Don Blog

26.04.2009., nedjelja


GODINE DEMOGRAFSKOG PREPORODA HRVATA
Don Anto Baković pokrenuo vrlo važan projekat!

Apel svakoj hrvatskoj majci i svakom hrvatskom ocu da rođenjem jednog djeteta više hrvatski narod spase od izumiranja!
Poziv svim Hrvatima na molitvu i rad za jedno dijete više svakoj našoj obitelji!
Poziv svakom iseljeniku iz hrvatske dijaspore - ali i nacionalno svjesnom Hrvatu - da se vrati u svoju domovinu i na svoje stoljetno ognjište!
Ako se Hrvati ogluše na ovo nadahnuće s Neba, dogodit će nam se da ćemo potkraj stoljeća biti nacionalna manjina u našoj vlastitoj i lijepoj Domovini!


Poznati svećenik Anto Baković, glavni urednik mjesečnog lista "Narod" (jedinog lista u Hrvatskoj koji izravno i javno promiče demografsku obnovu i moralnu preobrazbu hrvatskog naroda), u broju za ožujak i travanj objavljuje pokretanje važne inicijative (po kojoj sam naslovio ovaj post). O tome on piše u opširnom uvodnom objašnjenju, iz kojega sada donosim samo nekoliko misli (a objavit ću ga sljedećih dana).

Cilj je jasan i nema nikakve dvojbe. Umjesto današnje staračke i izumiruće Hrvatske, uz Božju pomoć i probuđenu svijest naših vjerničkih roditelja rodimo i stvorimo jednu novu Hrvatsku, Hrvatsku od sedam milijuna Hrvata koja će biti jamstvo naše neovisnosti i slobode.

Je li to moguće?
Da, to je moguće. Iako je ravno čudu, zapamtimo, Hrvati su narod koji stvara čuda...
Ako želimo da Hrvatska i potkraj 21. stoljeća ostane domovinom Hrvatâ, prihvatimo ovaj megaprojekt u 25 programa. Prihvatimo ove programe ako želimo da Hrvatska nešto znači u ovom dijelu Europe. Hrvati, prihvatimo ove programe ako želimo pobijediti bilo koga tko želi ugroziti suverenitet hrvatske države!

Svi u Hrvatskoj - Država, Crkva, roditelji, mediji, prosvjeta, školstvo i zdravstvo trebaju prihvatiti i usvojiti ovih 25 programa demografskog preporoda Hrvata čiji je nositelj Pronatalitetni pokret "Jedno dijete više", a medijski informator mjesečnik "Narod" i autor don Anto Baković... Kako bi ovaj megaprojekt od 25 točaka doživio svoje ostvarenje, kako bi se dogodio demografski preporod Hrvata - što je ravno čudu - potrebno je da ovih sedam stupova razradi svoje projekte sudjelovanja u ovoj najvažnijoj obnovi svih obnova, preporodu svih preporoda, investiciji svih investicija...

Prvi i najvažniji realizator ovoga megaprojekta su hrvatski roditelji. Drugi stup je Crkva katolička. Treći stup demografskog preporoda ide hrvatskoj državi. Četvrti stup na kojemu bi trebao počivati ovaj megaprojekt od 25 točaka i njegova realizacija hrvatski su mediji - na prvom mjestu HTV. Peti, šesti i sedmi stup na kojem bi trebao počivati ovaj megaprojekt pripadaju znanosti, medicini i školstvu...

Hrvati, ovaj se put ne smijete oglušiti i ostati u zagrljaju smrti!
Birajte - rađati djecu i imati budućnost, radost i blagostanje ili ostati na današnjem broju djece i završiti na groblju izumrlih naroda!TRI GODINE DEMOGRAFSKOG PREPORODA HRVATA
Blagovijest, 25. 3. 2009. - Blagovijest, 25. 3. 2012.


CILJEVI I PROGRAMI


1. STOP IZUMIRANJU HRVATA
Hrvatska sve više postaje pustom i staračkom zemljom a Hrvati sve više izumiru. To je stvarnost koju dokazujemo statističkim podatcima koje prilažemo u ovom broju Naroda. Zato pozivamo svaku hrvatsku majku u fertilnoj dobi koja može roditi dijete, da uz sadašnji broj djece rodi još jedno dijete više i tako hrvatski narod spasi od izumiranja.

2. ZA MAJKU HRVATSKOG PREPORODA
Kada bi današnje hrvatske majke rađale djece koliko bi im Bog dao, Hrvatska bi cvala od mladosti, snage i bila respektabilna država u Europi. A ovako nas nizak natalitet, prema prirodnom prirastu, baca na jedno od zadnjih mjesta u Europi. Hrvati izumiru zbog grijeha nerađanja!

3. SAMO EVANĐELJE ISUSA KRISTA DONOSI SPAS, ŽIVOT I BUDUĆNOST
Unutar Crkve, njezinih organizacija i pokreta, po svim župama, obvezno bi se trebala i morala organizirati godina demografske obnove Hrvata. Tako će Crkva molitvom, poukom i sakramentima biti duhovni pokretač ovoga rada za spas Hrvata od izumiranja!

4. DJEČJI DOPLATAK
Državni proračun mora dati prioritet demografskom preporodu. Prava odluka države jest dječji doplatak od najmanje 1.400,00 kuna po djetetu, a za treće i četvrto dijete još veći dječji doplatak!

5. STOP "ZWEI KINDER" PRAKSI
Svi u Hrvatskoj (Crkva, Država i mediji) moraju razraditi programe protiv sadašnje prakse hrvatskih obitelji s dvoje djece, tzv. "Zwei Kinder System". Tu praksu, uz pobačaj, treba smatrati glavnim uzrokom izumiranja Hrvata. I političari moraju dati primjer, jer je i današnji Hrvatski sabor "zweikinderaški". Prema tome, zastupnik u Hrvatskom saboru ili ministar u Vladi, a pogotovo predsjednik Republike, ne bi trebao biti političar sa samo dvoje djece!

6. MAJKA ODGOJITELJICA
Hrvatski sabor hitno treba usvojiti zakon o majci odgojiteljici, tj. da svaka majka sa četvero ili više djece dobije status majke odgojiteljice pa tako i državnu plaću na razini svojih kvalifikacija. Majka ne mora raditi nego, ako želi, može ostati kod kuće i odgajati djecu. Sve prema slobodnom izboru. Majka koja želi raditi može izabrati radno mjesto, ali ako želi ostati kod kuće – treba joj osigurati i tu mogućnost.

7. KOMUNISTIČKI ZAKON O POBAČAJU I DANAS NA SNAZI
Sramota je i teška neodgovornost naših političara (koji su pobijedili na izborima, izvojevali hrvatsku državu i kasnije pobijedili u Domovinskom ratu) da nemaju hrabrosti ukinuti onaj komunistički zakon o pobačaju iz 1977. Taj zakon Hrvatski sabor mora hitno staviti izvan snage!

8. POVRATAK ISELJENE HRVATSKE NA NJEZINA STOLJETNA OGNJIŠTA
Za ovaj povijesni program Država bi trebala osnovati novo ministarstvo, koje će u svemu pomoći da se milijun ili dva milijuna Hrvata raspršenih po svijetu vrate u Domovinu. Hrvati će uskoro ili nestati ili postati nacionalna manjina u Hrvatskoj, ako se ne rodi jedan milijun hrvatske djece i ako se ne vrate dva milijuna Hrvata iz iseljeništva.

9. SVAKI SVEĆENIK U HRVATSKOJ INOZEMNOJ PASTVI HRVATSKI JE MOJSIJE
Danas su hrvatske župe i u Hrvatskoj ali i u Bosni i Hercegovini sve više puste i bez mladih. Dva do tri milijuna Hrvata raspršena su po našem planetu. Hrvati bi bili spašeni od nestajanja kada bi se svaki naš svećenik-misionar preobrazio u hrvatskog Mojsija i poveo svoj narod iz tuđine u zemlju koju nam je dala Providnost.

10. DRŽAVNI PRORAČUN U SLUŽBI DEMOGRAFSKOG PREPORODA HRVATA
Treba tražiti da Država od cjelokupnoga državnog proračuna 12% izdvoji za realizaciju ovoga projekta, i to 7% za pronatalitetnu politiku a 5% za povratak Iseljene Hrvatske na njezina stoljetna ognjišta u Hrvatskoj, BiH, Boki kotorskoj, Bačkoj i Srijemu.

11. PRIVATIZACIJA U SLUŽBI DEMOGRAFSKOG PREPORODA HRVATA
Prednosti u privatizaciji treba dati obiteljima s brojnom djecom! Neka obitelji s brojnom djecom u svemu imaju povlastice! Hrvatsku mogu spasiti samo obitelji s brojnom djecom i povratak Iseljene Hrvatske. Treba hitno zabraniti prodaju nekretnina strancima, posebice zemljišta na jadranskoj obali, zemljišta u plodnoj Slavoniji itd.

12. MEDIJI U SLUŽBI DEMOGRAFSKOG PREPORODA HRVATA
Usprkos činjenici da je Hrvatska na jednom od zadnjih mjesta u Europi prema natalitetu, čemu su dobrano krivi i današnji hrvatski mediji, posebice takozvana Hrvatska televizija, i dalje tvrdim da smo mi Hrvati dobar narod, plemenit narod, lijep narod i pametan narod, ali poprilično zaveden narod! Zato, nakon državnog proračuna i nakon privatizacije, velik udio u demografskom preporodu Hrvata trebali bi imati i naši mediji.

13. IZGRADITI TISUĆU DJEČJIH VRTIĆA
U Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, danas je oko tisuću župa bez dječjih vrtića. Uz svaku župu treba sagraditi dječji vrtić i dati časnim sestrama da ga vode. Tako bi naše redovnice, koje nisu fizičke nego duhovne majke, dale udio u spasu Hrvata od izumiranja.

14. SVEOPĆI PREPOROD HRVATSKOG SELA
Hrvatskom seljaku vratiti dostojanstvo, čast i bogatstvo! Kada hrvatski seljak bude bogat, onda će i Hrvatska biti gospodarski bogata i zdrava!

15. POREZ NA NEŽENJE
Prema nekim statistikama, Hrvati bi mogli zauzeti prvo mjesto u Europi prema broju starih momaka. To je veliko zlo. Ima ih koji se zbog niskih motiva ne odlučuju za brak. Zato neženje treba oporezivati, a taj novac od poreza neženja usmjeriti na populacijsku politiku.

16. NOVO POPULACIJSKO ZAKONODAVSTVO
U Hrvatsku su se uvukli mnogi zakoni koji idu na štetu opstanka hrvatskoga naroda. Treba poništiti sve zakone koji su smetnja demografskom preporodu Hrvata. Treba donijeti nove zakone koji bi bili samo i isključivo za dobrobit hrvatskoga naroda. Svi zakoni koji daju prednost, prioritet i povlastice nacionalnim manjinama – a na štetu nacionalne većine – treba ukinuti.

17. NOVA STAMBENA PRONATALITETNA ORIJENTACIJA
Velika kočnica demografskoj obnovi je gradnja na tisuće i tisuće novih manjih stanova koji imaju mjesta samo za jedno ili dvoje djece, a za treće dijete nema mjesta. Arhitekti i investitori radi veće zarade grade male stanove ne misleći na demografsku obnovu i na katastrofu koja se nadvila nad hrvatskim narodom. Njima je svejedno hoće li u tim stanovima sutra živjeti Hrvati ili Kinezi. Obiteljima s troje i četvero djece trebala bi se na tržištu omogućiti kupnja većih stanova, a obiteljima s petero i više djece država bi trebala sagraditi obiteljske kuće.

18. SVAKOM DJETETU DATI PRAVO GLASA
Treba donijeti zakone prema kojima će i djeca imati pravo glasa, razumije se preko svojih roditelja. To znači da bi jedna obitelj s petero djece imala sedam glasova.

19. PATER FAMILIAS – OTAC OBITELJI
Muškarac koji ima svoju obitelj trebao bi imati prioritet pri zapošljavanju. Ni jedan otac obitelji ne smije biti bez posla. Država mu mora pronaći posao. Treba nastojati da se majke oslobode rada kako bi bile doma s djecom, a da se očevima poveća plaća kako bi obitelj mogla pristojno živjeti od jedne, očeve plaće. Otac na poslu, majka u kući! To je ideal koji Hrvate također može spasiti od izumiranja.

20. BANKE U HRVATSKO VLASNIŠTVO
Banke moraju biti u službi razvoja privrede radi općeg blagostanja koje je preduvjet obiteljima s brojnom djecom, a one su preduvjet demografskog spasa Hrvata. Danas su hrvatske banke u službi uvoza, europske sumnjive robe, tzv. bofl robe te su kočnica razvoju domaće proizvodnje.
Banke treba hitno izuzeti iz stranog vlasništva!

21. REVIZIJA SVIH DOMOVNICA
Nije nikakva tajna da u Hrvatsku ilegalno ulaze imigranti, bilo da su to Romi, Albanci, Bošnjaci, Rumunji, Makedonci itd. Treba izvršiti reviziju svih domovnica, posebice se to odnosi na osobe koje su do državljanstva došle kaznenim putem (kupovinom domovnice). Svim aktualnim građanima Republike Hrvatske koji su do domovnice došli na taj način treba je oduzeti a njih vratiti odakle su došli.

22. POČASNA HRVATSKA PUTOVNICA
Hrvati već 125 godina sele iz Hrvatske i naseljavaju ovaj naš planet. Čitava jedna Hrvatska nalazi se u tuđini, a s potomstvom i dvije Hrvatske. Kako bi se brojni potomci Hrvata podsjetili da su hrvatskog podrijetla, treba uvesti jednu novu instituciju koja bi se zvala Počasna hrvatska putovnica. Nju treba dati osobama koje su podrijetlom Hrvati ili im je barem jedan roditelj Hrvat, zatim prijateljima Hrvata, dobrotvorima Hrvata, kao i onima koji lobiraju za Hrvatsku.

23. KLINIKA ZA LIJEČENJE NEPLODNOSTI
U Zagrebu, u naselju Remetincu, davno se počela graditi velika klinika, a radovi godinama stoje. Zašto se radovi na toj klinici ne bi završili, a klinika preuredila u nacionalnu kliniku za liječenje neplodnosti?!
Zastrašujući je podatak da je gotovo 30% mladih u Hrvatskoj neplodno. Ta bi klinika značila velik dobitak za demografski preporod Hrvata!

24. DOMOVI HRVATSKE MLADEŽI
Naša mladež provodi svoje slobodno vrijeme po noćnim klubovima, diskotekama i kafićima – u dimu duhana, u alkoholu, promiskuitetu i drogi. Netko bi se u Hrvatskoj trebao pozabaviti idejom o izgradnji domova za mlade, u kojima bi se brojni naši mladi sastajali i družili bez droge, alkohola i drugih zala.

25. ČETIRI NOVA MINISTARSTVA
A. Ministarstvo hrvatske populacijske politike
B. Ministarstvo za povratak iseljenih Hrvata
C. Ministarstvo športa
D. Ministarstvo domovinske sigurnosti


PS&NB: Više o tome pročitajte na portalu:
http://www.jednodijetevise.com

- 15:49 - Komentari (99) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.