neverinov blogneverinov blog

Vodič za totalnu stanicu za arheologe

VODIČ ZA TOTALNU STANICU za tuke J
(kako pobirati točke sa prizmom)
1. Namjesti nogare (traži centar vaser vage na podnožju glave)
2. Kotačićima na glavi namjesti gornju livelu i vrti sa dva kotačića istodobno, prema van ili unutra. Provjeravaj na svih 45 stupnjeva dok gornja vaser vaga ne dođe u sredinu.
3. Stisni crvenu tipku PWR:
TILT TELESCOPE – micati objektiv do vrha i natrag i pojavi se na displayu:

DSP N
E
Z
e MENU e 1. JOB (ENTER)
e CREATE JOB (ako je prvi ili samo CONTINUE ako nastavljaš). Upiši IME terena i ENTER
eOK

eDSP:
eSTN (tipka br.7) estacionaža e RESECTION LENTe PT: broj točke (R1 – reper 1)

(tipka MODE mijenja brojeve i slova na tipkama)

e može se umetnuti kordinata ili očitati
CP: kod + enter
TH: target height (visina prizme)

Za mjerenje :
STN (station)
HA: niš
HD: niš
SD: niš

2 put mjeriti istu točku F1 pa F2
- Snimi F1 sa stajališta + tipka MSR1 (za snimanje) prizme.
[MSR2 – traži laser : TH 0 (za bez prizme, kad želiš uhvatiti uglove sa fototočkama).

Kad snima onda se to vidi po crtici koja po diplayu ide od lijeva prema desno.

F2 snimi e okreni stanicu za 180 (HA), a glavu za 360
esnimi opet istu točku
eENTER

STN
d HA
d VA odstupanja trebaju biti manja od 0,5!
d SO

eOK

ePT2 – 2. Točka stacionaže za F2 PA F1


Gotova stacionaža

STC stalno OUT (?)

- Kako se zove stacijonaža
- Kod i točka
- IH: instrument height, od križića glave do sredine između nogara na tlu.
BS: beckeid (?) sam snimi – OK

DSP: N
E
Z
PT1 – sa USR2 – mijenja broj točke
USRM – HT (visina prizme)
- COD (grob 3, sj, PN..)

DAT: provjera snimanih podataka

Gašenje – PWR + ENTER


Post info
13.01.2013. (11:44)
0 komentara
komentiraj
ispis
permalink
Komentari

<< Arhiva >>