Ateizam

subota, 05.11.2005.

Pet crkvenih zapovjedi

Ovoga ću se puta osvrnuti na kontradikcije između napisa u Bibliji i Katoličkog prakticiranja vjere. Bit ću vrlo kratak i jasan. Naime, Bog je Mojsiju dao 10 zapovjedi kako bi ih ovaj prenio narodu. To su zapovjedi kojih bi se svaki vjernik trebao pridržavati (i nevjernik zadnjih 7). Sveti Ivan kaže da će biti proklet tko što doda ili oduzme knjizi (misli se na Otkrivenje po Ivanu, a može se slobodno implicirati na cijeli Novi Zavjet, pa i Bibliju), što bi trebalo značiti da se božji zakoni ne smiju mijenjati. Onaj tko je sebi dao čast da prenosi riječi Božje u ljudske uši, a to je crkva, trebao bi to činiti u slavu Boga i korist onih koji vjeruju, a njih najviše voli Bog.
Da li je Biblija u mnoštvu prijepisa izgubila smisao, vječno je i po meni obično senzacionalističko pitanje, jer i u sadašnjem je obliku ona daleka stvarnom životu kršćana. Držim da se Biblija (kao sveta knjiga) nije mijenjala, ali si je crkva dala za pravo pisati svoje svete knjige. Danas možemo sa sigurnošću reći da je više Katolika pročitalo koje kakve Molitvenike, Danice i svjedočanstva «sveteca današnjice» nego Novi Zavjet.
Kao iliustraciju za okretanje vode na svoj mlin, napisati ću 5 crkvenih zapovjedi Katoličke crkve.
1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i za zapovijedane blagdane.
2. Posti zapovijedane poste i u određene dane ne mrsi.
3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrs pričesti.
4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
5. Doprinosi za crkvene potrebe.
Dakle, crkva si daje pravo igrati se Boga i ona donositi svoje zapovjedi, baš kao i Bog. Crkva si je u prošlosti davala za pravo ubijati ljude, baš kao starozavjetni Jahve, ali u ime Isusa spasitelja.
Ako slučajno postoji Sud Božji, najgore će na njemu proći upravo crkveni ljudi. Ja u Boga ne vjerujem pa ga ne mogu niti sramotiti, a ne znam kako će mu neki objasniti ubojstva i degradiranja ljudi u ime njega, Boga svih siromaha. Kako će mu crkva objasniti bogatstvo, zlato i ovozemaljski sjaj, s jedne strane i tisuće koje umiru svaki dan od gladi, s druge strane?
Crkvene se zapovjedi nisu dotakle teme – nahrani gladnog, već – donesi u crkvu.

- 19:30 - Komentari (23) - Isprintaj - #