10.9.2018.

ponedjeljak , 10.09.2018.

Mene je barem lako naći. Zadržavam se na poznatim mjestima.
Rijetko prijeđem u mrak, ali često u polutami.
Za sve koji misle da se jako dobro skrivam,
Jednostavno nikad nisu pogledali na prava mjesta.

Mene je lako naći. Još lakše me prizvati.
Osjećam mijenu. Šapću mi tuge. Zovu me sjete.
Šetam praznim ulicama u suton. Lovim prve zvijezde.
Često nemam ni lica ni imena. Zrcalim tvoju dušu.

Mene je barem lako naći. U osmijehu kroz suze.
U prvom jutarnjem svjetlu nakon duge noći.
Prstima prebirem po rosnoj paučini. Lovim kišu.
Iako nemam ni lica ni imena, uvijek sam tu.

<< Arhiva >>