Ateizam

ponedjeljak, 22.01.2007.

Crkva je sukrivac za devastaciju prirode!

Jednu nedjelju šetam sa psom po prirodi, gledam i osluškujem. Sa jedne strane dopire zvuk crkvenih zvona, a sa druge pucnjevi lovačkih pušaka. Taj me prizor nagnao na razmišljanje o društvu današnjice i o tome kuda će nas to društvo odvesti. Nerijetko sam znao čuti od lovaca da se bave lovom zato što vole prirodu i da upravo lovci brinu o prirodnoj ravnoteži, što je samo po sebi toliko licemjerno da uopće ne treba previše komentirati, jer ako je tako nije mi jasno kako to da se priroda razvijala 4 milijarde godina bez lovaca, a da je na rubu uništenja upravo sada pod njihovim managementom? Pitam se na koji način lovci izražavaju ljubav prema svojim ženama i djeci.
Očito je po srijedi dvostruki moral, jer ne samo da je nemoguće da se isti ponašaju prema vlastitoj obitelji kao prema lovini, već je nemoguće da se na isti način ponašaju prema vlastitom psu, iako će vašega nerijetko ubiti dvjestotinjak metara od naselja. Primjereno bi se bilo upitati gdje su korijeni tih dvostrukih mjerila uvjetovanih dvostrukim moralom građana.
Crkva je ta koja je odgovorna za odgoj ljudi kroz povijest i upravo je ona postavljala dvostruke kriterija kako joj je pasalo. Prva podjela je ona na ljude i životinje pod izlikom navodne "duše" koju čovjek ima, a životinje ne. Ta podjela je sama po sebi toliko apsurdna da od vjernika koji u nju vjeruje zahtjeva opasno nisku količinu inteligencije, koju očito ima dovoljan broj ljudi. Kažem opsanu, jer je opasna ne samo po životinje, već i za ljude. Taj sustav "razmišljanja" pogodovao je robovlasničkom društvu i kasnije apartheidu, jer se ostavlja na volju moćnim pojedincima da odlučuju gdje je granica između životinja i ljudi. Za primjer ću navesti to da je japanskim vojnicima u 2. svjetskom ratu bilo usađeno u glavu da Kinezi nisu ljudi. Nedavno sam na TV-u slušao govor jednog japanskog generala koji je govorio o tome kako je tada zaista tako i razmišljao. Ovo je možda najapsurdniji primjer, no u povijesti ima bezbroj primjera kada su ljudi druge boje kože bili tretirani kao životinje.
Crkva propovijeda, a ljudi prihvaćaju. Na isti način crkva propovijeda siromaštvo, a sama se bezobzirno bogati. Upravo smo svjedoci ponovnog, četvrtog po redu, dolaska pape, koji zapravo dolazi vidjeti kako napreduje "povrat" crkvene imovine. - Ipak, ljudi će mu pljeskati kao da im je došao nešto dati, a ne uzeti!
Dakle, dobri lovac, katolik, ubija iz ljubavi isto kao što se crkva bogati težeći ka siromaštvu. Mislim da je budućnost planete kojom upravlja društvo u kojem se lov tretira kao hobi zapravo uništenje, a da je budućnost samog društva čiji postulati leže na dvostrukom moralu samouništenje. Oba procesa već odavna traju i približavaju se vrhuncu i samo je pitanje koji će se dovršiti prvi. Očekivati od ljudi kojima je krv sastavni dio života da shvate opasnosti (posredne) zagađivanja prirode je isto kao i očekivati dobitak na lutriji koju niste niti igrali.
P.S. Domaći zadatak: Nađite navod u Novom Zavjetu u kojem se spominje da je Isus Krist jeo meso!

- 15:21 - Komentari (34) - Isprintaj - #