utorak, 22.02.2005.

šarafi

jerbo sem lepo obečal da bum natipkal o tome kak samo se ja i davorica osvetili dedi kaj naz je onak pozlal vu sneg bose onda bum pravac sat tak i napravil. bilo je prežlo več i mezec dana ot onda kak naz je deda nasanjkal a morti jož i viže ko bi to se popamtil i mi se opče nezmo mogli prisetiti ničesa kaj bi nam palo na pamet kak bi mu se lepo osvetili kaj bi naz pamtil dogot bi bili živi. i kat ti samo otjemput kaj se čovek opče nebi niti nadal meni je samo jena mala mala žaruljica prezvetlila vu glavi i mam mi je jena prava ideja sinola na pamet. i ja sem mam otbežal k davorici i velim ja njemu e davorica sat sem baž jenu pravu ideju zmizlil kak bi mu se mogli ozvetiti. a veli davorica a kak. a velim ja njemu lepo bi mogli dedi zbužiti gumije na biciklinu i kaj veliž na to. a veli davorica meni u branko to ti je prava ideja pa kak ti je to samo moglo dojti vu glavu kaj si se denez kelja najel. al nizam taj den jel kelja nek je to davorica samo tak rekel. a velim je njemu nizem. i onda se je davorica lupil po glavi onak kak pravi znaztvenik i veli on meni e saci me na jož jenu triput bolju ideju pocetil. a velim ja njemu a kakovu. a veli davorica nebumo mi njemu zbužili gumije nek mu bumo lepo šarafe na kotaču otšarafili pak da vidiž dok se zatera i dok mu kotač samo otpane. a velim ja njemu u jebate davorica pa ti si čizti mudrijaž i pol. to je prava ideja i bolje ot te nema i nemre ju nišče zmizliti ni da je se razrede z pet prehađal. i tak smo mi lepo onda prikupili kljuđe jene prave i petnajsticu tođno mizlim i da je taj za te šarafe i lepo smo pričekali dok je deda zaspal i dok nas nišče neje videl lepo smo se otšuljali kak ninđa pravi kinez i vutaj čaz smo lepo dedi otpuztili šarafe na prvome kotađu. i lepo smo se složili onak kak je bilo. i kljuđa smo pozpravili i biciklina smo prizlonili tođno onak kak je i bil. i veli meni davorica e sat branko samo treba čekati. i tak samo onda mi lepo se igrali v dvoru ot davorice i samo otjemput deda se je zbudil i zišel je z hiže vun. i tak je malko sprehodaval po dvoru sim tam al niti da bi zel biciklina i išel se malko provozati. a veli njemu davorica deda el nejdež nikam denez z biciklinom. a veli deda a kam bi ižel. i tak smo mi celi den čekali al deda niti da bi poglenul biciklina. i tak podvečer veli meni davorica je branko nikaj ot toga jerbo se deda samo za svetke vozi na biciklinu nek bumo morali čekati. i tak je prežlo jeno par dana i dožla je subota. i onda je subota prežla i dožla je nedelja. i mene je mama zbudila vjutro i lepo me je oblekla i veli ona meni je branko ajde moraž iti k meži. i tak sem je put pod noge i lepo sem po davoricu otižel. a on je veđ bil spreman. jerbo smo navek dok smo bili mali lepo skupa ižli k meži al se vu zadnje vreme davorici baž i nejde il je pijan pak ja moram iti sam. i tak smo mi lepo naztavili pežke. i polako smo hodali i spominjali se il o autičima il o pižtoljima il sliđnim stvarima vuto vreme kaj nam je bila zanimacija kat otjemput čujemo mi nešče kak zvoni za nami. a mi se okrenoli a to deda ot davorice na biciklinu. samo je prejuril kre nas kake strela nebezka il zmaj na biciklinu. al onaj pravi kaj jognja bljuje. mi smo se samo pogledali i veli meni davorica branko pa kak mu neje kotađ otpal. a velim ja njemu bogme neznam jerbo smo ga valjda preslabo odšarafili. i tak smo mi polako naztavili pežačiti i kak smo bili se bliže k cirkvi tak smo vidli pret cirkvom nekakovi komežanje i gužvu. i mi dožli malko bliže a kat tam imamo mi kaj i za videti. deda ot davorice leži kake dezka na azvaltu. a biciklin na jeni strani a kotađ tijam prek puta i na drugu stranu se otkutural. deda si je v šusu celo koleno zrabil na dezni nogi i lakta zguljil. noz mu je bil kake paradajzlin reztrežčeni a bogme si je i glavu lepo spotrl kaj se je imalo kaj za videti. suzet jozip je klečal kre njega i rekel mu je sve je uredu deda samo budite mirni i sveče biti u redu samo da vam stavimo zdeni obloge. davorica je mam dožel do dede i rekel mu je deda deda jel ti dobro. a veli žena ot boltine tižljarčevoga joj samo da nebi imal potrez mozga. a veli suzet jozip ma sve če biti u redu samo se malko razmaknite ljudi da čovek dojđe do zraka. a davorici je bogme bilo i žal kak smo tak udezili njegovoga dedu al ga meni bogmeč i neje bilo žal samo dok se setim kak sem po snegu boz bežal i przte si smrzaval. a veli suzet jozip e to da ste vidli ljudi to jož u životu nizem vidijo. kotač je samo otižao naprjed a deda je oztao u zraku i samo se je prekopitijo ko vreča prek pleči ravno i diregt pravac z nozom na azvalt. i samo je oztao ležat ko mrtaf koda da je pravi kazakder z televizije. a davorica se je skoro razplakal kak mu je bilo za dedu i samo je stalno ga zapitkaval deda deda eti dobro. a deda je samo jafkal sinek moj vmrl bum vmrl bum pak kaj sem ja bogu skrivil a i k meži sem baž nakanil iti. i onda su dedi deli malko zdene obloge tam gdi se je zguljil i začaz je i jotec ot davorice dožel z traktorom i deli su dedu na prikolicu skup i z biciklinom i kotađom i lepo ga je jotec otpeljal doma. al je i davorica žnjima otižel a ja sem moral sam popa služati i njegove bedaztoče i baž mi je bilo dozadno. al bogme neje davorica nigdar pa ni den denez rekel dedi da smo mu to mi šarafe olabaveli na biciklinu jerbo bi naz deda jož i sat negdi za plotom dočekal dok bi ižli onak malko omamljeni naranje otnekud doma i nalemal bi nas kake vrage divlje. nek deda i den denez mizli da su se sami malko po malko otpuztili il morti da mu je to nekakova božja kazna. i kaj mu nebi nešče slučajno to natrubil tak kak je bilo ja mu mam kiđmu na kolenu pretrgnem kake malome jariču. a sat pozdraf sima prijateljski i najte nikaj zameriti jerbo smo bili mali a ja sat idem spat. laku noč.
- 00:58 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 15.02.2005.

dok nas je deda i sneg

fčera je bil sveti valentin. a navek dok je sveti valentin ja se setim kak je mene i davoricu dok smo bili mali deda ot davorice tak lepo zajebal kaj je to bilo čudo jeno. jerbo je to bilo jož tam negdi dok smo bili mali il smo ižli v drugi razret il koji več. i lepo sem ja den prije dožel k davorici i veli nama deda ot davorice i dečki el vi znate kaj je zutra. a velimo mi njemu neznamo. a veli deda e dečki zutra vam je sveti valentin. a na svetoga valentina što se prvi zdigne taj dve sređe grabi. i onda nam i meni opče nikaj neje bilo jazno pa sem ga pital a kak to mizliž deda. a veli deda e lepo zutra ko se prvi zdigne i ko otije tam v seču na vrt taj bu razno i razna čudeza tam nažel. a pitamo mi njega a kakova to čudeza mizliž deda. a veli on nama je dečki male ptiđice zutra budu celoga grma napunile z sakačkemi igračkami i budeju frulice donezle i kola z konjima i jož je on nama sakačke bedaztoče nadrobil kaj su na mam vuva zatitrala ot miline. a veli njemu davorica el bu i pižtolja. a veli deda i pižtolja i pužke i metki i sakaj. a veli davorica e da znaž deda ja se bom prvi zdigel i bum si se te igrađke pobral i gotovo. a veli njemu deda je davorica al moraž iti jako jako poztija kaj se ptičice ne splaše jerbo odlete pravac vu zrak i viže nebu ni frulic ni konjov ni ničesa i zato lepo moraž bos iti do seče. a velim ja dedi je deda a kak pemo bosi ak je vuni sneg do kolena. a veli deda je neznam ja al ak nepete bosi nižt od igrački. a veli davorica ja pem i bos makar se dva dana ne obuval. i tak sem ja lepo otbežal doma i rekel sem mami da bum spal pri davorici a ona je rekla da morem. i tak smo si mi onda lepo navinoli jenu vuru kaj nas je zbudila jako rano veđ okraj sedem vur. i velimo mi dedi e deda mi sat se idemo otšuljati do seče po te čudnovate igračke. a veli nama deda vredu je dečki al samo jako jako postija kaj jih ne poplažite a ja si idem gotnoti malko rakije i bum gledel z dvora kak se vi šuljate. a veli davorica njemu al deda ak nam slučajno poplažiš ptiđice ja te vmorim. a veli deda naj se ti nikaj starati ja bum čkomel kake kamen. davorica je zel jenu vređu vu koju bumo nahitali te se igračke i onda smo se dobro oblekli kaj nam nebu zima al si cipeliše bogme nesmo obuli a ni štomfe kaj ne poplažimo male ptiđice. i tak smo mi polako i krenuli. prvo smo otbežali do štaglja i onda smo lepo zišli čez zadnja vrata ot štaglja vun i onda smo se počeli šuljati onak pošulječki kak nekakovi pravi prafcati indijanci z divljega zapada il sliđno. i tak smo mi malko se šuljali kat otjemput je mene počelo stražno zebsti za noge i velim ja davorici čujež davorica mene stražno zebe za noge i ja bogme nebum mogel zdržati kaj bi došel skroz gore do seče. a veli meni davorica no brankec pak naj biti smežni kak nebi zdržal pak si samo zamizli kaj nas tam gore se čeka i kakove divote i krazote. a velim ja njemu a jel buž ti zdržal. a veli davorica pa kak nebi to je dečja šala. i tak smo se mi onda tak pomalko šuljali i mene je počelo tak zebsti za noge kaj da me nešče z miljon mali iglic piče po nogaj onak otjemput bez da bi preztal. i velim ja davorici čujež davorica jebež ti te igrađke i se to skupa ja nemrem dalje. brzo sem se okrenol i počel bežati k štaglju. kak so mene noge bolerle ja vam to ljudi opče nemrem natipkati jer je to bilo čudo jeno svecko i ja sem si taman mizlil da mi budeju si przti otpali. samo sem prejuril kraj dede kak avijon brzi nebezki i brzo v hižu kre peči. al dok se je davorica počel drečati to da ste vidli ljudi kaj sem ga ja poprek zaprtoga obloka čul v hižu kak se dreči. vriščal je kak da ga z pilicom za železo režu napoprek i jož kak da ga z turpijom turpijaju uzput. i onda je to čula mama ot davorice i zbežala je z štale vum i bež po davoricu. i brzo ga je donezla v kujinju i dela ga kre peči. al dok je tek onda počel zavijati kak truba na autu od vatrogazcov. a mama je samo vikala pa kam ste ižli norci jeni. a dvorica je samo vriščal i rekel je ižli smo po igračke mama. i taman je nato dožel deda i veli on nama a jesem vam lepo rekel dečki da morate poztija iti jerbo dok se ti davorica zavriščal se su ptičice odletele i se su igračke odnezle ja sem jih na svoje joči videl. onda je mama od davorice rekla dedi da je on jeden idijot idijocki kat naz je mogel na tak nekaj nabrkati i da je bedazteži ot nas. a veli deda je pak sem i ja tak ižel po igračke dok sem bil mali pak zakaj nebi i oni. i onda mu je jož mama rekla da je konj stari i nemorut i jož koje kaj. a veli ona nama pak kak ste mu dali kaj vaz je tak nasanjkal pak nezte vi viže mali. a velim ja njoj pa kak naz nebi nasanjkal kad je vuni sneg. onda nam je mama ot davorice jož skuvala čaja vručega a mene so jož celi den pozle noge bolele ot zime. a deda se je samo smejal kak nori. a veli davorica mama jel su stvarno tam bile ptičice i igračke. a veli mama ma kaj bi bile nek vaz je to taj stari konj nabrkal na glupozt samo kaj se bo smejal. al je meni onda stvarno pukel film i rekel sem davorici naj se ti davorica nikaj žaloztiti bumo se mi njemu veđ osvetili kak na filmu kat tad. al se bogme i jezmo mu se ozvetili i to vam bum natipkal morti veđ i zutra. pozdrav sat prijateljski ot mene.
- 11:21 - Komentari (6) - Isprintaj - #

nedjelja, 13.02.2005.

klafrača i kolači bez čavli

mama je denez spekla kolače i bili su preveč fini. z kremom žutom i belom i nekakovom spužvicom otspod mekom kake sneg frižki. i bogmeč je bil nekakov film na televizoru i ja sem polako kolače jel i jel i opče nesem skužil da sem se pojel tak otjemput. samo su sprnoli kake mrtvec v zemlji crni. i onda ja došla knami nekakova mamina prijateljica jož iz školski dana kak veli moja mama i onda je samo otjemput mama pogledala vume i onak mi se zagledela v joči kaj me je skoro zimica strezla i veli ona meni branko pak gde su kolači. a velim ja njoj mama pak tu su negdi a gde bi bili. a veli mama pak nema v tepsiji ama baž niti jenoga. a velim ja njoj mama pak to nemre biti nek jih mora biti negdi. jerbo vam morem izkreno reči da ja opče nesem skužil da sem jih se pojel. a veli mama meni branko nemorut jeden pak si se kolače poždrl. a velim ja njoj ma mama nisem jerbo to nemre biti. a veli ona meni nesi vraga ti bi i čavle pojel. i zato sem ja to lepo i išel tu natipkati jerbo vam ja za ozbiljno velim da ja čavle pojel nebi ni da su zadnji na svetu. nebi pojel ni jenoga maloga čavlička a ne kakve druge hrđave čavle il sliđno. i gotovo. i to je mama pret tom svojom prijateljicom rekla a to je jena prava klafrača i sat bu sigurno sima po selu pripovedala da bi ja čavle pojel a ja jih jel nebi i točka uskličnik zato sem i išel to mam natipkati i nek se to zna ma kaj ona po selu pripovedala jena klafrača obična neobična. i sat tak viču kaj jih ja prek dvoji zaprti vrat čujem i samo klafraju kak je ova morti trudna i kak je ona morti trudna i ko ide k kome spat dok se zmrači a meni se mam ot toga lepo oče zbljuvati zato sem se i meknol vu svoju sobu jerbo denez opče neje ni tak zima kak bi bilo. etoga. idem sat si odigrati jenoga tetriza il nekaj kaj mi malko vreme prejde v rikverc zataj čaz. i kajmi nebu dozadno jerbo je denez nedelja. pozdrav sat od mene i svima skupa prijateljzki.
- 13:00 - Komentari (17) - Isprintaj - #

petak, 11.02.2005.

štop lampa

do denez je bilo tak zima kaj mi se opče neje dalo nikaj niti natipkavati jerbo bi mi se lepo przti onak stiznoli i sfrkali i više nebi mogel ž njima niti mrdnoti kad je vu mojoj sobi zima kak vu severnom spolu. jerbo si samo malko podnoč nakurim kaj mi je lepo v toplome spati a prek dana samo gledim televiziju i nejdem ni s hiže vun. eto tak je to. al se ne pita dok se nekaj mora. bil sem pri ranku i malko mu je bolje kaj se toga tiče al je rekel branko al dok mi zemu gipza dole bumo morali toga krova popraviti kak got težko. onda sem mu rekel čujež ranko bilo bi najbolje kaj bi ti toga gipza nozil dok nebi bilo malko topleže vuni jerbo nam se na toj zimi gore na štaglju i šmrklji v nosu zmrznu a ne kaj se nebi otledili. onda je rekel ranko pa imaž ti i prav brankec nek bumo tak stvarno napravili. bil sem i pri davorici baž fčera. dedi ot davorice opče neje dobro nek mu je stalno loše v želucu i onda stalno mora piti po deci dva rakije kaj mu malko te bagterije sprekuri kaj mu više nebuju kvara po cerevima delale i nagrizavale mu kožu. ja si sakak mizlim da to baž tak i nemre biti kaj bi kožu nagrizavale al je deda ot davorice stari čovek pak onda on valjda i nekoga boga i zna kaj govori. mada moja mama veli da je on zdavnja šenol. davorica nesme nikam ni s hiže vun iti jerbo je lepo stvar zajebal. ja mislim da baž i nebi smel tak prozto natipkavati dok natipkam zajebal pak se onda lepo bum i uztručaval i viže nebum tak nekaj natipkal osim ak mi se ne ozmekne. al mi onda lepo oproztite i pemo pak spočetka. al je davorica bogme stvarno lepo stvar zajebal. neki je den lepo sel na biciklin i jož si je onak šala omotal oko lalok i nabil kapu na glavu kaj su mu samo joči špinčile vun kaj mu nebi bilo zima. i rekel je da lepo ide vu dučan. i tak je lepo gazil biciklina i gazil i lepo je glavu spuztil dole i vu azvalt gledel a rekel je njegov jotec da tak samo bik vu zemlju gledi dok hoda po putu. i davorica si je nekoga vraga zaštuderal i kak je gazil i gazil a na putu je bil sparkeran auto od gozpona marka kaj vu zagrebu živi z nekakvom ženom i tam vu najvekšoj tvornici dela. a auto je ganc novi bil kaj je baž z pod čekiča zišel prožli tjeden. i davorica ga opče neje videl. rekel je davorica da je auto bil čiztam beli kake sneg i onak malko sivkazt i on ga opče neje videl kak se je vrak ot auta prikril med snegom. i davorica se je zapičil i diregt pravac toga iztoga auta novoga renolčeka jenoga kaj se nekak zove dok sklijava kukuruza i pšenica il slično i diregt se je pravac vu njega zabušil i ot te silne siline pedaljin se je pravac vu štop lampu zapičil kaj je pukla na poprek. a kak je to lepi auto da ga samo vidite. jerbo sem ga ja imal prilike za videti i morem vam reči da je to auto prve klaze i anjc a. da se razmemo da ot mojega traktora ipak neje lepži i točka. mada deda ot davorice to govori i govori al se njemu stvarno pamet mete. i onda je gozpon marko zbežal z dvora vun i pravac na davoricu navaljil i rekel mu je da je nemorut i bedazti seljak i da bulji samo vu zemlju kake norc nepodojeni. onda je davorica rekel gozponu marku da je i on seljak izto tak kak i on jerbo se neje vu zagrebu rodil nek se je samo tam otseljil jerbo je jož pret par let lepo z kravami na pašu ižel i jož kojekakove bedaztoče kaj su gozponu marku lepo balje na zuibe curele kak je bil srdit. al je gozpon marko lepo onda otišel k davorici doma i sat lepo jotec ot davorice mora gozponu marku štop lampu i platiti. zato davorica nikam z hiže i nesme iti i jotec je stražno na njega srdit. al samo fala bogu kaj se meni tak nekaj neje dogodilo. il jož gore kaj se ja nezem z traktorom vu njega zabušil i onda bi moral malko viže štop lampi kupiti kaj bi to se popravil. meni je sat bogme fezt zima jerbo mi se jož v sobi baž i neje stopilo pak onda viže nebum niti natipkaval jerbo su mi przti zdeni kake let. nego idem lepo mami reči nek mi malko palađinki speče z pekmezom. u jedva čekam. i onda bum gledel malko dnevnika da vidim kaj se jož po svetu događa i onda pem spat. pozdrav ot mene i laku noč. branko.
- 19:23 - Komentari (3) - Isprintaj - #

utorak, 01.02.2005.

farbe

al zdrafko neje farbu zelenu spotrefil niti plavu a jasem več drugi put potrefil farbu pravu. zelenu za nazlova. jerbo sem ja branko. i baž sem pravi maher kaj se toga tiče i niko tu pogovora nema uskličnik i nek samo me jož nešče na milimeter zajebava pa bu videl svojega boga i zmojom se mukom spohitavati. i sat bi najreši zel fučkaljku i tak bi zafučnol kaj bi sima bubnjiđi spucali pa da vidite onda svojega boga. lepi pozdrav ot branka prijateljski.
- 00:10 - Komentari (7) - Isprintaj - #

em ti vraga

idem sim idem tam. jazem branko. branko uskličnik. edamije jen gemižt il dve pive bambus pravi.
- 00:05 - Komentari (1) - Isprintaj - #

poludel i sponorel

ja sem denez načistam poludel i sponorel i mam mi je pukel film na četvorički i na poprek. dok sem videl da pak nema sega onoga kaj sem bil natipkal. i onda viže opče nesem znal kaj bi sat začel i kaj bi delal. i onda sem lepo otišel zdrafku i jož sem dva put tak bugnol na ledu kaj je se zadumelo i fala bogu kaj sem imal čižme gumijene kaj mi se noga vunjima neje sfrkala jerbo bi pukla kake steklo. i tak sem ja dožel k zdrafku i velim ja njemu čujež zdrafko. a veli on meni a kaj trebaž branko. i onda sem ja njemu lepo se u tanane pojaznil kakove se to glupozti i bedaztoče događaju. i onda je on meni rekel čujež branko to si se ti moral nekakovima tim hagerima zameriti pak ti oni to se zbrišu kajgot ti natipkaž. onda sem ga ja pital pa jebalga vrak zdrafko pa kakovi su to ljudi ti hageri kaj bi meni to se šteli zbrisati i zakaj. ja te lepo pitam zdrafko pa zakaj. i onda je meni zdrafko lepo ovak rekel. čujež branko ja neznam točno i pravi razlok al si se ti njima nekak zameril. i zato bi ja rekel njima sima ak sem im se kak zameril kaj bi mi to nekak odmerili jerbo ja stvarno neznam kaj sem tak ložega napravil. i bi jih zaprosil te iste haglere kaj bi mi se malko smiluvali i nek ideju sat malko nekoga drugoga zajebavat i točka uskličnik. onda je lepo zdrafko dožel k meni i lepo je dve vure i pol sedel tu na ovom iztome stolcu i nežt je prenatipkaval i vrtel z mižom sim tam i kati eto vraga se je uzpel natrak složiti kak je i bilo a nikaj neje prenatipkaval i to je nemoguče al je tođno tak kak vam velim, pa nek me mam grom ošinol ak lažem. ni slovo neje natipknol nek je samo z mižom preokretal i to je nekakova vražja vežtina kat je to se uzpel povrnuti. al velim ja vama da je zdrafko pravi maher za kompijutere. i onda sem ga zaprozil kaj bi i mene malko prifčil toj čudnovatoj vežtini. jerbo ja nesem bedazt i sakaj se morem prifčiti samo dok mi nešće ima malko čaz pokazati sim i tam. al je rekel da bu drugi put. jerbo je mene moj pajdaž ranko prifčil sakačkima vežtinama jerbo on lepo za to ima žifce kaj mi lepo pojazni se u tanane a nešče bi samo pukel i se mi hitil v glavu. tak je to. se skupa. nisu to nikakove budalarije nek je to točno tak kak vam velim. pozdrav lepo sat od mene i laku noč. branko. i jož bi se samo štel zafaliti mojemu pajdašu zdrafku kaj je tak dobri dečko i kaj mi je štel to se prisložiti i povrnuti se na svoje mezto i uskličnik jerbo mu zato bum platil dve pive a ne tri uskličnik
- 00:01 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>