aurum

09.06.2006., petak

ZLATNA ZRNCA TEOZOFIJE...14.

Okultna nauka nas uči da se naš sunčani sistem dijeli u sedam različitih svjetova ili razina, svaka od tih razina dijeli se opet u sedam pod-razina. Te pod-razine i razine imaju različita imena, navest ćemo pored hrvatskih naziva i one strane nazive – sanskrtska imena tih viših svjetova. Ta dioba nije ni slučajna ni proizvoljna, nego nužna i zbiljska, jer ti svjetovi zaista postoje, te se međusobno razlikuju po stanju i gustoći svoje materije i po zakonima koji u njima vladaju.
Tako na primjer, u fizičkom svijetu vlada sila teže, kao i toplina i hladnoća. U astralnom svijetu nama ni topline ni hladnoće, a sila gravitacije nema gotovo nikakav utjecaj, te se tijela tamo isto tako lako dižu kao što se spuštaju. Pogrešno misle oni koji nisu dovoljno upućeni u pravo stanje, da su ti svjetovi prostorno odijeljeni jedan od drugoga i da se nalaze jedan iznad drugoga. Oznaka «viši svijet» treba se razumjeti samo kao «viši» u smislu razvitka, isto kao što se u školama razlikuju viši razredi od nižih.
Zapravo, ti svjetovi sa svim svojim pod-razinama nisu prostorno odijeljeni jedan od drugoga, nego se svi međusobno prožimaju, tako da se svi nalaze u isto vrijeme na istome mjestu, samo oni gušći zapremaju manji prostor, dok se oni finiji protežu mnogo dalje.
Da netko može u tim pojedinim svjetovima djelovati i izražavati svoju volju, potrebno je da ima tijelo iz materije dotičnog svijeta.
Da možemo djelovati u fizičkom svijetu, moramo imati tijelo iz krute fizičke materije, jer inače bismo bili duhovi, kako se to obično kaže, te nas većina ljudi ne bi mogla vidjeti.

Evo kako redom idu viši svjetovi :
1. Svijet Božji ili ADI , sa svojih 7 pod-razina.
2. Svijet Praduhova ili ANUPADAKA , sa svojih 7 pod-razina.
3. Svijet Božanskog Duha ili ATMIČKI , sa svojih 7 pod-razina.
4. Svijet Životnog Duha ili BUDHI - intuicije , sa svojih 7 pod-razina.
5. Svijet misli ili MANAS - mentalni , sa svojih 7 pod-razina.
6. Svijet želja i čuvstava ili KAMA ili ASTRALNI - emocionalni , sa svojih 7 pod-razina.
7. Svijet tijela ili ŠTULA - fizički , sa svojih 7 pod-razina.

Naglašeno :

Mentalni svijet je svijet apstraktnih i konkretnih misli, a zahtijeva mentalno tijelo.
Astralni svijet je svijet plemenitih želja i težnja, ali i niskih strasti i požuda. Zahtijeva astralno tijelo.
Fizički svijet zahtijeva fizičko tijelo i eteričko ili životno tijelo (eterički dvojnik).

Pod-razine fizičkog svijeta su ove, redoslijed odozdo prema gore :

- kruto
- tekuće
- plinovito
- eteričko
- nad-eteričko
- sub-atomsko
- atomsko stanje

Da bismo mogli živjeti, moramo imati i tijelo iz eteričke materije, to je takozvano životno tijelo ili eterički dvojnik.
Da možemo izražavati želje i osjećaje, moramo imati tijelo iz astralne materije, tzv. astralno tijelo.
Da možemo misliti, potrebno nam je tijelo iz materije četiriju nižih pod-razina mentalnog svijeta, tj. mentalno tijelo.

Svaki normalan čovjek ima sva ta četiri tijela i baš po tome se razlikuje od životinja, bilja i ruda.
Rude (minerali) imaju samo jedno tijelo, fizičko tijelo; biljke imaju fizičko i eteričko tijelo; a životinje imaju fizičko, eteričko i astralno tijelo; i u tome leži razlog različitog izražavanja života u tim pojedinim carstvima prirode.

Smatramo da ne treba posebno isticati, da detaljno proučavanje ovih viših svjetova donosi, svakome koji se time bavi, mnogo neopisivo zanimljivih novosti.
Radi toga što je to tako opširna tema, da bi zahtijevala nekoliko poglavlja, ograničavamo se samo na činjenicu da ti svjetovi zaista postoje, jer je poznavanje te činjenice važno za daljnje razumijevanje.

Završetak.

- 14:35 - Komentari (27) - Isprintaj - #

07.06.2006., srijeda

ZLATNA ZRNCA TEOZOFIJE...13.

Možda će se netko pitati, ima li smisla proučavati ove nevidljive svjetove, kad ni ovaj vidljivi dovoljno ne poznajemo ?
Moramo odlučno odgovoriti da ima itekako važnih razloga radi kojih je to proučavanje osobito korisno i potrebno. Jer, takvim proučavanjem steći ćemo znanje koje će nam mnogo koristiti onda kada se nađemo u tim svjetovima, kao što nam koristi znanje o nekoj nepoznatoj zemlji, kada jednom u nju dođemo.
Osim toga, poznavanje tih viših svjetova nam je neophodno potrebno za razumijevanje svega onoga što se događa u fizičkom svijetu, jer ovi viši svjetovi su svjetovi uzroka, i bez poznavanja tih viših svjetova ne možemo razumjeti ovaj najniži – fizički svijet, koji je samo posljedica sila koje djeluju u višim svjetovima. Da je to uistinu tako, najbolje dokazuje današnja moderna materijalistička znanost, koja nam, ograničivši se samo na taj materijalni ili fizički svijet, ne može potpuno i konačno rastumačiti niti jedan od onih bezbrojnih fenomena, odnosno onih pojava, događaja i problema koji se neprestano odvijaju u nama i izvan nas i koji svakog čovjeka itekako zanimaju i začuđuju.

Prije nego pređemo na pobliže razmatranje tih nevidljivih svjetova, želimo napomenuti da su ti svjetovi daleko realniji i zbiljskiji, nego što je ovaj fizički svijet, i da su predmeti u njima mnogo trajniji i teže uništivi nego ovi u našem fizičkom svijetu.

Ovaj primjer će to razjasniti. Niti jedan arhitekt ne počinje graditi tako dugo dok plan cijele zgrade ne poprimi definitivnu formu u njegovim mislima. Tek tada te misaone forme prenosi na papir i po tom planu će radnici početi gradnju. Na taj način misaona forma postaje materijalnom zbiljom i svaki materijalist će tvrditi da je ova materijalna zbilja mnogo realnija, trajnija i tjelesnija, nego ona «misaona forma» u intelektu graditelja. Sada razmotrimo jasnije i malo točnije! Tu materijalnu zgradu može svakog časa uništiti potres, eksplozija, vatra ili bilo koji uzrok, dok onu misaonu formu ne može nitko i ništa uništiti, pa niti arhitekt koji ju je stvorio. Ta forma ostaje i onda kad arhitekt umre i nju može vidjeti svatko tko ima sposobnosti da čita u «pamćenju prirode».
O tome kasnije, a sada ćemo ukratko razmotriti ove više ili nad-osjetilne svjetove.

- 14:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

05.06.2006., ponedjeljak

ZLATNA ZRNCA TEOZOFIJE...12.

VIDLJIVI I NEVIDLJIVI SVJETOVI

Prva stvar koju mora znati svatko tko želi studirati okultne nauke jest ta, da je ovo što mi obično nazivamo svijetom, samo mali dio stvarnog Svijeta. Drugim riječima, osim ovog svijeta kojeg mi zamjećujemo našim osjetilima, ima još i drugih svjetova koje mi ne vidimo i ne zamjećujemo jer nemamo za to potrebnih osjetila.
Mi se s obzirom na te svjetove nalazimo u istom položaju kao i čovjek od poroda slijep, koji iako je okružen svjetlom i bojama, ne može ih zamijetiti. Za njega svjetlo i boje ne postoje i on ih ne može shvatiti, jer nema za to potrebnog osjetila. On može opipati predmete i tako se uvjeriti da oni postoje, ali svjetlo i boje leže izvan dosega njegove spoznaje.
Isto tako je i s većinom današnjih ljudi. Oni vide i zamjećuju predmete fizičkog svijeta, ali svjetovi koje vidoviti ljudi nazivaju višim svjetovima, za njih su isto tako nedokučivi i neshvatljivi kao što su boje i svjetlo za slijepog čovjeka. No, kao što činjenica da slijepi ljudi ne vide svjetlo – nije dokaz da to svjetlo ne postoji, isto tako niti činjenica da većina ljudi (danas) uslijed nerazvijenosti odgovarajućih osjetila ne vidi više svjetove – nije i ne može biti dokaz da ti svjetovi ne postoje. Jer, kao što mnogi slijepac može progledati, pa će mu ono nerazvijeno osjetilo vidjeti fizičke predmete, tako isto i svaki čovjek dugogodišnjim školovanjem i vježbanjem može razviti to svoje nerazvijeno osjetilo i vidjeti više svjetove.
Pritom se valja čuvati jedne pogreške koju čine mnogi ljudi kada prvi puta saznaju za ove više svjetove. Dok jedni uopće ne vjeruju u postojanje tih viših svjetova, drugi padaju u suprotni ekstrem, te misle da se onom čovjeku koji postaje vidovit najednom otkriva cjelokupna Istina i da on odmah saznaje sve što se o tim višim svjetovima uopće može saznati.
To je velika zabluda, koju ćemo moći uvidjeti ako promotrimo i usporedimo prilike u fizičkom svijetu. Mi, naime, nećemo nikada niti pomisliti da će čovjek od poroda slijep, ako jednom progleda, najednom steći cjelokupno znanje o ovom fizičkom svijetu. Naprotiv, mi dobro znamo da i mi koji smo kroz cijeli život gledali taj svijet oko nas posjedujemo vrlo manjkavo znanje o njemu, a i to što znamo o njemu morali smo prikupljati dugogodišnjim proučavanjem i iskustvom.
Ovo što vrijedi za fizički svijet, vrijedi također i za sve svjetove, iako se ondje znanje može lakše stjecati nego u fizičkom svijetu sa njegovom gustom, teškom i tromom materijom, koja predstavlja veliku zapreku proučavanju.

Prema izjavama ozbiljnih i vjerodostojnih proučavatelja, u višim svjetovima potrebna je još veća pažnja i oprez kod promatranja nego u našem fizičkom svijetu. Zato vidoviti ljudi i moraju imati veliko iskustvo prije nego se njihovim izvještajima može vjerovati, a što je dalje koji od njih napredovao u svojim proučavanjima, to opreznija bit će njegova saopćenja o onome što je vidio, i s većim poštovanjem će i on sam primati takva saopćenja od drugih istraživača, jer on dobro zna koliko mnogo ondje ima za naučiti, i kako se teško ondje stječe pozitivno i sigurno znanje.
Ova okolnost objašnjava nam zašto su pojedini istraživači u svojim izvještajima često puta posve različiti, od drugih, što mnogi površni ljudi smatraju dokazom da ti viši svjetovi niti ne postoje. Oni tvrde, kad bi ti viši svjetovi zaista postojali, tada bi izvještaji svih istraživača morali biti potpuno jednaki.
Međutim, primjer iz svakidašnjeg života pokazat će nam da to nije tako. Zamislimo da neka redakcija pošalje svoje novinare-reportere u neki veliki grad, sa zadatkom da o tom gradu pošalju što točnije izvještaje. Ti reporteri su vješti promatrači, kojima je dužnost da sve dobro vide, čuju i sve saznaju, te se od njih očekuju najtočniji izvještaji. Međutim, od svih izvještaja niti dva neće biti potpuno jednaka, mnogi od njih će biti različiti, a neki čak i proturječni. Pa zar će ikome pasti na pamet, da na temelju tih različitih izvještaja zaključi, da taj grad uopće ne postoji ? Sigurno ne, jer svatko će odmah razumjeti da je svaki reporter gledao i proučavao taj grad sa svoga osobnog gledišta, te stoga nije nikakvo čudo ako su njihovi izvještaji različiti ili čak i protuslovni.
Isto to vrijedi i za one koji proučavaju više svjetove. I oni promatraju te svjetove sa svojeg osobnog gledišta, pa je zato posve razumljivo da njihovi izvještaji ne mogu biti jednaki, no oni ipak mogu biti potpuno istiniti s obzirom na osobno gledište promatrača.

- 14:23 - Komentari (1) - Isprintaj - #

03.06.2006., subota

ZLATNA ZRNCA TEOZOFIJE...11.

UVOD U TEOZOFIJU
Htjeli bismo uputiti nekoliko riječi onim našim čitateljima koji okultnim znanostima (Teozofske znanosti) nisu nikad pridavali dovoljnu pažnju, odnosno nisu bili o svemu tome ispravno obaviješteni.

Područje svih okultnih znanosti, dakle i Teozofije, proteže se daleko preko granice ovog našeg materijalnog svijeta i zato će svatko, tko prvi puta stupi na to područje, naići na mnoge stvari, koje će za njega biti posve nove i nerazumljive i koje će ga jako začuditi, a možda i zbuniti.

Sada se pitamo, kako da se čovjek u takvom slučaju vlada? Da li da slijepo vjeruje u sve ono što mu se iznosi, makar mu se to činilo i nevjerojatnim i nemogućim, ili da sve to odmah odbije i odbaci ?
Niti jedno niti drugo ne bi bilo ispravno.
Potpuno ispravno postupa samo onaj čovjek koji kaže: « Moj jedini cilj i jedina želja jest da nađem Istinu i zato ću tu Istinu tražiti svuda, gdje budem mislio da ju mogu naći. Sve što mi se bude nudilo pod naslovom Istine, ispitat ću svjetlom svojeg zdravog razuma, bez predrasuda i pristranosti, provjeravajući te istine u svijetu i životu.»

Ima ljudi, koji s velikim žarom traže i čitaju nova filozofska djela, ali samo zato da vide nalaze li se u njima, odnosno, iznose li se u njima nazori koji se slažu sa njihovim vlastitim nazorima i potkrepljuju li njihove vlastite ideje. Sve što se podudara sa njihovim gledištem, oni najoduševljenije prihvaćaju, dok sve ostalo s čuvstvom razočaranja i povrijeđenosti odbijaju i odbacuju. Tim ljudima nije stalo do Istine, nego do potvrde njihovih vlastitih nazora.

Drugi ljudi, sa stalnim nepovjerenjem i sumnjom primaju sve što je za njih novo, sve o čemu još nisu ništa čuli ili čitali, i što prelazi sposobnost shvaćanja njihovog razuma. Oni ne pomišljaju pri tome da uzrok zašto im se gdjekoja stvar čini nevjerojatnom i neistinitom, nije u tome što ta stvar nije istinita, nego jedino u njihovoj nesposobnosti da tu stvar spoznaju i shvate.

I jedna i druga vrsta spomenutih ljudi nije još sposobna primiti i shvatiti naučavanja Teozofije, i zato je bolje da oni teozofska i ostala okultna djela uopće i ne čitaju.

Teozofska naučavanja može primiti i shvatiti samo onaj čovjek, koji se oslobodio svih predrasuda i pristranosti, i kome je stalo samo do toga da nađe Istinu.
Tko ozbiljno i istinski želi spoznati Istinu, taj ju može naći samo putem ljubavi prema svemu što je Istinito i tome ne treba nikakvih argumenata, dok onome koji ju neće ili ne može spoznati, ona se ne može dokazati nikakvim argumentima, jer - Istina nije produkt logike; logika nam samo pomaže kod odstranjivanja zabluda koje nam otežavaju spoznavanje Istine.

Istina je vječna i ona postoji iako ju nitko ne može spoznati.
Čovjeka u tom spoznavanju priječe njegove krive predodžbe o Bogu, o Prirodi i o vlastitom biću, a te zablude daju se tim teže ukloniti, što su se one više i općenitije kod ljudi udomaćile.

Otkrivanje Istine u čovjeku samome jest Teozofija, a svrha objavljivanja teozofskih naučavanja jest ovo otkrivanje omogućiti i pospješiti. Pritom se ne radi o tome da se čovjeku umjesto starih pruže neke nove teorije i neki « znanstveniji » članci vjerovanja u koje on mora slijepo vjerovati, nego o tome, da se čovjeku predoči materijal jednog uzvišenijeg nazora na svijet o kojemu on može razmišljati.

- 14:18 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< lipanj, 2006  
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Linkovi

HAJDE DA GRADIMO SVIJET NOVE ODANOSTI

TEME I LINKOVI