11

četvrtak

siječanj

2018

Cila buka zbog "šarafa"

Tek sam se uključila u nebulozne vijesti i izjave mjerodavne likice.
Nešto su bili govorili kako je tamo neki župan opandrčijo svoju
ženu, biće da mu je prigovorila radi ljubavnice. Ja o tomu ne znan
ništa više nego je pisalo i viđeno na TV ekranu, pošto kupljeno po
to i prodano. Sićan se samo kako je Mara na početku govorila da
joj je sve uzalud, svakako se zna ko će otpagat, pa povuci potegni
ona povukla. E, nisan joj kriva, tribala je prije promislit koga će
optužit za zlostavljačinu. Kakva je to ona žena kad ne poznaje i ne
priznaje prioritete i prioritetne osobe u svomu životu, zna li ona da
ako tako javno obznani da je mužu prigovorila i zato dobila po gubici,
da će taj isti muž biti ocrnut u svojoj stranki koja je rani kruvon i ostalin
blagon nebeskin? Očito da je i sama shvatila pa je sve lipo stornirala
ko knjigovostvenu grešku, tako i valja. Dobro je rekla Nada naša ženska,
to je obitelj, to je dinamika, misleć valjda na dinamiku, sad ću te ošarafit
pa ću pojubit ošarafljeno misto. Mene ničega nije stra kad se mogu
nadat u Nadu, općenito mene više ničega nije stra, nastavljan spavat
s oba oka otvorena plus oćale, jer kad vidin s koliko žara žari Nada nama
ženan u korist, pripušćan se snovin.

A i ne znan šta se od svega pravi slučaj, pa šta ako je čovik na takom
položaju naša ljubavnicu, izazovi su to veliki, koja bi mogla odolit nakom
šarmu. A žena mora bit na to ponosna, ima položaj, dobru plaću, a oće ga
i druge žene, di ćeš veće sriće. Ne znan kako je nju mater učila, je li da
lipo bude podložna svomu čoviku ili da diže glas i to javno?
Ne znan više, sve su to kriva ova ženska prava, nu, koje vidijo žensku
davat prava, otkad je to došlo sve je nistrmo krenilo. Lipa ona vrimena kad
je čovik u društvu lipo prilipijo ženi "aplauz", a ona uši po sebi i muč, valjda
zna da je ne bi zapljusnijo da nije izazvala. Nema više toga, ove bi mlađe
tile mužove da ih gladi perušinon..., srićon, uvik u društvu postoje snage
koje će to suzbit u startu i vratit nas tamo di nan i je misto, neću reć di.

<< Arhiva >>