četvrtak, 21.07.2005.

jena kosilica nova

je lepo je vreme nemre se tu nikaj prigovoriti niti vremenu niti to se skupa. samo fala bogu kaj se je sveti ilija malko sprimiril jerbo se one njegove igrarije više opče neso dale spodnesti nek je saki den ružil z onemi svojemi kolima po nebu i oblake paral kaj je grmelo kaj jeno čudo i samo je dežđ curel i curel kaj mi ga je več bilo prek glave i prek vuv. a sad je valjda sveti ilija lepo otišel v ameriku pak malo njima tam ruži i grmi i dežđa na njih spušča. videl sem ja na televizoru. i tak sem si lepo počival denes negdi okraj poldan kat otjemput telefon. samo je zazvonel kak da nigdar neje zvonel nek taman dok sem si ja malko zadremal. mam sem se zblencnol i idem ja glet a kaj je došlo tom ludome telefonu kaj zvoni. i ja digel slušalicu a to davorica i veli on meni brankec dojdi mam kmeni da vidiž kaj sem nabavil. a velim ja njemu a kaj si nabavil davorica. a veli on no samo dojdi pak buš videl. i ja nebudi len nek sem si lepo obul cipeliše i pravac k davorici se zaputil. a dok sem došel k njemu imam ja kaj za videti. napol dvora je samo jena čudotvorina stala a davorica ju je gledel kaj da nigdar neje videl tele ni šarena vrata. a velim ja njemu o davorica pa kaj je to. a veli on meni branko pa kaj ne vidiž da smo kupili kosilicu i to novu. a velim ja njemu pa gde ste ju kupili. a veli davorica ot jenoga pajdaša ot tate al je ganc nova neje ni dvaput kosila po pet minut. mora se priznati da je kosilica bila stvarno kake nova lepa i crvena z jenim crnim motorom na benzin a ne na naftu. a velim ja davorici i davorica a el oče vužgati. a veli davorica branko pak jesi ti pobenavel pak prede kake micica. sad buž videl dok bumo probali kositi. a veli deda ot davorice jerbo se je nešt po dvoru motal i navek se spukne tam gde mu neje mesto i veli on nama je brankec si ti videl tu bedaztoču toga je baž bilo treba pri hiži. a velim ja njemu no deda a zakaj takovi spomenki. pak to je jena modernistiđka procedura koja zna dobro dojti pri jeni hiži ili bilo koji drugi ot takove fele i to je jena prava buduđnost. a veli deda no brankec naj filozoferat nek me slušaj kaj ti velim. ja sem ot mali nog do pot stare dane lepo dvora z kosom kosil pak morete i vi a ne kaj bi samo mukte kotače rivali i blejali vu plavo nebo i bemzina kurili. a veli njemu davorica no deda čkomi i idi za svojim poslom. kaj te briga kak bumo mi travu kosili. i davorica samo potegel onu špagicu i kosilica je mam kresnola kak da si ju na filmu nasnimil. il na fotoaparat. otprve. i veli meni davorica no branko sat se malko pomekni da vidiž kak to ide. al je moral malo glasneše govoriti jerbo ta kosilica bogme ruži skoro kak i motorka dok joj stisnež gaza. i tak je davorica kosil i kosil a za njim je samo jen trag ot trave ostajal. a ja sem se bogme meknol da mi papke ne odreže jerbo je spod kosilice jen nož kaj rotira utom jenom kružnom pravcu okolo na okolo i samo reže travu i hiče ju vun. a veli deda ot davorice esi ti videl branko kak to na sitno travu zreže kaj ju nemrež niti svinjami dati. i otjemput samo kosilica stala a velim ja davorici pak kaj je bilo a veli davorica je nikaj brankec bumo morali ovu gumiju meknoti kaj bu trava mogla leteti dalje po dvoru a ne kaj samo se na jenom meztu ostaje. i tak smo onda mi digli tu jenu gumiju kaj travu zastrnjiva i veli meni davorica sat ti branko primi jenu ručicu kaj kosilici gaza daje i lepo probaj kositi. i ja se prijel za kosilicu i moral sem stalno jenu ručicu držati kaj sajlu vleče jerbo da sem ju puztil mam bi kosilica stala. ja to neznam al tak je davorica rekel jerbo dok na mojemu traktoru pustiž gaza a on dalje ide a kosilica neče i to je jena velika bedaztoča. al kaj se tu more kat su tak jeni znanstveniki zmislili. al je to jena milina bila. to vam tak lepo dela dok kosite travu z kosilicom i onak povibrirava kaj je čoveku prava milina kak mu ruke streze i lepo opuzti mižiče. i ja sem tak lepo kosil jeno dva tri kruga a davorica je otišel soka donezti a deda se je samo po dvoru motal. i kak sem ja tak lepo užival kat ti samo otjemput nekaj zabrenelo pot kosilicom i nekaj puklo i zroškantalo i spod kosilice samo nekaj zletelo vun i čez ono prelo kut trava zletava i pravac utom pravcu kaj se čovek nebi stigel ni snajti i ja samo okrenol glavu kat imam kaj za videti. jen kamen bezni se samo otnekud zmogel spod kosilice i onaj bezni nož ga je samo zavrtel vkrug i vkrug i hitil ga pun šus vun i pravac dedi v koleno. ja sem samo puztil kosilicu i ona je fkrepala kak da je vodu povlekla a deda se je vrušil na travu kak da mu je nešče sekirom noge prikratil. al dok je zajafkal ja sem taman pomizlil da mi bubnjiđi spucaju bolje nek kosilica dok dela spunim gasom. davorica je samo zbežal z hiže vun i k dedi i a deda je javkal kak da su mu si pomrli moje koleno moje koleno raztrežčilo se je gotova je moja karijera gotova je karijera. davorica mu je fletno slekel lače a mama je rakiju donesla i celo mu je koleno oblejala a deda je tak dugo vriščal dok si neje malko rakije gotnol kaj doje k sebi. onda smo mu lepo zamotali koleno i rekel sem mu deda al ja te stvarno nesem štel. a deda kaj je sedel na zemlji tak je prijel jenu svoju palicu i tak me je oplel po gležnju kaj sem se zvezde videl. nesi me štel nesi me štel nek si pravac vu moje koleno naciljal i kosilicu nakormanil na kamen nemorut jen nemorucki. a veli meni davorica no kaj se staraž branko nek se je slučajno tak dogodilo sat mi spuztimo onu gumiju dole i više kameni nebuju leteli. tak je i bilo a dvora je davoica pokosil do kraja a ja sem pil soka ot jagode i slušal kak deda javče. a kaj sem mu ja kriv kat on ima jene magnete v kolenu kaj kamenje privlače i kaj se samo mota tam gde mu neje mezto. i kat je lajal protiv kosilice i zato ga je ona i zgodila z kamenom v koleno. a da je čkomel sat bi mogel i atletiku igrati z decom na vulici. pozdrav ot mene sada prijateljski i laku noč ot branka.
- 21:32 - Komentari (7) - Isprintaj - #

četvrtak, 14.07.2005.

crte

ja sem taman denez lepo čačkal nekaj okraj svojega alata jerbo sem preslagival klešče na jenu stranu a čekiča na drugu a kljuđe na treču i tak po redu. i onda sem čavle posložil a male vu malu kutijicu a velike vu veliku i kat tam samo čujem ja nekakovo zapomaganje a to moja mama. i mislim ja a kaj je sat to. kaj ju je spopalo i zidem ja šupe vun a mama se drži za glavu. i velim ja njoj a kaj je mama kaj te je pak sat snašlo. a veli ona meni dečec odi ako boga znaž odi fletno. a velim ja njoj a kam bi išel mama i jož sem si taman pomizlil sat je sigurno pak nekakove bedaztoče zmislila il kaj pem v dučan il sliđno. i dojem ja v hižu kat imam kaj za videti. mama se drži za televizor a po televizoru i od njega onome njegovome ekranu samo nekakove crte prebegavaju odoz dola prema plafonu i mizlim si ja u jebate pa kaj je sat to takovu prectavu ja jož nesem vu svojemu životu videl. a velim ja mami pa kaj si napravila ot televizora mama. a veli ona meni a kaj bi napravila brankec ja sem samo gledela seriju i on je otjemput pobenavel i samo je počel crte spužčati. i sat ja malo tak gledim kaj bi to moglo biti i tak si malko študeram kat je meni jena prava ideja sinola vu mozek i velim ja njoj sigurno znam vu čemu je kvar. a veli ona a vučem. i ja lepo stiznol jenoga gumba i preključil na prvi program a kat tam nikaj. ni da bi se pomeknol. samo crte sprehodavaju sim tam. a velim ja njoj e mama sat sigurno znam vu čemu je kvar. i ja lepo stiznol drugoga gumba i preključil na drugi program a kat tam pak one izte crte. a velim ja njoj mama to nekaj neje v redu nek so sigurno oni kaj slikajo te se filme i serije ponoreli i na sakom programu puščaju jene te izte slike. i onda sem preključil na trejti i na četvrti i na peti i samo so i dalje crte sprebežavale sim tam. e onda sem načistam ponorel i preključil sem na šezti i tek mi je onda jena silna ideja sinola v glavu. taman sem si pomizlil pa to mora biti da je kvar v anteni. i ja fletno zletel z hiže vun a kat tam imam ja kaj za videti navrj antene je jeden golub sedel i to je to. ja brzo zel jenoga kamena i tak sem se zgodil kaj sem pomizlil da mi ruka bo skočila z kiđme vun i golub je odletel. ja brže bolje se zabežal v hižu a kat tam pak crte na pol televizora. i tak sem si ja polako študeral a veli meni mama brankec a da se neje antena okrenola. al bi i to moglo biti. i tak sem lepo spuzal na krov i prvo sem okranol antenu na jenu stranu i viknem ja mamu i velim ja njoj el so jož crte a veli ona jesu i onda sem okrenol antenu na drugu stranu i velim ja njoj el so jož crte a veli ona jesu i onda sem mam znal da neje kvar v anteni nego vu nekojoj drugoj stuvaciji. antenu sem lepo složil kak je i bili i ajt nazaj v hižu. e onda mi je prava kombinacija sinola v glavi al prava pravcata i taman sem si pomizlil to mora biti rešenje. onda sem napravil ovak stiznol sem se gumbe koji so got bili na televizoru jenoga po jenoga do kraja. al nikaj. i onda sem stiznol se gumbe jenoga po jenoga ot kraja. al crte niti da bi se meknole. i onda sem stiznol se gumbe koji so got bili na televizoru i to se otjemput i onda jož jemput kak sem got mogele al crte so i dalje sprehodavale sim tam i onda sem načisto ponorel i tak sem lupil šakom po televizoru kaj je mam vaza z cvetjem opala žnjega i razbila se na hiljadu komadičov i mama se je prijela za glavu i crte so nestale samo tak otjemput. i viže ih neje bilo. nek je bila samo slika bistra kake voda zdena i samo so slike letele sim tam i jen čovek v autu kaj se je vozil. i sat je mam mir i više mu nebi palo niti na pamet kaj bi crte hital. a ak bu gda i štel ja ga tak musnem šakom kaj mam doje k sebi i pak bu se vredu kake bilo i denez pa bu videl da se z mojima žifcima i neje baž za igrati. tak je to bilo denez z mojim televizorom al je sat se vredu jerbo sem ga popravil kak pravi majsztor. pozdrav sat od mene i bok.
- 17:48 - Komentari (5) - Isprintaj - #

subota, 09.07.2005.

ludi cucek

vjutro dok sem taman nekaj lepoga senjal al sat se viže nemrem setiti kaj al znam da je bilo lepo. i kat tam eto ti moje mame. nahrupila je v sobu kaj da ju si vragi očeju zeti i pravac na mene i počela vikati. diž se branko strela vute lupila el ti znaž kolko je vur. a velim ja njoj a kolko mama. a veli ona pa veđ je osem prešlo. e onda fala bogu kaj nesem ponorel. osem vur je tek bilo prežlo a vu to se vreme najlepše spi. a velim ja njoj pa kaj je tebi mama el si ti ponorela. kaj bi se ja tak vjutro zdigel kat opče nemamo nikakvoga pozla za denez za zbaviti. a veli ona meni mam moraž v dučan iti. a velim ja njoj a po kaj i kaj je to tak hitno. a veli mama nemam viže niti malko pekmeza a nakanila sem palačinke peči jerbo bode denez slavica dožla k meni. u onda sem mam skočil kak zajec dok preskače zelje ak ga cucek počne naganjati i mam sem si oblekel lače jerbo so i meni palačinke preveč fine. a pogotovo z pekmezom ot šljive. i onda mi je mama dala pedezet kuni i ja sem mam bil sreten kaj da sem dobil milijone na lutriji il pecto tisuč il jož više. jerbo si za te nofce morem vusput i jenu podravku popiti il pana jenoga zdenoga. i tak si ja lepo študeram i mizlim si jer bi išel z biciklinom il pežke i onda sem skužil da pem pežke. i tak ja lepo hodam i mislim si nekaj al se sat viže nemrem setiti ni kaj al znam da sem sigurno nekaj razmišljal jerbo čovek ima takovoga mozga kaj navek nekaj študera jerbo je on za to pretpostavljen. pa čak i dok spi onda lepo senja a to je izto kaj da i razmižlja al samo vu snu. zato ja i znam da sem si sigurno nekaj razmižljal. i taman dok sem prešel hižu ot boltine tižljarčevoga kat ti ja vidim nekakov zastoj na vulici i mislilm si ja a kaj je sat to i kakov prizor. bila je tam sneja badaničeva i pičpur z onim svojim ludim traktorom i prikolicom punom drv jer je valjda šume išel i mlekarica i onaj smotani žorž i ja al sem ja taman stigel. i velim ja sneji badaničevi sneja a kaj je to takov zastoj tu na vulici. a veli ona meni brankec to ti je zlo jeno stražno. a velim ja njoj a kakovo zlo. a veli sneja nekakov se je bezni cucek otnekud naklatil i legel je pot ono drevo i tam leži a dok nešče oče prejti niz vulicu samo ga zaskoči i oče ga sega strgati. a ja poglenol malko bolje kat imam kaj za videti. to je bil jeden bezni cucek kak da je zatvora pobegel. veliki vučjak a zube je nakesil i samo su mu balje curele kak je štel nekoga pojezti. a velim ja sneji badaničevi čujež sneja a jel je što probal prejti. a veli ona meni je išli su ljudi z autima al on i za autima beži i oče gume pregrizti. bogme si ja mizlim el bi one palačinke bile vredne kaj bi meni nekakov cucek grkljana pregrizel i taman reko da pem doma kat eto ti dede ot davorice z biciklinom. prikočil je tak kaj bi se taman prašina zanjim digla da neje fčera dežđ curel. samo so gume zacvilele. i veli deda ljudi kakova je to halabrka na vulici kaj ste si zastali. a velim ja njemu deda pak el ne vidiž onu razrajrenu bežtiju tam pod drevom kak je zalegla i samo čeka kaj nebi nekoga zaklal i dobro se z njim pogoztil. a veli deda em dajte ljudi najte biti smežni pa kaj bi taj cucek nekoga napal, pa to je mali švrčo ot staroga prkalja pak sem se stoput žnjim igral. a velim ja njemu kak nebi kat i aute zaskačiva. a veli deda sat bute vi vidli kak zaskačiva dok se ja zateram na biciklinu nebu ni primeti dok prejurim kre njega. a veli sneja badaničeva najte japica nikam iti najte ako boga znate na meztu vaz zakolje. a veli deda em čerka naj biti smežna satbuž ti vidla. i deda lepo zaskočil na biciklina i vrnol se jeno dezet metri nazaj niz vulicu i dok je zagazil ja sem taman pomizlil da mu lanec bo pukel na hiljadu komadič kak je zateraval biciklina. dok je dožel do naz več je išel kak traktor brzo dok ga denež v drugu brzinu. i jož je zapel i stiznol i začaz je ižel kak zmaj čez štenge i bil je se bliže i bliže cucku. a cucek samo ležal pod drevom i nikaj. i veđ dok sem taman pomizlil da bu deda prejuril kre toga beznoga cucka i da bu se dobro prešlo kat ti otjemput cucek ga samo nanjušil kak da se je svinjska polovica prepeljala kre njega na biciklinu i samo je naglo skočil i pravac na dedu. a deda dok je skužil da ga je cucek primetil tak je zagazil kaj sem mislil da mu se žilice v glavi popucaju ot muke al mu to neje pomoglo nikaj. cucek je na jen dva tri več doskakal do biciklina i osovil se je na dedu i zrušil ga na zemlju kak štalsku lopatu. deda je vriščal kak da ga nešče kolje upomođ pomagajte ljudi a ja dok sem vutom času videl da vrak šalu bere fletno sem z prikolice ot pičpura zvlekel jeno metreno drevo kake šaka debelo i pravac utom pravcu. samo sem videl kak je bezni cucek dedu ščapil za rit i vleče kak da je ponorel. vutom mu je čazu se lače raščejal. vrtel je z glavom kaj da ga je vežmašina zrodila a deda je cvilel i cvilel. a ja dok sem dobežal to toga nemiloga događaja samo sem zdigel drevo v zrak i s celom silom sem tak oplel cucka po kiđmi kaj sem pomislil e ak ti sat neso se koščičke spucale viže ti nigdar ni nebodu. cucek je samo zacvilel i puztil dedu i pravac na mene. ja sem mahal z drevom sim tam a on je nakesil zube velike i debele kake palec a balje so mu curele do lakta i pravac na mene i ja sem pomizlil sat te strga branko sat je gotovo. deda je nekak uzpel pobeči nazaj k ljudima a ja sem jož parput zamanol al je cucek skakal kaj da ima federe na nogami sprivezane z drotom. al sem ga jož jemput uzpel potrefiti taman po brnjici kaj sem pomizlil da mu lampe otpanu al nisu. i vikal sem marš marš bežtija jena prosta. i onda se je samo okrenol i bež pravac pot ono izto drevo samo je repa podvinol. a ja fletno nazaj k ljudima i velim ja dedi deda esi dobro. a veli deda ljudi moji pak to neje švrčo. a veli sneja e deda deda lepo vaz je sredil esem vam lepo rekla da nejete nikam. a veli žorž deda zubi vam se jako pozanju bute morali iti doktoru kaj vas cepi protiv tetanuza. a veli deda kakvome doktoru esi ti lut to ja dobro z rakijom namažem i da vidiš. i onda je meni jena silna ideja lupila v glavu kaj sem se samo setil. i velim ja žoržu čujež žorž ti bi lepo mogel sesti na biciklin jerbo se ti znaž voziti bez ruk i lepo v ruke primež ovo izto drevo i samo dok te zaskoči ti zamanež i pravac po laloki ga odrapiž. al je žorž samo rekel nikaj otoga branko jerbo ja moram iti hitno doma i samo je zel biciklina i otpražil kaj da ga si vragi naganjaju. samo sem mu stigel doviknoti nek ide po lovca i on je otprašil. al so se veđ i na drugi strani počeli ljudi skupljati kaj su vidli tu celokupnu situaciju al nišče da bi se k nami zaputil. i tak smo jož jeno vreme stali i kaj bumo sat i taman sem pomizlil da idem polako doma jerbo se je veđ i kiša počela spuščati a za pekmeza baž me briga samo mi je bilo žal kaj si nebum jenu pivu spil kat eto ti lovca z pužkom i veli on nama kaje ljudi gde je taj cucek. jerbo mu je valjda žorž zrecitiral celokupnu situaciju. a velim ja njemu tu je lovec pot onim drevom bezni je kak bežtija nora samo bi klal i grizel. i lovec je del dve patrone v pužku i manol je onima drugima ljudima nek se meknu i malko se je približil k cucku a cucek se je veđ počel pridigati i zube je nakesil da bu i lovca išel klat. a mislim si ja e dečec dečec nebuž ti lovca klal sat ti bu kraj došel. i lovec je veđ nanišanil i pukel tak jako kaj se je cucek samo zrušil na meztu. još se je malko stepal i šlajdral z nogami i tak jeno vreme i onda je samo prestal i viže niti dabi se pomeknol. a lovec samo spraznil pušku i veli on nama gotovo je ljudi. išel sem ja glet i bogme ga je lovec dobro potrefil i to na par mezti je dobil z onima kuglicama z metka. ljudi so se samo skupili glet toga cucka. i slavica je bila med njima kaj je k mami išla i velim ja njoj e nikaj ot pekmeza jož jeno vreme. a veli ona kakovoga pekmeza branko a očem ti. al joj više nisem nikaj rekel jerbo sem znal da nebum jenu pivu popil nek dve a morti i tri kaj se malko sprimirim posle ovakove situacije a ona nek svojega pekmeza samo čeka skup z palačinkami.
- 13:18 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>