Ateizam

četvrtak, 09.11.2006.

Crkva potiče ksenofobiju, a ne kršćanske vrijednosti!

Nije ništa nova ako ćemo primijetiti da je hrvatsko društvo poprilično ksenofobično. Hrvati su dosta okrenuti tradiciji što se tiče identiteta i običaja, ali su s druge strane skloni prevarama i korupciji, što se kosi sa temeljnim vrijednostima kršćanstva. Na isti se način ponaša i Katolička crkva, propagirajući siromaštvo i jednakost dok se istovremeno bogati na Zemlji. Logično je stoga posumnjati u iskrenost tradicionalnih vrijednosti tog i takvog Hrvata odgajanog od te i takve crkve. Ako pogledamo narode u Europi, a i šire, vidjeti ćemo da su najkonzervativnije i najksenofobičnije male sredine i mali narodi. Upravo u takvim sredinama i crkva ima najjači utjecaj, pa se ksenofobičnost tih sredina utjecajem crkve potencira. Jedan od indikativnih pokazatelja ksenofobičnosti malih naroda je i naslov knjige pokojnog Franje Tuđmana "Velike ideje i mali narodi", koji želi pokazati bitnost nebitnog. Zapravo sam mišljenja da je ksenofobija posljedica sumnje u vlastiti identitet, jer pripadnici malih naroda boje asimilacije od strane velikih. Crkva se s druge strane bori za sljedbenike, a to se najlakše postiže plašenjem ljudi sa stranim i novim utjecajima. Kod ljudi se tako stvara animozitet spram drugih ideologija, orijentacija i općenito tradicija, a to samo učvršćuje položaj crkve. Kako su mali narodi ujedno i etnički najčišće sredine, kod njih je uspjeh zajamčen. Zato između ostalog smatram da je ekumenizam koji propagira Katolička crkva, zapravo prijelazna faza do pokrštavanja!

- 13:11 - Komentari (17) - Isprintaj - #