mojahrvatska

21.01.2007., nedjelja

Analiza svete stolice

Ljudsko gledanje u dno čaše od davnina je prisutno ali je omeđeno stanjem osobe,intelektualnim društvenim znanjima i razlozima.Svaka ljudska djelatnost ima konkretne ciljeve koji se mogu jednostavno usporediti sa bilo kojim proizvodnim procesom.Nešto šta se gradi ima svoje oblike pa tako za usporedbu brod iz brodogradilišta možemo prepoznati i bez nacrta ako posjedujemo široko društveno znanje(intelektualno društveno znanje).Ako se gleda religijski onda će se reći Noeva arka umjesto teretnog broda.Vršenje analize u pijanom stanju ima želju utvrditi imali još pića u čaši a pijani razlog može biti želja za pićem nove čaše ili prekid pića.Tu dolazimo do logike.Tri su stupnja logike.1-logika omeđena sveukupnim ljudskim znanjima.2.Namjerno iskrivljena zbog moralnih razloga-manipulativna.3.Čista logika inače vrlo rijetka i jedino moguća ako je promatrani predmet čvrsto u ruci to jest u čaši ili je predmet promatranja fiksiran.Svi društveni procesi se isto tako mogu promatrati analogijom izgradnje broda.Ovi rukopisi su za napredne pa ću analizirati izgradnju broda Katoličke crkve u kojoj bi se trebala vozati znanost.Opus Dei kao alat za kontrolu znanosti naj više je izražen u Njemačkoj.Socijalna filozofija kao nešto "humano"ima u stvari cilj da obezbjedi svećenstvu primat nad upravljanjem ljudima."Sveto pismo"koje je bilo primjenjivano u prošlosti uz prisustvo različitih sekti ipak možemo usporediti sa onom bibljijskoim-"Postoji stvar slivena koja po rukah i ustah himbenih svećenikah daje krivih i lažnih odgovorah"Za razliku od raznih "novih"
svitaka Stari i novi uvit jasno definira Krsta po judejsku-Mešiah što bi moglo značiti kao svećenički poglavica ili kralj.Josip zaruči Mariju s tim da je mogao vjenčati tek poslije 10 do 12 mjeseci.U mađuvremenu Marija zatrudni sina Isusa Krsta.Postoje dvije mogućnosti kako se isus rodio:1-da je Marija zgriješila sa drugim čovjekom i bojeći se ondašnjeg zakona koji glasi:ako zaručnica zgriješi sa drugim muškarcem i učinila preljub bijaše kamenovana kao da je vjenčana žena.Plašeči se kamenovanja proglasi za oca njenoga sina Boga to jest da je to bogomdano dijete.2.Druga mogućnost nam proizilazi iz njihovog rodoslovlja.Donese Matija rodoslovlja na dan vjenčanja koje je glasilo ovako:Ireneo,Tartulian,Atanasio,Augustin,Jeronim,Grgur,Niseno i Eukerio i mnogi drugi.Eusebio pak;Ambrosio,Justin,Niceforo,Teofilakto,Eutimio,Beda.To nam govori da su Joakim Marijin otac i Jakov Josipov otac bila rođena brača,sinovi Natana koji je istodobno bio djed Mariji i Josipu.Pošto su učinili rodoskrvnuće proglasiše ga Bogom danog.Postali su prognanici iz iz Egipta kasnije donesu imitaciju Amon Ra religije-I bihu prvo,bradasta zvizda na sliku mača,koja se nadvisila nad grad.Svitlost,koju davahu sivajuće munje,bijaše tolika,da se mogaše prikladiti ju svitlosti sunca.Kako pak iz onog gustog oblaka,i kojem biaše skriven Jehova,izhodjahu nepristrajne munje,koje zato mogu biti nazvane zdrači,tako ove munje zove Habakuk,roge,kako je i u latinskom prinesenju,ali ista rič rog,govoreći o svitlosti ne znači drugo nego zdrake,i zato,s.pismo,da reče,da Mojses imaše sjajno lice,govori,da imaše lice rogato,buduć da iz njegovog lica izhodjahu zdraci svitlosti.Spusti se vječni otac u presjajnom oblaku da pokaže svoje veličanstvo.Iz ovog oblaka proglasi vječni otac Isusa za svog jedinog sina.Zapisano je da je glas vječnog oca bio združen sa velikom grmljavinom koja je proizašla iz sjajnog okruglog oblaka.Katolička crkva kao imitacija religije Amon RA sačuvala je iste te korijene a budući da je produkt mitologije nužno manipulira zbog svog samog opstanka ali kao klasa u društvu.Sama ambicija da se odvaja od društva u vidu klase dovodi je i u pitanje klasne borbe.Na mala vrata put do vlasti.Borba protiv znanosti i kontrola nad znanošću je u stvari borba protiv "racia"da se ne dotaknu temelji postanka religije te da se na taj način sačuva vlast.Temelj upravljanja i psihološko znanje dakle otkriva da upravljanje ne vrše Biskupi već organizacija u organizaciji kojoj je primarna odrednica vlast.Kontrola nad znanošću u stvari ima za cilj da znanost crkvi izgradi brod u kojoj će se ona vozati.Mješavina mitologije i klase polako se pretvara u filozofsku političku stranku koje neće još dugo smatrati ljude stadom ovaca.Sam taj pravac prisiljava crkvu da odbaciva sve intelektualno to jest racio jer bajka može živjeti samo u bajkovitom svijetu.Nasuprot toga život je realan i ne može živjeti u bajci.Bajka ne daje sigurnost
tako da samo realne stvari dokazuju da čvrsto stojimo na zemlji.Religija može iznjedriti samo klasu parazita koji će zaboraviti pojam Države i Nacije.
- 12:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19.01.2007., petak

UDBA,KOS i SLUŽBA BEZBJEDNOSTI

Nakon drugog svjetskog rata vrhovi obavještajnih službi bili su prebukirani intelektualcima i prve iskre znanja bile su već vidljive 1948.g.Začeci razdvajanja ideoloških i operativnih kadrova dovelo je do stvaranja
jako funkcionalnog rada.Krugovi unutar krugova sa kontrolom preko partijskih činovnika doveo je do izolacije vrha od operativne baze i nemogućnost probijanja stvarnog obavještajnog vrha.Manipulacija kao faktor rada iziskivao je veliko intelektualno znanje i potrebu za skrivanjem identiteta kroz razne nebulozne radnje.Tokom stvaranja Nesvrstanih,hladnog rata sve konce u rukama je držao J.B.Tito sa svojim saradnicima.Pri tome treba istaknuti da sam Tito: imao samo funkciu operatera.Sama politička situacija na glogalnoj razini bila je čimbenik jakosti tadašnje Jugoslavije i međusobne suradnje velikog broja inozemnih službi sa Jugoslovenima.U toj međusobnoj suradnji preko KOS-a davala se lažna slika preko likvidacija političke emigracije kao maska.Jugoslovenski studentski nemiri koji neki samodopadno nazivaju Hrvatsko proljeće bili su precizno vođeni i manipulirani.Naime velika većina učesnika Hrvatskog proljeća ni danas ne zna sastaviti neka osnovna rezmišljanja o Državi a niti vizije što potvrđuje nadostatak bilo kakve ideologije
a sama pobuna protiv marxsista iz beograda se očitovala na ekonomskim pitanjima iz kojih se tek kasnije a zbog samog sukoba došlo do pitanja nekakve pravilnije ekonomske raspodjele.Od svih proljećara jedino je
Dražen Budiša kasnije pokazao neke ekonomske ideje preko HSLS-a ali se dokazalo totalno ekonomsko neznanje to jest nedostatak bilo kakvih ideoloških korijena.Želim u stvari dokazati da baš nedostatak bilo kakvih ideoloških korjena potvrđuje da je to bila stihijska manipulacija ali za postizanje nekog drugog cilja a to je raznovrsnost Jugoslavije da bi se i dalje mogla eksploatirati manipulacija između istoka i zapada.U toj priči je nebitna i težnja za Hrvatskim jezikom jer je i kod proljećara to bila marginalna stvar a stvarno bi teško bilo povjerovati da demonstranti u Beogradu,Sarajevu,Skoplju i Ljubljani eto žele Hrvatsku Državu.Novi konfederalni ustav iznjedrio je nove mogućnosti povezivanja sa istokom i zapadom ali i nešto novo-Muslimani.Cjela ta izmanipulirana projekcija rezultirala velikim brojem poslova i na ekonomskom planu a analizom cijelog gospodarstva SFRJ dolazi se do jasnih činjenica.Od američke nuklearke do naoružanja muslimanima.Smrću Tita dolazi do raspada ideja pa tako i do raspada obavještajnih službi kao jedinstvenih organizacija.Odbori i pododbori raspali su se na nacionalnim osnovama pa su sve obavještajne službe i strukturirale nacionalno.Saradnje je bilo i to na nekakvim "demokratskim principima"kao npr. u Službi Bezbjednosti gdje su na teritorijima drugih Republika vrbovanja vršili Hrvati za potrebe Hrvatske i uoće nije bilo diskriminacija u vojnim kadrovima.Nedostatak
centra i raspodjela na nacionalne obavještajne službe doveo i do raspada obavještajne"zajednice"i partijski funkcionari su došli u prvi plan.Desio se Slobodan Milošević.U Hrvatskoj sva obavještajna"zajedn
ica"prešla je u HDZ a budući da su to sve bili sami operativci kao i Joža Manolić postavlja se pitanje tko je sve sačinjavo manipulativni centar.Kadrovi koji su vršili manipulaciju iz doba proljećara navukli su nove maske nacionalnog tipa postali su čisti Hrvati.Ta prikrivanja prošlosti otišla su toliko daleko da su nalazili
zaluđene glave tako da 99% stradalih Srba koji nisu vidjeli Beograd ni iz aviona a kao tobožnja odmazda
na napad Srbočetnika bilo njihovo nacionalno pročišćavanje.Da budemo načisto nije to neki veliki broj ljudi ali je bitan motiv.Dalje u ratu nastavile su se manipulacije u stilu da se ne zna tko pije a tko plaća.Nakon huškanja protiv muslimana utvrđuju nedostatak centralne osobe koja bi manipulirala Hrvatima u BiH.Prodefiliralo je tu raznih njihovih lutaka ali su napokon našli žrtvu-Gojko Šušak-pizzamajstor.Igrajući se sa njim čak su doveli do toga mišljenja da je Gojko Šušak bio nekakvi udbaš.Kao što svi ideolozi trebaju ideje tako i svi oni koji imaju planove izađu na vidjelo.Svi planovi imaju svoje izvršitelje.Kod nas se zna da je Franjo Tuđman planirao i odlučivao i postavlja se pitanje na koji je on način došao u priliku da upravlja sa tom cjelokupnom obavještajnom zajednicom.U prošlosti je i on bio "proganjan"čak je morao raditi zajedno sa sinom u Leksikografskom Zavodu "Miroslav Krleža"vjerovatno na odgoju novih "nacionalista"preko Enciklopedije.Ma da vas pitam dali je Franjo Tuđman radio u Službi Bezbjednosti kao jedinoj čistoj vojno obavještajnoj službi.
- 13:55 - Komentari (2) - Isprintaj - #

16.01.2007., utorak

Ribari ljudskih duša-

Stigla nam je zvečka na blog A.Malenica.Pravu referencu na sve političke blogove htio bih prikazati a budući da je sve o tome već napisano bilo bi glupo da se pravim pametan zato čitateljstvu dajem ovaj izvadak iz knjige Djure Šušnjića-Ribari ljudskih duša.
Definicija manipulacije.
Manipulacija se može odrediti kao smišljen sistematski i kontroliran postupak ili skup postupaka pomoću kojih manipulator,koristeći simbolička sredstva u za njega pogodnim psihosocijalnim uslovima,odašilje u masu preko sredstava komunikacije,određene poruke,s namjerom da utiče na uvjerenja,stavove i ponašanje velikog broja ljudi,tako da bi se oni,u stvarima o kojima ne postoji opća suglasnost,a za koje su životno zainteresirani,usmjerili prema ubjeđenju,stavovima i vrijednostima manipulatora,a da toga nisu ni svjesni.
Osnovni elementi:
Manipulator-izvor poruke,odašiljaoc poruke
Poruke koje se odašilju u masu-sadržaj.oblik i vrijeme.
Masa kojom se manipuliše-primalac poruke
Socijalno psihološki uvijeti u kojima se poruka priopćava.
Tehnička sredstva preko koji se poruka prenosi.
Javni problem na koji se poruka odnosi.
O problemu ne postoji opća suglasnost.
Ali postoji zainteresiranost za poruke-motivacija.
Posljedice koje poruka izaziva-Who says what in which channel to whom with what effect-Harold D.Lasswell
R.Jakobson-6 funkcija poruke:
a)Referencijalna-poruka želi označiti realne stvari
b)Emotivna-cilj poruke je da se izazove emocionalna reakcija
c)Imperativna-poruka predstavlja naređenje
d)Faktivna ili vezivna-poruka ima namjeru da provjeri ili potvrdi vezu između sugovornika
e)Metafizička-predmet poruke je neka druga poruka
f)Estetička-poruka privlači pažnju primaoca svojom formom
Iz Starog i Novog zavjeta citirat ću:
Tri su vrste ljudi koji čitaju knjige.
-Jedni da olakšaju sebi duh.
-Drugi da nauče nešto korisno i da stvari koje su naučili pričaju drugima za ljubav ili za plaću.
-Treći da izvade iz knjiga onu korist koje su im potrebne za njihov posao.
Na kraju bih dodao:"Kad nas oni koji idu za nama,ne mogu stići-uporno tvrde da smo,na pogrešnom putu."-Mari fon Ebner Eschenbach
- 07:43 - Komentari (2) - Isprintaj - #

05.01.2007., petak

Zemlja znanja?

Osnovni problem je da su svi kadrovi nastali od tuđeg znanja i nije razvijena samostalna kritička misao.To su u biti šetajući laptopi.Svaka strukovna inteligencija zavučena je u svoj manipulativni jezik kojim brani svoje takozvano znanje.Šupljina-propuh izbija iz njihove aure.Svojevremeno sam mlađahan jeo trešnje sa pokojnim Vladom Gotovcem.Već tada sam stajao na Ničeovoj planini (Nietzsche Fridrich) i nije mi se dojmio
možda zbog toga što sam još kao mlađi pisao pjesmice i dizao nagrade u usnovnoj,ma znam kriv je bio From u jedanaestoj.Vertikale,horizontale e pa mali vam je horizont.Poimanje svijeta crno bijelo spasilo mi je mozak.Zvižduk granata i jedna se odrebati,krhotina pogađa u tili čas prijatelj drži druga koji se samrtno trza, idem dalje: granate i dalje padaju.Pa nas su čobani vodili, imali smo sreću.Umijeće ratovanja dok je Bobetko J.pregledavao američke satelitske snimke ili dok su američki helikopteri vršili transport.Žrtvovanje teritorija kao tora janjadi da se na njemu nahrane vukovi.Zasitili su se, stali imali smo sreću.Kao mali išao sam na vjeronauk i ne znam u kojem su kafiću sjedili Bog i njegov sin dok su mrtvi padali,tada sam definitivno odlučio i da "postoje"meni takvi ne trebaju.Rodili su se idoli patarensko-katoličkog roda.Sve promašaje trebalo je sakriti pod neko ruho a naj bliže i naj podobnije je bilo crkveno.Mnogi intelektualci zavukli su se pod to ruho nedorasli vremenu.Život dokazuje kolika smo mi zemlja znanja-sranja.Jedina zdrava osnova je u prirodnim znanostima a i ona je pretvorena u magarca koji ima toliko snage koliko joj se baci u državne jasle i nema snage da se ozbiljno bavi istraživanjima već sve počiva na teoretskim primjesama iz kojih se možda nešto i rodi.U početku bijaše mrijest pračestice.Uslijed trenja elektromagnetska sila povukla ih je sve istvorila prasunce.Iz tog sunca preko solarnih protuberanci rodile su se galaksije.Matematičkom preciznošću udaljavale su se jedna od druge.Plazmeni rotirajući oblaci razdvajali su se na solarne sisteme.Sada možete preciznije računati nastanak svijeta računajući udaljavanja svemirskih tijela.Kao klinca dojmila su me geometrijska tijela na Mirandi i maštao sam o svemirskom brodu ali sa pravom definicijom broda kao samostalnog letećeg tijela
iz tih pogona nastao je prvi perpetum energy a budući da sam toliko inteligentan da sam siguran da ni NASA ne može riješiti ovu jednađbu probajte vi.Iz dva para akumulatorskih članaka trebate izvršiti akceleraciju elektrona da dobijete energije za popunjavanje potrošnje članaka a pri tome da dobijete iskoristivi višak.Od vas očekujem da če te se u školovanju okrenuti prirodnim znanostima i potrebama Države.Razmnožavanje kao prirodan ciklus nameće potrebu kolonizacije svemira i mi moramo biti prvi i bit će mo prvi.Za moju energetsku kutiju trebate razviti svemirski brod na sljedećim parametrima.Tijelo mora biti od sendwich titaniuma kojemu hlađenje i grijanje mora biti na električnoj energiji i ne vodite računa o masi.Gravitacijski motori cjevasti propelerski.Antigravitacijski sustav je voda to jest posada će biti u bazenu vode.Ovo će biti Država znanja i moći.
Svim građanima želim sretnu 0001 godinu.
Arhitektonska tabla Velikog gospodara nadzornika Hrvatskog Velikog Orienta svim ložama pod vlašću.
Ima se osigurati sloboda i samostalnost Hrvatske land marke.Svi dosadašnji problemi ima da se razriješe
a svi majstori koji nisu sposobni riješavati probleme ima da se razriješe.Dosta je bilo ljenčarenja ima da se radi.
Veliki gospodar nadzornik
Veliki Orient Hrvatske
- 07:22 - Komentari (11) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< siječanj, 2007 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Svibanj 2007 (1)
Travanj 2007 (2)
Veljača 2007 (1)
Siječanj 2007 (4)
Prosinac 2006 (6)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Popeo sam sa na planinu-pogledaj tamo dolje-u šumi majmuni skaču sa grane na granu.

Linkovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se