jelenski blog

nedjelja, 10.02.2008.

Transmisija Kalačakre iz Šambhale na Tibet

Mađarski učenjak i avanturist Alexander Csoma de Körös donosi okvirnu priču o introdukciji Kalačakre u Indiju u svome radu «Biješka o Porijeklu Kala-Chakre i Adi-Buddha Sistema» koji je pripremio 1833.g. za časopis Azijskog Društva Bengala i učenjaci do današnjih dana nastavljaju praviti dopune i dodatno rastumačiti taj scenarij. Većina verzija uključuju četiri glavna lika: Tsilupa (Chilupa, Tsi lu, Tsilu, Cilu, Cheluka itd.), Kalachakrapada Stariji, Kalachakrapada Mlađi i Pindo Acarya. Nastali su sporovi o identitetu svakoga od ovih ljudi i ulozi koju su oni odigrali u introdukciji Kalačakre i pripadajuče legende o Šambhali u Indiju. Ovdje donosim samo najpoznatije verzije priče podsječajući da postoje brojne varijante.

Prema najjednostavnijem i možda najpopularnijem scenariju Tsilupa i Kalachakrapada Stariji su zapravo ista osoba, takozvani «madasiddha» ili sveti čovjek koji je poticao iz Cuttacka u današnjoj državi Orissa. Tsilupa je čini se poduzeo nekakvo putovanje na sjever Indije bez obzira na to kako su događaji s toga putovanja kasnije mitologizirani. Putovanje, pak poprima drugčije konotacije već prema verziji Legende koju prihvaćamo. Strogo povijesni pristup bi kazivao da je Tsilupa zapravo putovao konvencionalnim načinom u zemlju koja je tada doista postojala u materijalnom svijetu ali kojoj je legenda nadjenula ime Šambhala i tamo se susreo s učiteljima i majstorima koji su ga poučili Kalačakri i predali mu tekstove koje je on donio sa sobom natrag u Indiju. Prema tome njegovo bi putovanje bilo vrlo slično poznatome i dobro dokumentiranome putovanju kineskog hodočasnika Xuan Zanga (600.-664.) koji je u 7.st. proputovao Centralnom Azijom i Indijom i vratio se u Kinu natovaren budističkim tekstovima koje je putem nabavio. Kao što ćemo vidjeti ovaj pristup ima svoje pristaše.

Kakva god bila priroda njegova putovanja, gotovo svi izvori se slažu da se Tsilupa vratio u Indiju 966. ili 967.g. Što se tada dogodilo nije tako jasno. Prema najjednostavnijoj verziji pojavio se u Nalanda manastiru gdje je nacrtao Kalačakra simbol za tzv. «deset čuvara svijeta» iznad ulaznih vrata. Taj «mantrički kozmogram» kaže nam izvještaj «sastoji se od raznobojnih slova isprepletenih zajedno» i simbolizira «čitav svemir kako ga poima Kalačakra» Ispod crteža napisao je šest glavnih načela Kalačakre. Opat Nalande, čovjek po imenu Nadapada (Csoma kaže Narotapa) zajedno s 500 pandita prebivajućih u manastiru debatirali su s Tsilupom ali su na kraju «pali pred njegove noge» i prihvatili njegovo učenje. Nadapada je identificiran od većine komentatora kao Kalachakrapada Mlađi ali je danas vjerojatno najpoznatiji po svome tibetanskom imenu Naropa. On će postati kao što ćemo vidjeti jedan od glavnih promotora Kalačakra doktrine.

Ova jednostavna i izravna verzija priče o transmisiji Kalačakra doktrine i pripadajuće legende o Šambhali nadomještena je raznim drugim kompleksnijim i detaljnijim iskazima. Najdominantnije od tih alternativnih verzija postale su poznate kao Rva Tradicija i Dro Tradicija.

Rva tradicija također pripisuje zasluge za prijenos Kalačakra doktrine iz Šambhale u Indiju panditu Tsilupi. Tsilupa je studirao u mnogim velikim centrima budizma uključujuči Ratnagiri (sjeveroistočno od današnjeg Cuttacka u Orissi), Vikramasili i Nalandi. Ubrzo je shvatio da mu nijedno od tih učenja neće pomoći da postigne buddhastvo u ovome životu. Tada je čuo da u Šambhali postoje učenja koja bi mu mogla omogučiti da brzo postigne prosvjetljenje. Neki izvori nagađaju da je on zapravo istraživao neke Kalačakra tekstove dok je još bio u Indiji i tada namjerno krenuo na putovanje u Šambhalu da nabavi još tekstova i inicjaciju u ta učenja. To bi značilo da je Kalačakra u nekom obliku već postojala u Indiji. Ipak o ovoj temi je kazano vrlo malo i Kalačakra koja je kasnije naučavana u Nalandi i još kasnije na Tibetu se navodno temelji isključivo na tekstovima koje je Tsilupa donio iz Šambhale. U svakom slučaju Tsilupa je krenuo na svoje putovanje u društvu grupe trgovaca . Uskoro su pošli svaki svojim putem i Tsilupa je nastavio sam.

Čak i unutar Rva Tradicije postoji nekoliko varijanti o tome što se dogodilo sljedeće ali najuobičajenija tvrdi sa se Tsilupa penjući se preko planinskog prijelaza susreo s čovjekom koji ga je pitao kamo ide. «Idem u Šambhalu u potrazi za Bodhisattva Corpusom» odgovorio je Tsilupa. Čovjek mu je odgovorio da je vrlo teško doći u Šambhalu ali putovanje nije ni potrebno budući da on može reći Tsilupi sve što ga zanima. Čovjek je izgleda bio emanencija bodisattve Manjushrija (treba se podsjetiti da je kralj Yashas, prvi Kalkin kralj Šambhale također bio emanencija Manjushrija). Tsilupa se je bacio pred čovjeka i zatražio instrukcije u Kalačakri i drugim učenjima. Čovjek je položio cvijet na Tsilupinu glavu i zapovijedio «Ostvari cjelovit Bodisattva Corpus!» Toga trenutka čitavo učenje je prenijeto u Tsilupin um. Tsilupa se pošto je obavio svoju misiju zatim vratio u Indiju zapravo nikada ne došavši u Šambhali. Varijanta ove priče pak sugerira da je Tsilupa zapravo došao u Šambhalu gdje ga je emanencija Avalokiteshvare (sin kralja Yashasa, Pundarika smatran je emanencijom Avalokiteshvare) blagoslovio sposobnošču da zapamti tisuće stihova na dan. Zapamtio je razne Kalačakra tekstove i vrati se u Indiju.

Prema Rva shemi Tsilupa je nakom povratka iz Šambhale pristigao u Cuttack u Orissi tada prijestolnicu kralja Kataka . Ovdje je okupio trojicu učenika koji su ga tražili da zapiše učenja koja je naučio na svom putovanju u Šambhalu. Najnapredniji od učenika zvao se Pindo Acharya. Nažalost barem četvero ljudi s tim imanom uključeno je u različite verzije Legende. Da nas to nebi zbunjivalo recimo samo da je prema Rva tradiciji Tsilupin student Pindo Archaya prenio učenja Kalačakre na svog učenika, čovjeka iz Virende u sjevernom Bengalu koji je postao poznat kao Kalachakrapada Stariji. Dakle prema Rva tradiciji Kalachakrapada Stariji i Tsilupa nisu ista osoba kao što sugerira najjednostavnija verzija Legende. Varijanta Rva tradicija sugerira da je Kalachakrapada Stariji pod vodstvom svog skrbničkog božanstva Tare, sam otišao u Šambhalu po daljnje instrukcije iz Kalačakre. Po povratku u Indiju, vjerojatno s tekstovima iz Šambhale, okupio je četvero svojih učenika, od kojih je jedan postao poznat kao Kalachakrapada Mlađi. Prema nekim komentarima taj Kalachakrapada Mlađi je zapravo bio Nadapada tj. prije spomenuti Naropa. Prema tome Naropa je, ovdje identificiran kao Kalachakrapada Mlađi, a ne Tsilupa bio taj koji se pojavio u Nalandi i napisao mantru na vratima manastira te ispisao kratke teze o Kalačakri. Tada je raspravljao s redovnicima iz Nalande te ih je pridobio i poučio Kalačakri. Jedan od glavnih preobračenika bio Manjukirti, od kojeg potiče Rva Tradicija.

Ono što je postalo poznato kao Dro Tradicija ne slaže se uopće sa Tsilupom. Umjesto njega počinje sa Shripalom, 17-im Kalkin kraljem Šambhale. Odmah smo suočeni s kronološkim problemom, budući da je generalno prihvaćeno da je Kalačakra introducirana u Indiju 966-67. ili u kontekstu Legende o Šambhali u vrijeme 12-og Kalkin kralje Surye kada je islam brzo napredovao kroz Centralnu Aziju. To je bilo stotine godina nakon vladavine Shripale. Šambhalisti su objasnili ovu nepodudarnost tvrdeći da je Shripala jednostavno drugo ime za Pinda Acharyu navodno onog istog koji se pojavljuje u Rva Tradiciji.

To je možda slučaj ali priča o Shripali iako mitskog karaktera sadrži zanimljiv detalj koji bi mogao ukazivati na stvarnu fizičku lokaciju Šambhale. Prema Dro tradiciji, mladi čovjek, sin dvoje praktičara yoge začuo je da sami bodhisattve podučavaju Dharmu negdje na sjeveru Indije u zemlji Šambhali. Željan da nauči Dharmu otputovao je da nađe te učitelje. Poslije Indije ali prije nego je stigao u Šambhalu, kazuje legenda, susreo se s prostranom pustinjom za čiji prelazak je bilo potrebno četiri mjeseca.

Moglo bi se špekulirati da je riječ o pustinji Taklamakan u zapadnoj Kini. Kao što je ranije zabilježeno Ujgursko kraljevstvo Khocho smješteno na sjevernom rubu pustinje Taklamakan često se spominje kao «povijesna» Šambhala. Da bi se stiglo u Khocho sa južnog ruba pustinje svakako bi trebalo četiri ili više mjeseci, ovisno o ruti koju bi putnik izabrao. Da li je moguće da je geografska činjenica nekako usađena u ovaj mitološki izvještaj o Kralju Shripali?

U svakom slučaju kralj Shripala je koristeći svoje vidovnjačke sposobnosti ubrzo spoznao da se približava mladi putnik i spoznao da su njegove namjere čiste. Zabrinut da bi mladi čovjek mogao poginuti pokušavajući stići u Šambhalu, kralj Shripala poslao je svoju emanenciju na južni rub pustinje. Kralj Shripala u svom emanencijskom tijelu reakao je putniku da nije potrebno ići u Šambhalu po učenja nego da će mu on, kralj Shripala, reći sve odmah na licu mjesta.

Četiri mjeseca učio je mladić pod Shripalinim vodstvom i na kraju se vratio u Indiju sa Kalačakra doktrinom i ostalim učenjima. Tada je postao poznat kao Kalachakrapada Stariji. Ako prihvatimo identifikaciju Shripale kao Pinda Acharyasa tada naravno ispada da je zapravo Pindo Acharyas podučio Kalachakrapadu Starijeg Kalačakri. Kalachakrapada Stariji je pak prenio doktrinu na Kalacakrapadu Mlađeg koji je kao i u Rva Tradiciji obično identificiran kao Napendrapa ili Naropa.

Za razliku od Rva Tradicije, ipak, Naropa se nije pojavio u Nalandi ni tamo raspravljao s redovnicima. Umjesto toga kašmirski pandit po imenu Somanatha stigao je u manastir Viramashila u Magadhi gdje su oba Kalachakrapade prebivali i od njih naučio Kalačakra doktrinu. Dro linija je zatim prenesena sa Narope na Somanathu isto kao što je Rva linija prenesena s Narope na Manjukirtija. «Dakle linija Narope jest vjerojatno jedina Kalačakra tradicija koja je stigla do danas kao neprekinuta transmisija», bilježi jedan znameniti šambhalist.

Postoje i druge verzije transmisije Kalačakre iz Šambhale u Indiju ali ovdje ćemo stati ne samo zbog, kako je jedan komentator istaknuo «Svakoj priči o introdukciji Kalačakre u Indiju može se suprotstaviti druga jednako cijenjena priča» , nego i zato jer sa uvođebhem Narope u scenarij možemo napustiti područja mitova i nastaviti po čvrstim povijesno utemeljenim putem.


Možda najvažniji učenik Narope bio je gore spomenuti kašmirski pandit Somanatha. Prema jednoj predaji pozvan je u Tibet od strane bogatog pokrovirtelja religije, Ye-shes-mchoga koji mu je obećao 100 unči zlato u zamjenu za učenja. Somanatha je počeo posao na prevođenju na tibetanski djela Veliki Komentar: Besprijekorno Svijetlo (Vimalaprabha) autora drugog Kalkin kralja Šambhale, Pundarike, ali njegov sponzor nije uspio isplatiti zlato kako je obećao Somanatha se preselio na sjever u Lhasu i počeo raditi sa prevodiocem poznatim kao Dro Lotsawa (poznatim i kao Shay-rap-drak ili Prevoditelj Dro-a). Zajedno su završili prevođenje Velikog Komentara i radili su na drugim ključnim Kalačakra tekstovima. Prema jednom izvoru Ye-shes-mchog bio je bijesan na Somanathu jer ga je napustio i pridružio se Dro Lotsawi da je iz osvete ovog zadnjeg napao zlokobnim vizijama i kletvama crne magije. No međutim izvještj kaže «da niti stotinu strašnih božanstava nije moglo zastrašiti Somanathinog učenika, niti je stotinu dražesnih nasmješenih djeva moglo okrenuti njegove misli k ljubavi». Linija Kalačakre koju su prenosili prozvana je po prevodiocu Dro Lotsawi – Dro Tradicija.

Treći učenik Narope bio je Manjukirti koji je pak imao učenika po imenu Samantashri. Tibetanski prevodioc Rva Chorab tražio je Samantashrija u Patanu blizu Katmandua u Nepalu, (prema nekim izvorima u Kašmiru) i zajedno su proveli pet ili šest godina proučavajući Kalačakru. Nakraju je Rva Chorab ponudio Samantashriju 300 unči zlata ako se vrati s njim na Tibet i tamo proširi učenje. Njihova linija učenja postala je poznata kao Rva Tradicija. Prema tome Dro i Rva tradicija bile u, kao što kaže znameniti šambhalist Glenn Mullin «najvažnije linije transmisije prilikom ranog širenja Kalačakre Tibetom».

Još jedan pak od Naropinih studenata bio je Atisha koji je postigao značaj u manastiru Vikramashila u Magadhi. Kao i Somanathi i Samantashriju i Atishi je ponuđeno zlato da otputuje na Tibet i tamo širi Dharmu (on je svoj dobitak donirao budističkim institucijama u Iniji). Napustio je Vikramashilu 1040.g. i sljedeće godine stigao u Nepal, a 1042.g. bio je u Tholingu u zapadnom Tibetu. Kaže se da je Atisha taj «koji je uspostavio budističku religiju na Tibetu jednom za svagda…» [Hoffman, 1961 #47, p.119], a njagov fundamentalni tekst Svjetiljka na Putu do Prosvjetljenja čita se i danas. Iako nije bio primarno usmjeren na Kalačakra doktrinu niti je pisao o njoj čini se da ju je podučavao svojim učenicima te je načinio razne revizije Kalačakre kalendara. Njegov glavni učenik Lama Drom Tonpa «smatra se ranim prethodnikom u liniji reinkarnacija Dalaj Lama [Mullin, 1991 #43, p.45]. Umro je u 73. godini 1054. provevši trinaest godina u Tibetu.


Od 11. do 13. st. Na Tibetu se zbiva procvat budizma. Tijekom toga vremana različite tradicije Kalačakre su se kontinuirano prakticirale. Rva Tradicija je postala osobito važna za školu Sakya koja je poticala iz učenja indijskog jogija Virupe. Jedan od glavnih tumača Kalačakre unutar Sakya škole bio je Kunga Kyalten, danas poznatiji kao Sakya Pandit (1182.-1251.). Kad je Tibetu zaprijetila invazija Džingisovih Mongola u ranom 13.st. Sakya Pandit je putovao u njihovu prijestolnicu i pokušavao smiriti napetosti. Njegov nećak Pak-ba ostao je u bliskim odnosima s Mongolima nakon smrti Sakya Pandita i s vremenom zadobio pozornost Kublaj-kana, Džingisovog unuka i utemeljitelja dinastije Yuan. Kublaj je bio tako impresioniran Pak-bom i tibetanskim budizmom općenito da je naposljetku dao Sakya školi prividnu kontrolu nad Tibetom, a Sakya lame su bili duhovni savjetnici i njemu i njegovim nasljednicima. Kalačakra je prvi put introducirana Mongolima u to vrijeme ali je kao i budizam općenito njezin utjecaj bio limitiran na plemstvo (među kojim su pogrešne interpretacije mogle imati i štetan učinak). Sa padom dinastije Yuan 1368.g. smanjio se i interes za budizam među Mongolima koji su se povukli u svoju domovinu ali ponovno će biti oživljen u 16.st. i odonda će se, kao što ćemo vidjeti, Kalačakra i Legenda o Šambhali ubrzano širiti među mongolskim budistima.

Jedan od vodećih Sakya na Tibetu bio je Dol-ba-ba Shay-rap-gyal-tsen (1291.-1361.) koji je zajedno sa svojim suvremenikom Bu-tonom (1290.-1364.) bio sljedbenik i Rva i Dro tradicija. Ta su dvojica postala, kao što je zabilježio jedan tibetanski povjesničar, «dvoje velikih učitelja Kalačakre u Zemlji Snijega». Bu-ton je pisao opširno o Kalačakri uključujuči djela poput Lako Shvatljive Bilješke O Sažetoj Slavnoj Kalačakra Tantri, Veliki Kralj Tantri Koji je ustao iz Vrhovnog Izvornog Buddhe i Bilješke za «Besprijekornu Svijetlost», a poznat je i po svojim pokušajima da spoji razne tradicije u koherentnu cjelinu. Također je napisao i povijest budizma u Indiji i Tibetu i izdao masivne kolekcije Tangyura i Kangyura koje sadrže Tibetanski Budistički kanon.

Butonov učenik Cho-gyi-bel bio je taj koji je Kalačakri podučio Tsongkhapu (1357.-1419.) osnivača škole Gelugpa dakle Butonova dvoslojna linija je ta koja je prosljeđena kroz ovu školu do današnjih dana. Druge su se tradicije nastavile na primjer u Nyingma i Sakya školama ali Kalačakra je pronašla možda svoju najveću ekspresiju upravo u Gelugpa školi čiji su sljedbenici Pančen i Dalaj lame postali najpoznatiji učitelji Kalačakre, a obojica također imaju vodeće uloge u Legendi o Šambhali.

- 17:41 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2008 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

Listopad 2017 (1)
Rujan 2017 (3)
Kolovoz 2017 (3)
Srpanj 2017 (1)
Lipanj 2017 (1)
Svibanj 2017 (1)
Veljača 2017 (1)
Prosinac 2016 (2)
Studeni 2016 (1)
Listopad 2016 (3)
Rujan 2016 (3)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (3)
Lipanj 2016 (2)
Travanj 2016 (2)
Ožujak 2016 (2)
Veljača 2016 (1)
Siječanj 2016 (2)
Prosinac 2015 (2)
Studeni 2015 (2)
Listopad 2015 (2)
Rujan 2015 (1)
Kolovoz 2015 (2)
Srpanj 2015 (2)
Lipanj 2015 (1)
Svibanj 2015 (1)
Travanj 2015 (1)
Veljača 2015 (2)
Siječanj 2015 (3)
Prosinac 2014 (1)
Studeni 2014 (1)
Listopad 2014 (1)
Rujan 2014 (1)
Kolovoz 2014 (2)
Srpanj 2014 (1)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (2)
Ožujak 2014 (4)
Veljača 2014 (3)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (2)
Srpanj 2013 (3)
Lipanj 2013 (3)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

 • jelenske teme

  CURRENT MOON


Linkovi

 • Um je preteča svih stvari, um ih stvara i njima upravlja. Tko sa lošom namjerom govori ili radi, tog patnja prati kao kotač volovsku zapregu.

  Um je preteča svih stvari, um ih stvara i njima upravlja. Tko sa dobrom namjerom govori ili radi, tog sreća prati nerazdruživo kao sjena
  Buddha Sakyamuni

  Onaj tko se svim raspoloživim sredstvima
  Trudi postići zadovoljstva samsare
  I nije mu stalo do nikoga osim njega samog
  Toga se može nazvati Inferiornom Osobom.

  Onaj tko zapostavlja životne užitke
  I okreće se od grešnih djela
  Ali ipak brine samo za svoj osobni mir
  Taj treba biti nazvan Osrednjom Osobom.

  Onaj tko sasvim traži potpuno dokinuće
  Svih patnji svih bića jer njihova patnja
  Pripada njegovom vlastitom toku svijesti
  Taj jest Superiorna Osoba.

  Atisha, "Svjetiljka na Putu do Prosvjetljenja"


  Jedna baklja može raspršiti tminu koja traje tisuću eona.
  -Tilopa

  Kada pravilno ispitaš svoj um, prestaješ za svoje probleme okrivljavati druge.
  -Lama Thubten Yeshe

  -Moderni čovjek živi u obmani da zna što želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi
  -Erich Fromm

  Nije nikakav znak zdravlja biti dobro prilagođen bolesnom društvu.
  -Krishnamurti

  Ako sam slobodan to je samo zato jer uporno bježim.
  -Jimi Hendrix

  Neznalice postavljaju pitanja na koje su mudri ljudi odgovorili pred tisuće godina.
  -Johann Wolfgang von Goethe

  Kada postane očigledno da se cilj neće moći ostvariti, nemoj promjeniti cilj, promjeni postupak ostvarenja cilja.
  -Konfucije

  Pijevac kukuriče samo kad ugleda svjetlost zore. Stavite ga u tamu i nikad neće zakukurikati. Ja sam vidio svjetlo i kukuričem!
  -Muhammad Ali

  Kakva bi tišina nastala kad bi svi ljudi govorili samo ono što znaju.
  -Karel Čapek

  Po meni čovjek treba marljivo brusiti vlastiti dijamant, ne preostaje mu ništa baš ništa drugo za raditi u životu. Odnosno, nit ne može ništa drugo nego ili dangubiti (što ležeći, što kopajući po vrtu, što filozofirajući i premišljajući) ili aktivno brusiti. Ako je priroda njegovog dijamanta jednostavnost, rezultat će i biti jednostavnost. Biti će jednostavan na početku , na putu i na cilju. Ako je pak kompleksnost, kompliciranost (ili što god drugo smatrali opreci jednostavnosti) , biti će onda to. Jednostavno, ne može biti ništa drugo.
  -Lilianke

  Istina je da smo ujedno fantastačna bića ali si tako lako prerežemo krila u čast onoga što se zove "matrica".
  -Neverin

  Avalokitešvara ima svoje planove i uopće ne mora značiti da se oni i ne provode. Božansko suosjećanje ima vrlo široku platformu koja nije na prvu loptu...
  -Mariano Aureliano

  Moja poanta je bila ta da mi se čini da većina ljudi stupi u život jako nesigurno, a onda počne raditi samo ono što vide oko sebe; ponavljati neke određene obrasce ponašanja. Nakon nekog vremena život uzme svoj zamah i nema više vremena za preispitivanje i uskoro smo u penziji i čekamo da smrt pokuca na vrata.
  -Unusual suspect

  “Intuitivni um sveti je dar, a racionalni um onaj koji vjerno služi.
  Stvorili smo društvo koje odaje počast slugama, a koje je zaboravilo na dar.” - Einstein

  Opasno je živjeti u svijetu i to ne zbog onih koji čine zlo, već zbog onih koji to gledaju i ništa ne čine.
  -Albert Einstein

  Parafrazirati ću Thoreaua… radije nego ljubav, nego novac, vjeru, slavu i poštenje… daj mi istinu.
  Christopher McCandless (Alexander Supertramp)

  Ne šalji um u potragu za samim sobom;
  nema uma, njegova suština je prazna.
  Pa ipak, iako prazan, nema mu kraja,
  i sve je jasno.
  U velikom spokoju, gde jasnoća i praznina nisu odvojeni,
  budi vrhunski meditant neometene meditacije nemeditacije.
  -Lama Gendun Rimpoche

  Ako koristiš svoj um za proučavanje stvarnosti nećeš razumjeti niti svoj um niti stvarnost.
  Ako proučavaš stvarnost ne koristeći um, razumjeti ćeš oboje.
  -Bodhidharma


  Nisam ovdje ni tamo.
  Nisam u pravu niti u krivu.
  Ne postojim,ali nisam ne-postojeć.
  Nit sam u Samsari niti u Nirvani.
  Svim Buddhama klanjam se zbog učenja o praznini. Hvala Vam!

  Pobjednička zastava Buddhine Mudrosti
  Šesnaesti Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje vidio je ovu zastavu u snu i objavio „Gdje se god bude vila ova zastava Dharma će cvjetati“ Povijesno gledano predviđanja Karmapi pokazala su se točnima

  Pravo je tibetanskoga naroda samoodređenje i slobodna praksa tradicije Prosvjetljenja u svojoj vlastitoj zemlji.

  Veliki orao istoka
  Maše krilima i leti s lakoćom
  Lebdeći slobodno na nebu
  Bez ikakva straha od pada.
  Na isti način nevezani yogi
  Prirodno živi u zabačenim i izoliranim mjestima,
  Ne radi straha od buke ili smetnje
  Nego zato jer je to put siddha.
  -Milarepa


  Dok trčiš za svojim mislima
  poput psa si koji ganja bačeni mu štap
  Svaki put kad je štap bačen trčiš za njim
  Umjesto toga budi poput lava
  koji umjesto da lovi štap
  svoj pogled skreće prema bacaču.
  Na lava se štap baca samo jedanput!
  -Milarepa


  Mila'i Mgur Bum, Milarepina Pjesma Ljubavi i Suosjećanja

  Prostirem se pred Marpom Prevoditeljem
  Neka me blagoslovi i čuva od sukoba

  Blagoslov moga lame dopire do mojeg uma
  Nikada me nisu porazile smetnje

  Meditirajući na ljubav i suosjećanje
  Zaboravio sam na razliku između sebe i drugih

  Meditirajući na svojeg lamu
  Zaboravio sam one koji su utjecajni i moćni

  Meditirajući uporno na svoj yidam
  Zaboravio sam na prosti svijet osjetila

  Meditirajući na upute tajne tradicije
  Zaboravio sam dijalektičke knjige

  Održavajući čistu svjesnost
  Zaboravio sam iluzije neznanja

  Meditirajući na osnovnu prirodu uma- Trikayu
  Zaboravio sam svoje nade i strahove

  Meditirajući na ovaj život i onaj nakon njega
  Zaboravio sam na strah od rođenja i smrti

  Iskusivši radost osamljenosti
  Zaboravio sam na potrebu ugađanja prijateljima i rođacima

  Usvojivši učenje u svoj tijek svijesti
  Zaboravio sam upuštati se u doktrinarne polemike

  Meditirajući na ono što ne nastaje, ne nestaje i ne traje
  Odbacio sam sve konvencionalne forme

  Meditirajući na percepciju svih fenomena u vidu Dharmakaye
  Zaboravio sam na sve konceptualne forme meditacije

  Boraveći u nepromijenjenom stanju prirodnosti
  Zaboravio sam putove licemjerja

  Živeći ponizno u tijelu i umu
  Zaboravio sam prijezirnost i aroganciju velikaša

  Načinivši samostan unutar svoga tijela
  Zaboravio sam samostan izvan njega

  Prigrlivši duh radije nego slovo
  Zaboravio sam igre riječima


  Ova priča o oslobođenju Milarepe
  Poput Dragulja koji ispunjava želje sjajeći svjetlom akcije
  Osvijetlila je učenje svih Buddha
  I ispunila nade i težnje osjetilnih bića.
  Neka ovaj dragocjeni dar bude ugodan Buddhama prošlosti.

  Arya Nagarjuna

  Buddha je neke ljude podučavao učenjem dualizma da im pomogne
  izbjeći grijeh i zadobiti duhovnu dobrobit.
  Druge je podučavao ne-dualizmu, koji je nekima bio zastrašujuć.

  Prinijeti kao žrtvu tri stotine posuda hrane triput dnevno ne može se mjeriti sa
  duhovnom korišću koja se postigne jednim trenutkom ljubavi.

  Sve filozofije su mentalne fabrikacije.
  Nikada nije postojala jedna jedinstvena doktrina po kojoj bi pojedinac mogao spoznati pravu srž stvari.
  -Nagarjuna

 • Niti na nebu
  Niti na dnu oceana
  Ni u planinskoj špilji
  Ne može se naći mjesto na svijetu
  Gdje može krivac uteći
  Od posljedica svoje krivnje.
  Buddha, Dh 127


  Odajem poštovanje umu,
  koji je poput dragulja koji ispunjava želje,
  kojim možemo postići sve naše ciljeve.
  Priroda uma osnova je svega;
  ni u Samsari, ni u Nirvani, ničega nema što iz njega ne izvire.
  Guhyagarbha tantra

  Na putu ka istini
  čovjek moze napraviti
  samo dvije greške.
  Da ne prođe cijelim putem,
  ili - da ne krene.
  -Buddha


  "Ja nisam, Ja neću biti.
  Ja nemam, Ja neću imati.
  Ovo plaši svu djecu…,
  I ubija strah u mudrima."
  -Nagarjuna


  Uzrok nemira jest egocentrični um. Kada pojedinac
  prihvati ideju o "Ja" egu nema kraja! Samo Buddha je rekao
  da je to "Ja" bez osnove, nitko drugi nije. Prema tome nema
  druge metode osim njegove da se postigne potpuni mir.
  -Kamalasila


  Kakva god je radost na svijetu
  Proizlazi iz želje da drugi budu sretni,
  A kakva god je patnja na ovom svijetu
  Proizlazi iz želja da ja budem sretan.

  Postoji li potreba da se kaže nešto više?
  Djetinjasti rade u svoju korist,
  Buddhe rade za dobrobit drugih.
  Pogledaj samo razliku među njima!
  -Shantideva


  U radosti i boli svi su jednaki
  Dakle budi čuvar svih kao samoga sebe
  -Shantideva

  Spasi me od sumnje, toga strašnog duha,
  Okrutnog koji plovi nebom
  Krajnje sljepoće, koji šteti
  Mojem stremljenju ka uvjerenju,
  Koji ubija moje oslobođenje
  -Prvi Dalaj Lama Gedun Drub


  Ako se pokušaš na trenutak sprijateljiti
  s neprijateljem postat će ti prijatelj.
  Ako se ponašaš prema prijatelju kao
  prema neprijatelju isto će se tako promjenit
  i u suprotno. Zato mudri nikada ne podliježu
  vezivanju za hranu, odjeću ili ugled kao ni za
  prijatelje i neprijatelje razumijevajući ne-trajnost
  privremenih odnosa. Otac postaje sin u
  drugom životu, majka postaje žena,
  neprijatelj prijatelj. Sve se uvijek mijenja.
  Prema tome ništa nije definitivno u Samsari.
  -Shakyamuni Buddha


  Buddha reče i ovo:

  "Duga je noć onom koji bdije, dug je put budalastome, koji ne zna za zakon istine.
  Ako putnik ne sretne boljeg od sebe ili bar ravnog sebi, bolje je da sam produži svojim putem,
  jer sa budalastim nema korisnog prijateljstva.

  Budalast čovjek koji je svjestan svojih gluposti, mudar je bar u tome,
  ali budala koja sebe smatra mudrim, stvarno je prava budala.
  Budalasti je najveći neprijatelj samom sebi, jer on čini losa djela koja mu donose samo gorke plodove.

  Jedno djelo je loše djelo kada se čovjek zbog njega mora kajati i njegove plodove sa strahom i suzama primati.
  A dobro djelo je ono djelo za koje se čovjek ne kaje i
  čiji plod prima radosno i zadovoljno."

  " Moji sinovi pripadaju meni i ovo bogatstvo pripada meni.
  Ovakvim mislima budalast čovjek muči sebe.
  Pa, on sam ne pripada sebi, kako će onda sinovi i bogatstvo?"

  "Dobro je lako činiti od dobrog, ali teško od lošeg.
  Loše je lako činiti od lošeg, ali teško od dobrog."

  "Volja za životom je zakon života,
  ko ga ne ispunjava nestaje,
  odnosi ga bujica okolnosti.
  Junak koji stvarno živi,
  uživa radosti življenja."

  Nitko na svijetu ne može promijeniti Istinu. Ono što možemo i trebamo učiniti jest tražiti istinu i služiti joj jednom kada ju pronađemo. Pravi sukob je unutarnji sukob. Iznad okupacijskih vojski i hekatombi eksterminacijskih logora postoje dva nepomirljiva neprijatelja unutar svake duše: dobro i zlo, grijeh i ljubav. Od kakve koristi su pobjede na bojnim poljima ako bivamo poraženi u dubini našeg samog bitka?
  -- Sv. Maximilian Kolbe

  „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
  Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
  Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.
  Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
  -Martin Niemöller

  Lice Tibeta se mijenja ali po volji kineskih vlasti. Tibetanci u svojoj zemlji polako postaju manjina. O tome u našim medijima ni slova a predsjednik Josipović, kao i ostali svjetski političari, putuju u Kinu i dive se njihovim dostignućima. Svaka im čast na dostignućima u ekonomiji, ali, po mom mišljenju, u ljudskim pravima su u Tibetu i Xinjiangu danas najbliže fašizmu.
  -Stipe Božić


  Ovo je moja bitka i samo je na meni da snagu svoju usporedim sa snagom tih čudovišta i samo je moja uloga ovdje biti herojem.
  -Beowulf

  Beowulf: kažu da imate čudovište ovdje? Da je vaša zemlja prokleta?
  Vojnik: Zar tako kažu?
  Wiglaf: Bardovi pjevaju o sramoti Hrothgarovoj od smrznutog sjevera do obala Vinlanda.
  Vojnik: Zar je sramota biti žrtva moćnih demona…
  Beowulf: Ja sam Beowulf i došao sam ubiti vaše čudovište.

  …ako umremo bit će to za slavu… ne za zlato!
  Misliš da si ti prvi koji me pokušao ubiti?
  -Beowulf  free counters

  Free Counter
  Free Counter


  Locations of visitors to this page

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se