četvrtak, 28.10.2004.

i skoro smo oztali bez jegera

jož mi je bila samo jena mala mekotka od frtalj rali oztala za pobrati kukuruze i to mama neje dala kaj bi se z beračom pobralo nek je rekla da ona pozove žene kaj na ruke to poberu jerbo kaj bo kukurizina za kravicu ružu a ja sem joj rekel čujež mama ja za to žifce nemam kaj bi se po kukuruzi prevlačil i trgal latje jerbo bi meni mam ot toga zlo došlo v glavu jerbo tam ni zraka nema ni ničesa nek je kak da si v pražumi. i onda je rekla mama no dobro branko pak ja to z ženami poberem za tri vure a ti samo dojež z prikolicom kaj nahičemo i donesež nam jezti. tu sem ti priredila kaj donesež graja z lukom i z oljem na šalati i kupiž još samo jegera i kruva. i tak sem ja pomalko gledel televiziju dok sem se zbudil i tak negdi okraj dezet vur sem hitno skočil v dučan kaj sem jegera kupil. štel sem đurđevečkoga jerbo mi je preveč fini al ga neje bilo nek sam onda kupil podrafkinoga jerbo niti taj opče neje loš. a meni je jeger preveč dobri pa čak kaj si i przte obližež. da ne preterujem al mi je za jemput boljši od parizera. i tak sem lepo došel doma z dučana i del sem jegera na blatobran ot traktora kaj samo vu frižider po šalatu skočim i sel sem na traktor i pravac na mekotu. i baž vam morem reči da sem taman došel jerbo su se žene morale jož samo jemput ziti za jeno petnajst minut i onda sem ja jož taman za to vreme skočil po možta. i dok su se zišle i zgotovile branje veli mama e sat žene idemo prvo jezt. i mama je zela cekera i ja sem potočil možta kat ti otjemput veli mama branko a gde je jeger. a velim ja njoj pa tu je mama v cekeru a gde bi bil. a veli mama vu cekeru nema nikakovoga jegera. a ja v ceker a kat ono zastvarno. jegera opče nutri neje bilo. a velim ja mami mama pak ja to opče ne razmem. a veli mama kak ne razmeš el ne vidiž da jegera nema. onda me je pitala pa esi branko opče išel v dučan. a velim ja njoj mama pak nesem bik. kek nebi išel v dučan. a pita mama a jel si kupil jegera v dučanu. a velim ja njoj mama pak jer si ti smežna il kaj kak bi išel v dučan a nebi kupil jegera i to jož podrafkinoga. a veli suseda maroka pa kaj nesi kupil đurđevečkoga jerbo je on puno bolši. a veli mama e kojega je kupil da je kupil kat ni jenoga nema. onda sem si ja malko zamislil neke stvari kak je to se bilo z jegerom kat mi je otjemput nekakova slika samo zablesnola v glavi kak da je grom opalil. samo mi je otjemput a neznam ni sam kak v glavi se jeger stvoril kak stoji na blatobranu ot traktora i mam mi je se bilo jazno. i velim ja mami mama pa tu je jeger. a veli ona a gde. a velim ja pa del sem ga na blatobran ot traktora. a veli mama e jezi ti bikonja jeden branko. del si ga na traktor i dok si se zateral jeger ti je opal z traktora dole. a ja mam skočil na traktor i pravac se doma zaputil kaj najdem jegera prije nek mi ga nešče zeme i speče si jajca ž njim. i tak sem se polako vozil na traktoru i gledel naširoko i napoprek vu se grabe nebilise negde zmogel moj jeger. i tak sem se dopeljal i do doma al jegera nigde. jož mi je pred mižkininom hižom jen cucek skočil pret traktor kaj sem ga zamalo zgazil jerbo opče nesem pred sebe gledel. i sat ja lepo skočil z traktora i mizlim si ja pa gde bi jeger mogel biti. i tak kak sem razmišljal i razmišljal kaj sem več pomizlil da mi počme pena iti čez vuva dok mi mozak zakuva al jegera nigde. i čujem ja na putu kak onaj cucek kaj mi je skočil pret traktor zavija a ja pogledal na put a kat ono se kolje z još jenim cuckom kaj je imal žute fleke po sebi i kat vidim ja kraj njih jenoga škrneclina žutoga na kojem je bila samo jena tak mala sličica crvena i pizalo je podravka i onda mi je mam se bilo jazno. ja sem mislil da me šlag strefi komplet na meztu. samo mi je nekakova omama prežla čez glavu i mizlim si ja u jebate a kaj mi sat bu mama rekla. i zel sem kolca prvoga kaj mi se je pri ruki našel i navalil na cucke. e dok sem oplel onoga z žuti fleki kaj sem taman pomizlil sat dok se na meztu vruši i krepa. samo je zajafkal kaj da ga je strela božja ošinula a onaj je drugi otkadel kaj da mu je nešče rakletlina za rep privezal. ja vu škrneclin pogledal a kat ono imam kaj za videti. skoro pol jegera su požderali luđaki jeni ot cuckov neotesani dabogda im cereva sprla ot jegera do kraja života. il se zaštopali kaj nebi mogli mesec dana iti na zaod kaj bi vidli kak je to z tuđom se mukom razhitavati i krazti po putu. i kaj bi mam došli k pameti. ja brzo zvadil jegera i odrezal znožom malko od onoga kraja gde so zgrizli i skočil na traktor i na mekotu. dok sem došel a veli mama pa gde je bil jeger. a velim ja njoj ma slučajno mi je doma oztal jerbo sem ga zabil zeti. a veli mama a kaj si tak malo kupil. a velim ja njoj pa kupil sem kolko si rekla al je sigurno v dučanu vaga krivo zvagala kat ga ima tak malo i to bum točno zutra jim tam v dučanu rekel nek si ju poprave. i onda su žene jele a ja sem polako išel hitat kukuruzu na prikolicu. jož su me pitale zakaj neču ž njima jezti al sem rekel da sem se ja doma najel parizera z majunezom. pak nesem lut kaj bi jel toga jegera kaj jož dobim glizte il kaj slično a one kad ga oču jezti nek ga onda i jedu. e ak jož samo jemput sretnem one cucke bolje da me ne ni v joči ne pogledaju jer jim mam z vratom ofrknem samo ak jih vlovim i sa jim vuva ščešem uskličnik pozdrav prijateljski.
- 13:02 - Komentari (7) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 25.10.2004.

kukuruza

bogme je sakačkoga vraga bilo ove dane. jerbo sem kukuruzu bral. i od davorice su kukuruzu brali tak da ima pozla kaj čovek nezna kaj bi sebom il bi prvo jeno išel delat il drugo. il treče. v subotu je došel ivina z beračom i letel je po mekoti kak obnoren a jasem si mizlil e sat dok se prekopiti jerbo je čudo kakova je mokrina bila a mekota je malko nagnota na jenu stranu levu. i taman dok mu je oztalo jož za dezet petnajzt minut brati kat eto ti vraga. samo je prepal berač vu blato i zagrezel. onda sem moral doma po sajlu bežati kaj sem ga zvlekel vun. privezali smo za njegovoga traktora z sajlom i veli meni ivina sat dok ti manem a ti samo stizni po gazu kaj me zvlečež. i onda mi je manol a ja stiznol kaj se je samo kadelo z traktora i nagnol sem se jož čim jakše napre kaj ga bolje povlečem. i nekak je zišel zblata jedva. dok sem dožel doma več so me čekali i davorica i njegova mama i deda kaj mi pomoreju hitati kukuruzu v koš. bil je i mižkina dožel al sem mam znal da ot njega nikakove korizti nebo jer on nigdar nikaj neče delati nek veli moja mama da dojde samo kaj bode lokal. došel je i vujec od mame i vujnica kaj nam pomoru. i tak samo kaj smo počeli hitati na elevator kat eto ti pak vraga. vujec je nekam kvragu otišel pod kož i kak je elevator hital kukuruzu tak je jena lat sfulala i opala direkt vujcu na glavu. ja sem bil žifčan kak da sem lut jerbo je se išlo samo naopak. začaz mu je to naoteklo i više neje mogel hitati kukuruzu. jož ga je i deda od davorice zajebaval da je nemorut i kak mu je mogla lat opazti na glavu jerbo se takovoga nekaj rekel je deda njemu nigdar nebi moglo dogoditi. i onda je jož mama zabila da joj je picek v rolju i sav je zagorel i se je otižlo k vragu jerbo smo jož i gladni oztali i tu subotu bom pamtil dok sem žif i na onome svetu. drugoga nemam kaj pametnoga nikaj za natipkati nek lepo se pozdravljam i idem si malko počivat. branko.
- 17:21 - Komentari (3) - Isprintaj - #

četvrtak, 21.10.2004.

sedem komada pražčičov

jase jož sad prekrižim dok se setim kake to bilo fčera dok su bili kravali. al fala bogu kaj je samo se dobro prežlo jer je moglo sega biti. nazval me je davorica negdi okraj pol dve vure i veli on meni brankec el idež z menom a ja velim njemu idem. a velim ja njemu dok sem dožel k njemu a kam sat idemo davorica. a veli on meni idemo k staromu krbavcu po pražčiče. onda sem ga pital a kolko bož pražčičov zel a veli on sedem komada. tak smo seli na traktor i davorica je zadimil pravac k starome krbavcu na njegovu farmu. al to baž i neje preveč velika farma nek malko menša al veli suzet jozip da je to viže svinjotoviližte nek farma il tak nekaj slično al gnjojnice ima za tri vagona bez lokomotive il bar slično tolko da baž ne lažem. i tak smo se vozili na traktoru nekolko približno minut kat otjemput eto ti nas. ja sem se držal za sic kaj so mi przti zatrnoli kaj ne opanem s traktora jerbo davorica zacukava z traktorom kak i njegov jotec kaj mi samo noge otprnu v zrak dok spuzti spojku. a koči skoro na meztu kaj stane dok zakoči kaj sem si mizlil saki čes e sat dok naz prikolica poklopi i mam nam bo klinkalo. jerbo traktor opče nema kabinu nek je to zetor. trizpet konja i ono na kaj se kardan more prikapčiti. ima i šperu a to vam je jena mala ručica koja se pritizne i onda se obadva kotača otjemput okreču kaj zidež z blata vun dok zagreznež. al se prvi kotači ne okreču nek samo zadnji. i onda dok smo dožli veli stari krbavec o dečki ezte dožli a velimo mi jezmo. i onda smo otižli v kotec i zataj čaz smo pražčiče natovarili na prikolicu. samo ga primež za rep i za vuvo i dignež ga a on cvili kaj da mu nokte pučež z kleščami jerbo je on preztražen i mizli si da pe na raženj i da bu od njega odojek pečeni zišel. a dok smo jih deli na prikolicu onda više neso cviljeli jerbo so vidli da nejdu na raženj nek da se budeju vozili na prikolici pak su se malko sprimirili. a veli davorica joj krbavec kak ti imaž lepu farmu el bi nam malko pokazal kak ti to uzgajaž pražčiče. a veli krbavec no dečki pa kak nebi. i onda smo se malko tak prešetali po njegovom svinjogojilišču i on nam je se pokazal. a ima lepo se vređeno kaj čovek opče ne mizli da je v kocu nek negdi drugdi il vu bolnici. ima lepo napravljno kaj svinje same piju vodu a on jim samo siplje smesu i šrota i lepo imaju se ograđeno da se ne pokolju ak bi slučajno koji prasec pobenavel pak bi se išel klat. a dole pod nogami imaju lepo nekakove režetke kaj tu nutra seru i to se ide v jene male kanaliče. a velim ja starome krbavcu a jel bi nam štel pokazati kam točno idu ti dreki i gnjojnica a veli krbvec no dečki pa kak nebi štel. to vam samo lepo ide kroz kanaliče vu jenu veliku septiđku grabu koja je za to prerazpoređena. i veli on ote z menom i bute vidli. i mi za njim. a to vam je jena velika graba i nutri su cevi kak vu zdenec one kaj se nameču al jož vekše ot tih. i vnutri su ti si dreki kaj se god koja svinja posere a na vrju je gnjojnica a to vam je dok se svinje popižaju i to tak smrdi kaj se opče kre toga nemre stati nek si moraž z dva przta noza pričepiti. a poprek je deta jena dezka po kojoj se more prehodati i prejti na drugu stranu kaj ne moraž nazaj čez koce iti kaj zidež vun. i stari krbavec lepo prežel prek dezke i ja za njim. a kak sem ja dok sem nozil preščiče z koca lepo stal vu svinjski drek to mi je lepo oztalo na čižmi gumijeni i dok sem ižel poprek te dezke i baž je taj drek moral opazti z čižme i ostal je na toj dezki. i kak je davorica ižel za menom po dezki on je nekak kvragu jerbo vrak nigdar ne spi baž na taj drek nagazil i poškljiznol se je i pravac direkt na glavu zaronil vu septiđku grabu z vizine ot jeno dva metra kak je rekel stari krbavec. krbavec se je samo prijel za glavu i zadrečal jaj branko moramo ga mam zvleči vun da ne potone jer ako dojde dole do dreki viže ga ni traktor ne zvleče. ja poglenul vu grabu a davorice nigdi i onda samo otjemput zronil vun a meni je mam bilo lakže pri duši. samo sam mu zaviknol drž se davorica sate zvlečemo a on je samo pljuval. i onda je stari krbavec brzo hitil nekakovu sajlu vu septiđku i davorica se je prijel i bogme smo se fezt namučili dok smo ga zvlekli vun. a davorica dok je zišel vun samo se je vrušil na kolena i bljuval je kak ga ja jož nigdar nesem videl da bljuje pa ni onda dok smo sakoj popili dvajztšezt bambusa na zabavi ot vatrogascov pa smo sega parkiđa pred cirkvom zabljuvali na široko i napoprek kaj nas je pop pri meši preglasil. al to je bilo prije dok jož nesmo mogli kakeret popiti. i onda dok se je davorica zbljuval krbavec je dovlekel šlaufa i puztil je vodu pot velikim pritizkom i davoricu je sega zoblejal kaj to se zpere z njega. davorica je sej bil zmržnjen i drvtal je kak šiba na vodi a velim ja njemu davorica pa buž se smrzel na traktoru. a veli davorica znam branko al ovakov vu ničij auto nemrem jer me nišče nebo puztil i se mu je brada drvtala. onda sem se ja setil prave ideje i velim davorici znaž kaj davorica ja bum vozil traktora a tebi bi bilo najbolje da lepo bežiš za menom kaj se stopiž malo. i onda se je davorica jož jemput zbljuval a ja sem sel na traktor i polako zateral a on je bežal polako za menom kaj mu se organizem stopi. moral sem do doma jož tri put stati jerbo je davorcu stalno teralo na bljuvanje. a ljudi so samo gledeli dok smo nekoga sreli kaj se to sat događa i jesmo ponoreli il kaj. dok smo dožli doma k davorici mama se je samo prekrižila i dobro kaj neje opala vu nezvezt. davorica se je mam slekel i ižel pod topli tuž kaj malko dojde k sebi a ja i deda smo na pol dvora nakurili jognja i vužgali su robu vu koju je davorica bil oblečen jerbo je mama rekla da to ona nebu prala. deda nije štel vužgati cipeliže nek je rekel da jih on bu nosil. davorica je mam otišel spat a ja i deda smo jož malko dok je roba zgorela kostanji na jognju spekli i popili frižkoga možta i onda sem ja otišel doma. mami sem se spripovedal kak je to bilo a rekla je samo fala bogu kaj se davorica neje ftopil. tak je to bilo. pozdravljam uskličnik
- 14:46 - Komentari (3) - Isprintaj - #

srijeda, 13.10.2004.

grožđe

fčera smo pri davorici gorice brali. tak negdi okraj devet vur smo otižli gore. jotec naz je od davorice se na prikolici otpeljal. i mamu i davoricu i dedu i mene i jož dve nekakove vujnice od davoričine mame. a sebe je vozil na traktoru. morem vam reči da se viže nigdar nebom ž njim vozil jerbo vozi kak luđak po onim grabami i sa sam si jajca natukel. vozil nas je kaj krumpere da pelja na prikolici a z traktora se je kadelo kak z lokomotive dok je v breg vlekel jerbo mu je valjda bilo jako težko. i dok smo dožli lepo smo počeli brati. ja sem samo imal zadadka kante z grožđem noziti i v druzgaljku nasipavati. a tata od davorice je druzgal. deda je bil samo dozaden i bolje da nikam neje ni išel z nami. nek je samo pametuval i zanovetal kaj mi je mam zlo bilo. dok smo imali samo jož jenoga reda za pobrati onda je mama od davorice ižla peč rožtilja a to je meni jako dobro za jezti. tak je dišalo kaj opče viže nesem imal volje dalje kante noziti nek bi mam išel jezt rožtilja z lukom. i tak smo imali jož par kanti za zdruzgati i deda je več bil zišel z reda i veli on tati od davorice. em kak to družđeš el ne vidiž da ti zapinje stalno. i vrak mu neje dal mira i išel je nežt prtljat po grožđu vu druzgaljki i da ga bu malko stiznol kat odjemput eto ti vraga. tata od davorice je vrtel a deda je stiznol grožđe i druzgaljka mu je nekak vragu przta prijela. dok je deda počel zavijati kak cucek na mezec dana. to so bila čudeza. meni je smej došel kaj bi mogel puknoti od pritizka ali sem se zuzdržaval kaj nebi rekli da mi neje bilo za dedu. deda je vikal ruku si mi stiznol ruku si mi. i javkal je teli je javkal kaj se je na drugi brek čulo. onda je tata od davorice druzgaljku zavrtel na drugu stranu i deda je zvadil przta vun. onda smo ižli jezt roštilja. a mama od davorice mu je przta zamotala i rekla je da mu neje nikaj nek se samo pretvara jerbo ga je druzgaljka samo malko ščeknola za przt. onda smo pozle to se jož sprešali lepo ja davorica i njegov tata a druge smo se doma pozlali kaj nas nebuju zajebavali. i onda smo lepo polako pili možta i jeli kostanje i neje nas do noči bilo doma. i baž nam je bilo preveč lepo sedeti pri jognju i spominjati se o kojekakovemi stvarima i ljudmi sima na okolo. samo tak malko da natipkam i idem. pozdravljam lepo.
- 16:17 - Komentari (9) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 11.10.2004.

mleko na mlekaru

fčera sem nosil mleko na mlekaru i baž je to bilo smežno za videti. rekla mi je mama idi z biciklinom branko a ja nesem štel nek sem otišel pežke. jerbo ak bi išel na biciklinu nebi mogel nežt sprobati kaj sem jemput videl jenoga dečka dok sem bil mali. jemput tak dok sem jož bil mali i jeden moj suzed kaj je sat več i narasel je izto tak nosil mleko na mlekaru je mogel prvo polako onda se bolje zamanoti s kanticom i onda ju je vrtel kak propeler da se okreče na avijonu i niti jena mala kapljička mleka mu neje zletela vun i to je meni baž bilo čudno za videti jerbo mi neje bilo jazno kak on digne kanticu naopak nad glavu i nikaj mu se ne zleje a kantica nema poklobca. i onda je samo otjempu se sporeže okretal i zastavil kanticu i nikaj se neje razlejalo. i onda fčera dok sem je zašel za jeden zavoj kaj me mama nebi mogla videti ak gledi za menom sem polako počel mavati z kanticom i otjemput ju zavrtel kake propelera na avijonu i samo sem tak okretal a mleko nikam i to je baž bilo dobro. i onda sem ja tak jeno vreme to okretal dok nabrojiž do šezdezet il do sedamdezet ak brojiž od sto naopak i kat eto ti naižel suzet jozip i pita on mene a kaj to delaž branko a velim ja njemu e suzet jozip eto tak malko vežbam. i onda sem ga pital kak to da mleko neče zleteti vun jerbo sem si mizlil kak je on pameten i se zna a jozip je rekel da je to poradi nekakove gravidacije i sile jene i jož mi je to objašnjaval al mi to baž i neje jazno preveč. i onda je jozip otišel i ja sem si mizlil e sat treba lepo polako zmiriti kanticu i onda sem polako zastrnjival kanticu v zraku i taman si mizlim jož jemput okrenem i naglo stanem i dok sem zadnji put digel ju znad glave a kat ono pol mleka meni pravac na glavu se i direkt zlejalo. a to je se kriv suzet jozip jerbo me je on zkoncentriral. i onda si ja mizlim u jebate a kaj sat jerbo nemrem z pol kantice mleka dojti na mlekaru. al fala bogu kaj je fčera celi den dežđ curel pak so grabe bile pune vode i onda sem samo malko zagrabil z kanticom i bila je pak puna samo kaj je mleko bilo malko ređeše al to nema veze jerbo je mleko belo a piva naprimer neje nek je drugačke boje od mleka i tu pogovora nema nek je to tak i to točno znam. a nesem ni znal da na mlekari more biti tak stražno zanimljivo i kak se ljudi tam o sakačkima stvarima spominjaju. i tak dok je mlekarina nalejala mleko vu onaj veliki lonec ja sem malko jož poslušal kaj se oni tam sakaj spominjaju. jena je baba rekla kak je gledela onu decu kaj su tam zaprti v onom stanju i kak nemreju vun ziti. i jož je rekla ta baba pak deje sat milicija kaj bi vrušili onoga zida kaj bi deca mogla vun ziti. onda sem joj ja rekel pak kak bi milicija znala da su oni tam zaprti kad nemaju ni telefona ni mobitela kaj bi jih nazvali nek moru ziti samo ak pobegnu kak je i krežo pobegel dok je spuzal na ono ciglovinje. a on je meni baž bil i najbolji jerbo je bil baž smežni i imal je malko vekžeka nosa kak i davorica. i sat mi opče to viže i nebu zanimljivo gledeti kad je on zdimil nek bum moral nekakove druge bedaztoče gledeti. mama me je pitala pak desi tak dugo brankec kaj te neje bilo z mlekare i rekla je da viže nepem na mlekaru ak se bom tak dugo po selu zastrnjival. lepi pozdrav sada i ajt bok.
- 16:07 - Komentari (5) - Isprintaj - #

četvrtak, 07.10.2004.

kravica ruža

jož je prošli mesec vmrla od mame nekakova dalješnja rodbina. ja baž točno neznam kaj smo si mi bili točno v rodu z tom babom al ju je mama zvala teca. teca je živela v jenomu drugome selu i ja baž k njoj nesem išel samo dok bi bil sneg do kolena onda sem znal odpeljati mamu na traktoru kaj neje morala snega prtiti. nebi ja o teci nikaj ni natipkaval kad ju baž nesem ni poznal al je fčera dožla jedna važna vezt k hiži. mama je samo dobežala v moju sobu baž dok sem ja menjal žaruljicu na kompijuteru jerbo mi je ona zelena zgorela dok sem ju štel malko prefarbati. i veli mama branko branko el znaš kaj se je dogodilo. a velim ja a kaj mama. a veli mama el znaš da je teca vmrla. a velim ja mama pak el si ponorela kak nebi znal pa sem te ja na sprevod vozil na traktoru. no znam branko al sem srela sat dok sem išla v dučan po kruva staroga pepija i rekel mi je da nam je teca kravu oztavila i nek si mam dojemo po nju. a velim ja mama pa el pravu kravu. a veli mama pa nek kakovu nek pravu. a velim ja mami pa kaj bomo mi mama z kravom pa mi več dezet let nemamo krave. a veli mama bomo več nekaj zmislili rekel je pepi da si on sat marvu razvaža doma ot tece i da je baž pošel k nama reči da mu je teca dok se je pripravljala k smrti rekla da dok ona vmerne kravu ružu meni da jerbo je teci navek bilo preveč lepo dok sem ja k njoj došla. a veli mama i to da je pepi rekel da ak je teca tak rekla dok je vmirjala da se čovek na samrtnoj postelji mora posluhnoti i da bu onda on tak i napravil jerbo nebi štel posle z duvima posla imati. a velim ja mami bilo bi mama najbolje da mi tu kravicu lepo prodamo jerbo kaj če nam krava jerbo ja ž njom ne mislim pozla imati. a veli mama branko naj bit bedazt kaj bi ju prodali kaj se bo teca v grobu okretala ja bom si ju lepo ranila i dojila a ti nemoraš ni v štalu iti a ak nam baž dodija onda ju lako prodamo. onda sem joj rekel pa onda dobro mama ak je tak onda ti lepo pripravi štalu a ja idem speljati traktora i idem po kravu. i tak sem onda zakopčal onu malu prikolicu vu kojoj inače svinje prevažam i sel sem na traktor i vužgal svetla kaj me pak nebi milicija zastavila i krenol sem po kravu. mislil sem si idem sat po polju kaj bom malko ralija vozil z praznom prikolicom a dok bo krava gore onda pem po azvaltu kaj kravici nebo loše od nadrockivanja. jerbo mi je preveč lepo z traktorom po poljskimi puti šibati kaj da vozim trke z formulami. i onda samo naglo prikočim na šodru a celi se traktor posmekne na gumijami i samo se praši za menom kaj da ide diližamsa dok ju indijanci naganjaju na televizoru. i tak dok sem došel vu dvor ot tece pokojne pepi me je več tam čekal. kravica je bila preveč dobra i začaz smo ju na prikolicu narivali i ja sem lepo zaprl vrata i popil jenu podravku z pepijom i rekel sem kravici e kravica moja sat idež v novu štalu i lepo se drš kaj ne opanež a ja nebom brzo teral traktora kaj ti nebi bilo zlo. bogme vam morem reči da me je tak gledela kaj da me razme a joči so joj bile raširene kaj čudo jerbo se je valjda bojala traktora. il prikolice. vozil sem polako kak nigdar v životu a auti so samo šibali kraj mene kak nori. i taman dok sem došel do prve hiže v mojemu selu kat ti nežt samo pukne i počne nežt strugati po azvaltu. ja si pomizlim u jebote a kaj je to sat i jož se nesem stigel ni snajti a kat tam kraj mene samo kotač ot prikolice prebežal i prestigel me i ode nekam kvragu pred mene. meni viže nikaj neje bilo jazno kak sat to kotač mogel otiti a prikolica oztala za menom. ja naglo prikočil i reko idem glet kaj je sat to. i skočil ja z traktora dole i imam kaj za videti. kotač mi z prikolice se otšarafil i otpal. samo je denga na azvaltu oztala kak je ozovina od prikolice strugala. ja se prijel za glavu i mislim si a kaj sat a kravica je samo stala na prikolici i blejala kak tele vu šarena vrata jerbo joj nikaj neje bilo jazno. i mislim si ja idem prvo najti kotača. a kotač otišel k vragu i zastrnol se v jeni grabi kaj sem ga jedva našel. dok sem ga dokutural do prikolice a tam me več dragec božinin čekal jerbo mi je baž pred njegovom hižom kotač otpal. a veli dragec branko pa kaj si delal. a velim ja njemu em kaj bi delal ja sem se samo polako vozil a kat tam eto ti vraga kotač samo otišel. a veli dragec znaž kaj brankec deni kotača na prikolicu. a velim ja njemu dragec pa jesi lut a kak bom doma došel. a veli on več sem ja nekaj novoga zmislil. i otišel dragec vu dvor i znesel vun jenu kalanicu nekakovu štangu i lance a ja si mislim pa kaj je ovaj čovek ponorel i pitam ga a kaj mizliž dragec z tim napraviti. a veli on sat buž videl brankec samo dok susede pozovem. i začaz došli još jendrina ciglarov i još jeden čovek kaj se zove kak i ja branko al ga brankina zovu jerbo je jak kake bik. i veli dragec oni bodo štangom zdigli prikolicu a ti buž meni brankec pomogel kalanicu z lanci za prikolicu privezati. a velim ja dečki najte biti smežni pa što bi mogel zdiči tu prikolicu. a veli brankina ja ju bom zdigel. i oni dva vuprli i zdigli prikolicu štangom a ja i dragec fletno zvezali otspod kalanicu za prikolicu. a veli dragec bode ti azvalt zbrusil kalanicu al bo do tvoje hiže zdržalo. a velim ja njemu to jož nesem videl životu. onda sem im rekel dečki fala vam puno dok se sretnemo imate pivu. i ja polako zateral traktora i tak se vozil do doma. ljudi so gledeli to čudo kaj da cirkuz ide po selu i samo so mavali jeden drugome a ja sem se samo smejal na traktoru i vozil. mama se je samo prijela za glavu jerbo sigurno neje ni ona nigdar vidla takovoga izuma. kravicu smo lepo naterali v štalu i dali joj seno i vodu a prikolicu smo pospravili štagelj. moral bi sat toga kotača iti slagat al mi se neče. bom zutra. kravica je dobro lepo spi i baž ju briga. idem ju gda gda prigledati. a veli mama de se je več privikla i da je preveč dobra. tak je to bilo z priklolicom fčera al je na kraju se dobro zišlo. posle sem išel i kostanje brat al z biciklinom da se pak gde ne zastrnem i sad jih pem peč na dvoru v ranjici. lepi pozdrav.
- 13:14 - Komentari (3) - Isprintaj - #

srijeda, 06.10.2004.

kostanji i pero i traktor i gužter

veli meni mama fčera branko el me čujež a velim ja njoj no čujem a kaj očež mama. a veli ona branko el ti znaž da mi ovo leto jož nesmo jeli kostanje. mogel bi ti otiti nekam v šumu i nabrati kostanje pak bomo pekli. a velim ja njoj viž to je baž prava i anjc a ideja i baž bi mogel otiti malo jih nabrati. i tak sem si ja zel cekera i fučnol sem đekicu i krenol vu šumu. a za opazač sem si del jenoga pravoga hanđara za slučaj da me kakova divlja bežtija zaskoči vu šumi il divlja svinja il da nebi slučajno na kakovoga divljega jelena naletel koji bi me štel na roge nabiti kaj ga prepičim z nožom vu samobrani. jerbo se z jelenima nigdar nezna jerbo to neje srnjak. đekica je čistam poskakival od sreče kaj idemo se malo sprehodati. i tak smo polako došli i do šume. vusput smo sreli staru babu ružu. tak je smrdela po štali kaj čovek opče nebi kraj nje ni špeka z lukom mogel jezti il kaj slično. i stalno je narekala brankec a kaj se tak žuriš nek odi polekše kaj se bomo spominjali. onda dok više nesem mogel zdurati od toga silnoga smrada a videl sem da i đekica ju obilazi na široko i poprek onda sem joj rekel čujež baba ja više nemam čaz se spominjati i dangubiti nek mi je za požuriti se da nebi slučajno noč se spuztila pak nebom videl doma. a veli baba ruža no branko el si ti smešen pa kak bi se noč spuztila kat tijam poldan tuče. a velim ja njoj je baba ruža sat je zimsko vreme i nigdar neznaž gda bi se noč mogla spuztiti kad je saki den se krajši. i onda sem zaprašil. jož je nekaj zavikivala za menom al sem se ja pretvaral da ju opče ne čujem. a vu šumi je bilo tak lepo vreme kaj mi je zrak čizti čez pluča se samo posklizaval i bilo mi je pravao zadovoljztvo dihati jerbo mi se ot toga čiztoga zraka i mozek sprečistil mam. otišel sem do jenoga kostanja za kojega znam gdi navek ima debeli kostanjov i bilo jih je i ovo leto i tak sem začaz nabral skoro pun ceker. samo me jebe ono dok kostanj ostane v onom svojem ježovincu i neče vun zbiti a žal mi ga je oztaviti i onda si se przte sprepičim i to me stražno zražifcira. i opče neznam kak ljudi moreju zmisliti svakoga vraga i avijone i raketline a nemreju zmisliti kaj bi kostanji rasli bez tih iglic il naprimer kupinje bez trnja i to je baž velika bedaztoča. i taman da bum krenol doma a kat tam nekaj počme šužkati v grmlju. a ja onak kak ninđa zvadil noža fletno kaj je samo zafijuknolo kak sem zraka zrezal i stal sem mirno kak kip za sekundu i dobro sem poslušaval otkud me bu zaskočilo kakvo čudovižte il veper z velkimi kljovami il jelen kakov divlji. i baž ko za vrak je đekica nekam zginol v šumi i neje ga bilo. i tak sem stal jeno dezet sekundi dok nabrojiš do dvajst na miru al se nikaj više neje čulo. i taman da bom spuztil noža a kat tam eto ti vraga pak šužka v grmlju. ja sem sat več bil lud i taman si mizlim idem napazti tu bežtiju pa kaj bu bu. ak me zakolje zakolje i više me nebu nek me samo poždere za pol vure i samo bodo po cipelišima znali kakova me je nevolja snašla. a kat tam jož malko zašušne i samo z grmlja van zide obični gužter zeleni i mam mi je bilo lakše pri duši. i đekica se otjemput odnekud zmogne i velim ja nemu e đekica đekica ja te ranim a tebe nema dok me kojekakove zveri očeju raztrgati na komade. kaj bi bilo da je mezto gužtera vuk skočil il medved il pamtera crna il kaj slično a tebe đekica nema. samo je podvinul repa jerbo je znal da se z tim neje za šaliti. i reko idemo doma. i mizlim si ja kaj pemo vraga iztim putem doma kaj još na babu ružu naletimo nek idemo prek goric i morti je što gore pak si kojega gemišta strusim na brzinu. i taman kaj da sem znal. ižtvan je bil v goricami i čim me je spazil mam je zaviknol branko pa gdezi ti kaj te nigdi nema odi na jenoga gemižta. a bogme je ižtvan več bil fezt pod šusom jerbo je i pero bil ž njim i lepo su se nakresali. i tak sem si popil jeno dva tri gemižta z njima i taman reko si spijem jož putnoga i idem kat ti veli meni pero branko a kaj imaž vu tom cekeru. a velim ja a dečki ižel sem malko kostanjov nabrati kaj spečem doma. a veli ižtvan branko pa ti to nebi rekel da imaž kostanje. baž bi mogli speči za jeno dve šake. a velim ja dečki a kaj mi mama bode rekla. a veli ižtvan branko pa jezi bedazt pa mama nezna kolko si ti nabral kostanjov a mi spečemo samo za tri šake. i onda je pero zakuril i tak smo polako peki kostanje i pili gemižte. i tak malko po malko i jož samo jenu šaku i veli pero jož samo jednu i kat ja pogledam v ceker a kat tam jož samo tri kostanja v čošku. mam me je zdeni znoj oblejal kaj mi bode sat mama rekla. a veli ižtvan no branko pak joj rečež da neje bilo nigde kostanjov i otidež zutra i naberež druge no daj si spij jož jenoga gemižta. i tak smo pojeli se kostanje osim tri komada. meni se je več počelo polako vrteti v glavi ot gemižtov a i đekica je veđ bil neztrpljiv od dozade i velim ja njima dečki idem ja sat doma. a veli ižtvan e jož si jenoga putnoga spijemo i idemo i mi. i tak smo si spili jož jenoga putnoga i jož jenoga posle i krenoli smo doma. veli ižtvan ti pero idi po traktora a ja zaključam klet i idemo. i spuzal je pero ne traktor i da bu krenol a sparkiral ga je vu pol brega. i mesto da ga je del vu prvu brzinu il drugu koju a pero kak je bil pot šuzom del ga v rikverc il v ler i stiznol gaza a kat tam traktor krenol v rikverc i pero prema jarku se zaputil. samo se je prijel za škriljak i neje znal kaj bi više poduzel po tom pitanju. ižtvan si je samo prekril joči z rukami a pero je lamantal po zraku kak bezni konj. a traktor se brže niz brek a mi vikali kočnicu pero stizni kočnicu. a pero se smrzel kak kip se zakipil i ni dabi mrdonl više. i samo fala dragome bogu kaj je na pol brega bila jena stara ruška i traktor direkt v nju. šubeknolo je kaj da je grom lupil i traktor stal na meztu kak zakopan. pero je samo sedel na traktoru i ni mrdac a ja i ižtvan brzo k njemu se zabežali. pero je bil ni krop ni voda. i samo se je malko zguljil na granje od ruške. onda dok se je malko sprimiril išli smo si jož jenoga gemišta popit kaj dojemo k sebi a ižtvan je traktora i peru doma otpeljal. ja dok sem došel doma ni mi bilo nikaj za objašnjavati gde so kostanji nek sem samo otišel spat a mama je vikala kak sem se mogel tak napiti. denes je celi den srdita al sat pem joj nabrati kostanje za stvarno kaj se malko sprimiri. pozdrav.
- 11:16 - Komentari (10) - Isprintaj - #

nedjelja, 03.10.2004.

zub

mamu več tjeden dana boli zub kaj nemre zdurati. i stalno je žifčana i luda polek toga i več mi je to se dožlo navrj glave. laloka joj je natekla tak jako na dezni strani kaj opče neje za sprepoznati dok ju z te strane poglenem a đekica je se tak boji kaj opče z kučice neče vun ziti. stalno se zderava na mene kaj si ovo ovak i kaj si ono onak i toga mi je več prek glave. a k zubaru se neda ni pod živu glavu jerbo ga se stražno boji. onda sem joj denez dok sem dožel od meše rekel mama to tak viže nemre biti nek ti toga zuba moramo zvaditi. a veli mama a to ne branko to nikak jerbo mi bu zutra prešlo. a velim ja njoj pa kak ti bu prešlo mama ak ti je tak več tjeden dana i stalno govoriž kak ti zutra bode prežlo. to bu začaz gotovo niti ne osetiž. a veli mama a kak si to mizlil branko. a velim ja njoj sat buž vidla. onda sem otišel po flakza kaj ga imam ak mi zatreba za vudičnjak dok mi zapne na dravi i velim ja njoj pogleč sat ovo. ja ti zavežem jenkraj flakza za zub a drugoga kraja za kvaku ot vrat i onda boš ti stala na meztu a ja otidem z druge strane vrat i stiznem kvaku i zub skoči vun i nebož ni osetila. a veli mama a kak to znaž da bu to vredu gde si to videl. a velim ja njoj pa mama tak smo ja i davorica njegovom dedi se zube spovadili i nigdar ga neje zabolelo niti malko. al zaprav sem to zmislil kaj ju nebu stra. a veli mama el jezte za stvarno. a velim ja njoj pa nek kag nek za stvarno i pogleč kak je čovek sat sreten ni jenoga zuba nema. i onda je mama rekla pa dobro brankec ak tak mizliž idemo onda sprobati. u dok se je razinola to je bilo čudo i jedva sem zuba našel koji ju je bolel jerbo je se bilo natečeno. zavezal sem z flakzom za tu krnju onak po struđno kaj se nigdar ne odveže a drugu stranu za kvaku. mama je samo zajavukavala kak ju je bolelo i javkala naj tak cukati brankec esi lut. a velim ja njoj no jož se samo malko strpi mama i začaz bu se gotovo. i velim ja njoj dok sem zavezal za kvaku sat ja idem z druge strane vrat vu ganjek i onda samo stiznem kvaku dok ti nebuž očekivala i zub skoči vun samo moraž stalno biti razijana kaj ti se ne zapiči v nebce. a veli ona onda dobro i jedva je nekak to sfufljala kaj sem ju skoro ne zrazmel. i oču ja ziti van a kat tam eto ti vraga kaj sem skužil. je mama a kak pem sat vun kad smo zavezali flakza za kvaku. a veli mama norc jeden lepo si to zmislil. i onda sem si pomizlil a kaj sat i malko sem tak študeral dok mi je dožlo vu glavu i velim ja mami pa esem bedazt mama pa idem čez oblok skočiti vun. a veli mama a kak buž čez oblok kad su pod oblokom okolamde a velim ja njoj pa kaj onda ja odprem širom obloka i zalaufam se i preskočim i obloka i okolamde i se. i otprem ja obloka i denem pod oblok stolca i zalaufam se z jenog kraja kujinje na drugi kak zajec fletno kaj se je samo pražilo i stanem na stolec i othitim se i taman da bum prezkočil kat mi je noga zadnja za štok zapela i ja diregt pravac silom vu trnje. tak sem se zguljil kak nigdar vu životu a ruke so mi se pune trnja bile kak da sem kupine bral. u jesem bil srdit kaj bi najrajši celoga obloka scepal vu komade a okolamde pošprical z dejerbanom kaj jih nigdar više nebi ni bilo. a veli mama branko branko jesi dobro pa kaj si delal tak je puklo kaj sem mizlila da ti je kiđma se scepala na komade. mam nesem više imal volje ni zuba vaditi ni nikaj. al sam viknol mami se je vredu samo ti stoj na miru i flakz nek bu fort napet kak žica na gitari. i onda sem se polako prišuljal v ganjek kak stari indijanec kaj mama nebo čula nek kaj se znenadi dok stiznem kvaku kaj ju nebu bolelo i jož sem malko pričekal i taman da bom stisnol kvaku kat eto ti mama se dere branko branko pa kaj čekaž el boš stiznol. onda sem joj objaznil da to mora biti iznenađujuče i to se kaj ju nebu bolelo i rekel sem joj nek se samo sprimiri i nek čkomi. onda sem polako vu sebi nabrojal do osamdezeti šezt i na osamdezet i sedem sem pritisnol kvaku kak sem got jako mogel. mama je zajafkala kaj sem pomizlil da ju budu i sloni v afriki čuli i taman fala bogu kaj mi neso bubnjiđi spucali. i ja fleno otprl vrata da vidim kak je zišlo a mama se drži za laloku i jafče kaj da so joj si spomrli. a na kvaki vizi flakz a na flakzu zub vizi. e mam mi je bilo lakže pri duši. i velim ja mami i esi vidla mama kak je to lepo zišlo. a veli mama kaj bi vidla nikaj nesem vidla nek samo zvezde sem vidla dok si pocuknol. a velim ja njoj el te viže ne boli. al više nikaj neje mogla reči kak ju je bolelo. onda sem joj dal malko rakije kaj si potera i otpravil ju spat a ja sem si do sat trnje vadil z ruk jer jih je bilo da ne preterujem al valjda miljon il jož i viže. pozdravljam se skupa. bok uskličnik branko
- 16:00 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>