* Yuriko Dagger *
"Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira."

Arthur Schopenhauer


... (6) - ::: - #

<< Arhiva >>