ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

ponedjeljak, 09.02.2009.

Utjecaj lijekova na psihofizičke sposobnosti


Mnogi ljudi koji obavljaju svoje redovne aktivnosti koriste lijekove. Lijekovi se i koriste zbog toga da bi se uz njih oboljeli osjećao bolje, izliječio ili što bolje kontrolirao svoju bolest. Činjenica je da mnogi lijekovi mogu utjecati na obavljanje složenijih funkcija u što se svakako ubraja upravljanje vozilima i strojevima. Lijekovi mogu:

- modificirati ponašanje i doživljavanje
- uzrokovati pospanost i sedaciju
- uzrokovati gubitak psihomotorne koordinacije
- uzrokovati poremećaj pažnje
- uzrokovati vrtoglavicu
- uzrokovati slabost mišića
- uzrokovati neravnotežu senzorija.

Postoje cijele grupe lijekova koje djelujući na periferni i središnji živčani sustav smanjuju sigurnost upravljanja vozilima i strojevima. Veliki je problem što na iste supstance ili njihove kombinacije ljudi reagiraju na različite načine. Djelovanje lijeka ovisi, između ostalog o:
- dozi lijeka
- stanju organizma
- životnoj dobi, spolu, tjelesnoj težini
- kombinacijama i interakcijama s drugim lijekovima
- farmaceutskom obliku lijeka
- dodatnim fizičkim i psihičkim stresovima

Upravo zbog tih velikih individualnih razlika u djelovanju lijekova, nema jasnog stava osim u manjem broju zemalja (Velika Britanija, Njemačka, zemlje Skandinavije…) o lijekovima koji ometaju psihofizičke sposobnosti u mjeri da bi same po sebi predstavljale kontraindikaciju za upravljanje vozilima i drugim strojevima.
Alkohol je sigurno najčešći uzročnik prometnih nesreća, gdje opasnost raste s porastom koncentracije u krvi. Umor je dodani faktor koji povećava opasnost od nesreća. Lijekovi su mnogo rjeđe uzročnici iako je vrlo upitno koliko se lijekovi kao uzrok nesreće uopće prate. Jedno je sigurno, određeni lijekovi predstavljaju iznimno veliku potencijalnu opasnost koje mnogi nisu svjesni.
Udio čovjeka u prometnoj nesreći, prema dosadašnjim procjenama iznosi 85%. U tih 85% najveći udio se odnos na:

1. POGREŠNE ODLUKE I PROCJENE
2. SPOSOBNOSTI:

- SPOSOBNOST OSJETNIH ORGANA (vidni, mišićni, slušni, kožni i osjet ravnoteže)
- PSIHOMOTORNE SPOSOBNOSTI (psihičke i mišićne reakcije)
- SLOŽENE MENTALNE SPOSOBNOSTI (inteligencija, temperament i sl.)
3. VJEŠTINA (koordinacija pokreta, brzina, procjena udaljenosti, širina i visina prolaza)
4. ZNANJE (poznavanje prometnih znakova, vlastitih sposobnosti i sl.)

Kad pogledamo ovu podjelu, vidimo da u ovih 85% zapravo nema segmenta u kojem se lijek kao faktor nesreće ne bi mogao naći!
Na žalost, ne postoji mnogo podataka o lijekovima kao uzroku nesreće. Lijek kao uzrok prometne nesreće ne istražuje se onako kako bi to trebalo. Veliki broj prometnih nesreća u protekloj godini okarakterizirano je kao: "bez poznatog psihofizičkog stanja" .
Obaveza je liječnika i ljekarnika upozoriti bolesnika o svim svojstvima lijeka pa naravno i na mogući učinak lijeka na smanjivanje psihofizičkih sposobnosti. Često to ne čine ni liječnici niti ljekarnici računajući na to da sve piše u uputi o lijeku. Koliko naši pacijenti čitaju te upute, a koliko ih i razumije što one točno znače, znamo svi iz prakse. Nedovoljno!

Svi iskusniji ljekarnici sjećaju se popisa lijekova pod naslovom TRIGONICI, koji je do 1991. izlazio u Registru lijekova. Stručna komisija za lijekove Saveznog komiteta za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu ondašnje nam države prihvatila je 1978. god. dvije liste lijekova. Prvu listu činili su lijekovi čije uzimanje predstavlja apsolutnu kontraindikaciju za upravljanje motornim vozilom ili strojevima. U toj grupi su neuroleptici, antidepresivi, anksiolitici, anestetici, hipnotici, antiepileptici, antiasmatici ali i antihistaminici, analgetici i spazmolitici. Ti lijekovi su na vanjskom omotu morali biti označeni crvenim trokutom. Druga lista je sadržavala lijekove koji "mogu" u određenim uvjetima utjecati na psihofizičke sposobnosti i njih je trebalo na omotu označiti znakom " ! ". Na ovoj listi nalazili su se anksiolitici, antituberkulotici, hormoni, antihistaminici, antidepresivi, anestetici, antiparkinsonici, analgetici i antipiretici, simpatolitici, antihipertenzivi, antitusici, uroantiseptici, antiemetici, antianginici, antireumatici… , dakle cijeli niz lijekova. Ovim popisima i uputama uz njih nije bilo rečeno koliko dugo može trajati utjecaj lijeka na psihofizičke sposobnosti jer proizvoljno navođenje nekog vremenskog roka ne može vrijediti za svakog pojedinca.

Zakon o stavljanju lijekova u promet donesen 1986. god. razlikuje ponovo dvije grupe trigonika i to one označene crvenim trokutom, a značile su ultimativnu zabranu upravljanja strojem, ukoliko nije prošlo najmanje 12 sati nakon upotrebe lijeka. Druga lista je sadržavala popis lijekova koji u određenim okolnostima "mogu" utjecati na psihofizičke sposobnosti. Kutije lijekova označene su praznim trokutom. Navođenje vremenskog razdoblja od 12 sati ne uzima u obzir farmakokinetiku koja je strogo individualna i ta odredba ugrađena u Zakon bila je korak natrag u odnosu na raniji.

Što imamo danas? Saznanja da postoji cijeli niz (prema prof. Francetiću 200-250) lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti nisu se promijenila, činjenica da je danas sve više ljudi koji koriste neki od ovih "osumnjičenih" lijekova poznata je, način života u kojem vječna trka i nesigurnost konstanta jest, nosi svoj danak koji svi pomalo plaćamo zdravljem. Imamo i Zakon o sigurnosti prometa na cesti i njegov članak 198. u kojem se navodi da će ministar zdravstva podzakonskim aktom propisati listu lijekova koji se ne smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje. Imamo i novi Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, ali u njemu nema trigonika kao pojma, nema predviđenog označavanja lijekova koji djeluju na psihofizičke sposobnosti.
Kakva je situacija kod nas kad je u pitanju označavanje lijekova? Kao što smo svi svjedoci, na vanjskim pakiranjima lijekova koji su kod nas registrirani i ima i nema oznaka trokuta. Točno kako tko želi i hoće, što kod pacijenata stvara veliku zbrku. Većina vozača čula je nešto o postojanju oznake crvenog trokuta na kutiji onih lijekova koji mogu utjecati na sigurnost upravljanja strojevima ili vozilima. Sad smo svjedoci da na najvećem broju lijekova koji su nekad bili označeni trokutom ili koji su, primjerice, u Sloveniji obavezno označeni znakom trokuta, takve oznake nema te kod nedovoljno upozorenog pacijenta stvara krivu sliku.

Ne bi li bilo vrijeme barem ujednačiti označavanje lijekova u Republici Hrvatskoj, ne bi li nam bila dužnost iskoristiti sve moguće načine i upozoriti naše pacijente na potencijalno opasne lijekove? Oznaka trokuta na kutiji lijekova dakako nije dovoljna garancija da će se pacijent držati upozorenja, ali barem je jedan od koraka koji bi, uz potrebna upozorenja liječnika i ljekarnika, trebao doprinijeti smanjivanju broja nesretnih slučajeva nastalih upotrebom lijekova te povećati sigurnost vožnje i upravljanja strojevima.
U nastavku teksta ukratko ćemo spomenuti grupe lijekova koje najviše utječu na psihofizičke sposobnosti:

ANTIPSIHOTICI
- snažno utječu na psihičke funkcije, ponašanje, doživljavanje
- izazivaju sedaciju i motoričke smetnje
- poremećaj kognitivnih funkcija i pažnje
- dugotrajna upotreba ovih lijekova može poboljšati vozačke sposobnosti, no u početku liječenja i najmanje doze lijekova imaju ogroman rizik incidenta
- noviji antipsihotici imaju manje izraženu sedaciju i oštećenje kognitivnih simptoma

ANTIDEPRESIVI
- skupina lijekova koja se sve više koristi
- sama bolest je praćena poremećajem koncentracije, pažnje, umorom koji je posljedica nespavanja, anksioznošću
- u početku liječenja dolazi do pospanosti, glavobolja, zamagljenog vida, dezorijentiranosti, poremećaja pamćenja, vrtoglavice
- duljom upotrebom ovih lijekova popravlja se psihomotorička funkcija depresivnih bolesnika te u dobro kontroliranoj depresiji se oboljelima može dozvoliti upravljanje vozilima i strojevima

ANTIEPILEPTICI
- oboljeli od epilepsije imaju zakonsku zabranu upravljanja vozilima no lijekovi ove grupe se upotrebljavaju i kod drugih indikacija(neuropatske boli)
- izrazito djeluju na psihofizičke sposobnosti izazivajući pospanost, letargiju, mentalnu depresiju, nemir, konfuziju, omaglicu…

ANKSIOLITICI I HIPNOTICI
- najčešći propisivani anksiolitici i ujedno jedna od najčešće propisivanih grupa lijekova su benzodiazepini
- pospanost, nejasan vid, umor, zbunjenost, drhtavica
- gubitak motoričke koordinacije
- oštećenje pamćenja
- pojačava učinak ostalih depresora SŽS, iznimno opasna kombinacija s alkoholom

ANALGETICI I NSAR
- narkotički analgetici jako smanjuju psihofizičke sposobnosti, pospanost, tromost, halucinacije (iznimno često propisivani lijek iz ove grupe je tramadol – koliko naših pacijenata zna za iznimno veliki upliv ovog lijeka na sposobnosti vožnje?)
- kombinirani analgetici (Plivadon, Caffetin) dugotrajnom upotrebom i visokim dozama mogu nastati ozbiljne nuspojave opijata (morfin)
- kod antireumatika potreban je poseban oprez kod upotrebe indometacina koji ima nuspojave sa sa strane SŽS

LOKALNI ANESTETICI
- najčešći primjenjivani je lidokain
- nemir, anksioznost, konvulzije
- smetnje vida, sinkope, mučnine, povraćanje
- oprez kod malih kirurških i stomatoloških zahvata!

ANTIMIKROBNI LIJEKOVI
- kinolonski antibiotici mogu dovesti do podražaja SŽS i tako bitno utjecati na psihofizičke sposobnosti(čak i do mjere izazivanja konvulzija)
- metronidazol koji se upotrebljavaju kod vaginalnih infekcija, anaerobnih infekcija te vrlo često u trojnoj kombinaciji kod liječenja ulkusa uzrokovanog bakterijom H.pylori
- može doći do poremećaja svijesti i konvulzija,mučnina,smetnji vida,gluhoće
- zabranjeno uzimanje alkohola za vrijeme terapije i do 48 sati nakon prekida terapije

ANTIHISTAMINICI
- međusobno se razlikuju po dužini djelovanja i izazivanju pospanosti
- izraženost sedacije u novim antihistaminicima je manji
- stariji antihistaminici (Dramine, Dimidril, Synopen) utječu jako na psihofizičke sposobnosti

ANTIDIJABETICI
- hipoglikemija je najveća opasnost kod primjene lijekova ove grupe
- naučiti pacijenta znakove hipoglikemije
- nastojati da se dijabetes dobro stabilizira prije nego li se pacijent vrati upravljanju stroja ili vozila

ANTIHIPERTENZIVI
- opasnost od hipotenzivnog učinka na psihofizičke sposobnosti vozača
- potrebno je dobro titrirati dozu
- preporuka je da se u početku liječenja ovim lijekovima izbjegava upravljanje vozilima
- vrlo često propisivana grupa lijekova su beta blokatori (propranolol ima daleko više nuspojava sa strane SŽS od puno više propisivanog atenolola)

ANTITUSICI
- sedativno djelovanje imaju antitusici centralnog djelovanja npr.folkodin i kodein koji su derivati morfina
- za vrijeme uzimanja folkodina i kodeina može se smanjiti sposobnost upravljanja vozila
- oprez kod uzimanja alkohola i drugih lijekova - depresora SŽS-a

Farmakoterapijski priručnik 4 donosi popis lijekova koji imaju utjecaj na psihofizičke sposobnosti te su u njemu ti lijekovi razvrstani u tri kategorije:

Kategorija 1 - lijekovi koji pod određenim okolnostima mogu utjecati na psihofizičke sposobnosti:
ˇ aciklovir (Aciklovir, Virolex)
ˇ baklofen (Lioresal)
ˇ ciprofloksacin (Cipromed, Ciprinol, Ciprobay)
ˇ glibenklamid (Euglucon, Glibenklamid)
ˇ indometacin (Indometacin)
ˇ inzulini svi
ˇ metronidazol (Medazol, Efloran)
ˇ nitrofurantoin (Ninur)

Kategorija 2 - lijekovi koji imaju manji do umjeren utjecaj na psihofizičke sposobnosti (povećava se ukoliko se koristi više različitih lijekova ili alkohol):

ˇ alprazolam (Xanax, Helex)
ˇ cinarizin (Cinarizin forte, Stugeron, Cinedil)
ˇ etosuksimid (Asamid)
ˇ famotidin (Ulfamid, Famosan)
ˇ fluoksetin (Fluval, Prozac, Portal)
ˇ flufenazin (Lyogen, Moditen)
ˇ fluvoksamin (Fevarin)
ˇ haloperidol (Haldol)
ˇ karbamazepin (Tegretol)
ˇ ketotifen (Dihalar)
ˇ kloropiramin (Synopen)
ˇ klomipramin (Anafranil)
ˇ klonazepam (Rivotril)
ˇ kodein (Caffetin,Codeini phosphatis, Plivadon)

Kategorija 3 - lijekovi koji lijekovi koji jako utječu na psihofizičke sposobnosti:
ˇ amitriptilin (Amyzol,Tryptizol)
ˇ bromazepam (Lekotam, Lexaurin, Lexilium)
ˇ diazepam (Apaurin, Normabel, Diazepam, Valium)
ˇ dimenhidrinat (Dramina)
ˇ fenobarbiton (Phenobarbiton)
ˇ fenitoin (Difetoin)
ˇ fentanil (Durogesic)
ˇ flurazepam (Fluzepam)
ˇ levopromazin (Nozinan)
ˇ lorazepam (Lorsilan)
ˇ meprobamat (Meprobamat)
ˇ metadon (Heptanon)
ˇ midazolam (Dormicum)
ˇ morfin-klorid
ˇ morfin-sulfat (MST continus, MST uno)
ˇ pentazocin (Fortral)
ˇ primidon (Primidon)
ˇ promazin (Prazine)
ˇ tioridazin (Melleril)
ˇ triprolidin (Actifed)

PREPORUKA
- za svaki novi lijek koji koristite, dobro se informirajte o svim njegovim nuspojavama kod svog liječnika ili ljekarnika
- dobro upoznajte kako vaš lijek djeluje na vaš organizam
- ukoliko lijek ima utjecaja na psihofizička svojstva, shvatite to vrlo ozbiljno jer vi ste samo jedan od sudionika u prometu
- nikako uz lijekove koristiti alkohol
- oprez je potreban i kod lijekova koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta (mnogi biljni lijekovi u svom sastavu imaju alkohola)

UMJESTO ZAKLJUČKA
Lijekovi sasvim sigurno imaju veliki utjecaj na psihofizičke sposobnosti, što je iznimno važno za upravljanje vozilima i radu na strojevima. Potrebno je poraditi i na ovom aspektu kao jednom od mogućih uzroka saobraćajnih nesreća te nesreća na radu. Bolja edukacija liječnika, ljekarnika te naravno pacijenata svakako bi pridonijela da se nesreće uzrokovane lijekovima smanje. Kategorizirati lijekove sigurno neće biti lako no unatoč tome o ovoj temi je potrebno govoriti i učiniti što je više moguće u razvijanju svijesti o opasnostima koje određeni lijekovi po sigurnost upravljanja vozilima i strojevima imaju. Bilo bi neophodno da se kod izdavanja Uvjerenja o sposobnosti upravljanja vozilima uvažava, prije svega, mišljenje obiteljskog liječnika koji ima najpotpuniji uvid u zdravstveno stanje kandidata.

Izvor: Ljekarna Bjelovar

O čemu dalje želite čitati?

...

- 13:58 - Komentiraj/Vidi komentare (0) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor