Vjerovati radosti...

ponedjeljak, 30.03.2015.

Prenatalni razvoj bebe

Image and video hosting by TinyPic

- 00:23 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 13.03.2015.

ZAŠTO OTIĆI NA MISU?

„Za svaku misu na kojoj sudjelujemo s predanošću, Gospodin pošalje sveca da nas tješi u času smrti“ (Kristovo otkrivenje sv. Gertrudi)

„Misa je najsavršeniji oblik molitve“ (papa Pavao VI.)

„Slavljenje svete mise je jednako vrijedno kao i Isusova smrt na križu“ (sv. Toma Akvinski)

„Nebesa se otvaraju i mnoštvo anđela dolaze sudjelovati u svetoj misnoj žrtvi“ (sv. Grgur)

„Kada bismo zaista shvaćali svetu misu, umrli bismo od radosti“ (sv. Ivan Vianney)

„Ako saberemo sva dobra djela svijeta i usporedimo ih sa jednom svetom misom, oni će biti kao zrno pijeska naspram planine“ (sv. Ivan Vianney)

„Svijetu bi bilo lakše preživjeti bez Sunca negoli bez svete mise“ (sv. Padre Pio)

„Bez sumnje, Gospodin ispunjava se želje koje od njega tražimo za vrijeme mise, ukoliko su one dobre za nas“ (sv. Jeronim)

Jednom je sv.Tereza bila oduševljena Božjom dobrotom te je rekla Gospodinu: „Kako ti mogu zahvaliti?“ On je odgovorio: „Idi na jednu svetu misu“

„Vjerujem da kada ne bi bilo svete mise, svijet bi od tog trenutka bio u ponoru“ (sv.Leonardo Portomauricijski)

„Jedna misa koja se prikazuje za tebe za života može biti vrjednija od tisuću prikazanih na istu nakanu nakon smrti“ (sv.Anselmo)

„Koliko samo milosti, darova i vrijednosti donosi sveta misa“ (sv.Leonardo Portomauricijski)

„Onaj koji s pobožnošću sudjeluje u svetoj misi, u smrti će biti utješen prisutnošću anđela i svetaca“ (Kristovo otkrivenje sv. Matildi)

Svaki puta kada slavimo svetu misu, postajemo dio iste, jedne i jedine Isusove žrtve na križu na kalvariji.

Ured za mlade Zagrebačke nadbiskupije

- 01:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #