utorak, 23.05.2006.

Piramida u Visokom

Svi naveliko pričaju o tom fenomenu Bosanskih piramida. Netko ih osporava, netko ih preuveličava, netko zadovoljno trlja ruke misleći o profitu? Ja? Što ja mislim?
Do sad Europa je JEDINI kontinent koji nema barem jedan piramidalni objekt (time mislim ljudski stvorene , stare (neki govore o predpotopnom vremenu) piramide), dakle ne vidim zašto ne bi imala- s time da bi, po nekoj logici, bilo nevjerovatnije da Amerika ima piramide jer je bila izolirana od ostatka svjieta, što ukazuje u neki globalni fenomen i ne vidim razlog zašto bi Europa bila isključena. U Visokom su definitivno naišli na neki objekt koji je nastao ljudskom rukom. Postoje i naznake i o još par piramida. Nazvane su Bosanska piramida Sunca, Bosanska Piramida Mjeseca i Bosanska piramida Zmaja. Zašto? Na amblemu bosanskog kralja Tvrtka II. stoji mjesec, sunce i zmaj. Amblem se nalazi u samostanu Kraljeva Sutjeska kod Kaknja. Zanimljivost? I dan danas samostan koristi isti monogram u svojim dopisima- PIRAMIDU. No to može bit i samo slučajnost (trokut je također oznaka za Boga- Trojedino božanstvo)Evo vam i intervju koji je Semir Osmanagić dao za sarajevo-x.ba

"1. Kada ste najranije došli do zaključaka da u Visokom postoje piramide?

U aprilu 2005. sam, prilikom posjete Visokom, uočio pravilnu geometriju dva uzvišenja: Visočicu (Bosansku piramidu Sunca) i Pljesevicu (Bosansku piramidu Mjeseca). I mada su oba bila prekrivena šumom, piramidalne karakteristike su bile očigledne. Imajući u vidu njihovo poklapanje sa stranama svijeta za mene nije bilo sumnje da je riječ o piramidama. Put od gotovo nevjerovatne hipoteze do naučne argumentacije, koja će potvrditi moju viziju, bio je logičan. Prvo sam pristupio geološkim sondažnim bušenjima u avgustu koja su pokazala postojanje niza anomalija uvjeravajući i nekoliko stručnih ljudi oko mene da nije riječ o prirodnoj formaciji.

U oktobru 2005. Sam nastavio istraživanje sa širim otkopima, tzv. sondažnim bunarima, koji su pokazali strukturu zidova piramide, prilaznog platoa i dizajna piramide. Za ekspertno oko više nije bilo sumnje: kameni megaliti grade stepenastu piramidu visoku 220 metara, a obrađene ploče arhitektonskog pješčara su popločale prilazni plato.

2. Koliko se vaš život promijenio od kada ste pronašli piramide u Visokom i od kada ste to javno objavili?

Moj istraživački rad zadnjih godina se odvija u jednogodišnjim ciklusima. To je period koji posvećujem intenzivnom proučavanju pojedinih zagonetki prošlosti. Primjera radi, jednu godinu sam odvojio proučavanju svijeta Maja posjećujući 50-ak njihovih drevnih gradova u džunglama i turističkim centrima u Meksiku, El Salvadoru, Guatemali, Hondurasu. Rezultati moga rada ostaju u napisanim knjigama. Jednu godinu sam posvetio izučavanju kulture Aasazija istraživajući nekoliko desetina njihovih gradova u kanjonima četiri južne države u SAD. Jednu godinu sam posvetio pronalaženju lokacija kamenih kugli u BiH te gradova Prailira u Dalmatinskoj Zagori, Hercegovini... Prije toga su peruanske kulture bile fokus moga interesovanja, ili pak, piramida moći na planeti...

Od aprila 2005. do aprila 2006. riječ je o jednom intenzivnom istraživačkom periodu koji je usmjeren na dokazivanju dojučer nedokazivog: postojanje kolosalnih piramida u središtu Bosne. Ovaj put nemam luskuz da u miru pripremam svoje rukopise i čitam 40-50 stručnih knjiga godišnje.

Organizacijski dio, afirmacija projekta u svjetskim razmjerama i naravno, kontakt sa medijima, su dio ovog procesa. Međutim, ja ću polako izlaziti iz centra pažnje kako se sve više ljudi bude uključivalo u aktivnosti.

Naravno, ovaj početni period sam bio svjestan da će biti kritizera koji će se, javno ili anonimno, javljati, vrijeđati i osporavati ovu viziju. Zato nije bilo potrebe da druge isturam nego sam ja na sve provokacije odgovarao kulturom dijaloga i naučnom argumentacijom.

Stoga, u odgovoru na vaše pitanje, mogu reći da nema velikih promjena u mom životu. Imam balans između svojih istraživanja, bizinisa, porodice, sporta, putovanja... Stalno gledam ispred sebe znajući gdje idem. Osporavanja i podrška, medijska pažnja ili mirni periodi, sve je to dio životnog procesa.

3. Kako objašnjavate činjenicu da većina ljudi u BiH i svijetu ne vjeruje da Visoko "leži" na piramidama?

Kako vi objašnjavate činjenicu da prije godinu dana nijedan čovjek u BiH nije znao da Bosna ima piramide, a danas barem četvrtina stanovništva (milion ljudi!) vjeruje u njihovo postojanje? Prošla godina je obznanila svijetu da one postoje i polemike su se vodile na tu temu. Ova godina, 2006., uvjeriće i laike da bosna ima najznačajniji arheološki spomenik Evrope i počet će ozbiljne i kuloarske diskusije ko ih je pravio i koja im je bila svrha. Slijedeća godina, 2007., prolaziće u čuđenju svjetske javnosti kako su se takvi kolosalni objekti mogli praviti prije kraja zadnjeg ledenog doba. Drugim riječima, stanje svijesti će se mijenjati kako nove, verifikovane informacije, budu dolazile u javnost.

4. Da li je istina da u Visokom postoje više od dvije piramide?


Visočka dolina će za koju godinu imati zvaničan geografski naziv: Bosanska dolina piramida. Zasad imamo naučnu (prije svega geološko-sedimentološku) verifikaciju da je Visočica impresivan kameni objekat u obliku piramide. Plješevica pokazuje identične karakteristike na satelitskim, radarskim i termalnim fotografijama.


Dakle, vještačka kamena struktura. Uz njih, znamo za još tri takva objekta. Međutim, to nije sve. Kada u potpunosti pročistimo podzemni kompleks tunela onda ćemo znati u kojim sve pravcima vode, gdje izlaze, koje piramide i druge objekte povezuju. Za vašu informaciju, pretpostavljam da ih je više od pet.

5. S obzirom da su nam poznati nazivi piramida Sunca i Mjeseca, da li ste dali imena ostalim piramidama?

Tri su glavne piramide u dolini. Ova treća je "Piramida bosanskog zmaja".

6. Ukoliko dokažete i otkrijete piramide, koliku historijsku i turističku važnost će po vama Bosna i Hercegovina uživati u svijetu?

Postojanje Bosanske piramide Sunca je dokazano. U toku su pripreme procesa ekskavacije, restauracije i trajne zaštite kompletnog piramidalnog kompleksa.

Dvije su činjenice koje će promijeniti razmišljanje građana BiH o svojoj prošlosti. Prvo, da u srcu Bosne postoje veličanstveni objekti iz daleke prošlosti koji svjedoče o značaju ovog regiona. Drugo, rezultati antropoloske genetike dokazuju da su Bosna i jadranski bazen druga oaza života u Evropi po starosti, sa 27.000 godina kontinuiranim prisustvom inteligentog čovjeka. Bosna je civilizacijski izvor Evrope i to je dovoljan razlog da građani BiH budu ponosni na svoje korijene.

Kako će ove fakte u komercijalnom smislu (turističkom, infrastrukturnom, privrednom, stručnom, itd.) iskoristiti BiH politički predstavnici i vodeći naučnici.... To će pokazati vrijeme.

Ja svoju ulogu shvatam kao inicijalnu i vremenski limitiranu.

7. Posjedujete li neke najnovije informacije o tome ko je napravio piramide i kada su napravljene?

Pitanja "ko" i "kada" sa sigurnošću će naći svoj odgovor samo ako pronađemo alate i organski materijal koji ćemo moći precizno ispitati.

Međutim, već sada, najugledniji svjetski arheolozi imaju svoje viđenje. Tako, na primjer, prof.dr. Bruce Hitchner, direktor arheološkog odjeljenja na američkom TUFTS univerzitetu, misli da su piramide napravljene kao "monumentalne elitne grobnice u predrimsko ili čak rimsko doba".

Generalni direktor Egipatskog vrhovnog savjeta za antikvitete piramida u Gizi, dr. Zahi Hawass tvrdi da je "sasvim moguće da se u Bosni nalaze piramide", ali osporava mogućnost da ih je "gradila neka supercivilizacija prije 12.000 godina".

Naravno, ovo sa godinama je moja pretpostavka. Zasad imam dva vrlo važna indikatora da su piramide nekoliko stotina godina bile gotovo u potpunosti pod vodom. Jedina takva pojava se može vezati za period otapanja leda prilikom kraja zadnjeg ledenog doba prije 12.000 godina. Drugim riječima, piramide su tada već postojale.


8. Zašto se naziv Vaše knjige i vaše fondacije zove "Bosanska piramida Sunca", kada u Visokom postoji više piramida?

Naziv knjige je "Bosanska piramida Sunca" jer je to bilo centralno otkriće knjige, koja je u sebi dala civilizacijski okvir i objašnjenje za pojavu ovako kompleksne građevine na tlu BiH.

Radna verzija postera Bosanske doline piramida; Copyright: Fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca; autori mr.arh. Ajla Akšamija, doktorant iz Ilinoisa, dr. Amer Smailbegović, Nevada, i dizajner Adnan Mahinić, Mostar

Ime fondacije je "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca" i u sebi ima tri nivoa: prvo, riječ je o fondaciji čiji rad i finansijske izvještaje odobravaju i sankcionišu ministarstva pravde i finansija Vlade BiH. Drugo, arheološki park pokazuje da je riječ o nizu arheološki vrijednih objekata. I, treće, najveći i prvi objekat koji se pokazao svijetu je upravo "Bosanska piramida Sunca".

9. Kojim svjetskim piramidama su naše piramide najsličnije? Možete li povući neku paralelu.

Ono što znamo o dizajnu je slijedeće: stepenasti karakter piramide nastaje sa uvlačenjem svakog narednog reda kamenih blokova prema unutra i plus, svakih tridesetak metara imamo terasu od dva i po metra. I tako sve do vrha. Egipatska kufu (Keopsova) piramida ima razmak među blokovima («stepenica») od pola metra. Piramida sunca u Teotihuakanu (Meksiko) ima glatke kosine sa terasama koje su prostranije od Bosanske piramide Sunca. Izbliza, postoje razlike u detaljima. Iz daljine, perfektna piramidalna geometrija je ono što odlikuje sva tri kompleksa.

Jos će interesantnija biti izračunavanja koja će uslijediti. Znamo da egipatski kompleks od tri piramide po svom rasporedu odgovara onom u Meksiku. Bosanski je drugačiji: tri piramide čine jednakostranični trougao i po tome je on jedinstven u svijetu. Međusobni odnosi bosanskih piramida, sakralna geometrija koja je u nju ugrađena, orijentacija prema stranama svijeta, okrenutost ka pojavama na zvjezdanom nebu... Sve će to biti pitanja koja ćemo ispitivati u godinama pred nama.

U Bosni i Hercegovini ćemo obrazovati nove generacije arheologa, geologa, sedimentologa, historičara, antropologa... Jer imamo jedinstvenu priliku u "vlastitom dvorištu".

10. Kako napreduju planovi na iskopavanjima?

Istraživanja na kompleksu piramida će biti najveći geološko-arheološki projekat te vrste u svijetu za 2006. godinu. Pripreme su vrlo kompleksne i one obuhvataju formiranje timova stručnjaka iz BiH i čitavog svijeta, rješavanje zakonodavnih preduslova, organizacijske i logističke pripreme, međunarodnu verifikaciju rezultata. Pri tome, u fondaciji je formirano desetak komiteta i sekcija koji će se baviti i drugim važnim pitanjima za zaštitu kulturnog nasljeđa BiH. Ovo je mala zemlja, ali izuzetno arheološki bogata. Iz doba nebrige i zapuštenosti, moramo preći u period poštivanja onog što su nam ostavile generacije prije nas.

Naravno, neke aktivnosti fondacije se moraju i finansirati. Zakonski je propisano da to bude putem sponzorstava i donacija. Na našem zvaničnom web sajtu www.piramidasunca.ba, koji će biti u funkciji od slijedeće sedmice, uputićemo javni poziv institucijama, firmama i pojedincima iz čitavog svijeta da nam se pridruže u ovoj pionirskoj fazi.

Na taj način, svako će imati priliku da bude učesnik u kreiranju historije, a ne da bude puki posmatrač ili, još gore, nametnik i kritizer. Ovo je projekat svih nas, jer pripada bosanskoj i evropskoj kulturnoj baštini.

11. Koji tim stručnjaka će raditi na iskopavanjima?

Jezgro timova je slijedeće: u geološkom nadzoru imamo iskusnog geologa Nađiju Nkić iz Sarajeva, doktora geoloških nauka Stjepana Ćorića iz austrijskog geološkog društva, geologa Ibricu Peristija iz Crne Gore i mladog geologa Nedima Jukića iz Tuzle.

U arheološkom timu su Sead Pilav koji je diplomirao arheologiju na Univerzitetu u Švedskoj, Silvana Cobanov koja je završila arheologiju u Zadru i Saša Janković koji je studirao arheologiju u Beogradu. Od stranaca imamo tim iskusnih arheologa kao što su: Richard Royce iz Australije, Allyson McDavid iz SAD-a, Chris Mundligler iz Kanade, Martin Aner iz Austrije. Lista nije konačna i još će se mijenjati i dopunjavati do početka proljetnog istraživanja.

12. Koliko će trajati iskopavanja? I kada očekujete da će se golim okom moći vidjeti barem dijelovi piramida?

Za ovu godinu smo predvidjeli da iskopavanja traju od 14. aprila do 29. oktobra 2006. godine. S obzirom da će desetak velikih otkopnih sekcija na kojima ćemo raditi biti natkrivene, najbolje je doći na lice mjesta i vidjeti očišćene kamene blokove zidova piramide i ploče koje grade plato. Naravno, u kasnijoj fazi, biće dozvoljen ulaz u središte piramide limitiranom broju posjetilaca u turističkim turama.

13. Da li imate podršku države?

Da li je moguće da bosanska politika prednjači u nečemu ispred stručnjaka i da se, pri tome, svi slože oko jednog projekta? Vidite, moguće je! Bosanske piramide su ujedinile sve nivoe vlasti pokazujući političku zrelost počev od visočke opštine, Ze-Do kantona, Federacije BiH pa sve do Parlamenta BiH, koji je nedavno donio zaključak da se zaustavi sva gradnja na Visočici dok traju radovi na istražzivanju piramide i da se teren proglasi od držzavnog interesa.

14. Koja je najveća piramida i koliko je visoka? Možete li bh. piramide usporediti sa egipatskim (veličina, starost, oblik...)?

Nezvanično, najviša je Bijela piramida u Kini koja je visoka između 250-300 metara. Keopsova piramida u egiptu je visoka 146 metara. Piramida Sunca u Teotihuakanu je upola niža. Procjena je (do zvaničnih rezultata u aprilu) da je Bosanska piramida Sunca visoka 220 metara i daleko nadmašuje egipatsku. Po površini je dvostruko veća od egipatske i meksičke. Što se starosti tiče, sve je više dokaza da su glavni piramidalni kompleksi u svijetu podignuti prije kraja zadnjeg ledenog doba tako da je očigledno postojao jedan plan njihove gradnje na planetarnom nivou.

15. Koliko će ovo otkriće imati utjecaja na evropsku i svjetsku historiju?

Evropska historija se mijenja iz temelja. Stotine metara kamenih blokova iz središta BiH će opominjuće gledati u historičare i tražiti da se školske knjige promjene.

16. Želimo Vam sve najbolje u Vašem radu sa željom da što prije svima dokažete postojanje piramida i da time uvećamo kako historijsku tako i turističku vrijednost Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujem na interesu i podršci. Svako dobro vama i čitaocima koji su bili strpljivi da pročitaju sve odgovore."

| 22:38 | Popljuvaj (3) | Printaj i isparaj! | #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Copyright © Patnje mladog... whatever - Design touch by: Tri mudraca

Komentari On/Off

< svibanj, 2006 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Studeni 2007 (1)
Svibanj 2007 (3)
Travanj 2007 (1)
Ožujak 2007 (4)
Veljača 2007 (5)
Siječanj 2007 (4)
Studeni 2006 (2)
Listopad 2006 (2)
Srpanj 2006 (1)
Svibanj 2006 (1)
Travanj 2006 (5)
Ožujak 2006 (10)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Opis bloga
Memoari vječnog studenta. Samo za osobe sa jakim želudcem...

Za zamislit se...
" Muskarci nisu izbjegavali nikakva sredstva
kada je trebalo braniti nevinost zene,
ali niti kada ju je trebalo oduzeti."

Aksel Sandemose"You only lie to two people;
your girlfriend and the police.
Everyone else you tell the truth to.

Jack Nicholson"Svi smo mi mrtvaci
na dopustu."

August Cesarec"Statisticki gledano, na svakog muskarca
koji dosegne dob od 85 godina
otpada po sedam zena - ali tada je vec prekasno."

Sigurd Hoel"Whenever I watch TV and see those poor starving kids all over the world, I can't help but cry. I mean I'd love to be skinny like that but not with all those flies and death and stuff."

Mariah Carey"We all get heavier as we get older because there's a lot more information in our heads."

Vlade Divac, Basketball playerAt a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us, and our lives become controlled by fates. That's the world's greatest lie. Whoever you are, or whatever it is that you do, when you really want something, all the universe conspires in helping you achieve it."

(Melchizedek, the Old King) from The Alchemist"It is said that the darkest hour of the night comes just before the dawn."

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se