ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

ponedjeljak, 28.09.2009.

Invalidska mirovina


U zadnja dva desetljeća depresija se sve češće javlja kao razlog invalidskih mirovina.

ZAŠTITA DUŠEVNO BOLESNIH OSOBA
Osobe sa duševnim bolestima su veoma zapostavljene od strane društva i zakonodavca. Mnogobrojni psihički pacijenti zbog svoje teške bolesti su radno nesposobni i u skladu sa zakonom imaju pravo na obiteljsku ili invalidsku mirovinu. Međutim, zbog nepoznavanja zakona oni veoma često ne ostvare svoja prava. Također valja napomenuti da i psihijatri veoma često ne znaju koja su prava njihovih pacijenata. Ali, zahvaljujući zalaganju liječnika neki pacijenti uspiju ostvariti svoja prava.

ZAŠTITA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Nameće se pitanje kako PTSP utječe na radnu sposobnost, no, nažalost, na to pitanje ima malo odgovora. Veliki problem predstavlja to što liječenje od PTSP traje vrlo dugo i za vrijeme tog procesa postoji problem budući da osoba za vrijeme tog procesa ne može redovito obavljati svoje redovite poslove.

Tko se zakonom smatra invalidnom osobom?

To je svaka osoba kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje, koje za posljedice ima trajnu ili najmanje 12 mjeseci umanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. Naglasak na „smanjenim mogućnostima zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu“. Nadalje, Zakon propisuje da je „osoba s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti“ i osoba čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti osobe bez invaliditeta ali jednake ili slične životne dobi, jednake ili slične naobrazbe, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednikim ili sličnim poslovima, ima za posljedicu trajnu ili najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost radno se osposobiti, zaposliti i raditi na tržištu rada pod općim uvjetima. Osim toga, Zakon iznimno propisuje da se „osobom s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti“ može smatrati i osoba s invaliditetom, čiji je radni učinak u granicama očekivanog, ali se na temelju smanjenih stvarnih i procijenjenih općih sposobnosti takve osobe, ocijeni da je to u interesu očuvanja njezinih tjelesnih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti.

1. Uvjeti za ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu
2. Postupak ostvarivanja prava
3. Posebnosti izračuna invalidske mirovine

1. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA INVALIDSKU MIROVINU

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na invalidsku mirovinu moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
- postojanje invalidnosti
- uvjet staža.
Invalidnost može nastati zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Od 28. ožujka 2008. osiguranicima koji su radili manje od punoga radnog vremena, prema Zakonu o radu, (primjerice bili su zaposleni na četiri sata) u slučaju kada je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada, za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na invalidsku mirovinu, razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra se razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom.
Što se tiče uvjeta za priznanje prava na invalidsku mirovinu ovi osiguranici izjednačeni su s osiguranicima koji rade puno radno vrijeme, ali se visina mirovine određuje prema navršenom mirovinskom stažu, a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom (čl. 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju "Narodne novine", broj 35/08. - koji se primjenjuje od 28. ožujka 2008.).


Invalidnost postoji:
1.
kada je kod osiguranika, zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem, radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravome osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti (profesionalna nesposobnost za rad).
Poslovi prema kojima se ocjenjuje sposobnost za rad osiguranika obuhvaćaju sve poslove koji odgovaraju njegovim tjelesnim i psihičkim sposobnostima, a smatraju se odgovarajućim njegovim dosadašnjim poslovima.
Kada je kod osiguranika utvrđena profesionalna nesposobnost za rad utvrđuje se preostala radna sposobnost ako se, s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost, može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugom poslu.
2.
kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem, nastane trajni gubitak sposobnosti za rad (opća nesposobnost za rad).

Uvjet staža je zadovoljen kada:
mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ako je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozljede izvan rada i to prije navršenih 65 godina života. Kao radni vijek uzima se broj punih godina od dana kada je osiguranik navršio 20 godina života do dana nastanka invalidnosti. Osiguraniku, koji je nakon navršene 20. godine života bio na redovitom školovanju i takvim školovanjem stekao višu stručnu spremu, radni vijek računa se od navršene 23. godine života, a osiguraniku koji je stekao visoku stručnu spremu - od navršene 26. godine života. Razdoblje radnog vijeka skraćuje se za razdoblje koje je osiguranik:
  • proveo na odsluženju vojnog roka
  • bio prijavljen kao nezaposlena osoba nadležnoj službi za zapošljavanje

Ako je invalidnost osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na invalidsku mirovinu stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža.

Iznimno, pravo na invalidsku mirovinu stječe osiguranik:
  • kod kojeg je nastala invalidnost prije 35. godine života, a ima višu stručnu spremu, ako je do dana nastanka invalidnosti navršio staž osiguranja od najmanje dvije godine, a osiguranik koji ima visoku stručnu spremu ako je do dana nastanka invalidnosti navršio jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja
  • kod kojeg je invalidnost nastala prije 30. godine života, ako je navršio najmanje jednu godinu staža osiguranja i ako je invalidnost nastala za vrijeme osiguranja ili u roku od jedne godine nakon prestanka osiguranja.

2. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA INVALIDSKU IMOVINU

Podnošenje zahtjeva

Postupak se pokreće u povodu prijedloga za ocjenu radne sposobnosti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, ako se radi o zaposlenoj osobi, odnosno osobi sa svojstvom osiguranika ili na zahtjev stranke, ako je osoba nezaposlena, odnosno u trenutku podnošenja zahtjeva nema svojstvo osiguranika.
Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju priprema osiguranikov liječnik koju, zajedno sa svojim mišljenjem, dostavlja Zavodu radi vještačenja invalidnosti.
Opseg i sadržaj medicinske dokumentacije propisala je Vlada Republike Hrvatske, Uredbom o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije.

Ocjena radne sposobnosti (nalaz i mišljenje o invalidnosti)
Invalidnost (tjelesno oštećenje ili opća nesposobnost za rad članova obitelji) utvrđuje nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda na osnovi nalaza i mišljenja ovlaštenih vještaka.
Tko su ovlašteni vještaci, način njihova imenovanja, područje i način njihova rada, kao i sadržaj nalaza i mišljenja koja daju propisala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju .

Kontrolni pregled
Kontrolni pregled mora se obaviti najkasnije u roku od 4 godine od dana utvrđene invalidnosti i to samo ako je kod osiguranika ovlašteni vještak utvrdio invalidnost zbog profesionalne nesposobnosti za rad.
Ako se korisnik prava na temelju invalidnosti ne odazove na kontrolni pregled na koji je uredno pozvan, prestaje pravo na temelju invalidnosti s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja.
Postupak radi kontrolnog pregleda pokreće nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda po službenoj dužnosti.

Revizija nalaza i mišljenje o invalidnosti
Nalaz i mišljenje o invalidnosti obvezno podliježe reviziji koja mora biti obavljena u roku od 30 dana.
Reviziju obavlja Stručno povjerentvo sastavljeno od istaknutih stručnjaka na području ocjene radne sposobnosti koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Pri obavljanju revizije može se obaviti izravni pregled osguranika.

3. POSEBNOSTI IZRAČUNA INVALIDSKE MIROVINE

Izračun je isti kao i kod starosne mirovine s tim da mirovinski faktor za:
  • invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1,0
  • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,5
  • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću koja se isplaćuje osiguraniku za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti iznosi 0,6667
  • invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad iznosi 0,8

Pri priznavanju prava na invalidsku mirovinu osiguraniku se priznaje pravo na pridodani staž.

Mirovinu ne stječe, odnosno gubi pravo
Osiguranik kod kojega je invalidnost nastala kao posljedica radnje za koju je pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ne stječe, odnosno gubi pravo na invalidsku mirovinu ostvarenu na temelju te invalidnosti s prvim danom idućega mjeseca od mjeseca u kojem je presuda donesena u kaznenom postupku i postala pravomoćna.
Ako u ovom slučaju postoji pravo članova obitelji osiguranika na uzdržavanje od osiguranika, njegova će se invalidska mirovina isplaćivati tim članovima obitelji u visini obiteljske mirovine.

Izvor: mirovinsko.hr

O čemu dalje želite čitati?

...

- 12:34 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor