ANKSIOZNOST - PANIKA - DEPRESIJANEKOLIKO UPUTA
Na ovom blogu najlakše ćete se snaći pomoću SADRŽAJA na lijevoj strani stranice ili pak PRETRAŽIVAČA BLOGA na vrhu stranice, budući da postovi nisu pisani nekim određenim redoslijedom već prema trenutnoj inspiraciji i biometeorološkim prilikama. ;)

Dobrodošli!

PRETRAŽIVANJE BLOGA

INFORMACIJE KOJE NISTE PRONAŠLI OVDJE - POTRAŽITE NA FORUMU!
Na Forumu ćete pronaći mnoštvo članaka na temu mentalnog zdravlja a možete mu pristupiti klikom na OVAJ LINK. S obzirom na veliki broj upita na
ovom blogu, vjerujem da ćete se odazvati ovom pozivu na suradnju u velikom broju i pokušati jedni drugima pomoći jer ovo je u prvom redu FORUM
ZA EDUKACIJU I SAMOPOMOĆ čija je osnovna svrha INFORMIRANJE i SPOZNAJA o raznim poteškoćama i liječenju, RAZMJENA ISKUSTAVA i
SKIDANJE STIGME s tzv. "F" dijagnoze.

četvrtak, 15.06.2006.

Klasifikacija (po šiframa)


UPDATE (02.02.2009.)
Kliknite OVDJE
i potražite svoju dijagnozu po šifri!


Dijagnoza je izraz koji se u medicini koristi za prepoznavanje pojedine bolesti.
Dijagnozu postavlja liječnik na osnovu anamneze - dobivenih podataka o bolesniku i njegovoj bolesti - kao i simptoma, te rezultata različitih morfoloških i funkcionalnih pretraga.
Najjednostavnije metode pretrage su fizikalne - inspekcija, palpacija, perkusija i askultacija. Nešto složenije su one laboratorijske te one kojima se bolesnik podvrgava pregledu uz pomoć različitih medicinskih aparata.
Razlikovanje različitih bolesti se naziva diferencijalna dijagnoza.

Dijagnostika podrazumijeva sve postupke koji se provode da bi se spoznala bolest pacijenta (dijagnoza) preko zapažanja i tumačenja uočenih simptoma koji upućuju na nju.
U današnje vrijeme zbog velikog napretka medicinske tehnologije, dijagnostika predstavlja ogromno područje čijim razvojem znatno doprinosimo očuvanju zdravlja i brzom uklanjanju bolesti. Stari liječnici su govorili da je dobra dijagnostika dobro liječenje, a da je liječenje bez dijagnostike kao traženje igle u plastu sijena i to u mraku.
Budući da nam današnja tehnološka dostignuća omogućuju znatno efikasnije liječenje, u današnje vrijeme liječenje bez dijagnostike predstavlja tešku povredu liječničke etike.


F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja


(F00-F09) Organski i simptomatski mentalni poremećaji

F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti
- F00.0 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim pocetkom
- F00.1 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim pocetkom
- F00.2 Atipična ili mješovita demencija u Alzheimerovoj bolesti
- F00.9 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznacena

F01 Vaskularna demencija
- F01.0 Akutna vaskularna demecija
- F01.1 Demencija uslijed više infarkta
- F01.2 Vaskularna demencija u potkori mozga
- F01.3 Vaskularna demencija u kori i potkori mozga
- F01.8 Druga vaskularna demencija
- F01.9 Vaskularna demencija, neoznacena

F02 Demencija u drugim bolestima
- F02.0 Demencija u Pickovoj bolesti
- F02.1 Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti
- F02.2 Demencija u Huntingtonovoj bolesti
- F02.3 Demencija u Parkinsonovoj bolesti
- F02.4 Demencija u bolesti AIDSa
- F02.8 Demencija u drugim označenim bolestima

F03 Demencije ne specifične

F04 Organski sindrom amnezije

F05 Delirijum
- F05.0 Delirijum bez demencije
- F05.1 Delirijum sa demencijom
- F05.8 Drugi deliriji
- F05.9 Delirijum, nespecifičan

F06 Drugi mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga te tjelesnom bolešću
- F06.0 Organska halucinoza
- F06.1 Organski katatoni poremećaj
- F06.2 Organski sumanuti poremećaj (sličan kao shizofrenija)
- F06.3 Organski poremećaji raspoloženja
- F06.4 Organski anksiozni poremećaj
- F06.5 Organski disocijativni poremećaj
- F06.6 Organski emocionalni poremećaj (astenicki)
- F06.7 Blagi kognitivni poremećaj
- F06.8 Drugi označeni mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tijela
- F06.9 Mentalni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tijela, nespecifičan

F07 Poremećaji ličnosti i ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
- F07.0 Organski poremećaji ličnosti
- F07.1 Postencefalitički sindrom
- F07.2 Sindrom poslije potresa mozga
- F07.8 Drugi organski poremećaji ličnosti i ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
- F07.9 Organski poremećaji ličnosti i poremećaj ponašanja, uzrokovan bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga, nespecifičan

F09 Nespecifični organski ili simptomatski metnalni poremećaji
- F09.0 Akutno trovanje
- F09.1 Zloupotreba
- F09.2 Sindrom ovisnosti
- F09.3 Apstinencijski sindrom
- F09.4 Apstinencijski sindrom s delirijem
- F09.5 Mentalni poremećaj
- F09.6 Sindrom amnezije
- F09.7 Psihotičke posljedice i kasni početak
- F09.8 Drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
- F09.9 Mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja, nespecifičan


(F10-F19) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari

Sljedeća stanja su podtipovi svih kodova od F10 do F19
   (F1x.0) akutna intoksikacija
   (F1x.1) zloupotreba
   (F1x.2) sindrom ovisnosti
   (F1x.3) apsitencijski sindrom
   (F1x.4) apstinencijski sindrom s delirijem
   (F1x.5) psihotični poremećaj
   (F1x.6) sindrom amnezije
   (F1x.7) psihotični poremećaj
   (F1x.8) drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
   (F1x.9) nespecifični mentalni poremećaj i poremećaj ponašnja

F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje
- F10.6 Korsakovljeva psihoza

F11 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida

F12 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida

F13 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa

F14 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina

F15 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein

F16 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena

F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana

F18 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala

F19 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari(F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja

F20 Shizofrenija
- F20.0 Paranoidna shizofrenija
- F20.1 Hebefrena shizofrenija
- F20.2 Katatona shizofrenija
- F20.3 Nediferencirana shizofrenija
- F20.4 Postshizofrena depresija
- F20.5 Rezidualna shizofrenija
- F20.6 Obična shizofrenija
- F20.8 Druga shizofrenija
- F20.9 Shizofrenija, nespecifična

F21 Poremećaj sličan shizofreniji

F22 Stalna sumanuta stanja
- F22.0 Paranoja - sumanuto stanje
- F22.8 Druga stalna sumanuta stanja
- F22.9 Stalno sumanuto stanje, nespecifično

F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja
- F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije
- F23.1 Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije
- F23.2 Akutni mentalni poremećaj sličan shizofreniji
- F23.3 Drugi akutni pretezno sumanuti psihotični poremećaji
- F23.8 Drugi akutni i prolazni psihotični poremećaj
- F23.9 Akutni i prolazni psihotični poremećaj, nespecifičan

F24 Inducirano sumanuto stanje
   - Folie ŕ deux

F25 Shizoafektivni poremećaji
- F25.0 Shizoafektivni poremećaj, tip manija
- F25.1 Shizoafektivni poremećaj, tip depresija
- F25.2 Shizoafektivni poremećaj, mješoviti tip
- F25.8 Drugi shizoafektivni poremećaji
- F25.9 Shizoafektivni poremećaj, nespecifični

F28 Drugi neorganski psihotični poremećaji

F29 Neorganske psihoze, nespecifično(F30-F39) Poremećaji raspoloženja

F30 Epizode manije
- F30.0 Hipomanija
- F30.1 Manija bez simptoma psihoze
- F30.2 Manija sa simptomima psihoze
- F30.8 Druge manijske epizode
- F30.9 Manijska epizoda, nespecifična

F31 Bipolarni poremećaj
- F31.0 Bipolarni afektivni poremećaj, hipomanijska epizoda
- F31.1 Bipolarni afektivni poremećaj, manijska epizoda bez simptoma psihoze
- F31.2 Bipolarni afektivni poremećaj, manijska epizoda sa simptomima psihoze
- F31.3 Bipolarni afektivni poremećaj, blaga ili umjerena depresijska epizoda
- F31.4 Bipolarni afektivni poremećaj, teska depresijska epizoda bez simptoma psihoza
- F31.5 Bipolarni afektivni poremećaj, teska depresijska epizoda sa simptomima psihoze
- F31.6 Bipolarni afektivni poremećaj, mjesovita epizoda
- F31.7 Bipolarni afektivni poremećaj, u remisiji
- F31.8 Drugi bipolarni afektivni poremećaj
- F31.9 Bipolarni afektivni poremećaj, neoznaceno

F32 Depresija
- F32.0 Blaga depresijska epizoda
- F32.1 Umjerena depresijska epizoda
- F32.2 Teška depresijska epizoda bez simptoma psihoze
- F32.3 Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze
- F32.8 Druge depresijske epizode
- F32.9 Depresijska epizoda, nespecifična

F33 Povratni depresijski poremećaj
- F33.0 Blag povratni depresijski poremećaj
- F33.1 Umjeren povratni depresijski poremećaj
- F33.2 Težak povratni depresijski poremećaj bez simptoma psihoze
- F33.3 Težak povratan depresijski poremećaj sa simptomima psihoze
- F33.4 Povratni depresijski poremećaj, u remisiji
- F33.8 Drugi povratni depresijski poremećaj
- F33.9 Povratni depresijski poremećaj, nespecifičan

F34 Stalni poremećaji raspoloženja
- F34.0 Ciklotimija
- F34.1 Distimija
- F34.8 Drugi stalni poremećaji raspoloženja
- F34.9 Stalni poremecaj raspoloženja, nespecifičan

F38 Drugi poremećaji raspoloženja
- F38.0 Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja
- F38.1 Drugi povratni poremećaji raspoloženja
- F38.8 Drugi označeni poremećaji raspoloženja

F39 Poremećaj raspoloženja, nespecifičan


(F40-F48) Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom

F40 Fobični anksiozni poremećaji
- F40.0 Agorafobija
- F40.1 Socijalna fobija
- F40.2 Specificna (izolirana) fobija
- F40.8 Drugi fobijsko-anksiozni poremećaji
- F40.9 Fobijsko-anksiozni poremećaj, nespecifični

F41 Drugi anksiozni poremećaj
- F41.0 Panični poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznost
- F41.1 Anksiozni generalizirani poremećaj
- F41.2 Mješovit anksiozni i depresijski poremećaj
- F41.9 Anksiozni poremećaj, nespecifičan

F42 Opsesivno-kompulzivni poremećaj
- F42.9 Opsesivno-kompulzivni poremećaj, nespecifičan

F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja
- F43.0 Akutna reakcija na stres
- F43.1 Posttraumatski stresni poremećaj
- F43.2 Poremećaj prilagođavanja

F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
- F44.0 Disocijativna amnezija
- F44.1 Psihogeno lutanje
- F44.2 Disocijativna ošamućenost
- F44.3 Trans i poremećaji posjedovanja
- F44.4 Disocijativni mišićni poremećaj
- F44.5 Disocijativne konvulzije
- F44.6 Disocijativna anestezija i gubitak senzornih funkcija
- F44.7 Mješoviti disocijativni (konverzivni) poremećaji
- F44.8 Drugi disocijativni (konverzivni) poremećaj
   - Ganserov sindrom
   - Višestruka osobnost

F45 Somatoformni poremećaji
- F45.0 Somatizacijski poremećaj
- F45.1 Nediferencirani somatoformni poremećaj
- F45.2 Hipohondrija
- F45.3 Somatoformna disfunkcija vegetativnog živčanog sustava
- F45.4 Stalan somatoformni bol
- F45.8 Drugi somatoformni poremećaji

F48 Drugi neurotski poremećaji
- F48.0 Neurastenija
- F48.1 Sindrom depersonalizacije


(F50-F59) Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike

F50 Poremecaj hranjenja
- F50.0 Anoreksija nervoza
- F50.1 Atipična anoreksija nervosa
- F50.2 Bulimija
- F50.3 Atipična bulimija
- F50.4 Pretjerano jedenje s drugim psihičkim smetnjama
- F50.5 Povraćanje s drugim psihičkim smetnjama
- F50.8 Drugi poremećaji hranjenja
   - Pica, u odraslih

F51 Neorganski poremećaji spavanja
- F51.0 Neorganska insomnija
- F51.1 Neorganska hipersomnija
- F51.2 Neorganski poremećaj ritma spavanja
- F51.3 Mjesečarenje
- F51.4 Noćni strah
- F51.5 Noćne more

F52 Seksualna disfunkcija
- F52.0 Nedostatak ili gubitak spolne želje
- F52.1 Seksualna averzija i nedostatak spolnog užitka
- F52.2 Izostanak genitalnog odgovora
- F52.3 Poremećaj orgazma
- F52.4 Prijevremena ejakulacija
- F52.5 Neorganski vaginizam
- F52.6 Neorganska dispaurenija
- F52.7 Pretjerani spolni nagon
   - Erotomanija
   - Nimfomanija
- F52.8 Drugi neorganski poremećaj spolnog odnosa
- F52.9 Neorganski poremećaj spolnog odnosa, nespecifičan

F53 Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama (postporođajni period)
- F53.0 Blag mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja sa babinjama
- F53.1 Težak mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja udruzen sa babinjama
- F53.8 Drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja udruzeni sa babinjama
- F53.9 Mentalni poremećaj u babinjama, nespecifičan

F54 Psihološki poremećaji i poremećaji ponasšnja u drugim bolestima

F55 Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja tolerancije

F59 Sindromi ponašanja udruženi s fiziološkim smetnjama i fizičkim čimbenicima, nespecifični(F60-F69) Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F60 Specifični poremećaji ličnosti
- F60.0 Paranoidni poremećaj ličnosti
- F60.1 Shizoidni poremećaji ličnosti
- F60.2 Disocijalni poremećaj ličnosti
- F60.3 Emocionalno nestabilna ličnost
- F60.4 Histroničniporemećaj ličnosti
- F60.5 Anankasticki poremećaj ličnosti
- F60.6 Anksiozni (izbegavajući) poremećaj ličnosti
- F60.7 Ovisna ličnost
- F60.9 Poremećaj ličnosti, nespecifičan

F61 Mješani i drugi poremećaji ličnosti

F62 Trajna promjena ličnosti neorganskog porijekla
- F62.0 Trajna promjena ličnosti nakon doživljene katastrofe
- F62.1 Trajna promjena ličnosti nakon psihijatrijske bolesti
- F62.8 Druge trajne promjenjene ličnosti
- F62.9 Trajna promjena ličnosti, nespecifičana

F63 Poremećaji navika i impulsa
- F63.0 Patološko kockanje
- F63.1 Piromanija
- F63.2 Kleptomanija
- F63.3 Trihotilomanija
- F63.8 Drugi poremećaji navika i impulsa
- F63.9 Poremećaj navika i impulsa, nespecifičan

F64 Poremećaj spolnog identiteta
- F64.0 Transseksualizam
- F64.1 Transvestitizam
- F64.2 Poremećaj spolnog identiteta u djetinjstvu
- F64.8 Drugi poremećaji spolnog identiteta
- F64.9 Poremećaj spolnog identiteta, nespecifičan

F65 Poremećaji spolne sklonosti
- F65.0 Fetišizam
- F65.1 Fetišisticki transvestitizam
- F65.2 Egzibicionizam
- F65.3 Voajerizam
- F65.4 Pedofilija
- F65.5 Sadomazohizam
- F65.6 Višestruki poremećaji spolne sklonosti
- F65.8 Drugi poremećaji spolne sklonosti
   - Nekrofilija
- F65.9 Poremećaj spolne sklonosti, nespecifičan

F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa spolnim razvojem i orijentacijom
- F66.0 Poremećaj spolnog sazrijevanja mentalnainsomn
- F66.1 Egodistonička spolna orijentacija
- F66.2 Poremećaj spolnog odnosa partnera
- F66.8 Drugi psihoseksualni razvojni poremećaji
- F66.9 Psihoseksualni razvojni poremećaj, nespecifičan

F68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
- F68.0 Obrada tjelesnih simptoma zbog psihičkih razloga
- F68.1 Namjerno izazivanje ili simulacija tjelesnih simptoma psihičkih nesposobnosti
- F68.8 Drugi specifični poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih

F69 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponasšnja odrasle osobe, nespecifičani


(F70-F79) Mentalna retardacija

F70 Laka mentalna retardacija

F71 Umjerena mentalna retardacija

F72 Teža mentalna retardacija

F73 Teška mentalna retardacija

F78 Ostala mentalna retardacija

F79 Nespecifična mentalna retardacija(F80-F89) Poremećaji psihološkog razvoja

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
- F80.0 Specifičan poremećaj artikulacije
- F80.1 Poremećaj ekspresivnog govora
- F80.2 Poremećaj receptivnog govora
- F80.3 Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora s epilepsijom
- F80.8 Drugi poremećaji razvoja govora i jezika
- F80.9 Poremećaj razvoja govora i jezika, nespecifičan

F81 Specifični razvojni poremećaji školskih vještina
- F81.0 Specifičan poremećaj čitanja
- F81.1 Specifičan poremećaj slovkanja
- F81.2 Specifičan poremećaj racunanja
- F81.3 Mješovit poremećaj sposobnosti za školovanje
- F81.8 Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje

F82 Specifičan poremećaj razvoja motoričkih funkcija

F83 Mješoviti specifični poremećaji razvoja


F84 Pervazivni razvojni poremećaj
- F84.0 Dječji autizam
- F84.1 Atipičan autizam
- F84.2 Rettov sindrom
- F84.3 Drugi disintegrativni poremećaj djetinjstva
- F84.4 Poremećaj hiperaktivnosti povezan s mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima
- F84.5 Aspergerov sindrom
- F84.8 Drugi pervazivni poremećaji razvoja
- F84.9 Pervazivni poremećaj razvoja, nespecifičan

F88 Drugi psihički poremećaji razvoja

F89 Poremećaj psihičkog razvoja, nespecifični(F90-F98) Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji

F90 Hiperkinetski poremećaj
- F90.0 Poremećaj aktivnosti i pažnje
   - Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD)
- F90.1 Hiperkinetskii poremećaj ponašanja
- F90.8 Drugi hiperkineticki poremećaji
- F90.9 Hiperkinetički poremećaj, nespecifičan

F91 Poremećaji ponašanja
- F91.0 Poremećaj ponašanja u kontekstu obitelji
- F91.1 Poremećaj ponašanja uzrokovan nepotpunom socijalizacijom
- F91.2 Poremećaj socijaliziranog ponašanja
- F91.3 Poremećaji protivljenja i prkosa
- F91.8 Drugi poremećaji ponašanja
- F91.9 Poremećaj ponašanja, nespecifičan

F92 Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
- F92.0 Poremećaji ponašanja depresivna tipa
- F92.8 Drugi mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
- F92.9 Mješovit poremećaj ponašanja i emocija, nespecifičan

F93 Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
- F93.0 Anksiozni poremećaj odvajanja u djetinjstvu
- F93.1 Fobično-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
- F93.2 Socijalno-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
- F93.3 Rivalitet između braće i sestara
- F93.8 Drugi emocionalni poremećaj u djetinjstvu
- F93.9 Emocionalni poremećaj nastao u djetinjstvu, nespecifičan

F94 Poremećaji socijalnog funkcioniranja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
- F94.0 Elektivni mutizam
- F94.1 Reaktivni emocionalni poremećaj u djetinjstvu
- F94.2 Poremećaj neinhibiranosti u djetinjstvu
- F94.8 Drugi poremećaji socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu
- F94.9 Poremećaj socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu, nespecifičan

F95 Tikovi
- F95.0 Prolazan tik
- F95.1 Kronični motorni ili glasovni tik
- F95.2 Kombinirani glasovno-motorni tik
- F95.8 Drugi tik
- F95.9 Tik nespecifičan

F98 Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
- F98.0 Neorganska enureza
- F98.1 Neorganska enkopreza
- F98.2 Poremećaj hranjenja dojencadi i deteta
- F98.3 Pika u ranom i kasnijem djetinjstvu
- F98.4 Poremećaj sa stereotinim pokretima
- F98.5 Mucanje
- F98.6 Eksplozivni govor sa prekidima - Cluttering
- F98.8 Drugi specifični poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa pocetkom u djetinjstvu
- F98.9 poremećaji emocija i poremećaji ponašanja sa početkom u djetinjstvu i adolescenciji, nespecifičani


(F99) Neodređeni mentalni poremećaj

F99 Mentalni poremećaj ne drugačije određen

O čemu dalje želite čitati?

...

- 15:30 - Komentiraj/Vidi komentare (1) - Isprintaj - Pročitaj više na Forumu NOVO! - #

 
Kontakt: Admin (Renči) - Privatnost - Login
Provided by the compucert IT training and computer training technology group. - Blog search directory - Direktorij - web imenik Promocija web stranica besplatno - Link direktorija - BiH Link - Jahu.net - Mrežni Marketing - Ocijeni stranicu @ croindex.info - Increase Page Rank - Website Promotion at Allthewebsites Directory - Info Galerija - Besplatna Objava Članaka za Autore, Besplatni Članci za Izdavače! - Search Engine Submission - AddMe - Direktorijum.net - BiH Link - Blog Listings - Mikrovalna pećnica: recepti i savjeti - Dmegs Web Directory - Credit Cards Terms - Credit Cards 4 U - Lawyer vs Attorney - Self-Help Free Books - Free web 4 U
Promote Your Blog Paperblog : Les meilleurs actualités issues des blogs
TopOfBlogs Health Blogs Pocelo je kao panicni napad, uslijedila je anksioznost a iz svega toga razvila se i depresija. Kako dalje? Blog Directory Free counter and web stats Anksioznost - Panika - Depresija - Lijecenje PageRank
anksioznost - panika - depresijaoglasni prostor
VAŠ BANNER OVDJE
195x90px
25000 prikaza mjesečno
pošaljite upit


Anksioznost Depresija on Facebook
forum
MKB-10 dijagnoze
HZZO - Pretraživanje lijekova
bolovanje
PORTAL Zdravlje - novosti
MedLex: medicinski leksikon, medicinska enciklopedija, medicinski rječnik
oglasni prostor