli mama ot davorice davorica vrag te skeljil pak jel jož nesi nakuril a lepo sem ti rekla da ja nemam čaz. a veli davorica u jebate brankec ja sem zabil nakuriti eto sat idem mama naj se ti nikaj starati. a velim ja davorici jebate mogli bi si mi i čaja skuvati dok nakuriž a veli davorice ma nema problema brankec imam ot kamilice. i tak je davorica lepo natrežčil i narival papera novinskoga vu peđ i del trezke gore i vužgal a to se samo zdimilo i veli davorica eto sad bu gorelo. a kat tam neje prežlo niti dok bi nabrojil do minute a paper je zgorel al se trežče neje vužgalo. a veli davorica jebalmu paz mater pa kak neče goreti. a velim ja njemu morti ti je drevo mokro. a veli davorica em kaj bi bilo mokro nek je od lani. i onda je pak del papera i pripalil i pak začaz paper zgorel a drevo niti da bi nagorelo. a velim ja davorici el bi morti bilo dobro malko papera z benzinom naškropiti. a veli davorica viž viž dobre ideje. i tak smo onda malko papera naškropili z benzinom ot kozilice i pak je to davorica lepo se prisložil i vužgal a mali jogenj se podenol kaj bi ga čovek jedva i sprimetil da nema zvežbano joko kak mi. a veli davorica el viž kak zajebava i neče goreti valjda kat nema zraka. a velim ja njemu pak onda puni malko. i davorica si čučnol i malko punol a to se samo jogenj zdigel i njemu se za lasi poprijel. a davorica skočil kak da si ga željeznom štangom prek pleči ošinol i zaviknol gorim brankec goriju mi lasi. a ja brže bolje kaj bi nek nemam ideju. i davorica zbežal z hiže vun a ja zanjim. zavijal je kak sirena ot vatrogazcov dok imaju vežbu a za njim se je samo kadelo i tak je smrdelo kak da svinji na slami dlaku kuriž. i kak smo zleteli z hiže vun i se je to samo v jenom hipu bilo a ja sem samo sprimetil jenu kantu i kak sem got fletno mogel sem kantu zdigel i su onu ščavu kaj je mama ot davorice za svinje spriredila sem davorici na glavu okrenol. i jogenj se je samo vgasil. vu času. u al je davorica smrdel kaj da se je krava z tuberkozom po njemu zrigala. mam se je moral iti prat ot glave do pete. a mama je ot davorice vikala na naz da smo kaj mala deca i jeni nespozobnjakoviđi i da nigdar nemremo nikaj napraviti kak se spada i da kaj budu sad njezine svinje jele. el je to jena bedazta žena ak je ko sprimetil. a ona si opče ne razmišlja da ja nesem davorici ščavu na glavu zlejal kaj bi bilo. si bi mu lasi zgoreli a morti bi se jogenj i na mozga poprijel pa da vidiž onda jebade. to je jena prokleta peč. al se je vužgalo v njoj. poradi benzina. znam ja kak se kuri em nesem jemput v peči nakurival. a davorici je samo jena crna fleka na glavi oztala ot te vatre bezne kaj ga je poprijela. al nema to veze nek si samo malo z maščom namaže i se bu to prežlo dok se bu ženil. i sat bu drugi put moral bolje paziti. ja nesem više nikaj poradi takovoga postupka štel čekati niti da se čaj skuva niti nikaj nek sem lepo otižel doma i to mam natipkati pa nek se vidi. dobro i pozdrav ot mene. branko.
- 10:26 - Komentari (6) - Isprintaj - #

srijeda, 21.09.2005.

jerbo je išel bager

fčera je mama otižla graha brat ono dok je malko dežđ stal cureti. ja sem joj lepo rekel kam mama idež vu tu mokrinu el ne vidiž da je se mokro. a ona je rekla a kaj morem brankec kat je potreba. em se ja vrnem za dve vure onda ti složim nekaj za jesti. ja sem joj lepo rekel mama ja vutaj drač nejdem pa da sekire padajo jerbo se jož zapletem vu taj grah kaj me mam zaguti i mam mi sprevod bode. i tak sem ja onda malko išel đekici dati vode čizte i gledel sem televiziju. i prejde dve vure a mame nema. a mene je tak frkalo v želucu kaj to čovek opče nebi mogel podnezti pa da je baž den prije celoga lonca ladletine pojel. i z kožicami i z nogicami i z repom. jerbo je več bilo trifrtalja jedenajzt vur a ja nesem celi božji den nikaj jel. i saci ja mizlim no pričekaj jož malko brankec sat bu mama dožla. al eto ti več je i jedanajzt vur prešlo a nje jož nema i onda je meni lepo pukel film po pol role i više nesem mogel zdržati niti jenu sekundu. i mislim si ja a kaj bum sat. i onda mi je jena prava ideja došla v glavu i ja se setil. idem si jajca speči kaj si malko utažim glat dok mama ne dojde. i tak sem ja lepo del ulje na tavu i lepo sem zmutil osem jajci i malko sem posolil i z vegetom posipal u dok je to zadišalo kaj bi si čovek mam przte oblizal. i tak su se jajca pomalko pekla i nikak da se speču. i ja se zmudril i odvrnol sem plina na našemu plinskome šparetu na najakše kaj se prije speču. i onda sem se samo onak smežno nasmejal jerbo sem znal kaj me sat čeka dok se jajca speču. lepo si malko narežem paprike i jož je i kukuruznoga kruva bilo ot fčera kadli samo otjemput ja začul nekakovu tutnjavu na putu i ja sem mam znal da je to bager. mam sem zbežal na ogradu kaj se je samo prašilo za menom. i ja na plot a to bager tak lepi kaj bi si ga čovek samo poželeti v štaglju mogel. jerbo su meni bageri jena najlepša prevozna srectva. to se čovek tome izumu more načuditi kak picek glizti. jerbo je to naprava za buduđnost i bez bagerof se život niti zamizliti nemre. ja sem v šubu preskočil ogradu i manol sem šoferu nek mam stane. i on je prikočil a bager samo na meztu stal vu sekundi. takove su to kočnice i jena celokupna tehnoložka procetucija ot razvitka. a veli meni šofer a kaj trebaž. a velim ja nemu štel bi kaj bi samo malo stal kaj bi pogledal bagera. a veli on a kaj ti kaj treba skopati. a velim ja njemu em kaj bi nek bi ga samo malo pogledal i v kabinu. a veli meni šofer el bi ti morti kupil bagera. a velim ja njemu da znaž da bi samo da imam dosta nofci. a kolko imaž. a velim ja njemu a zmogel bi ja jeno dve ti hiljade samo da kravu prodam. onda je šofer rekel da mora iti dalje za pozlom. a ja sem ga prosil kaj bi mi jož samo malko pokazal kak funkcinerajo one njegove ručice kaj jih samo povlečež a bager zdigne košaru i zagrabi tri kubika šodra v šubu. al je rekel šofer čujež nemam se ja čaz tu z tebom zaigravati nek moram iti za poslom. i to je bikonja jen obični i ja neznam koji idijoti idijocki takovome biku opče i daju voziti bagera kat je tak glup mezto da mi je malo pokazal kak se z bagerom kormani. i ja skočil z bagera dole i taman mama z polja naišla i veli ona meni a kaj delaž brankec. al sem malko bagera gledel i lepo sem ju pital a gde si ti dosad nek sem ja tak gladen kaj sem si moral iti jajca peč. a veli mama el so bila fina i onda je meni sinolo v glavu. a jaj meni isusek presvetli a moja jajca se peču i ja trkac v hižu a mama za menom i imamo mi kaj za videti. jajca su sa zgorela i pocrnela a v kujinji je tak smrdelo kaj da se je maček za luster obesil pret dva meseca. mama se je samo prijela za glavu i zajafkala jezuš kristuš brankena pa kaj si to napravil. su si mi tavu za palačinke vništil da bog da ti prasica surlu pocekala. el si ti dečec normalni. a velim ja njoj a kaj morem mama kat sem bil gladen. i onda sem samo otižel v sobu kaj nebum viže te bedaztoče imal za slušati. jelo je bilo gotovo tek okraj tri vure jerbo ja mama bila tak žifčana kaj neje niti jezti štela slagati. baš sem se natrpel glada fčera. al dok je pomfri bil pečen mam mi je bilo lekže za stodvajst kil. i z kečapom ljutim. pozdrav celokupnima ljudima ot branka.
- 09:13 - Komentari (13) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 19.09.2005.

kišobran strgani i takova sliđna avantura

ja sem taman fčera vjutro spal kake zaklan i jož si mizlim pa nebum se branko zdigal do poldan nek si bum malko počival kat je nedelja. i jož sem sigurno i nekakove lepote senjal il da sem našel jenu pravu malu motorku punu z benzinom il kaj slično kat ti otjemput ja samo čul brankina brankina strela vute božja lupila diš se mam. i sat si ja mizlim pa kaj je to jerbo sem bil jož jako snen pa mi nikaj drugo neje moglo pazti na pamet. a kat tam to moja mama. i pitam ja nju a kaje mama el je veđ poldan. a veli ona kakovo poldan nek se mam diž. a pitam ja nju a kakova je prilika. a veli ona veđ tri nedelje nesi bil pri meši eto takova je prilika zotim se neje za igrati nek se mam diž kaj ti se malko pamet sprečizti. a jož mi je samo toga trebalo al kaj bum drugo napravil nek išel k meži. a kat ja vun z hiže i imam ja kaj za videti. a ono kiša curi kak sponorjena. onda sem se vrnol natrak v hižu i velim ja mami mama el ti ne vidiž da vuni dežđ curi i meni se potom čudu v cirkvu nejde. al mi je mama samo narivala kišobrana v ruke i veli ona meni no nikaj ti nebu ak se malko zmočiž. i tak sem ja onda i krenol. i tak nebili ja prežel stodvajzt koraka kat se moja ambrela samo sama ot sebe zaprla a dežđ pravac po meni počel cureti. i pomizlim si ja mam kakove su to nečizte sile kaj mi samu ot sebe moju ambrelu zapiraju morti kat nesem veđ tak dugo bil pri meži. a ja otprl nazaj ambrelu i pravac napre. i prešel ja jož tak okraj stopetnajzt koraka kat ti meni pak se ambrela zaprla i pak dežđ po meni. i ja si pomizlil e jezi prokleti ti strgani kižobran i što te je napravil i onaj zmotani talijan. nebili ja bil len i pak ja njega v čazu otprl. al on bežtija kaj nije prežlo ni par koraka i samo se zaprl. a dežđ pravac po mojemu novome sakoju kaj mi je kum dal jerbo ga on više nemre na sebe navleči jerbo se je fanj zdebljal ot svatov. e sacam več bijo bezni kak lisica bezna. al kaj sem mogel nek nebum na dežđu stal nek ja pak otpr ambrelu i velim ja njemu čuj ti jeden kižobran i što te je napravil naj se ti z menom poigravati nek te pravac hitim v grabu punu z vodom. al ja čim sem to rekel a kišobran se zaprl kak da me je čul. u al sem bil bezni kake divlji vepar. i ja zamanol ž njim i pravac ga hitil v grabu i trkac pot noge. al dok sem dobežal do cirkve več sem bil na poprek premokel. i takov nesem mogel iti k meži kaj me pop jož stera vun i zvonar me za vuva zvleče. al bi ga bogme ošinl šakom pravac v onaj njegov crveni noz jerbo ja viže nesem mali i takove stvari si viže niti nemrem dopužščati. kaj bi me jen pišljivec za vuva zvlačil vun z cirkve kak dok smo bili mali ja i davorica pak smo ga z puhaljkami zgađali z kuglicami ot kruva. i kaj bum drugo nek sem onda lepo skrenol v gostijonu kaj si popijem jeden kapuđino z penom i kaj se malko presušim i dojem k sebi. i ja vnuter a za šankom taman sedel bracena i malko konobaricu zajebaval jerbo mi je onda on to i sam rekel odi brankec k meni bumo malko konobaricu zajebavali. i tak sem si ja sel k njemu i spili smo si sakoj tri četiri podravke kat ti ja videl da je meža prešla i da ljudi ideju doma. al nesem ja blesav nek sem se mam i ja doma zaputil kaj me mama ne skuži da nesem bil pri meži a ak me bu pitala kaj su gozpon velečazni rekli ja bum veđ nekaj zmizlil il da je isus vino ot vode napravil il nekaj sliđnoga. jerbo pop iovak ionak samo navek jeno te izto melje. i tak ja nogu pod nogu i trkac doma. i dok sem došel do one grabe a kišobran jož tam. onda sem ga zel. jerbo mi je bilo žal kaj bu mama rekla jer je to njoj jena lepa uzpomena jerbo joj je toga kišobrana pokojna suzeda mara jož z venecije donezla a to je jena jako lepa zemlja na kolci kaj na vodi pliva i nebi čovek opče poveroval dok ne vidi. obed je taman bil gotov i ja sem se lepo preslekel i tak sem se najel kaj sem celo popoldan spal. a dok me je mama pitala kaj je bilo pri meži ja sem joj samo rekel kak je pop zaviknol ustaj lazare i on se je zdigel i gotovo. a kišobrana bum novoga kupil čim pem prvi put v koprivnicu il đurđevec il bilo kam drugam pada kožta baž i sto kuni. pozdrav ot mene sat prijateljski.
- 10:06 - Komentari (6) - Isprintaj - #

subota, 10.09.2005.

jena stvarno lepa farba

vjutro v pol devet zvoni meni telefon i ja se javim. fčera je to bilo a ne denez. i velim ja a ko je to. a veli davorica pa to sem ja i ja sem ga mam prepoznal po glazu. jerbo telefon i zna tak negdar glase spomutiti al ja bi davoricu prepoznal da mu baš nešče pol kalanice v zube narivlje. i veli on meni doji mam k meni brankec da vidiž tu stvar. i sac si ja mizlim koju stvar da vidim al nedal meni vrak mira ja si obul cipeliše i pravac k davorici se zaputil. i došel ja k davorici a veli on meni pogleč brankec. a ja imal kaj za videti. to samo na pol dvora jeden traktor tak lepi kaj bi si ga čovek samo poželil. i velim ja davorici u jebate davorica pak kaj ste kupili novoga traktora. a veli on meni no naj biti smežni brankec nesmo nikaj kupili novoga traktora nek smo samo staroga prefarbali. a to je bila jena tak lepa boja kaj da je z tvornice zišla. a glatka kaj bi se čovek na njoj mogel i pingponga igrati. a velim ja davorici u jebate davorica kak to lepo zgledi kaj bi se čovek moral pravac pol vure zagledavati dok nebi skužil da je to tvoj stari traktor. a veli meni davorica je a kaj si ti mizlil brankec da je to igrarija. jerbo dok se farba onda se farba. i bogme je to davorica imal i prav. i veli on meni nego idemo se mi sat malo prepeljati po selu kaj bumo vidli komentare. i tak mi pravac seli na traktor i davorica zateral pun gaz i ni prešlo i par minut kat eto ti naz pravac vu pol sela. i davorica je traktora zaparkiral prvac pret cirkvu i veli on meni e sat si malo idemo jenoga pana spiti i onda pemo doma. i tak smo i napravili. taman smo si jenoga pana spijali kat eto ti bracine i veli on nama jebate davorica kak si lepo traktora prefarbal a veli davorica e to so reči i mam je jož jenoga pana i braceni naručil i nama izto. i tak smo mi i toga popli a veli bracena e sat ja jenoga plačam. a ja sem si se mizlil u jebate brankec to nebu dobro zišlo nek velim ja davorici idemo mi lepo doma. a veli on meni no sat pemo samo da jož jenoga rešimo. i tak kak smo se mi malko zaspominjali tak je vreme samo prešlo i kak je što dolazil v birtiju tak so si samo falili kak je davorica lepo traktora prefarbal. i tak negdi okraj pet vur pol šezt kad ja skužil u jebate pak več je pol šezt i mene bode mama z korbačom zatukla kaj mi se lampe spocure jerbo sem rekel da idem k davorici samo na pet minut a jož imam čudaj toga doma za zbaviti. i veli davorica no kaj se zrujavaž brankec eto sat idemo doma. i pravac vutome čazu vu birtiju je čez vrata stari pičpur nastupil i veli on davorici krazno si mali traktora sprefarbal a veli davorica no to so reči a veli pičpur samo pazi kaj ti ga oni nemoruti ne zgrebo kaj se tam okraj njega z kamenjem nahitavajo. a davorica mam skočil kaj da mu je nešče ljutu feferonku v rit nabil a na zube mu samo pena nahrupila i veli on što to se zgađa da mu ja z vratom ofrknol. i pravac zletel z birtije vun kak eroplan čez nebeza. a ja za njim. a to nekakovi deđki kaj neso z našega sela našli se pravac pret traktorom ot davorice nahitavati z kamenjem i narivavati kak da so z ludnice zišli zonemi svojiemi biciklini bezni. a davorica pret njih i veli on njima no jidjoti kakove so to prectave. a veli njemu jen kaj je bil najvekši a kaj ti pak očež. al je bil borme za glavu vekši ot davorice a ja si mizlil e sat ak ga potegne bom mu moral zube po azvaltu ziskavati jerbo se z takovi bečari neje za šaliti jerbo so morti i pravi drogeraži kaj se čovek mam zarazi. a veli njemu davorica daste se mam pokupili odotut jer to nebu dobro zišlio. a veli njemu taj bečar ajt pišljivec naj se znami zajebavati. a veli njemu davorica ti buž meni da sem pišljivec i to vu mojemu selu dotepenec jeden vušljivi. i onda so mam i ti jeni drugi deđki navaljili na davoricu al jih je bilo se skup pet a naz samo dvojica jerbo je bracena ostal v birtiji pana spijati dabok mu se v pol grla zastrnol. a ja zaviknol deđki no dajse malko zmirite el ne vidite da se čovek boji kaj mu nebi novu farbu z traktora zguljili. a veli jeden ot njih onda more to lepo reči a ne kaj tak naztupa kaj da je z drave zišel vun. a davorica pak na njega navaljil ti buž meni da sem zdrave spluval a ovaj samo spružil ruku i pravac davoricu v noz potrefil. a ja prijel samo davoricu za ruku i povlekel ga i velim ja njemu bež davorica idemo po bracenu. i tak mi otbežali v birtiju a davorici se samo krf znosa spuztila. i ja brzo viknol bracenu i velim ja njemu idemo mam vun očejo jeni nemoruti traktora davoričinoga. a bracena veli kakovoga traktora što. a veli davorica naj spitavati el ne vidiž da so mi nosa razbili nek mi budejo celoga traktora zmasakrirali. a bracena se samo zdigel i razbil jenu flašu i mi mam zbežali z birtije vun. al ti nemoruti više neje bilo nek so znali kaj jih čeka i skadeli u jenom nepoznatom prafcu. a davorica samo dobežal do traktora i prijel se za glavu. a ja došel bliže i imal kaj za videti. a to samo po sredini farbe jena crta kak da si ju šarafcigerom povlekel i farba zguljena. davorica je bil tak bezni kaj bi mogel se potamaniti. a veli bracena idemo za njimi kaj jim pokažemo boga njiovoga. i mi na traktor i pravac za njima. i tak smo se navažali malko levo dezno al ot njih niti traga niti glaza. a veli bracena sigurno so se v nekakov grm zavlekli i sat čkome kaj da si jim jezike spopukal. i onda smo se lepo vrnoli doma. davorica je lepe fasunge dobil ot joca dok mu je spripovedal kaj se je dogodilo a jotec je samo rekel ot dana današnjega ti i deda k traktoru više niti blizo jer vam i ruke i noge spotrgam. a mi smo se lepo dogovorili kaj denez jene letve pripravimo i na njih čavle zabijemo i pemo one nemorute čekat. pa nek onda doju pinkpamtere zigravat. prvo jim se glave zoptrgamo i onda jim su farbu z biciklinov zguljimo pa nek se onda voze po kugli zemaljzki. pe i bracena znami i on bu zel klešča i se jim bu žbice spresekel. kaj budu oni vidli da se z nami v našemu selu neje za zajebavati. tolko i pozdrav ot mene.
- 11:38 - Komentari (6) - Isprintaj - #

subota, 03.09.2005.

čavel

nebili ja jene dezke prepiljil kaj bum imal kaj za kuriti dok stizne zima a ja lepo v štagelj i idem ja jene se dezke nahitati na jenu vrpu. i tak kak sem si nekaj zamizlil i kak sem ja to atomacki prehitaval z jene strane na drugu vrpu tak sem si ja nekaj zaštuderal i samo otjemput mene nekaj fpičilo diregt i pravac pozred mojega nožnoga đona tam malo gore nek gde so mi przti. pravac f petu. i ja onak zdigel nogu v zrak kadli imam ja kaj za videti. samo jena dežčica mi oztala prikeljena za moju patiku univerzalku adidaz. sloga projizvodnja belu s crnemi crtami. i ja brzo zul patiku orginal a to jen čavel obiđni dabok da mu grom pukel f pol čela lepo prepičil mojega đona i diregt meni f petu. ja dok sem to videl ja sem tak zajauknol kaj je đekica dohujal k meni kak eroplan i samo kaj neje priupital a kaj je bilo branko kaj tak vriščiž. ja sem samo rekel jebalti a krv je samo prevudrila prek štonfa beloga kake sneg zimski. i ja zul štonfa z moje noga a čavel hrđavi samo se je smejal z one dezke kaj bi ga najrejši ftrgel po pol kiđme. i mam mi je pukel film i dezke i prepiljavanje i samo kaj nesem v nezvezt opal. nekak sem jedva jedvice otšepesal do hiže a mama se je samo prijela za glavu i mam je otbežala po rakiju kaj mi dobro obleje ranu kaj nebi dobil tetanuza jer to neje šala i ot toga bi mi mam noga otpala samo da me primeju te tetanuzke bagterije. al sem si onda cugnol za dva deci rakije kaj dojem k sebi i kaj se nebi nedal bok onezveztil kaj opanem na glavu i jož mi i čelenka pukne po polovici. e to bi bil peh i pol. takova je to nesreča bila. nesem se celi den mogel niti pomeknoti nek mi je samo nekakova vručina vudirala v nogu a mama je rekla branko pak ti buncaž. a davorica je rekel deni si ti branko na tu nogu špeka kaj ti tu hrđu zvleče vun al špek niti dabi nek mi je od njega samo noga smrdela po sušijoni. onda je davorica rekel e da mi branko imamo one jedne pijavice kak na filmu mam bi tebi bilo bolje jerbo bi to one su tu neftešinu z noge zvlekle vun. al nesem ja bedazt kaj bi si pijavicu na nogu del jer to neje šala. jerbo se ona tak i zove pijavica jerbo samo pije i pije krv. nek ona samo vleče i vleče i su mi krf z mozga zvleče vun i onda mi se mozek lepo osuši i onda kaj bum ž njim. vrapce ranil. sat me to tak peče kaj nemrem ni spati. nek sem si jož dva deci rakije suknol kaj te se bagterije poždere a morti i zaspim. jer so ti čavli jena velika nesreča i pogotovo hrđavi. laku noč sima skupa. i pozdrav prijateljzki. branko.
- 01:10 - Komentari (6) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>