Image and video hosting by TinyPic Music is life

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

~OstavLjaj komove iskLjuČivo vezane za mOi Post!! ako ne ProČitaŠ Post neaŠ Ša radit na bLogu..gore tie x-iCh!! koMovi me ne zaniMaju!! vraČam ih koLiko hoĆu!! Prvo ProČitaj mOi Post Pa onda najavLjuj svOe nowoO!! Ne PridrŽavaj se PraviLa biT ĆeŠ prijavLjen!!~Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Ime:Andrea
Godine:15
Looda, vrCkava, daveŽ za druge xD
zaLjuBLjena cerek
Živim u rieCi (:
OmiLjena boja: pLava
OmiLjena Životinja: tigar
OmiLjena hrana: ribe :D mmm
OmiLjeno piĆe: maLibu naughty
PohaĐat Ću: ekonomsku ŠkoLu :D
Hoby: sviram gitaru,,pjevam pod tuŠem pjeva xD
pa ipak MUSIC IS LIFE!! cerek

Image and video hosting by TinyPic

musiC cerek
njih cerek
frendove cerek
obiteLj cerek
Životinje cerek
mrak naughty
ČeŠkanje naughty
masaŽu smijeh
bLogere smijeh
voĆe thumbup
Ljetoooo dead

Image and video hosting by TinyPic

umisLjene Ljude puknucu
dvoLiČne Ljude burninmad
preufurane metaLCe namcor
one kojima je staLo samo do komanja mad
LaŽne frendove nono
meso bang
dosadu dead

Image and video hosting by TinyPic

!!!!stari roCk!!!! dead cerek
roCk smijeh cerek
Cajke aL neŠ maLo.. belj
zvuk gitare..koi tako opuŠtaa cerek
pop & roCk..naravno staro cerek smijeh
the beatLes cerek
pop smijeh
teChno smijeh
house smijeh

Image and video hosting by TinyPic

Janet Jackson
Dorian
Luda Plava
MaTeiić R.
iŽuna™
Want to be Sara
[ .Little sHe. ]*
GabieXp^^Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


~I Love yOu mOre Today,,ThaN yesTerday,,
BuT faR LesS Than TomOrow~


Image and video hosting by TinyPic~najLjePŠa sLika~

Image and video hosting by TinyPic


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
~The BeatLes-ELeanor Rigby~

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people

Eleanor Rigby
picks up the rice in the church
where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window,
wearing the face
that she keeps in a jar by the door
Who is it for?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Father McKenzie
writing the words of a sermon that no one will hear
No one comes near.
Look at him working,
darning his socks in the night
when there's nobody there
What does he care?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Ah, look at all the lonely people
Ah, look at all the lonely people

Eleanor Rigby
died in the church
and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie
wiping the dirt from his hands
as he walks from the grave
No one was saved

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?
~My eVeryThiNg~

ponekad se pitam..zaŠto se meni uviek dogaĐaju LoŠe stvari..-.-
uviek mene snaĐe neka svaĐa..mene snaĐe neki gubitak..
gubitak koi je tako teŽak za podnieti..preteŽak..:/
iLi odjednom shvatim da je ono za Ša sam se CieLo vrieme boriLa..
poraŽeno..izvan dohvata moih umornih ruku..-.-
posvaĐala sam se sa najboLjom frendiCom..bar ona to tako zove...
"svaĐa"
ne..nie to biLa obiČna svaĐa..znam ju 10 godina..
10 dugih neraskidivih jeb**** godina i sad sam shvatiLa da mie ona biLa tek laŽna frendiCa..
samo sjena onoga Ša mie treaLa biti..
ja sam biLa tek pijun..jer ona je sakupLjaČiCa frendova..ona ih skupLja kao igraČke..samo da ima nekog ko bi je voLio
biLo je super dok sam joj se ja povjeravala..
aL njene su tajne samo njene..
i pokuŠava ukrasti moje frendiCe..moju A..
Curu znam tek godinu dana i sad znam ko' mie pravi frend (:
jer ona me odrŽava na Životu..ona i M. deČko iz proŠLog i pretproŠLog posta.
i nie mi viŠe vaŽna..ona je postaLa mutna u moim oČima..ono Ša je oduviek i biLa..
samo sjena..pLakaLa sam..
oČajno jer sam shvatiLa da sam izgubiLa svoju sestru..aL kratko..jer sam shvatiLa da mi nikad nie biLa sestra..da je biLa samo joŠ jedna LaŽ ovoga svieta..
nie me viŠe briga..uvjeravam se to iako vjerojatno nie istina..aL potiskujem istinu u sebe..i neĆu joj dozvoLiti da izaĐe iz mene..moja A. i M. faLLa vam..
zbog vas ja joŠ diŠem..
i ne nisam emo niti Ću ikada biti..prezirem ih--> oni treaju struČnu pomoĆ..-.-
aL toLiko sam puta poŽeLjela umrieti..sresti nekoga s druge strane..nekoga koga tako siLno ŽeLim vidjeti..i napokon moĆi Letjeti
Živjeti svoj san..aLi zbog njih ne mogu..njihova me Ljubav drŽi vezanu za ovaj sviet..za ovaj okrutan Crni sviet..aLi drŽe me tu..drŽe me uspravnom uČe me kako ustati na noge nakon poraza i boLi..nakon beznaĐa i agonije koja me razdire iznutra..i uviek Će me razdirati..oni su moe sunCe..woLim ih..
hvaLa vam Što postojite.i dok vas imam ja Ću uviek smoĆi snage ustati ujutro..samo kako bih joŠ jednom vidjeLa svoja sunCa
zbog vas ja drŽim osmieh na svome LiCu..
zbog vas ja voLim
i nikada vas neĆu napustiti..ni smrt nas neĆe rastaviti!
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3


|srijeda, 14.07.2010., 20:09|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 73 ) Image and video hosting by TinyPic


~BesT fRieNds 4-eVer~

heeey ppLsii.. mah mah
prvo da svima zahvaLim na vaŠim savjetima!!
puno su mi pomogLi..i kako viite po nasLovu..
ja i on ostajemo best frendovi.. yes
ugL. ja sam mu rekla iskreno da ga voLim kao frenda..
da ga nikada nisam drugaČije voLjeLa..
i mene je zaboLjeLo kad sam mu to rekLa.. no
i eto..prvo se rastuŽio..onda je reko da on viŠe ne moŽe ovako..
otiŠo se zabit s ekipom..a mene je pustio da se brinem za njega i za to Ša Će mi sLjedeĆe reĆ..
moŽda me posLat u k**** i viŠe nikad ne progovorit rieČi sa mnom... tuzan
i kasnie doĐe na fejs..biLo je oko 11 naveČer i sav veseo kaŽe da nema veze..izvine mi se (ON MENI no) i kaŽe da Će sve bit oke..
da me on ne ŽeLi ostavit da Će tu uviek bit za mene..da Ćemo zauviek bit best frendovi bez obzira na sve i da nezZna Ša bi on da mene nema :DD
tako me ugodno iznenadio..biLa sam na vrhu svieta kad mie to reko smijeh smijeh
ugL...joŠ mi daje do znanja da je zainteresiran..naravno to Će trajati dok ne naĐe neku drugu..nadam se ubrzo :))
aL sad se poLako i sigurno vraĆamo na staro..:D
i ja znam da Ćemo zauviek ostat pravi best frendoviiii yes smijeh


|nedjelja, 11.07.2010., 18:24|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 39 ) Image and video hosting by TinyPic


~ThiS ComPLiCaTed wOrLd~

hmmm... eek
dns mi je best frend rekao da me voLi..da ŽeLi bit sa mnom..
msm pred maLo je bio sa mojom dobrom frendiCom i sad govori da ŽeLi mene..da se zaLjubio..a ja sam zaLjubLjena u onog Lika s faksa.. cerek i joŠ mi je i best frend... bang
ugL..ja sam primietiLa sve znakove koje je sLao..aL praviLa sam se da ih ne primjeĆujem.. -.-
kako?? od best frenda??
Ša stvarno ne mogu imat normaLnog best frenda? sve mora bit ko u Sumraku?? naĐeŠ savrŠenoga deČka..i onda izgubiŠ best frenda..jer se njemu sviĐaŠ..sve se promieni..ne moŽe to viŠe bit isto prijateLjstvo..aL ja Ću se potrudit da ostane!!!
odbiLa sam ga...pokuŠaLa sam ga njeŽno odbit aL ne postoji neŠto kao njeŽno odbijanje..Labud je labud i toe to.. namcor
ja msm da Ćemo ostat frendovi..iako i daLje pokazuje da me ŽeLi..misLi da Će nekako doprieti do mene..ne shvaĆa da sam ga ja veĆ zavoLjela..samo ne na taj naČin.. eek eek
ma nezZ viŠe..jer ne ŽeLim ga izgubit..dobar je deČko..
fuLL dobar no
ja njega trebam..kao FRENDA
nezZ kako da mu to utuvim u glavu..aL napravit Ću sve da ostane moj best frend...jer to bi mi i trebao biti O.O
HeLpajTe!! tuzan trea mi vaŠ savjet!!


|petak, 09.07.2010., 16:19|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 30 ) Image and video hosting by TinyPic


~i wouLd Love To Love yOu~

BiLa u gradu (:
kak me samo ubija gLava od onog vraŽjega sunCa puknucu
i nezZ kako mie biLo..nezZ iskreno ni Ša da napiŠem..nie da se baŠ moŽe opisat aL ae da krenem ispoČetka...
zavrŠiLa je osnovna ŠkoLa..nisam mogLa vjerovat u to..iL nisam htjeLa ...biLo je toLiko suza..zavrŠni rastanak aL ono normaLno po gradu Čemo se viĐat i tak yes fuLL sam se htjeLa upisat u mediCinsku..i za to sam radiLa CieLe godine..nakon 2 ukora u 7. razZu zbog teroriziranja ŠkoLe svi su biLi u Šoku kad su vidjeLi kak sam se smiriLa hahaha te se faCe ne mogu zab.. dead
i ispaLo je da mi za upis treaju neki vraŽji LieČniČki papiri..koje moram podiĆ u tam nekoj med. ustanovi u kojoj smo se inaČe CiepiLi..inaČe nalazila se preko puta pomorskoga faksa i ekonomske ŠkoLe..(moje buduĆe ŠkoLe smijeh)
i tamo sam moraLa iĆ s napornim bratom u 7 ujutro bang..biLo je to negdje 14. 06...iLi 21. nisSam sigurna..gLupa doktoriCa je radiLa popodne ono gospoĐa moŽe doĆ kad oĆe ma nek se......
nekim dieLom biLa sam joj zahvaLna..jer kad smo izaŠLi pred zgradu..staLi sa strane kako bi priČekaLi Lika koi Će nas autom pokupit..vidjela sam ga..bio je daLeko od mene..na drugoj strani Ceste..msLa sam da je sam aL moj je brat svoim Šugavim biĆem pokrio njegove frendove smijeh i baŠ sam vidjela samo njega eek
ugL..neŠ je raspravLjo sa frendovima i okreto se prema faksu..msLa sam si ono toe neki gay.. smijeh
tak da sam se okrenuLa na drugu stranu..aL kad su 2 minute kasnie proŠLi kraj mene.........moje su ga oČi odmah pronaŠLe..kao da su znaLe..pogLedala sam baŠ u njega... eek
Ša sam kasnie osjetiLa ne moŽe se rieČima opisat...biLo je to skup svih osjeĆaja ovoga svieta spojenih u jedan..pogodiLo me kao udar..ŽeLudaC mi se sav skvrČio od uzbuĐenja i nervoze..noge su mi se odsjekLe..nisam disala barem minutu..ono samo PAFF!!........i onda sLjepoĆa..nastaviLa sam ga promatrati..znm samo to da je zgoLjav..ima Crnu kosu..onak maLo duŽu tek je poČeLa rast..onak do uha..nosio je svjetLo pLavu koŠuLju..niŠ drugo nisam zapaziLa..samo sam mu bLejiLa u to savrŠeno bLiedo LiCe...niŠta viŠe neznam..nikad se nisam zaLjubiLa na prvi pogLed.. nono i htjeLa bi da nikad ni nisam..
jer kad se zaLjubiŠ postupno..stigneŠ osjetit sve...uzbuĐenost,,Šok,,zaprepaŠtenost,,LeptiriĆe,,nervozu,,
sreĆu.....aL sve ti tada doLazi postupno..ja sam osjetila dupLo viŠe..i sve u jednom djeLiĆu sekunde u jednom jedinom pogLedu..aL taj se osjeĆaj ne moŽe opisat..koLiko god ja to htjeLa to je nemoguĆe.. u autu sam jedva izdrŽaLa da ne zapLaČem..doma sam se skvrČiLa na podu zakLjuČala u kuĆi..sama(hvala bogu) i PoČeLa jeCat..u potpunoj agoniji..agoniji koja se ne moŽe opisat..nakon par dana opet sam ga vidjeLa sasvim sLuČajno..osjeĆaj isti i skoro sam sLetila u motore koji su biLi parkirani tamo..i zato sam dns biLa u gradu i nastavit Ću iĆi..oni imaju Ljetne semestre..i ja Ću ga jednom morati viit..samo da ga vidim to mi je dovoLjno..dns sam vidjeLa Lika koi je ISTI ko on...opet onaj osjeĆaj -.-''...........................
moŽda je to i bio on..nosio je kapu i nisam vidjeLa je Li Crnokos..iako mi se uČiniLo par puta kada se okrenuo da je imao smeĐu kosu..frendiCa je rekLa da je izgLedo odvratno i kao gay i da je on najruŽniji Lik kojega je vidiLa dns.. smijehsmijeh haha pa moŽda to i nie bio on..aL je dovoLjno LiČio na njega...a i nie me briga Ša ona kaŽe..ja ne mogu protiv sebe i ja Ću ga nastaviti traŽiti..saznat sve o njemu i na jesen se upoznati sa njim blabla cerek
~bogu faLLa Ša se ekonomska škoLa naLazi odma preko puta pomorskoga faksa~ cerek cerek cerek cerek cerek cerek cerek cerek cerek cerek

P.S.----> Žao mi je na uLtra predugom postu -.-


|srijeda, 07.07.2010., 14:52|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 44 ) Image and video hosting by TinyPic


~My guiTar genTLe weePs~

aaa dns sam opet biLa na gitariii..
biLo prepredobro!! thumbup ugL. nisam pred dugo poČeLa svirat..
moj je brat bio posudio gitaru od frenda..znao je odsvirat samo jednu pjesmu..
aL kad je krenuo.. cerek neopisiv osjeĆaj..tieLo mi se oduzeLo i nisam se mogLa odvojit od tog zvuka
biLa sam totaLka oprLjena eek ..to me tako smiriLo..a meni inaČe trea smirenja..ja Lako pLanem i onda se teŠko obuzdam bez da neŠto razbijem smijeh
svi znaju da je muzika moja droga..ja bez nje ne mogu zamisLit svoj Život..jer kad sam na dnu,,i kad mi se Čini da na ovom svietu viŠe nema niČega vriednoga za Život mene roCk podigne na noge :D cerek
i nevjerujem da sam jedina wink
istina je ona tvrdnja: MUSIC IS LIFE i zika je za mene kao zrak yes
ugL..u Četvrtak poČinjem svirat jimija hendrixa: wiLd thing blabla blabla blabla
fkt ne mogu doČekat!!! :DD
aaa kako tek svira taj Lik Ša nas uČi.. dead
i staLno mi govori da Ću uskoro bit ko on aa ne mogu dočekat..
zasad sam zadovoLjna s ovime Ša znm sretan
ugL..neam neke inspiraCie..ovo piŠem tek toLko da neŠ napišem xD
pa eto jedna sLika za kraj....

~This is My guiTar~

Image and video hosting by TinyPic|utorak, 06.07.2010., 14:28|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 13 ) Image and video hosting by TinyPic


~Time fOr nEw ThinGs~

Hey pipLsiiii :D
i tak i ja otvoriLa new bLog... sretan
inaČe ovo Mi nie first bLog, aL sam pobrisaLa proŠLe,hehe dojadi to Čovjeku s vremenom..ono staLno visit za kompom ko' neki freake -.-
iako ne mogu reĆ da to ipak nisam xD
ovo je Ljeto stvarno dosadno pa sam eto i ja iznimku napraviLa.. belj
woLim bLogove jer mogu pipLsima Povjerit svoe tajne, ono Ša me muČi, a oni pokuŠavaju pomoĆ iako te nezZnaju..O.O
za to faŁŁa unapried yes najboLji ste!!
i LakŠe mie povjerit se preko tipkovniCe,, neg kad se nekom moram u oČi ispoviedit..
to mi nikad nie iŠLo.. bang
and so far..bLaBla..da vas sad ne preoptereČujem ultra dugim postevima -.-
msLm da je ovo dovoLjno za first Post smijeh
ako nekom trea neki savjet iL nesS neka se sLobodno meni obrati.
ja sam puno toga proŽivjeLa..
iL boLje reĆ preŽivjeLa -.-
tako da sam otvorena i za pomoĆ drugima (:
ae kisSam vas : *
kBo! and Love ya mah mah


|nedjelja, 04.07.2010., 05:53|

Image and video hosting by TinyPic Komentari ( 35 ) Image and video hosting by TinyPic


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se