Peta simfonija

Koje riječi da biram kada želim izraziti puninu srca? Koje riječi da biram kada želim opisati plamen u duši?

Sada, nijema sam pred životom koji gura kazaljke sata da žure i ne vraćaju se na staro. Nijema sam pred divotom predivne duše koja ljubi svakim svojim uzdisajem.

Sve nanizane riječi ovdje, u mreži ovih veza su malene pored svih onih koje me napune kada me pogledaju njegove oči. Hrabre, a opet uplašene. Radosne, a opet sjetne. Naivne, a opet mudre, jer su Božje, a opet ljudske.

I sada, nijema sjedim uz mirise lipe, opčinjena dušom koja mi je darovana. U toj očaranosti pred njom, osluškujem svaki pomak kazaljke života. Pomno, pažljivo, kao petu simfoniju. I svaka tema simfonije ima svoju priču, baš kao i naše pustolovine svakidašnje, a dok jure te kazaljke, beskonačno se dajem. Njemu, koji je dio moje biti.
- 22:57 - Na kraju... (5) -

srijeda, 17.06.2020.