ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

utorak, 29.09.2009.

Psiho-test: Jeste li depresivni


Grupa A
1. Jeste li stalno umorni?
2. Spavate li lošije nego prije?
3. Da li teško zaspite?
4. Budite li se u tijeku noći?
5. Budite li se rano?
6. Osjećate li se loše?
7. Patite li od začepljenja?
8. Imate li glavobolje i bol u leđima?
9. Imate li dišne, srčane, želučane ili crijevne tegobe za koje se ne mogu utvrditi organski uzroci?

Grupa B
l. Jeste li potišteni posljednjih tjedana?
2. Bježite li pred problemima u alkohol?
3. Jeste li na poslu ili u slobodno vrijeme manje aktivni nego prethodnih tjedana?
4. Jeste li osjetno manje zainteresirani za dnevne novine, televizijski program i dnevne događaje nego prije?
5. Je li vam teško donositi odluke?
6. Imate li slabiji apetit?
7. Jeste li izgubili na težini?
8. Imate li u posljednje vrijeme seksualnih tegoba?
9. Osjećate li se u socijalnoj okolini zapostavljeni?

Grupa C
1. Plačete li bez povoda?
2. Ništa vas više ne raduje?
3. Ne vesele vas više hobiji?
4. Osjećate li da više ne funkcionirate?
5. Da li si često predbacujete?
6. Patite li od osjećaja krivnje ili manje vrijednosti?
7. Obuzimaju li vas neprekidno pesimistične misli i raspoloženja?
8. Imate li manje kontakata s rodbinom, prijateljima i znancima?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI

Čak ako ste i na sva pitanja u Grupi A odgovorili potvrdno, još uvijek vam ne prijeti depresija (no o tegobama se ipak posavjetujte s liječnikom). Tek ako ste uz to potvrdno odgovorili i na pitanja iz grupa B ili C, mogla bi se iza toga skrivati depresija.

Ako ste na više od pola pitanja iz grupe B odgovorili potvrdno, kod vas postoji rizik da obolite od depresije. Odlazak k liječniku može razjasniti vaše psihičko stanje ili čak prikladnim terapijskim mjerama spriječiti bolest koja vam prijeti.

Ako ste makar na jedno pitanje iz grupe C odgovorili potvrdno, morate bezuvjetno potražiti liječnika. Možda ste već oboljeli od depresije.

Izvor: nacional.hr

O čemu dalje želite čitati?

...

- 13:17 - Komentiraj/Vidi komentare (2) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

ponedjeljak, 28.09.2009.

Invalidska mirovina


U zadnja dva desetljeća depresija se sve češće javlja kao razlog invalidskih mirovina.

ZAŠTITA DUŠEVNO BOLESNIH OSOBA
Osobe sa duševnim bolestima su veoma zapostavljene od strane društva i zakonodavca. Mnogobrojni psihički pacijenti zbog svoje teške bolesti su radno nesposobni i u skladu sa zakonom imaju pravo na obiteljsku ili invalidsku mirovinu. Međutim, zbog nepoznavanja zakona oni veoma često ne ostvare svoja prava. Također valja napomenuti da i psihijatri veoma često ne znaju koja su prava njihovih pacijenata. Ali, zahvaljujući zalaganju liječnika neki pacijenti uspiju ostvariti svoja prava.

ZAŠTITA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Nameće se pitanje kako PTSP utječe na radnu sposobnost, no, nažalost, na to pitanje ima malo odgovora. Veliki problem predstavlja to što liječenje od PTSP traje vrlo dugo i za vrijeme tog procesa postoji problem budući da osoba za vrijeme tog procesa ne može redovito obavljati svoje redovite poslove.

Tko se zakonom smatra invalidnom osobom?

To je svaka osoba kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje, koje za posljedice ima trajnu ili najmanje 12 mjeseci umanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. Naglasak na „smanjenim mogućnostima zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu“. Nadalje, Zakon propisuje da je „osoba s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti“ i osoba čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti osobe bez invaliditeta ali jednake ili slične životne dobi, jednake ili slične naobrazbe, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednikim ili sličnim poslovima, ima za posljedicu trajnu ili najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost radno se osposobiti, zaposliti i raditi na tržištu rada pod općim uvjetima. Osim toga, Zakon iznimno propisuje da se „osobom s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti“ može smatrati i osoba s invaliditetom, čiji je radni učinak u granicama očekivanog, ali se na temelju smanjenih stvarnih i procijenjenih općih sposobnosti takve osobe, ocijeni da je to u interesu očuvanja njezinih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti.

1. Uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu
2. Postupak ostvarivanja prava
3. Posebnosti izračuna invalidske mirovine

1. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INVALIDSKU MIROVINU

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na invalidsku mirovinu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
- postojanje invalidnosti
- uvjet staža.
Invalidnost može nastati zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Od 28. ožujka 2008. osiguranicima koji su radili manje od punoga radnog vremena, prema Zakonu o radu, (primjerice bili su zaposleni na četiri sata) u slučaju kada je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada, za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na invalidsku mirovinu, razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom.
Što se tiče uvjeta za priznanje prava na invalidsku mirovinu ovi osiguranici izjednačeni su s osiguranicima koji rade puno radno vrijeme, ali se visina mirovine određuje prema navršenom mirovinskom stažu, a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom (čl. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju "Narodne novine", broj 35/08. - koji se primjenjuje od 28. ožujka 2008.).


Invalidnost postoji:
1.
kada je kod osiguranika, zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad).
Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.
Kada je kod osiguranika utvrđena profesionalna nesposobnost za rad utvrđuje se preostala radna sposobnost ako se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost, može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu.
2.
kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem, nastane trajni gubitak sposobnosti za rad (opća nesposobnost za rad).

Uvjet staža je zadovoljen kada:
mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ako je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada i to prije navršenih 65 godina života. Kao radni vijek uzima se broj punih godina od dana kada je osiguranik navršio 20 godina života do dana nastanka invalidnosti. Osiguraniku, koji je nakon navršene 20. godine života bio na redovitom školovanju i takvim školovanjem stekao višu stručnu spremu, radni vijek računa se od navršene 23. godine života, a osiguraniku koji je stekao visoku stručnu spremu - od navršene 26. godine života. Razdoblje radnog vijeka skraćuje se za razdoblje koje je osiguranik:
 • proveo na odsluženju vojnog roka
 • bio prijavljen kao nezaposlena osoba nadležnoj službi za zapošljavanje

Ako je invalidnost osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Iznimno, pravo na invalidsku mirovinu stječe osiguranik:
 • kod kojeg je nastala invalidnost prije 35. godine života, a ima višu stručnu spremu, ako je do dana nastanka invalidnosti navršio staž osiguranja od najmanje dvije godine, a osiguranik koji ima visoku stručnu spremu ako je do dana nastanka invalidnosti navršio jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja
 • kod kojeg je invalidnost nastala prije 30. godine života, ako je navršio najmanje jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja.

2. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA INVALIDSKU IMOVINU

Podnošenje zahtjeva

Postupak se pokreće u povodu prijedloga za ocjenu radne sposobnosti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ako se radi o zaposlenoj osobi, odnosno osobi sa svojstvom osiguranika ili na zahtjev stranke, ako je osoba nezaposlena, odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva nema svojstvo osiguranika.
Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju priprema osiguranikov liječnik koju, zajedno sa svojim mišljenjem, dostavlja Zavodu radi vještačenja invalidnosti.
Opseg i sadržaj medicinske dokumentacije propisala je Vlada Republike Hrvatske, Uredbom o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije.

Ocjena radne sposobnosti (nalaz i mišljenje o invalidnosti)
Invalidnost (tjelesno oštećenje ili opća nesposobnost za rad članova obitelji) utvrđuje nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda na osnovi nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.
Tko su ovlašteni vještaci, način njihova imenovanja, područje i način njihova rada, kao i sadržaj nalaza i mišljenja koja daju propisala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju .

Kontrolni pregled
Kontrolni pregled mora se obaviti najkasnije u roku od 4 godine od dana utvrđene invalidnosti i to samo ako je kod osiguranika ovlašteni vještak utvrdio invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad.
Ako se korisnik prava na temelju invalidnosti ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan, prestaje pravo na temelju invalidnosti s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja.
Postupak radi kontrolnog pregleda pokreće nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda po službenoj dužnosti.

Revizija nalaza i mišljenje o invalidnosti
Nalaz i mišljenje o invalidnosti obvezno podliježe reviziji koja mora biti obavljena u roku od 30 dana.
Reviziju obavlja Stručno povjerentvo sastavljeno od istaknutih stručnjaka na području ocjene radne sposobnosti koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Pri obavljanju revizije može se obaviti izravni pregled osguranika.

3. POSEBNOSTI IZRAČUNA INVALIDSKE MIROVINE

Izračun je isti kao i kod starosne mirovine s tim da mirovinski faktor za:
 • invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1,0
 • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,5
 • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,6667
 • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0,8

Pri priznavanju prava na invalidsku mirovinu osiguraniku se priznaje pravo na pridodani staž.

Mirovinu ne stječe, odnosno gubi pravo
Osiguranik kod kojega je invalidnost nastala kao posljedica radnje za koju je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ne stječe, odnosno gubi pravo na invalidsku mirovinu ostvarenu na temelju te invalidnosti s prvim danom idućega mjeseca od mjeseca u kojem je presuda donesena u kaznenom postupku i postala pravomoćna.
Ako u ovom slučaju postoji pravo članova obitelji osiguranika na uzdržavanje od osiguranika, njegova će se invalidska mirovina isplaćivati tim članovima obitelji u visini obiteljske mirovine.

Izvor: mirovinsko.hr

O čemu dalje želite čitati?

...

- 12:34 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

nedjelja, 27.09.2009.

Psihotest - anksioznost: Od čega se zapravo skrivate?


Psihologinja Rebecca McGuire-Snieckus sastavila je test koji će vam pomoći da shvatite što stoji iza vaše povremene anksioznosti. Također, zahvaljujući ovom testu, lako ćete naučiti nositi se s posljedicama straha.

1. Osjećate se ugodno kada:
a) znate što ljudi očekuju od vas
b) ugodno razgovarate s kolegama
c) provodite vrijeme s ljudima koji vode konverzaciju
d) vas nitko ne gleda

2. Na večernjoj zabavi vi:
a) pitate domaćina kako možete pomoći u kuhinji
b) ulazite u konverzaciju postavljajući pitanja drugim ljudima
c) prepuštate vođenje konverzacije drugima
d) bojite se da nešto činite pogrešno

3. Najviše vas živcira:
a) razmišljanje o vašim stopalima
b) pitanja preosobne prirode
c) domišljata šala
d) publika

4. Vaša najveća snaga je:
a) pripremljenost
b) neovisnost
c) skromnost
d) razboritost

5. Najviše žalite ljude koji:
a) proturječe
b) napadaju
c) su netrpeljivi
d) osuđuju

6. Vaš moto je:
a) počinje zabava!
b) nemoj mi stajati tako blizu
c) voda je uvijek duboka
d) izgledaju li mi bokovi široko u ovome?

7. U konverzaciji s drugima vi:
a) držite se tema koje su vam poznate
b) održavate laganu konverzaciju
c) ne znate što reći
d) pitate se što drugi misle o vama

8. Drugi vas opisuju kao:
a) sposobnu
b) prepredenu
c) bojažljivu
d) zbunjenu

9. Ostali vjerojatno nemaju pojma da vi:
a) niste samopouzdani kako se predstavljate
b) ne podnosite preveliku blizinu drugih ljudi
c) volite biti u središtu pozornosti, ali ne znate kako to postići
d) uvijek brinete da ne ispadnete glupi

10. Što vas noću drži budnima?
a) misao da niste najbolji u svemu
b) osjećaj da ste preslobodno razgovarali
c) sve što ste trebali reći, a niste
d) činjenica da je dan bio pun vaših pogrešaka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAJVIŠE A: Želite sve imati pod kontrolom

Sretni ste kada pronađete područje u kojemu ste najbolji te na kojemu se potom možete dokazati. Bez obzira na to radi li se o poslu učitelja, biznismena ili umjetnika, kada otkrijete koje su vam prednosti i znanja, vrlo ih lako primjenjujete, što vas potom itekako usrećuje. Oni koji vas poznaju vide da ste sampouzdani i sposobni. Mogli biste početi širiti svoje horizonte i zanimanje za ostala područja jer isključivost na samo određene stvari nije za vas. Razmislite i o svojim ostalim ulogama jer vi niste samo zaposlenik, roditelj ili umjetnik, već ste i prijatelj, unuk... posvetite se i drugim stvarima, a ne samo onome što vam se čini najjednostavnijim za vas. Naučite neke nove vještne pa ćete se manje brinuti oko sitnica koje su vam trenutno nepoznanica, a vrlo brzo mogu postati vaša vrlina.

NAJVIŠE B: Držite ljude na pristojnoj udaljenosti

Ne želite biti prebliski s ljudima koji vas okružuju jer pravog sebe čuvate duboko sakrivenog od ostalih. Ne želite da vas ljudi dobro upoznaju jer se bojite kako će vas prevelika bliskost povrijediti. Možda ste imali bolno iskustvo koje je ostavilo traga na vama, zbog čega zazirete od bilo kakve prisnosti koja prelazi onu osnovnu razinu. Međutim, trebali biste popustiti te se otvoriti za nova poznanstva i bliske odnose koji će vam mnogo značiti u trenucima osamljenosti kada će podrška prijatelja biti od neizmjerne važnosti. Kada se opustite u osnovnim međuljudskim odnosima, lakše ćete se i vezati na ljubavnom planu, ostvarit ćete kvalitetnu vezu i biti sretni.

NAJVIŠE C: Osjećate se zakočeno

Želite ostvariti kontakt, ali svaki se put zakočite misleći da ćete možda pogriješiti. Kada uđete u prostoriju punu ljudi, dlanovi vam se znoje, postanete nervozni i zbunite se. Sve to dovede do činjenice da u razgovorima postanete anksiozni i želite pobjeći kako ne biste upali u bezizlaznu situaciju. Počnite vježbati nastup pred drugima nekim standardnim, osnovnim načinima. Shvatite da je mnogo sramežljivih ljudi koji će razumjeti vašu osjetljivost te vam neće zamjeriti ako ponekad zamucnete. Prihvatite svoje reakcije, nemojte ih smatrati sramotnima jer su one potpuno normalne. Prilikom vježbanja nastupa krenite s otvaranjem poznanicima i prijateljima, a s vremenom ćete naučiti kako se postaviti i pred nepoznatima.

NAJVIŠE D: Zabrinuti zbog mišljenja drugih

Silno vam je važno znati što o vama misle drugi ljudi, ali dok se brinete što će drugi zaključiti o vama, sami ste sebi najveći kritičar. Samokritičnost je u vašem slučaju najveći problem jer si postavljate nerealne letvice i kriterije kojima je teško udovoljiti. Niste ispod lupe mikroskopa te se ne biste trebali toliko brinuti o sitnicama koje nitko ne primjećuje. Nitko ne analizira svaki vaš pokret jer većina ljudi sebe gleda kao centar svijeta ne primjećujući tuđe probleme ni postupke. Ne dajte kredita svojim negativnim razmišljanjima, već se posvetite otkrivanju svojih vještina i pozitivnih karakteristika koje vas predstavljaju bolje nego što možete i zamisliti.

Izvor: mojhej.com

O čemu dalje želite čitati?

...

- 08:29 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

srijeda, 23.09.2009.

U Vrapču se liječe ovisnici o Facebooku


Ovaj članak rado bih posvetila jednoj meni dragoj prijateljici, dobroj i naivnoj, koja će se u njemu zasigurno vrlo lako prepoznati. Ne kao kritiku, ne kao prijetnju, već kao iskreno i dobronamjerno upozorenje prije nego bude prekasno. Iako ona nije ovisnik o Facebooku, čak ga niti ne koristi, ovim putem joj želim ukazati na moguće zamke interneta kao sredstva komunikacije.

U Psihijatrijskoj bolnici Vrapče sve češće se liječe pacijenti koji pate od ovisnosti o Facebooku, što može biti jako opasno. Facebook, jedan od najpopularnijih komunikacijskih servisa na internetu, već je uzeo danak ovisnosti, a prvi pacijenti koji su se “navukli” na njega česti su gosti dr. Ante Bagarića, psihijatra na Klinici za ovisnosti u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče.Užitak u ponavljanju

– Ljudi su ovisni o ovisnosti pa često ovisnost o drogama i alkoholu zamjenju nekom drugom jer im ona nudi ugodu. Face, koji je privid komunikacije, idealan je medij za to – kaže dr. Bagarić. Ovisnost, tvrdi, znači užitak u ponavljanju radnji koje stvaraju ugodu, a komunikacija u stvarnom svijetu za većinu pojedinaca predstavlja problem, pa se nekima dogodi da se potpuno “presele” u virtualni svijet.

– Dok čovjek komunicira na Faceu, potpuno kontrolira s kim će, koliko iskreno i do kada razgovarati – kaže psihijatar. Kada komunikacija poprimi negativne ili bolne konotacije za korisnika, on jednostavno zatvori prozor i nastavi razgovarati s nekim drugim ili se povuče u svoj svijet.

– To se naziva komunikacijom “iza roleta” tijekom koje težimo sebe prikazati onakvima kavi bismo željeli biti, svjesno odbacujući negativnosti koje su sastavni dio svake osobe – objašnjava dr. Bagarić. Ljudi koriste Face iz različitih pobuda, pa ih tako na registraciju mogu ponukati znatiželja, nezadovoljstvo samim sobom i položajem u društvu, nekomunikativnost, ali i pokušaj ispravljanja prošlosti.

– Traženje prijatelja iz prošlosti, zapravo je potreba da u njihovim očima ispravimo sliku o sebi, no to nije prirodno jer je najnormalnija stvar da, kako sazrijevamo, mijenjamo prijatelje birajući one koji odgovaraju našoj zreloj osobnosti – kaže dr. Bagarić.

Lideri bez pokrića

Osobe koje su na Faceu lideri u stvarnom životu, često, nemaju hrabrosti povesti raspravu i argumentirati svoje mišljenje, pa se za ostvarenje skrivenih želja koriste mrežom.

– Na mreži čovjek može biti bilo što, imati tisuću lica, a tome svjedoče i česte krađe identiteta, poput one koja se dogodila dr. Sakomanu – objašnjava psihijatar. No, nedostatak kontrole koju Face nudi, osim što stvara ovisničku ugodu, može biti i opasan medij koji psihološkim bolesnicima dopušta ispunjenje “maštanja” koja nemaju hrabrosti činiti u stvarnom svijetu.

– Kada se virtualni svijet u glavi nestabilne osobe preklopi sa stvarnošću, moguća su i najteža kaznena djela jer pacijent nije u stanju razlikovati zbiljsku radnju od one virtualne – upozorava dr. Bagarić i dodaje da, iako je liječenje internetskih ovisnika u povojima, psihijatri znaju da će se uskoro suočiti s velikim brojem oboljelih.

– Neće biti jednostavno jer je i nama internet neistražena dimenzija – upozorava dr. Bagarić.

* Imao sam slučaj mladog dečka koji je došao na rub suicida jer je na mreži upoznao dvije cure. Iako su mu se obje jako sviđale te nije želio prekinuti komunikaciju ni s jednom od njih, jedna je postala odabranica njegova srca. Dogovorili su sve u detalj, isplanirali zajednički život te su se trebali naći u stvarnom svijetu kako bi se vjenčali. No, onda je slijedio šok. Mladić je otkrio da su dvije djevojke koje su mu se prvotno sviđale zapravo jedna te ista osoba. Njegov se svijet srušio pod teretom sumnji o tomu tko je njegova odabranica – priča Bagarić.

* Upoznao sam obitelj koja mi se obratila zbog problema s drogom koju je imala njihova kći. Pozvao sam ih na razgovor koji je trebao biti suočavanje svih članova obitelji s problemom. Tijekom razgovora se kći, koju je majka upitala kada se i zašto počela drogirati, okrenula majci i rekla: “Naravno da ti nije jasno kada si već godinama po cijele dane na kompjutoru i ne primjećuješ ni oca ni mene.” Majka, suočena s vlastitom ovisnošću o mreži, ustala je i pobjegla iz ordinacije umjesto da se suoči s bolešću i počne liječenje – kaže Bagarić.

Izvor: vecernji.hr / jabuka.tv (31.01.09.)

Vezani članci: Ovisnost o računalu
 

O čemu dalje želite čitati?

...

- 13:33 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

nedjelja, 13.09.2009.

Prisilne misli i prisilne radnje


Što su kompulzivni poremećaji?

Mnogi od onih koji pate od opsesija - poremećaja prisilnih misli i radnji uspijevaju u potpunosti prikrivati svoj poremećaj, čak i u svom najbližem okruženju. Usprkos tome, opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) je relativno uobičajena pojava.

Postoji više vrsta kompulzivnih poremećaja. To mogu biti prisilne radnje, prisilne misli – ili kombinacija misli i radnji. Mnogima je kompulzivni poremećaj neshvatljiv i čudan. Utvrđivanje dijagnoze i objašnjenje tegoba može biti veoma značajno za savladavanje problema OKP (opsesivno kompulzivnog poremećaja).

Prisilne radnje

Rituali čistoće
Pranje samo po sebi nije neprirodno. Naprotiv, ono je važno da bi se izbjegle infekcije i zaraze. Međutim, pretjerani rituali pranja i čišćenja, i poslije uklanjanja svake nečistoće, mogu biti
opsesije. U tom slučaju rituali su učestali, trajni i intenzivni, a počinju kao pretjerani strah od prljavštine ili zaraze. Osoba koja pati od ove vrste prisilnih radnji se može osjetiti prisiljenom da pere ruke i do 40-50 puta dnevno i da svako pranje traje pretjerano dugo.

Provjera stvari
Prekontrolirati da li je štednjak isključen i da li su vrata zaključana je uobičajeno i važno. Ako netko to uradi jednom ili dva puta, to nije prinudna radnja, ali jest ako to radi neprekidno, iako već zna da je štednjak isključen, a da su vrata zaključana.

Druge ritualne radnje
Pranje i provjeravanje su najčešći oblici prisilnih radnji, ali se jedna trećina onih koji pate od prisilnih radnji iscrpljuje drugim ritualima. Netko izbjegava linije na trotoaru, stalno prebrojava
stvari, koristi magične brojeve ili obavlja stvari po nekom, specijalnom redoslijedu. Drugi skupljaju stvari i teško im je da ih se oslobode.

Prisilne misli

Prisilne misli mogu biti ideje, fantazije, impulsi ili druge misli. Prisilne misli često mogu biti čudne i strane, a doživljavaju se kao zastrašujuće i neugodne. Može se dogoditi da pomislite da će, ukoliko ne izvedete sasvim precizno neki određen ritual, doći do katastrofe, kao što su rat ili smrt. Tada vas prisilne misli najčešće tjeraju da se vratite nazad i provjerite da li se to zaista i dogodilo. Drugi primjer je ako u nekoj knjizi pročitate riječ ”bolestan” i osjetite da tu opasnu riječ morate neutralizirati suprotnom riječju ”zdrav”. Tada možete, kao opsjednuti, tražiti tu riječ u cijeloj knjizi. Pomisao da možete učiniti nešto strašno, na primjer povrijediti svoje dijete, može dovesti do straha od noževa ili oštrih predmeta.
Više od polovine pacijenata koji pate od bolesti prisilnih misli i radnji ima prisilne misli, a prisilne misli i radnje se, u velikoj mjeri, poklapaju.
Prisilne misli se mogu pojaviti i bez prisilnih radnji. Ako se istovremeno pojave i prisilne radnje, onda su prisilne misli obično vezane za te prisilne radnje.

Da li prepoznajete ove simptome?

Kod poremećaja prisilnih misli i radnji postoji mnogo simptoma. Uz te simptome, poremećaj dovodi do značajnog društvenog hendikepa, tako da se ne možete razvijati onako kako biste željeli. Simptomi prisilnih misli i radnji se obično odražavaju na cijelu obitelj, nad kojom ponekad potpuno dominiraju.
 • Prisilne radnje - Muči vas prisilno ponašanje, na primjer neprekidno pranje. To obavljate kako biste spriječili opasnost ili neutralizirali nelagodu i strah. Uviđate da je vaše ponašanje, u stvari, besmisleno i nepotrebno.
 • Prisilne misli - Stalno vas muče neprijatne ideje, misli, fantazije ili impulsi. Pokušavate ignorirati ili zanemariti misli, ali vam to ne uspijeva. Imate osjećaj da su vam misli strane, a istovremeno vaše vlastite.
 • Drugi simptomi - Drugi simptomi su nedoumica, predomišljanje, opreznost i problemi u donošenju bilo većih ili manjih odluka. Pored toga, osoba s kompulzivnim poremećajima može ponekad imati fobije, vezane naročito za kompliciranije situacije, npr. izbjegavanje prljavštine. Simptomi depresije i teška depresija također nisu neuobičajeni.

Tko pati od kompulzivnih poremećaja (OKP)?

Opsesivno kompulzivni poremećaj (OKP; oboljenje prisilnih radnji i misli) obično se prvi put javlja između 15. i 20. godine, stariji od 35 godina rijetko obolijevaju. Pravodobno liječenje poremećaja povećava šanse da se čovjek oslobodi prisilnih radnji i/ili prisilnih misli.
Šanse za ozdravljenje bez liječenja su veoma male, iako se, s godinama, može osjetiti izvjesno olakšanje.

Uzroci poremećaja i psihički mehanizmi

Uzroci OKP mogu biti raznovrsni, a neki od njih su i genetski. Jedna od teza jest i da strog odgoj, uz strogu preciznost i pedantnost, može doprinijeti razvoju opsesivno-kompulzivnog poremećaja.
Što održava prisilno ponašanje, bez obzira da li se radi o prisilnim radnjama ili prisilnim mislima? Dodirnuli ste nešto što vam je uprljalo ruke (ili samo imate taj osjećaj). Osjećaj nelagode raste i postaje neizdrživ. Perete ruke i neugoda odmah nestaje. Našli ste strategiju da savladate strah, ali ona nije dovoljno efikasna. Djelomično vam je iskrsnuo novi problem - prisilno ponašanje koje oduzima puno vremena i velika je smetnja. Osjećaj nelagode će se ubrzo, dijelom ponovo pojaviti, tako da se morate stalno iznova prati. Svaki put kad ovo obavite, činite jedan novi produžetak istog problema.

Liječenje

Prisilne radnje - Liječenje eksponiranjem
Kao najučinkovitiji način liječenja bolesti prisilnih misli i radnji pokazala se terapija pri kojoj se čovjek izlaže onome čega se najviše plaši. Kada, u aktualnim situacijama, nastanu strah i nelagoda, pacijent treba natjera sebe da ne podlegne prisilnom ponašanju. Osjećaj nelagode se postepeno gubi ukoliko se izvršenje prisilne radnje izvjesno vrijeme izbjegava.
Ovo je jedna vrsta kognitivne terapije ponašanja koji se zove eksponiranje (izlaganje) sa sprječavanjem reagiranja.

Prisilne misli - Liječenje eksponiranjem
Ovaj način liječenja se pokazao efikasnim i danas se smatra najboljim načinom liječenja poremećaja prisilnih misli i radnji. Ova vrsta liječenja je najefikasnija i daleko korisnija kada se vrši bez upotrebe lijekova ili alkohola.

Liječenje lijekovima
Poremećaji prisilnih misli i radnji se mogu liječiti i antidepresivima, ali eksponiranje, ipak, djeluje najbolje. Kombinacija lijekova i terapije eksponiranja (izlaganja) ima aditivan, odnosno „dvostruki efekt“.

Drugi oblici liječenja
Obiteljska terapija

Više o OKP...
 

O čemu dalje želite čitati?

...

- 00:10 - Komentiraj/Vidi komentare (6) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

srijeda, 02.09.2009.

TORENDO (risperidon)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com
Šifra ATK:
N05AX08 131
N05AX08 132
N05AX08 133
N05AX08 134
N05AX08 135
N05AX08 136
N05AX08 137
N05AX08 138
Zaštićeno ime lijeka: Torendo
Recept: RS
Proizvođač: Krka farma d.o.o.
Generičko ime –INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film tbl. 20x1 mg
film tbl. 60x1 mg
film tbl. 30x2 mg
film tbl. 60x2 mg
film tbl. 30x3 mg
film tbl. 60x3 mg
film tbl. 30x4 mg
film tbl. 60x4 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 08:22 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

TORENDO Q-TAB (risperidon)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com
Šifra ATK:
N05AX08 125
N05AX08 126
N05AX08 127
Zaštićeno ime lijeka: Torendo Q-Tab
Recept: RS
Proizvođač: Krka farma d.o.o.
Generičko ime -INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
rasp. tbl. za usta tbl. 30x0,5 mg
rasp. tbl. za usta tbl. 30x1 mg
rasp. tbl. za usta tbl. 30x2 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 08:18 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

RISPOLUX (risperidon)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com
Šifra ATK:
N05AX08 121
N05AX08 122
N05AX08 123
N05AX08 124
Zaštićeno ime lijeka: Rispolux
Recept: RS
Proizvođač: Lek Ljubljana
Generičko ime –INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film tbl. 20x1 mg
film tbl. 60x2 mg
film tbl. 60x3 mg
film tbl. 60x4 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 08:10 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

RISPEN (risperidon)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com
Šifra ATK:
N05AX08 115
N05AX08 116
N05AX08 117
N05AX08 118
N05AX08 119
Zaštićeno ime lijeka: Rispen
Recept: RS
Proizvođač: Farmal d.d.
Generičko ime –INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film obl.tbl. 20x1 mg
film obl.tbl. 60x2 mg
film obl.tbl. 60x3 mg
film obl.tbl. 60x4 mg
film obl.tbl. 60x1 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 08:04 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

RISNIA (risperidon)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com
Šifra ATK:
N05AX08 105
N05AX08 106
N05AX08 107
Zaštićeno ime lijeka: Risnia
Recept: RS
Proizvođač: Cipla Ltd.
Generičko ime –INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film obl.tbl. 60x2 mg
film obl.tbl. 60x3mg
film obl.tbl. 60x4mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 07:59 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

ZELDOX (ziprazidon)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK:
N05AE04 161
N05AE04 162
N05AE04 163
Zaštićeno ime lijeka: Zeldox
Recept: RS
Proizvođač: Pfizer
Generičko ime –INN: ziprazidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
caps. 30x40 mg
caps. 30x60 mg
caps. 30x80 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotoci
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

(Na tržištu postoji i lijek pod nazivom Geodon u kojem je djelatni sastojak također ziprazidon)

O čemu dalje želite čitati?

...

- 00:32 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

TAXILAN (perazin)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK: N05AB10 051
Zaštićeno ime lijeka: Taxilan
Proizvođač: Lundbeck GmbH
Generičko ime –INN: + perazin
Način primjene: P
Oblik lijeka: dražeje 25 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici

Vezani članci: Antipsihotici (neuroleptici)

O čemu dalje želite čitati?

...

- 00:13 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

utorak, 01.09.2009.

RISDONAL (risperidon)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK:
N05AX08 141
N05AX08 142
N05AX08 143
Zaštićeno ime lijeka: Risdonal
Recept: RS
Proizvođač: Alkaloid AD
Generičko ime –INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film obl. tbl. 20x1 mg
film obl. tbl. 60x2 mg
film obl. tbl. 60x3 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

Vezani članci: Antipsihotici (neuroleptici)

O čemu dalje želite čitati?

...

- 23:52 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

RISPOLEPT (risperidon)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK:
N05AX08 181
N05AX08 185
N05AX08 186
N05AX08 187
Zaštićeno ime lijeka: Rispolept
Recept: RS
Proizvođač: Janssen Cilag
Generičko ime -INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
film tbl. 20x1 mg
film tbl. 60x2 mg
film tbl. 60x3 mg
film tbl. 60x4 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.
RISPOLEPT oralna otopina

Šifra ATK: N05AX08 288
Zaštićeno ime lijeka: Rispolept
Recept: RS
Proizvođač: Janssen Cilag
Generičko ime -INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka: oralna otopina 100 ml (1 mg/ml)
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

Vezani članci: Antipsihotici (neuroleptici)

O čemu dalje želite čitati?

...

- 23:38 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

RISPOLEPT CONSTA (risperidon)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK:
N05AX08 081
N05AX08 082
N05AX08 083
Zaštićeno ime lijeka: Rispolept Consta
Proizvođač: Janssen Cilag
Generičko ime -INN: (++) risperidon
Način primjene: P
Oblik lijeka:
suspenzija s produženim djelovanjem za intramuskularnu primjenu 1x25 mg
susp. s prod. dj. za i.m. primj. 1x37,5 mg
susp. s prod. dj. za i.m. primj. 1x50 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za terapijski nesuradljive duševne bolesnike u fazi pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijaliste psihijatra i uz odobrenje Zavoda na šest (6) mjeseci.

Vezani članci: Antipsihotici (neuroleptici)

O čemu dalje želite čitati?

...

- 21:27 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

NOZINAN (levomepromazin)


Korisnici mogu potražiti više informacija na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.comŠifra ATK: N05AA02 191 / N05AA02 192
Zaštićeno ime lijeka: Nozinan
Recept: R
Proizvođač: Famar Lyon
Generičko ime: INN levomepromazin
Način primjene: O
DDD i jed. mj.: 0,3 g
Oblik lijeka: film tbl. 20x25 mg / film tbl. 20x100 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici

Vezani članci: http://anksioznost123.blog.hr/2009/02/1625917568/antipsihotici-neuroleptici.html
 

O čemu dalje želite čitati?

...

- 21:08 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor