ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

petak, 13.02.2009.

ZONADIN (zolpidem)


Korisnici mogu više informacija potražiti na stranici:

http://lijekovi-lijecenje.blogspot.com1. NAZIV LIJEKA
ZONADIN® tablete 5 mg
ZONADIN® tablete 10 mg

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Svaka film tableta sadržava 5 mg, odnosno 10 mg zolpidem tartarata.

3. FARMACEUTSKI OBLIK
Film tablete.
Zonadin tablete 5 mg su okrugle, bijele film tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutim "ZO 5" na drugoj strani.
Zonadin tablete 10 mg su okrugle, bijele film tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutim "ZO 10" na drugoj strani.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije
Kratkotrajno liječenje iscrpljujuće nesanice ili nesanice koja uzrokuje velike smetnje.

4.2 Doziranje i način uporabe
Zonadin tablete primjenjuju se oralno.
Obzirom na brzi učinak, Zonadin se uzima neposredno prije odmora ili spavanja.
Preporučena dnevna doza za odrasle je 10 mg. Starije i iscrpljene osobe mogu biti posebno osjetljive na učinak zolpidema. U ovim je slučajevima preporučena doza 5 mg. Ne smiju se prekoračivati preporučene doze.
Budući da su klirens i metabolizam zolpidem tartarata kod jetrenih oštećenja smanjeni, liječenje treba započeti s dozom od 5 mg te osobitim oprezom kod starijih bolesnika. U odraslih (do 65 godina) doza se može povisiti na 10 mg samo ako nije postignut klinički odgovor te ako se lijek dobro podnosi.
Trajanje liječenja obično traje od nekoliko dana do dva tjedna, a najviše četiri tjedna, uz postupno smanjenje doze ukoliko je klinički indicirano.
Kao i kod svih hipnotika, ne preporučuje se dugotrajna primjena, a trajanje liječenja ne smije biti dulje od četiri tjedna.
Zolpidem tartarat se ne smije koristiti u djece.

4.3 Kontraindikacije
Zolpidem tartarat je kontraindiciran u bolesnika preosjetljivih na zolpidem tartarat, kod opstruktivne apneje u mirovanju, mijastenije gravis, teške jetrene insuficijencije, akutne i/ili teške respiratorne depresije. Zbog nedostatka podataka, zolpidem tartarat se ne smije prepisivati djeci niti bolesnicima s psihotičnim poremećajima.

4.4 Posebna upozorenja i posebne mjere opreza
Prije uzimanja pripravka potrebno je, po mogućnosti, utvrditi uzrok nesanice i ukloniti njene primarne uzroke. Nesanica koja je prisutna nakon 7-14-dnevnog liječenja može ukazivati na prisutnost primarnog psihijatrijskog ili psihičkog poremećaja, i bolesnika treba pažljivo ponovno dijagnosticirati u redovnim intervalima.

4.4.1 Posebne skupine bolesnika

Stariji: vidi preporuke o doziranju.
Depresija: Kao i sa drugim sedativima/hipnoticima, zolpidem tartarat treba davati s oprezom bolesnicima sa simptomima depresije. Obzirom da suicidalne sklonosti mogu biti prisutne, ovim se bolesnicima trebaju davati najmanje moguće količine lijeka zbog mogućnosti namjernog predoziranja bolesnika.
Primjena u bolesnika s poviješću ovisnosti o lijekovima ili alkoholu: Izuzetni oprez potreban je kod propisivanja bolesnicima koji su bili ovisni o lijekovima ili alkoholu. Ove bolesnike za vrijeme liječenja zolpidem tartaratom ili nekim drugim hipnotikom treba strogo kontrolirati obzirom na mogućnost stjecanja navike i psihičke ovisnosti o lijeku.

4.4.2 Opće informacije

Opće informacije vezane uz učinke primijećene nakon primjene benzodiazepina i ostalih hipnotika koje liječnik koji propisuje lijek treba uzeti u obzir, nalaze se u daljnjem tekstu.
Podnošljivost
Nakon ponavljane primjene tijekom nekoliko tjedana može doći do smanjenja učinkovitosti hipnotičkog djelovanja benzodiazepina s kratkotrajnim djelovanjem i srodnih pripravaka.
Ovisnost
Uporaba benzodiazepina i srodnih pripravaka može uzrokovati razvoj fizičke i psihičke ovisnosti. Rizik od ovisnosti se povećava s dozom i trajanjem liječenja, a veći je u bolesnika koji su imali psihijatrijske poremećaje ili su bili ovisni o lijekovima ili alkoholu.
Takve bi bolesnike trebalo pažljivo nadzirati kod primjene hipnotika.
Ukoliko dođe do razvoja psihičke ovisnosti, nagli prekid liječenja će biti praćen simptomima ovisnosti. Oni se mogu sastojati od glavobolje ili boli u mišićima, izuzetne tjeskoba i napetosti, nemira, konfuznosti i iritabilnosti. U težim slučajevima se mogu javiti slijedeći simptomi: derealizacija, depersonalizacija, hiperakuzija, neosjetljivost i trnci u udovima, preosjetljivost na svjetlost, zvuk i fizički kontakt, halucinacije ili epileptički napadaji.
"Rebound" nesanica
Prolazni sindrom kod kojeg se ponovno u pojačanom obliku javljaju simptomi zbog kojih je započeto liječenje benzodiazepinom ili srodnim pripravcima, a simptomi se mogu javiti nakon ukidanja liječenja hipnotikom. Mogu biti popraćeni i drugim reakcijama, uključujući promjene raspoloženja, tjeskobu i nemir.
Važno je da je bolesnik bude svjestan mogućnosti povratne (eng. rebound) nesanice, čime se njegova tjeskoba kod pojave ovih simptoma nakon ukidanja lijeka smanjuje na najmanju moguću mjeru. Budući da je rizik od povratnih simptoma pri ukidanju veći nakon naglog ukidanja liječenja, preporučuje se postupno smanjivanje doze ako je klinički opravdano.
Postoje indikacije da se simptomi koji prate ukidanje kod primjene benzodiazepina i srodnih pripravaka kratkotrajnog djelovanja mogu manifestirati unutar intervala doziranja, osobito u slučajevima velikih doza.
Amnezija
Benzodiazepini i srodni spojevi mogu izazvati anterogradnu amneziju. Ovo stanje se najčešće javlja nekoliko sati nakon uzimanja pripravka i stoga bi za smanjenje rizika bolesnici trebali biti sigurni da će moći imati neprekinuti san u trajanju od 7-8 sati.
Psihičke i "paradoksalne" reakcije
Reakcije poput nemira, pojačane nesanice, agitacije, iritabilnosti, agresivnosti, iluzija, bijesa, noćnih mora, halucinacija, psihoza, neprikladnog ponašanja i ostalih nuspojava kod ponašanja, poznate su popratne pojave benzodiazepina i srodnih pripravaka. U slučaju njihove pojave treba prekinuti uzimanje lijeka. Ove su reakcije mogu češće javiti kod starijih osoba.

4.5 Interakcije s ostalim lijekovima i ostali oblici interakcija

Nije preporučeno: istovremeno uzimanje s alkoholom.
Sedativni učinak se može pojačati kad se pripravak koristi se u kombinaciji s alkoholom. To utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Uzeti u obzir: kombinacija s depresivima SŽS-a.
Pojačanje središnjih depresivnih učinaka može se javiti u slučajevima istovremene primjene s antipsihoticima (neurolepticima), hipnoticima, anksioliticima/sedativima, antidepresivima, narkotičkim analgeticima, antiepilepticima, anesteticima i sedativnim antihistaminicima. Čini se da zolpidem tartarat ima interakciju sa sertralinom. Ova interakcija može izazvati pojačanu pospanost. Također su primijećeni izolirani slučajevi vizualnih halucinacija.
U slučaju narkotičkih analgetika pojačanje euforije također može dovesti to pojačane psihičke ovisnosti.
Spojevi koji inhibiraju određene jetrene enzime (osobito citokrom P450) mogu pojačati djelovanje i srodnih pripravaka.
Zolpidem tartarat se metabolizira putem nekoliko jetrenih enzima citokroma P450, a glavni ezim je CYP3A4 uz doprinos CYP1A2. Farmakodinamski učinak zolpidem tartarta se smanjuje kad se primjenjuje s rifampicinom (induktor CYP3A4). Međutim kad se zolpidem tartarat primjenjuje s itrakonazolom (inhibitor CYP3A4), ne mijenja se značajno njegova farmakokinetika i farmakodinamika. Nije poznato kliničko značenje ovih rezultata.
Budući da CYP3A4 ima važnu ulogu u metabolizmu zolpidem tartarata, treba uzeti u obzir moguće interakcije s lijekovima koje smanjuju ili pojačavaju djelovanje CYP3A4.
Ostalo: Kad je zolpidem tartarat bio primijenjen s ranitidinom ili cimetidinom, nisu primijećene značajne farmakokinetske interakcije.

4.6 Trudnoća i dojenje
Iako ispitivanja na životinjama nisu pokazala teratogenih niti embriotoksičnih učinaka, nije dokazana neškodljivost u trudnoći. Kao i sa svim drugim lijekovima, zolpidem tartarat treba izbjegavati za vrijeme trudnoće, osobito tijekom prvog tromjesečja.
Ukoliko se pripravak prepisuje ženi reproduktivne dobi, trebalo bi je upozoriti da se javi svom liječniku radi prestanka uzimanja pripravka ako namjerava zanijeti ili sumnja na trudnoću.
Ukoliko se iz medicinski opravdanih razloga zolpidem tartarat primjenjuje u kasnoj fazi trudnoće ili tijekom poroda, moguće je očekivati učinke na novorođenče, kao npr. hipotermiju, hipotoniju i umjerenu respiratornu depresiju, zbog farmakološkog djelovanja pripravka.
U novorođenčadi majki koje su kronično uzimale benzodiazepine ili srodne pripravke u kasnijim fazama trudnoće, može se razviti psihička ovisnost te donekle mogu biti pod rizikom od razvoja simptoma odvikavanja u postnatalnom periodu.
Male količine zolpidem tartarata javljaju se u mlijeku dojilje. Stoga uporaba zolpidem tartarata u dojilja nije preporučena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Vozače i osobe koje upravljaju strojevima treba upozoriti da postoji mogući rizik od pospanosti ujutro nakon terapije. Kako bi se smanjio rizik, preporučuje se period odmaranja od 7 do 8 sati između uzimanja zolpidem tartarata i vožnje.

4.8 Nuspojave
Postoje dokazi o nuspojavama vezanim uz dozu kod primjene zolpidem tartarata, posebno onima koje se odnose na središnji živčani sustav te probavni sustav. Kao što je preporučeno u poglavlju 4.2 Doziranje i način uporabe, nuspojave će teoretski biti manje ako se zolpidem tartarat uzima neposredno prije spavanja, ili u krevetu. Te su nuspojave najčešće u starijih osoba.
Pospanost tijekom dana, smanjena pozornost, konfuzija, umor, glavobolja, omaglica, slabost mišića, poremećaji hoda ili dvoslike. Ovi se simptomi najčešće javljaju na početku liječenja.
Povremeno se javljaju druge nuspojave kao što su probavni poremećaji, promjene libida i kožne reakcije.
Amnezija - anterogradna amnezija može se javiti kod terapijskih doza, a rizik se povećanja kod većih doza. Učinci amnezije mogu biti povezani s neprikladnim ponašanjem.
Psihijatrijske i paradoksalne reakcije - reakcije kao što je nemir, agitacija, iritabilnost, agresivnost, iluzije, bijes, noćne more, halucinacije, psihoze, neprikladno ponašanje, hodanje u snu i druge nuspojave ponašanja, poznato je da se javljaju kod primjene zolpidem tartarata. Takve se reakcije češće javljaju u starijih osoba.
Depresija - postojeća depresija može biti otkrivena tijekom primjene zolpidem tartarata. Budući da nesanica može biti simptom depresije, bolesnike bi trebalo ponovno dijagnosticirati ako nesanica ne prolazi.

4.9 Predoziranje
U izvješćima o predoziranju samo sa zolpidem tartaratom, poremećaj svijesti varirao je od pospanosti do lagane kome. Pojedinci su se potpuno oporavili od predoziranja zolpidem tartaratom do 400 mg.
Slučajevi predoziranja zolpidem tartaratom uz brojne pripravke s depresivnim djelovanjem na SŽS (uključujući alkohol) rezultirali su puno težom simptomatologijom, uključujući kobne ishode.
Treba koristiti opće simptomatske i nadomjesne mjere. Ukoliko pražnjenje želuca ne rezultira poboljšanjem, treba primijeniti aktivni ugljen za smanjenje apsorpcije. Sedativi se ne smiju davati čak ni kod ekscitacije.
U slučaju pojave težih simptoma može se razmotriti davanje flumazenila. Izviješteno je da flumazenil ima poluvrijeme eliminacije od oko 40 do 80 minuta. Bolesnike bi trebalo pažljivo pratiti zbog ovog kratkog vremena djelovanja; dodatne doze flumazenila mogu biti nužne. Međutim primjena flumazenila može doprinijeti pojavit neuroloških simptoma (konvulzija).
Kod liječenja predoziranja bilo kojim lijekom, treba uzeti u obzir da je možda bilo uzeto više pripravaka.

5. FARMAKOLOŠKE OSOBINE

5.1 Farmakodinamske osobine
Zolpidem tartarat je imidazopiridin koji se selektivno veže na omega-1 podtip receptora (poznat i kao benzodiazepinski podtip 1) koji odgovara GABAA receptorima koji sadrže alfa-1 podtip, dok se benzodiazepini neselektivno vežu na oba omega-1 i omega-2 podtipa. Djelovanjem na kanale kloridnih iona putem tog receptora ostvaruju se specifični sedativni učinci zolpidem tartarata. Ovi učinci se povlače djelovanjem antagonista benzodiazepina, flumazenila.
U životinja: Selektivno vezanje zolpidem tartarata na omega-1 receptore može objasniti prividno odsustvo antikonvulzivnih učinaka i učinaka opuštanja mišića kod hipnotskih doza u životinja koja se uobičajeno javljaju kod benzodiazepina koji nisu selektivni za omega-1 receptore.
U ljudi: zolpidem tartarat povećava postojanost sna i smanjuje broj buđenja, te povećava trajanje spavanja i kvalitetu sna. Ovi učinci su povezani s karakterističnim EEG profilom, koji se razlikuje od benzodiazepina. U ispitivanjima koja su mjerila postotak vremena provedenog u svakoj fazi sna, zolpidem tartarat je općenito pokazao da održava faze sna. Kod preporučenih doza zolpidem tartarat nije imao utjecaj na paradoksalno trajanje sna (REM). Očuvanje dubokog sna (faza 3 i 4 - sporovalno spavanje) može se objasniti selektivnim vezanjem na omega-1 receptore. Svi opisani učinci zolpidem tartarata se povlače djelovanjem antagonista benzodiazepina, flumazenila.

5.2 Farmakokinetske osobine
Zolpidem se brzo apsorbira i ostvaruje svoje hipnotičko djelovanje. Bioraspoloživost nakon oralne primjene iznosi 70%, nakon čega u terapijskim dozama pokazuje linearnu kinetiku. Najviše koncentracije u plazmi postižu se 0,5-3 sata nakon primjene.
Poluvrijeme eliminacije zolpidema je kratko, sa srednjom vrijednosti 2,4 sata (ą 0.2 h), a trajanje djelovanja do 6 sati.
Za bjelančevine plazme se veže u količini od 92,5% ą 0,1%. Metabolizam prvog prolaska kroz jetru iznosi približno 35%. Ponavljano uzimanje pripravka nije utjecalo na vezivanje na bjelančevine, što je dokaz nepostojanja natjecanja na mjestima vezivanja između zolpidem tartarata i njegovih metabolita.
Volumen distribucije u odraslih je 0,54 ą 0,02 l/kg, a kod vrlo starih osoba smanjuje se na 0,34 ą 0,05 l/kg.
Svi metaboliti su farmakološki neaktivni i izlučuju se iz organizma putem urina (56%) i stolice (37%). Studije su pokazale se zolpidem tartarat ne može ukloniti dijalizom.
U starijih osoba i kod oštećenja jetre koncentracije u plazmi su povišene. Umjereno smanjenje klirensa prisutno je kod bubrežne insuficijencije, bez obzira da li su bolesnici na dijalizi. Ostali farmakokinetski parametri nisu izmijenjeni.
Zolpidem tartarat se metabolizira putem nekoliko enzima citokroma P450, a glavni je CYP3A4 uz doprinos CYP1A2. Budući da CYP3A4 ima važnu ulogu u metabolizmu zolpidem tartarata, treba uzeti u obzir moguće interakcije s lijekovima koji smanjuju ili pojačavaju djelovanje CYP3A4.

5.3 Pretklinički podaci o neškodljivosti
Ne postoje podaci od terapeutske važnosti.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Jezgra:Laktoza monohidrat, Mikrokristalna celuloza, Natrij škrob glikolat, Hidroksipropil celuloza, Talk, Magnezij stearat
Film ovojnica: Hipromeloza, Hidroksipropil celuloza, Titan dioksid (E171), Talk

6.2 Inkopatibilnost
Nije primjenjivo.

6.3 Rok valjanosti
24 mjeseca

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka
Čuvati u originalnom pakovanju pri temperaturi do 25 °C.

6.5 Vrsta i sastav pakovanja
PVC/Al blister u kartonskoj kutiji.

6.6 Upute o uporabi i rukovanju
Ne postoje posebne upute o uporabi i rukovanju.

6.7 Ime i adresa proizvođača, odnosno podnositelja zahtjeva
PLIVA HRVATSKA, d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49,
10 000 Zagreb, Hrvatska

6.8 Način i mjesto izdavanja
Na recept (samo u ljekarnama i zdravstvenim ustanovama).

6.9 Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj
ZONADIN® tablete 5 mg: UP/I-530-09/04-01/48 od 15. srpnja 2004.
ZONADIN® tablete 10 mg: UP/I-530-09/04-01/49 od 15. srpnja 2004.

Rujan, 2004.

O čemu dalje želite čitati?

...

- 18:40 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor