ALUMINUM COMFORT BIKES

21.10.2011., petak

UNIVERSAL BIKE PARTS - BIKE PARTS


Universal bike parts - Bike insurance brokers - Specialized mountain bike stumpjumper.Universal Bike Parts

universal bike parts


  universal
 • Denoting or relating to a grammatical rule, set of rules, or other linguistic feature that is found in all languages

 • (linguistics) a grammatical rule (or other linguistic feature) that is found in all languages

 • cosmopolitan: of worldwide scope or applicability; "an issue of cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical comment of our time"- Christopher Morley; "universal experience"

 • Of, affecting, or done by all people or things in the world or in a particular group; applicable to all cases

 • Denoting a proposition in which something is asserted of all of a class

 • (logic) a proposition that asserts something of all members of a class

  parts
 • (of two things) Move away from each other

 • Divide to leave a central space

 • (part) something determined in relation to something that includes it; "he wanted to feel a part of something bigger than himself"; "I read a portion of the manuscript"; "the smaller component is hard to reach"; "the animal constituent of plankton"

 • the local environment; "he hasn't been seen around these parts in years"

 • Cause to divide or move apart, leaving a central space

 • (part) separate: go one's own way; move apart; "The friends separated after the party"

  bike
 • bicycle: ride a bicycle

 • motorcycle: a motor vehicle with two wheels and a strong frame

 • bicycle: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals

 • A bicycle or motorcycleParc Lineal de Garcia Fŕria
Parc Lineal de Garcia Fŕria

Parc Lineal Garcia Faria
Aquest parc, de mes d'un quilometre de llargaria, enllaca dos grans espais verds del litoral barceloni: el Parc del Poblenou i el Parc de Diagonal Mar. Ideal per circular-hi en bicicleta, ja sigui per passejar o per desplacar-se per la zona on esta situat, el Parc Lineal Garcia Faria tambe es una excel•lent porta d'acces a les platges mes properes al Besos i a l'espai del Forum Barcelona 2004.
El Parc Lineal Garcia Faria es el resultat d'una savia combinacio de topografia i vegetacio, quelcom que dona lloc a espais paral·lels molt ben diferenciats, separats per grans parterres, alguns de plans i altres d'atalussats. Ocupa l'espai situat sobre el gran aparcament que hi ha en un costat de la Ronda del Litoral.
Per la banda de la muntanya s'esten un carril bici, llarguissim i molt ample, delimitat pel parterre que fa la funcio de mitgera entre les dues zones del parc i el parterre que el separa de la calcada del passeig que li dona nom.
De tant en tant, els parterres s'interrompen en amples accessos de comunicacio entre un costat i l'altre del parc. Si passem a la banda del mar, el limit esdeve una mena de mirador sobre les platges properes. Aqui es on hi ha les zones d'estar i els jocs infantils.
Es pot accedir directament a les platges creuant el parc pels carrers de Bac de Roda, la Selva de Mar i Josep Pla.
Vegetacio
El verd, organitzat en faixes, esta format per especies adequades a la situacio del parc, a primera linia de mar i sense elements construits que protegeixin la vegetacio. Es per aquest motiu que abunden els tamarius (Tamarix gallica).
Als parterres que donen al passeig hi ha graminies de diferents especies, amb combinacions d'alcada molt ornamentals. Hi trobem Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum i Pennisetum villosum. Tambe hi ha mates de Nassella tenuissima, una graminia que oneja harmoniosa quan bufa el vent.
Juntament amb les graminies, els grans protagonistes vegetals d'aquest parc son els baladres (Nerium oleander), de floracions espectaculars, i les palmeres, sobretot les washingtonies (Washingtonia filifera). Tambe hi ha margallons (Chamaerops humilis) i, fent ombra, petits grups de morera del paper (Broussonetia papyrifera).
Historia
El Parc Lineal Garcia Faria forma part de la reordenacio urbanistica del front litoral del Besos, situat a la desembocadura del riu, que es va realitzar en motiu del Forum Mundial de les Cultures Barcelona 2004. Aquest esdeveniment va tenir com a principal objectiu la reflexio i el dialeg al voltant de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i la pau. La nova urbanitzacio va permetre recuperar una gran extensio del front litoral situada entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adria de Besos.

-----------------------------------------

Garcia Faria Linear Park
This park, which is more than a kilometre long, connects two large coastal green spaces in Barcelona: the Poblenou Park and the Diagonal Mar Park. It is ideal for bikes, either if you are on a leisure ride or trying to get around the area. The Garcia Faria Linear Park is also an excellent entrance to the beaches closest to Besos and the Barcelona 2004 Forum.
The Garcia Faria Linear Park is the result of a wise combination of topography and vegetation. It gives rise to very different parallel spaces that are separated by large flower beds, some flat and others more inclined. It occupies the space located over the large parking area next to the Ronda Litoral coastal road.
On the mountainous side, there is an extremely long and very wide bike path which is bordered by flower beds that serve as a median between the two park areas and the flower bed that separates it from the walkway that gives it its name.
Every so many metres, the flower beds are interrupted by large entries that link one side of the park and the other. If you are walking on the sea side, the border becomes a kind of viewpoint over the nearby beaches. Here is where the rest areas and child play areas are located.
The beaches can be accessed directly by crossing the park on Bac de Roda, Selva de Mar and Josep Pla streets.
Vegetation
The greenery, organized in strips, is made up of species that are suitable to the location of the park right on the beachfront and free of any man-made elements to protect the vegetation. This why the tamarisks (Tamarix gallica) are plentiful.
There different fountain grass species with very ornamental height combinations in the flowerbeds that stretch to the walkway. You can find Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum and Pennisetum villosum. There are also small bushes of Nassella tenuissima, grass that ripples harmoniously when the wind blows.
Along with the grass, the main protagonists of this park are the spectacular blooming Oleanders (Nerium oleander) and the palm trees, especially the California fan palms (Washingtonia filifera). You can also find Mediterranean fan palms (Chamaerops humilis) and small groups of paper mulberries (BroParc Lineal de Garcia Fŕria
Parc Lineal de Garcia Fŕria

Bicing.
Parc Lineal Garcia Faria
Aquest parc, de mes d'un quilometre de llargaria, enllaca dos grans espais verds del litoral barceloni: el Parc del Poblenou i el Parc de Diagonal Mar. Ideal per circular-hi en bicicleta, ja sigui per passejar o per desplacar-se per la zona on esta situat, el Parc Lineal Garcia Faria tambe es una excel•lent porta d'acces a les platges mes properes al Besos i a l'espai del Forum Barcelona 2004.
El Parc Lineal Garcia Faria es el resultat d'una savia combinacio de topografia i vegetacio, quelcom que dona lloc a espais paral·lels molt ben diferenciats, separats per grans parterres, alguns de plans i altres d'atalussats. Ocupa l'espai situat sobre el gran aparcament que hi ha en un costat de la Ronda del Litoral.
Per la banda de la muntanya s'esten un carril bici, llarguissim i molt ample, delimitat pel parterre que fa la funcio de mitgera entre les dues zones del parc i el parterre que el separa de la calcada del passeig que li dona nom.
De tant en tant, els parterres s'interrompen en amples accessos de comunicacio entre un costat i l'altre del parc. Si passem a la banda del mar, el limit esdeve una mena de mirador sobre les platges properes. Aqui es on hi ha les zones d'estar i els jocs infantils.
Es pot accedir directament a les platges creuant el parc pels carrers de Bac de Roda, la Selva de Mar i Josep Pla.
Vegetacio
El verd, organitzat en faixes, esta format per especies adequades a la situacio del parc, a primera linia de mar i sense elements construits que protegeixin la vegetacio. Es per aquest motiu que abunden els tamarius (Tamarix gallica).
Als parterres que donen al passeig hi ha graminies de diferents especies, amb combinacions d'alcada molt ornamentals. Hi trobem Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum i Pennisetum villosum. Tambe hi ha mates de Nassella tenuissima, una graminia que oneja harmoniosa quan bufa el vent.
Juntament amb les graminies, els grans protagonistes vegetals d'aquest parc son els baladres (Nerium oleander), de floracions espectaculars, i les palmeres, sobretot les washingtonies (Washingtonia filifera). Tambe hi ha margallons (Chamaerops humilis) i, fent ombra, petits grups de morera del paper (Broussonetia papyrifera).
Historia
El Parc Lineal Garcia Faria forma part de la reordenacio urbanistica del front litoral del Besos, situat a la desembocadura del riu, que es va realitzar en motiu del Forum Mundial de les Cultures Barcelona 2004. Aquest esdeveniment va tenir com a principal objectiu la reflexio i el dialeg al voltant de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i la pau. La nova urbanitzacio va permetre recuperar una gran extensio del front litoral situada entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adria de Besos.

-----------------------------------------

Garcia Faria Linear Park
This park, which is more than a kilometre long, connects two large coastal green spaces in Barcelona: the Poblenou Park and the Diagonal Mar Park. It is ideal for bikes, either if you are on a leisure ride or trying to get around the area. The Garcia Faria Linear Park is also an excellent entrance to the beaches closest to Besos and the Barcelona 2004 Forum.
The Garcia Faria Linear Park is the result of a wise combination of topography and vegetation. It gives rise to very different parallel spaces that are separated by large flower beds, some flat and others more inclined. It occupies the space located over the large parking area next to the Ronda Litoral coastal road.
On the mountainous side, there is an extremely long and very wide bike path which is bordered by flower beds that serve as a median between the two park areas and the flower bed that separates it from the walkway that gives it its name.
Every so many metres, the flower beds are interrupted by large entries that link one side of the park and the other. If you are walking on the sea side, the border becomes a kind of viewpoint over the nearby beaches. Here is where the rest areas and child play areas are located.
The beaches can be accessed directly by crossing the park on Bac de Roda, Selva de Mar and Josep Pla streets.
Vegetation
The greenery, organized in strips, is made up of species that are suitable to the location of the park right on the beachfront and free of any man-made elements to protect the vegetation. This why the tamarisks (Tamarix gallica) are plentiful.
There different fountain grass species with very ornamental height combinations in the flowerbeds that stretch to the walkway. You can find Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum and Pennisetum villosum. There are also small bushes of Nassella tenuissima, grass that ripples harmoniously when the wind blows.
Along with the grass, the main protagonists of this park are the spectacular blooming Oleanders (Nerium oleander) and the palm trees, especially the California fan palms (Washingtonia filifera). You can also find Mediterranean fan palms (Chamaerops humilis) and small groups of paper mulberr

universal bike partsRelated topics:

schwinn broadway hybrid bike

wike bike trailers

downhill mountain bike frames

dirt bike free download

cruiser bike baskets

24 inch boy bike

harley davidson street bikes

free style bmx bike

orange bicycle helmet

women road bicycles
- 09:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

  listopad, 2011  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Listopad 2011 (19)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

ALUMINUM COMFORT BIKES

Linkovi