subota, 30.04.2005.

jeno pravo proklectvo

taman je negdi prešlo i okraj pol noči ja sem baž nekaj lepoga senjal. sat se baž tođno i ne sečam al mizlim da so bile nekakove dekle u pitanju il kaj sličnoga k tome il kakova ribičija. i tak sem ja lepo spal kake gluvi maček kre špareta kat otjemput samo je nekaj zroškantalo i nekaj je puklo pravac v mojoj glavi. ja sem se samo prijel za glavu i krf je potekla. a tak je bolelo kaj da me je nešče z železnim čekičom oplel po glavi. a ja pomizlil samo onak vu jenoj sekundi i sto miljona slik mi je prehujalo čez mozek. i onda sem tođno znal. ljudi moji pa to je potrez. skočil sem fletno kak jarec dok ga opletež z pračkom med roge i zletel z kauča vun. i tak kak sem štel mam zbežati z hiže vun jerbo je potrez jedna bedaztoča velika i ja opče neznam ko ga je zmislil jerbo to dok krene samo ti se hiža vu jenoj sekundi zruši na glavu i pravac si gotof. a ja kak bum zbežal z hiže vun a bila je noč vu mojoj sobi jerbo je i vuni bila noč i kak me je stražno glava bolela i se mi je bilo nekak mutno i naopak i jož je i bila noč, a ja okrenul na drugu stranu ot vrat i tak sem se zaletel vu onaj ormar drveni kaj je mam steklo scilenčalo na sto miljona mali komadič i se so se čaše spotrle one lepe ot kriztala kaj jih je mama na svatima dobila za mivanje. tak sem se šubeknol pravac z nosom vu taj prokleti ormar i ko ga je tu nameztil da mi je samo znati i ni levo ni dezno. zvezde so mi samo žmigale pret jočima kak žmigavec dok skrečež na levo i samo sem se vu iztome tome čazu vrušil na pot ot te silne nemilice i udara takovoga stražnoga. pomizlil sem si vutom čazu e sat je gotovo branko. sat je gotovo jerbo ti se sat samo hiža vruši na glavu i to je to. vutom iztome čazu je ona nesrečna vaza i ko ju je samo nameztil gore na ormar se otkuturala i z vrja ormara pravac meni na koleno opala kaj da ju je nešče nakormanil z daljinzkim ot televizora, kaj sem pomizlil da mi mam nogu prepilji na pol polovice kake mala motorka. ja viže opče nezem znal ni gde sem ni kak se zovem i samo sem očekival vu tome iztome čazu da vmernem i da me viže nebu na ovome svetu za nigdar. i onda se je samo otjemput svetlo vužgalo vu sobi. šteker je kreznol i ja si mizlim a kaj je sat to. a to je mama otprla vrata i veli ona meni brankec pa kaj delaž el si ponorel. ja sem se onak samo zdigel pomalko i obrisal sem si čelenku jerbo mi je krv več v joči curela i velim ja njoj mama pak je potrez el ti to ne vidiž. a veli ona meni kakav potrez branko pak kaj ti je v glavu vudrilo. i ja sem samo pogledal na svoj kauč kat ja imam kaj za videti i mam mi je bila jazna i celokupna ta čitava situacija. na mojem je kuču bila samo jedna stara vura. to je jedna obična vura stara a velika prek pol metra i drvena. i ima one proklete tege i onoga tanjera kaj se njiže sim tam dok vura zvoni. to je jož moja pokojna baba ju obesila i taman gore nad mojim kaučom e da mi je baž znati zakaj. i sat je baž vutom čazu dok sem ja spal špaga popuztila i vura je opala i pravac na mene. i ta jena špaga jedna obična kaj bi ju najrejši vužgal na šparetu kaj neje mogla po danu puči dok mene neje bilo na kauču. a veli mama branko pak ti si zobnorel i vuru si vružil. a velim ja njoj mama nosi tu vuru vun otud jer ju scepam na miljon mali komadič kaj je viže nigdar nebo jerbo je to jeno pravo proklectvo. a veli mama el si nor il kaj ti je v glavu lupilo. a velim ja njoj vura mi je lupila vura. a veli mama baka bi se mam obrnola v grobu da joj vuru z hiže vun znesemo. a velim ja njoj e baž me briga i za vuru i za babu i za se. jerbo mi je sega bilo preko glave i zanavek. a onda dok je jož vidla da su joj se tri čaše razbile ot mivanja bolje da vam i ne natipkavam kaj je se vikala i čudo jeno obično. mene koleno tak boli kaj celi den nemrem na nogu pravo ime stati nek mi samo onak poklecava. fala bogu samo kaj mi je krv stala teči dok sem si mokroga rupčiča del na glavu jerbo sem se jož mogel i znesveztiti kaj bi skrvaril dok i zadnja kap krvi nebi z mene stekla vun. a vuru sem odnesel vu maminu sobu i obesil sem ju ober njezinoga kauča i jož sem ju triput z drotom ovezal kaj viže nigdar ne opane i dok sem ja živ na ovome svetu i kugli zemaljzki. pozdrav ot branka mene prijateljzki.
- 19:52 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 22.04.2005.

kak sem oral i špek

e kaj mi se je denez dogodilo to je za knjigu napizati. ja sem lepo sel na traktor i mizlim si ja pa kat je tak lepo vreme idem ja orat. kaj zorjem jož jenu veliku mekotu i onda se lepo bode kukuruza sadila. i tak ja lepo natočil naftu i zakapčil pluga i reko idem ja. mama mi je odrezala malko špeka i spakerala mi je jož i sira i luka i frižkoga domačega kruva baž ga je bila malo prije zvadila z rolja. jož sem si vusput kupil jeno pet šezt panov kaj mi bu za špeka poterati jerbo je špek jako slani. i tak sem ja sel na traktor i pravac na mekotu. a đekica je pobežaval za menom jerbo sem zel i njega kaj se nebu doma dosađival jerbo je štakore se poklal i sat nema kaj za delati nek samo spi po cele dane. zataj čaz sem došel namekotu i lepo sem oral kaj je to bila milina joku za videti. i tak sem si polako razmišljal jerbo se orati nemre kaj bi se letelo po mekoti nek se treba lepo polako kaj čovek ima čaz za kojekaj si preštuderati. samo dok sem došel na doljnji kraj mekote onda sem moral paziti jerbo je malko niz breg a onaj je ludi frškuš baž pod mojom mekotom stupe betonzke zakopal kaj bu gorice sadil. al ja mizlim da je to baž prava bedaztoča na tom meztu trsje saditi kaj da neje mogel negdi drugdi. i tak sem si onda ja kojekaj i študeral. dok sem zoral prek pol mekote lepo sem si sel vu ladovinu i malo si špeka i sira narezal i to sem se pojel na jen dva tri kake bilo fino. morem vam reči da je to bil baž pravi špek i samo mezo kaj da ga je nešče zlepil kak pitu mađaricu il sliđno. ptičice su lepo popevale i bila je baž milina a đekica je spal i neje se nikaj dal opterečivati. popil sem tri pive i reko sad idem vuprti kaj to jož do kraja zorem. i ja sel na traktor i jož sem si otprl vusput jenu pivu kaj bum polako pil jerbo je špek bil slani kake perec dok ti vu vreču ot soli opane. i samo sem tak malko razmišljal i lepo nagnol flažu kaj si jož malko poteram a kat tam otjemput samo je mekote nekam kvragu neztalo a ja ni sam neznam kam i otjemput se onaj breg otnekud spuknol i ja po kočnici i da bum zakočil kaj mi je i flaša ot pive z ruk opala i to je prava šteta jerbo je jož bilo da ne preterujem al za frtalj flaše pana i se je scurelo. al ta vražja bežtija ot traktora nikak da zakoči i ja opče neznam kaj ga je vutom čazu snažlo nek je samo odletel niz breg i pravac se bugnol vu stup od onoga ludoga frškuša. al traktor niti da bi stal nek je samo dalje teral i drugoga stupa vružil. esem klel se kaj mi je na pamet dožlo i tom beznom frškušu da bog da mu lampe otekle i si zubi i ona dva kaj su mu jož ostala dabog da mu otpala kaj je baž tu moral te stupe zakopati i niti na jednom drugome meztu. al baž niti na jenom drugom. svetlo je ot traktora samo scilenčalo i razteplo se na hiljadu komadič i jož se je malo i lim zvijal. ja sem skočil naglo z traktora i bil sem bezni kak cucek bezni ot toga idijota idijockoga kaj je tu te stupe najebal. i kaj bi mu sat čovek rekel nek ga poslal k vragu i njegovoj pameti sprloj. đekica je dobežal do mene s punim gasom jerbo se je stražno splašil kaj se meni nebi kaj dogodilo. onda sem mu rekel naj se ti đekica nikaj starati se bu to branko popravil. onda sem popil jož ona dva pana kaj su mi oztala u toj ot prirode atmozveri i lepo smo ja i đekica otižli doma jerbo više ftruc nesem štel orati nek bum zutra. mama je malko vikala na mene kat sem svetlo razbil al dok sem joj objaznil da je to se stari frškuš kriv onda se je malko sprimirila. svetlo bum negdi nabavil kaj se zameni to opče neje nikakov problem nek bum bar imal novo. a davorica je rekel dok sem mu to se spripovedal kak je bilo da bi mu on se one stupe do kraja poružil samo da je bil tam. pa nek si on onda mizli lepo. i jož je rekel da svetlo opče neje problem i da bumo mi to začaz zmenili. sat si idem malko počivat kaj bum zutra mogel pak delati spočetka. pozdrav prijateljzki ot branka.
- 18:09 - Komentari (5) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 18.04.2005.

mali patuljek i jajca z ranjice

mižkina je ponorel. veđ par dana je tak pijan kaj se to opče nemre zdurati. ljudi moji. v petek je otišel v gorice i neje ga bilo celi den. i negdi okraj pol noči kat eto ti k meni njegove žene i veli ona meni a prvo je tak nabijala na vrata kaj sem ja pomizlil da je potrez. i veli ona meni odi brankec odi ako boga znaž nekam ga izkat. onda sem ju lepo steral u onu stvar jerbo mi se spi. onda je pak dožla okraj tri i tak je jafkala kaj da su joj si spomrli. onda mi je bilo žal pak sem ga išel iskat. a kat ja taman krenol i eto vidim ja svetla ot traktora i to je taman on. samo je išel z jenoga kraja vulice na drugi a sneja cepova je baž den prije lepo sredila pret hižom jenoga maloga vrta ot cveča i dela je tam jenoga maloga patuljka a mižkina nekak k vragu skrenol i pravac na patuljka nakormanil i ftrgel ga je na hiljadu komadi kak čudo. jedva smo ga nekak narivali spat jerbo je štel kravu voditi na pašu i čuda je delal. i v subotu mam ot jutra je pak otižel pit. žena mu je spekla jajca a on je prijel ranjicu i hitil ju je čez oblok vun jerbo da nebu on celi život jel jajca. a oblok je bil zaprt. scurelo je steklo na hiljadu komadi. a sneja cepova je vriščala kak da je ponorela i onda joj je žena ot mižkine morala dati sto kuni za maloga patuljka. i dožel je pak podnoč pijani kake maček dok mu v mleko rakiju natočiž. vikal je i klel se svece nebezke. i onda je rekel da bu se vužgal i onda mi je pukel film. otižel sem k njemu i ovak sem mu rekel. a prije sem si v žep del jenoga velikoga kamena jerbo za slučaj da me napadne. a ja samo kamena zvadim žepa i diregt ga opičim v glavu i center čelenke kaj bo se zvezde videl nebezke i ptičice kak mu okraj glave preletavaju i mam bode mir. rekel sem mu čujež ti mižkina jen obični ak se ti ne smiriž ja mam zovem miliciju. a veli mižko čkomi branko a kaj meni milicija more. onda sem mu rekel ovak. čujež ja sem čital na internetu i piže jen zakon po kojem te imaju milicajci vlast zavezati ti lizice i na noge i na ruke i pravac te otpeljati v zatvor kaj se pet let ne vrnež. a veli mižkina je a zakaj bi me. a velim ja njemu prvo i prvcato jerbo si patuljka zgazil i jerbo si ženu si zmateltirali i jerbo imaž nameru vužgati pol sela a o tome kaj si jajca hitil čez oblok da ti i ne govorim. a veli mižkina branko naj biti smežen pak ja svoju ženu morem i vmoriti ak oču jerbo je ona moja i gotovo. onda sem mu rekel dobro kak očež a ja sat idem pravac na telefon i zvat jih kaj mam dojdu. i lepo sem se okrenol i zišel z dvora vun a mižkina dok je videl da vrak šalu bere mam za menom je krenol. i veli on meni naj brankec ja te prozim kak se bog prozi naj me prijaviti k miliciji jerbo mi se nejde v zatvor. onda sem mu rekel al pazi mižkina ak jož samo jenu bedaztoču napraviž nema viže cile mile nek te ja mam prijavim. i tak se je onda mam sprimiril i otižel je spat. i sad bu jeno vreme pak mir dok ga pak ne prime i onda bum moral pak nekaj novo zmišljavati. ja opče ne razmem kak ljudi moreju biti tak nori dok si popiju nekaj toga vražjega alkohola. pak i ja i davorica si izto znamo popiti pak ne izvađamo takove bedaztoče. samo smo jemput jenoga plota vružili al se to ne računa. i ono dok smo franceku kaj ima hižu na vuglu kukuruzu z koša spuztili al se to izto ne računa jerbo je to i zaslužil kat nas neje puztil na svoju čerešnju a lepo smo ga pitali. jož ni den denez nezna što mu je to napravil a kaj je maloga jožicu spljuzkal to je baž glupotzt napravil jerbo on nikaj neje bil kriv. al navek je na svetu nekakova takova nepravda i onda se dogodi i tak nekaj a jožica je baž dobri dečec i kaj mu to vredi kat nema sreče vu životu. pozdrav ot mene prijateljzki.
- 17:30 - Komentari (3) - Isprintaj - #

subota, 09.04.2005.

uskličnik i točka

nema tu da nema. ja se zovem branko. i to sem ja. ako neko nezna to sem ja. al za stvarno. i rekel je davorica čujež brankec kat je tak kak je zišlo idemo mi na jen bambuz il dva. i to je bilo to. negdi okraj ozem pol devet. i sat sem dožel doma i nema tu da neko nekaj veli nek ja velim. ja branko i gotovo. čujež čovek ti jen obični. obični čovek kak ti i ja. samo nek mama viče i to se skupa al se to mene nikaj ne dotikavlje. pozdrav i uskličnik i nek se zna uskličnik
- 00:23 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 08.04.2005.

crni

ja sem baž do malko prije jebaval se z štagljom ot babe žemlje i stvarno mi je več sega dozta. a baba samo prehađa sim tam z onim svojim špinčaztim nozom i zanoveta kak ovo mora iti sim i kak ono tam kaj mi se je taman popela veđ na vrh mozga i viže neznam kaj bi rekel. onda sem dožel doma i lepo sem se ztušeral i gotovo. sat mi je mam lakže za stodvajzt kil. bil sem gladen kak zmaj z velkom glavom dok neje mesec dana nikaj del pot zub. i tak sem si ižel onda obleči jenu majicu čiztu i otprl ja ormara kat imam ja kaj za videti vnutri. samo tam skraja v čožku nekakov se paper beli i kat ti ja taman pomizlil u kaj je sat to i kaj bi moglo biti. a ja porinol ruku v ormar kat ti eto papera i ja ga zvlekel vun. a na njemu je lepo pizalo z štampani slovi crno na žutom paperu tođno ovak. stočna vaga neto bruto pajcek obični 127 kil. i ja se mam setil da to mora biti paper dok smo negdi pajceka kupili za klanje pak smo ga vagali na stočni vagi i mislim da je to tođno to. a na drugoj strani ot papera je pisala jena pjezma obična. i to sem se ja mam setil da je to pjezma o mojemu mačku kaj sem ga imal. mam so mi suze potekle ne joči. ljudi da vi samo znate kakov je to bil maček. takovoga neje imalo celo selo pa nit pred miljun let il jož više. to je bil takov lepi maček crni kake noč crna z velikim crnim repom a miže je klal na jen dva tri. a štakore na jen dva tri četri. samo bi se zalaufal i tom mižu života više neje bilo nek je mam mogel očenaža zmoliti ak je i to stigel. samo se je španciral sim tam a glavu bi zdigel tak vizoko kaj sem pomizlil tak dok sem ga malko gledel da bu se avijone z nozom porušil. tak je to bil lepi i ponozni maček, a pameten to da i ne natipkavam. štel je samo jegera jezti a dok jegera neje bilo onda bi si on sam miža vlovil. i mleko belo i frižko. neje štel jezti ono kaj je jen dan v frižideru stalo. to je mam nanjužil na pol metra i samo bi glavu obrnol. i onda ga je jeden dan onaj ludi i sponoreni blaž pilar pregazil z traktorom dok je ižel pijan z piljenja kalanic metreni. jerbo je taj idijot idijocki samo navek vu stranu gledel a ne pret sebe kaj bi uzpel prikočiti na vreme. rekla je mama da je traktor samo pozkočil i mojega mačka viže neje bilo a blaž pilar je z onim svojim beznim traktorom i cirkularom samo otpražil niz vulicu niti da bi se obrnol i odal mu počazt kak pravome mačku. da bog da mu kalanica zapela za cirkular kaj se nebi ni snašel i ftrgla mu pilju na pol v šusu i sega mu nosa spotrla. da bog da mu karadan pukel na sto miljona komadič kaj ga viže nebi ni čovek kaj puzle slaže uzpel skombinerati nanovo. da bog da mu se po spizku uskličnik kak sem ja bil žalosni nataj dan i na drugi. meni so samo suze na joči ižle baž kak i denez dok sem nažel onoga papera z onom pjezmom kaj sem napisal v tugi za mojim mačkom. i sat vam bum lepo ju i prenatipkal pa da vidite kak je to lepa pjezma prava za naštampati z pol metra velkim slovemi. a ide tođno ovak. moj je crni maček pravi bil. maček. z dlakom crnom kake čađa z repom lepim kake slađa ot jože sestra ona mala. smežna. kaj me navek nasmejava. moj je maček crni kake čovek bil kakvok nema naširoko. napoprek i v dužini. nek je navek miže juril nek se navek nekam žuril i po dvoru prebežaval i baž neje uvažaval kaj mu veli bilo ko. bil je maček pravo zlo. moj crni. prepametni jako fletni. i gde si sada crni maček moj. neg te viže nema neg te viže nema. i zanavek. i eto ga. kak je to lepa pjezma bila. dok se samo setim. al navek se nekakove takove bedaztoče vu životu događaju kaj jih čoveku opče neje treba i ja opče neznam kakovo je to čudo na svet dožlo. i sama nesreča. sat vas se lepo pozdravljam i idem nekaj delat il televizora glet. pozdrav prijateljski ot branka uskličnik
- 19:18 - Komentari (5) - Isprintaj - #

četvrtak, 07.04.2005.

štaglju i boru i pižtolju

e dok se samo setim rajši nebi nikaj niti natipkaval jerbo so to bila čudeza al prava kaj bi se čovek iznenadil. a kakove so mi ruke ot smole one jedne obične kaj mi jih prašek niti jeden nebo mogel zribati niti za tjeden dana. jerbo je došel mam vjutro k meni davorica i veli on meni. brankec jel imaž čaz a velim ja njemu pa kak nebi imal. a veli davorica eto buž mi onda nekaj pomogel. a velim ja a kaj. a veli davorica ma buž videl. i tak sem ja lepo krenul za njim. i došli smo k njemu i pravac vu štagelj. i davorica veli meni viž kaj imam brankec. a to jena motorka i to prava. a velim ja njemu a jel to štilovka. a veli davorica neje al je prava kvaliteta. i onda ju je vužgal. i morem vam reči da tak lepo prede kaj maček kre peči dok se naje mleka z kukuruznim kruvom. a veli davorica tata ju je fčera kupil idemo ju sprobati. a velim ja njemu a kaj bumo rušili. a veli davorica idemo k babi žemlji onoga bora zrušiti. a baba žemlja ima hižu do davorice z leve strane a z desne ak od vrta glediš a mama ot davorice žemlju doranjiva al stara baba ima več stošezdezet let i neče vmrti ni za boga nek bi samo rakiju pila i čizte krmenadle jela. davorica je na nju jako srdit jerbo ima jenoga tak lepoga biciklina kaj bi si ga čovek samo zaželil a neče mu ga dati. a velim ja davorici u jebate davorica pak je to veliki bor to mi nemremo sami. a veli davorica ma kaj nebi mogli čaz pozla jerbo mi trebaju deske. a velim ja njemu pa kak ti baba žemlja da kaj joj zružiš bora. a veli davorica pak joj bum rekel da to bodu dezke kaj njezinoga štaglja obijemo kat smo več krovižte spremenili i novoga čerepa deli kaj bu celi štagelj kak novi. i tak je davorica nalejal benzina i ulje i motorka je kreznola ot prve. i davorica je zarezal. i tak je pomalko pilil i vidim ja da tu nekaj ne štima. i velim ja njemu davorica el čujež. a on nikaj. jerbo je motorka ružila kak avijon z predrtim auspuvom. a velim ja njemu davorica el čujež malko glasneše kaj je mam počul. a veli davorica kaj je brankec kaj me sat dangubiš. a velim ja njemu zgazi davorica motorku. i on zgasil. a veli on no kaj očež. esi ti videl davorica kak taj bor stoji. a veli on a kak. pak je saj nagnut ne jenu stranu levu. a veli davorica pak je malo al nema veze nebu se on tam zrušil nek točno kam ja oču jerbo ga ja bum tak zarezal kaj opane na čiztinu jero sem ja stari motoraž drvoseča. a velim ja njemu a kaj ak malko veter zapuže. a veli on meni ma naj biti brankec smežni. i onda je malko obliznol przta i digel ga v zrak i veli on meni eto vidiž da veter opče ne puše. i davorica zakurblal motorku i zarezal onak malko pod koso i jož z druge strane i pak jož malko z ove i zbil malko dreva vun kaj bu na tu stranu bor opal i veli on meni sat pazi branko. i zapilil on jož malko i vidim ja da nebu dobro jerbo se bor taman počel na levu stranu naginjati. i ja vuprl da ga bum porinol i rival sem i rival kaj sem pomizlil da mi joči budu scurele ot muke al to dok je krenolo na levu više ga niti suset od mojega kuma kaj me je na krstu držal z dajcom nebi uzpel povleči pa da baž i se kompresore na njemu vužge i pogon na četiri kotađa il jož dva pomočna da ima. davorici je motorku zbilo z ruke i davorica se je samo prijel za glavu a ja sem skočil kake zajec prek jame ot lisice i meknol se na stranu kaj me ne poklopi. i pravac direkt se je bor samo vružil na pol štagljla. da ste to vidli. a čerepi so si novi v zrak odletili kaj da bi jih nešče skadapulteral. davorica je zdimil kak da ga vragi teraju a baba žemlja je dohmrljala z hiže vun i diregt pravac na mene z onim svojim sfrkanim štapom navaljila. šekret jeden pa kaj si to napravil da bog da ti ruke fsele. a velim ja njoj ma kaj si luda baba pak nesem to ja nek davorica. a veli baba se vas sat zatučem kak male cucke. a ja bris prek plota i na vulicu jerbo mi je davorica jemput rekel da baba žemlja ima pižtolja i da je ž njim v ratu švabe tamanila pa kak onda nebi i mene. a z pižtoljima se neje za igrati jerbo oni i prazni pucaju. samo ga zvleče spod one svoje potsuknjenke kak đon vej i pozpremi mi metak ravno pozred čelenke kak lovec prasici dok je ono pomahnitala. i ja bris doma i zakljuđal putna vrata. i tak ni prežlo ni dve vure a ja malko tetriza igral i eto ti davorice k meni. i veli on meni čujež branko moramo iti čiztit ono kaj smo napravili glupozt. a velim ja njemu ajt idemo. jotec ot davorice je bil lut al lut i to načizto. vikal je kake nori. onda smo to se zčiztili i bora smo zrezali i granje odvlekli na vrt kaj ga vužgemo a štaglja imamo kaj tjeden dana popravljati jerbo su se letve spucale i čerep se je razbil. al to krečemo od zutra pa nadalje. a za denez je dozta pozla jerbo viže nikam nemremo. pozdrav ot mene i bok.
- 17:48 - Komentari (2) - Isprintaj - #

subota, 02.04.2005.

mlekara naša

e jesem fčera glupozt napravil. i to požteno. lepo mi je mama rekla brankec odnesi mleko na mlekaru. a meni je bilo jako dozadno i mizlim si ja eto pa baž bi i mogel. i tak sem lepo zel kantu z mlekom i pravac na mlekaru mam met prvima. i tak ja lepo ižel po vulici a sneja cepova navek na onom obloku mora viseti i preupitavati me kojekakove bedaztoče. navek mi viče o brankec kam idež i jel bu padala kiša. a kaj ja znem jel bu padala kiša pa nesem ja bog a niti kam idem. onda joj navek nekakvu glupozt bugnem kaj se malko sprimiri. il velim da sem čital na kopijuteru da nebu tri mezeca padala kiša il kaj slično i da je to prava prafcata iztina. i fčera mi je tak nekaj sinolo v glavu jerbo je bil prvi april i velim ja njoj a sneja idem lepo na mlekaru al ne jož za dugo. a veli ona meni a kak to mizliž ne za dugo. a velim ja njoj pak el nesi čula da se mlekara bode rušila i da bomo morali mleko noziti skroz nakraj sela vu onu drugu mlekaru pod raztom. a veli sneja am naj brankec biti bedazt. a kak bi ja nozila tam mleko pak ja imam čudaj za noziti a ne kak ti jenu kanticu. a velim ja njoj je sneja a kaj ti ja znam pak nesem to ja zmislil nek oni nadležni da se mlekara bode rušila i gotovo i to mam drugi tjeden. al zaprav jesem to ja zmislil jerbo je bil prvi april. al nisem ja naredil nek bi se tam mleko nosilo nek sem samo tak rekel sneji kaj ju malko zeznem jerbo se nataj den se dopušča. a sneja je mam zaprla obloka i neztala. i samo sem čul kak nekaj viče ali nesem znal razaznati kaj. i tak sem ja lepo naztavil dalje. i taman kat eto ti mene pret hižom ot davorice. a davorica je stal taman kaj čovek nebi poveroval na pol dvora. i tak sem se malko k njemu zavrnol. a veli on meni kaj davorica idež na mlekaru. a velim ja njemu eto idem davorica. a veli on meni no jož malko pričekaj pak pemo skupa. i tak smo se onda malko spominjali na dvoru dok njegva mama ne podoji. i veli meni davorica u pogleč brankec kak sneja cepova tera onoga svojega biciklina kaj se bu raztepel. bogme je gazila kaj da zelje gazi. samo je prešibala kraj hiže kak da ju si vragi gone. i tak smo se jož malko spominjali i veli mama ot davorice davorica gleč ja sem podojila ajt mam nosi mleko na mlekaru. i tak je davorica del svoje kante na biciklin kaj si je navaril gore jenu košaru vu koju samo dene kante kaj ne mora nositi nek lepo rivlje biciklina. i tak smo mi polako krenoli. i kat mi pret mlekaru a kat tam silna strka i vika. a pita davorica mlekaricu pa kaj se tu događa kaj si tak viču. a veli baba tižljarčeva e vrak se događa el neste čuli da nam mlekaru ruše i da bumo morali nositi pod rast mleko k onim futačima smrdljivima skroz nakraj sela. a veli davorica pak što vam je to rekel. a veli mlekarica sneja cepova je rekla sneja cepova a znaž da ona to dobro zna jerbo je ot staroga cepa ženina sestra kuma ot mikuline tete bele marice i sigurno joj je ona to rekla jerbo mikula se zna kat se z politikom bavi. a veli davorica e da jim paz mater nepožtenu takovu mlekaru budu rušili a onu baraku nebudu. e to jim ljudi nebumo dopuztili pot milim bogom samo preko naz mrtvi. a mlekarica mam v plač i gdi bum ja jadna delala i novčeke si služila se mi doma pokrepa se i cucki i mački. ja sem samo čkomel i mizlil sem si pak jer bi to moglo biti kaj bi stvarno bela marica mogla znati. a veli baba tižljarčeva je bodu ju zrušili a nego kaj pak nebu mikulina žena tu nosila mleko nek tam gde joj je bliže. navek samo njima v korizt a gda su nama nekaj pomogli. a veli zora ot žiška pokojnoga žena el ste vidli ljudi kak su vu mikulinoj vulici i novoga azvalta zbetonirali a gda bu to pri nami dožlo. nigdar to vam ja velim nigdar jerbo smo mi navek zadnji. a veli davorica je ljudi dok na vrbi rodi grožđe al se tak više nemre nek se mi moramo ljudi nekak pobuniti. a mlekarica se je samo tulila a kaj mi moremo ljudi znate kakov je mikula čovek i kaj on veli tak vu selu mora biti. a ž čim bum ja svoje mačke ranila z čim ak viže nebum tu delala. a veli davorica a gde je sat sneja cepova. a veli zora nekam je otjahala na biciklinu kak da ju je strela vudrila. a veli žena ot mižkine jerbo se je i ona veđ bila met naz zmešala ljudi pak nek sneja cepova se nakak za nas zauzme pak jer neznate da je ot staroga cepa ženina sestra kuma ot mikuline tete bele marice pak nek mu onaj nekaj reče. a veli mlekarica nikaj mi tu ljudi više nemremo ak je tak odlučeno je odlučeno samo se jož moremo bogu moliti. a veli davorica ljudi to tak nebu. nebumo dali ružiti našu mlekaru pa makar polegali pret nju pak nek ju na naz vruže i gotovo a kaj ti veliž branko. a ja više nesem ni sam znal kaj bi rekel jerbo mi nikak neje bilo jazno kak sem ja to baž pogodil da se mlekara bode rušila kak da sem znal. a veli davorica ljudi idemo si tam. idemo si pret hižu ot mikule pak da vidimo kaj bu onda rekel. i tak smo onda krenoli. a bilo nas je bar dezet ak ne i osem il tu negdi. kante smo ostavili pret mlekarom i mlekarica je zaključala mlekaru i kat zataj čaz eto ti nas pret hižom ot mikule. i ljudi mam počeli vikati i žena ot mikule je to čula i zišla vun i veli ona nama ljudi kaje bilo kaj se je dogodilo. a veli zora naj ti nama nikaj kaj je bilo dobro ti znaž nek nam pozovi mikulu vun. a veli njegova žena ljudi mikule nema doma. a veli davorica je pobegel je pobegel znal je on da bumo mi digli hajku. a veli žena ot mikule ma neje nikam pobegel nek je v goricama i saki čaz bi trebal dojti pak je več podnoč pa kaj se je dogodilo ljudi. a veli mlekarica kaj mlekaru ste nam nakanili zružiti. a veli žena ot mikule a ko. a veli baba tižljarčeva vi si skupa i tvoj muž i ti i bela marica si bi šteli mlekaru našu. a veli žena ot mikule ljudi meni je to prvi glaz. a veli davorica je prvi ti je prvi izto kak sem i ja fčera prvu pivu v životu popil. a velim ja njoj i ja izto jerbo smo fčera ja i davorica skupa vusput bili na pivi. al smo stvarno samo jenu popili. i eto ti vutom času mikule. priparkiral je traktora i skočil znjega kak jarec z štale i mam k nama i veli on nama ljudi kaje bilo. a veli njemu žena ovi su si norci namislili da jim očemo mlekaru zrušiti. a veli mikula nama ljudi pak što vam je to rekel. a veli žena ot mižkine bela marica nam je rekla. a veli mikula ona vam je rekla moja teta. a veli mlekarica je baž ona. a veli mikula ma ljudi o tome opče nema ni govora to vam mora biti jena obična krivo protumačena informacija. a veli njemu davorica čujež mikula naj se z nami igrati jerbo neznaš kakovi smo mi. a veli mikula njemu mali nemoj zaiskavati jer ako te ja musnem mam ti bode kraj. ljudi ja vam lepo velim da o tome govora nema i mlekara se nebu rušila nek se sat vi lepo pokupite i ajte doma. a veli mlekarica al da znaž mikula ak samo pošaljete kakove bagere mi bumo si polegali pred mlekaru pak ju rušite samo prek nas mrtvi. i onda smo se okrenuli i išli doma. a veli davorica ljudi ma laže on laže nemorut jeden točno sem mu v jočima videl da laže a je se tu ne varam. i onda smo tak i zaključili da bumo čekali i vidli kak se bu situvacija dalje razvijala a ak treba bumo se borili za svoju mlekaru pa i do smrti kak je zora rekla. kaj bi mi svoje mleko z mlekom od onih futačov mešali kaj zgubi na kvaliteti. i onda smo pokupili kante i razišli se doma. sneje cepove više neje bilo na obloku al me je vidla i zišla je na put. onda sem ju pital sneja a kaj ti je tođno rekla bela marica za mlekaru. a ona meni veli je kaj bi mi ona rekla za mlekaru pak si mi ti rekel. onda sem ja skužil da sem lepu glupozt napravil pak sem joj rekel naj se nikaj starati sneja se je rešeno i rekel je mikula da to pitanje više ni treba spominjati da se stvar pak ne zakuva i ak te ko kaj pita za mlekaru ti samo čkomi. a to sem se tak zmudril kaj me ne prepoveda da sem joj ja to rekel. onda je sneja rekla naj se nikaj starati brankec ja bum čkomela kak da imam selotepa na zubima. pak nesem nora kaj bi još morala pod razt mleko noziti. i tak je to se zišlo a ja bum drugi put nekaj drugo zmislil za prvi april. pozdrav ot mene. branko. i nek nigde nišče slučajno kaj bi o tome kaj govoril da se razmemo.
- 11:06 - Komentari (4) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>