jelenski blog

ponedjeljak, 27.02.2017.

Vuki

Začuo sam da će se djelomično krčiti jedan vinograd, pa sam se sam pozvao. To je uvijek radosna prigoda, vinograda ionako ima previše, a ljudima trate vrijeme, novac i zdravlje...

Gazda iako inače prilično tradicionalno-konvencionalni lik, sa našom lokalnom tradicijom vinogradarstva i vinarstva nikad nije saživio, a i ono generičko argumentiranje: "nema se vremena, drugi životni prioriteti,"... pa dobro, onda sjecimo!

Navodno da na mjestu posječenog dijela vinograda posaditi će nekoliko marelica i nektarina. Sretno mu bilo s time! I nadam se da mu neće oduzimati previše vremena.

Pozdravlja vas pas Vuki.

Vuki je jedna diciplinirana, gospodska persona. Ostavio je na mene jako dobar dojam.

Gablec je bezmesni.

Vukiju to ništa nije smetalo.
Konzumirao je gljive (pohane bukovače) i kuhana jaja i kukuruzni kruh, jedino je preskočio gemišt, reče da bez svoje zdjelice ne može piti- iz čaše ne umije nikako :-((

Starinska zagorska klijet iznutra. Obratite pažnju na to gdje je smještena pipa na bačvi. Pitam se u sebi da li će se iz vinograda koji bude sada u znatno smanjenom obujmu moći napuniti ovaj ogromni lagev :-S Ali to je pitanje oko kojeg neka mozga gazda, vjerujem da će lako doskočiti problemu (jer vodovod, koliko znam, još nije presušio ;-)

Neke alatke koje smo koristili za vađenje trsova, čavala iz stupova, skidanje žice i naposlijetku čupanje stupova.Plodovi rada na krčenju vinograda su ove hrpe korisnih stvari, trsovina je savršena zamjena za ugljen na roštilju, rozgve za potpalu u peći, drveni stupovi već za neku ogradu, popravak preostalog dijela vinograda ili za ogrijevno drvo.


Oznake: pas Vuki, trsovina, drveni stupovi

- 19:51 - Komentari (59) - Isprintaj - #

petak, 23.12.2016.

Galdan je bio gladan

U zajedničkim šetnjama kroz povijest Centralne Azije u 16. i 17. stoljeću daleko smo odmakli. Baš sam nedavno prelistao par zadnjih postova koje sam na tu temu objavio ove godine da vidim na čemu smo. Godina se bliži kraju ali naša studijska šetnja tek je započela. U prethodnom nastavku vidjeli smo što se zbiva južno od Velikog Zida, vidjeli smo kako su nakon domaće dinastije Ming Kinom zavladali opet strani vladari- Mandžurci sa svojom dinastijom Qing.

Još prije toga smo u ovom nastavku vidjeli kako su se Istočni Mongoli, Halhe uspjeli nakon perioda kaosa donekle konsolidirati pod vodstvom dvoje karizmatičnih i sposobnih ratnika- kraljice Mandughai i njezinog mladog supruga Dayan-kana. Obranili su se od nasrtaja mingovske Kine kao i od svoje mongolske braće sa zapada, od Ojrata.
Nepomirljivo rivalstvo između Ojrata i Halhi zapečatilo je u sudbinu neovisne mongolske države na kraju 17. stoljeća. Istočni Mongoli bili su nemoćni da se odupru krvavim osvajačkim pohodima Galdana Bošigta, moćnog ojratskog kana, a sa sjevera teritoriji Halha Mongolije načeti su bili i osvajanjima ruskih Kozaka oko Bajkalskog jezera, u takvim okolnostima prihvatili su 1691. g. podaništvo cara Kangxija- ili drugim riječima u zamjenu za vojnu pomoć protiv Galdanovih vojski halhaski kanovi pod vodstvom svog vjerskoga vođe- prvog Bogd Gegena- Zanabazara uveli su do tada neovisne mongolske zemlje u uniju sa qingovskom Kinom.
Bio je to spasonosni zagrljaj s Pekingom koji je dobro funkcionirao dok je bio živ Zanabazarov veliki prijatelj, plemeniti car Kangxi, ali nakon njega se čitava stvar izrodila u najgori košmar i nacrnji period povijesti mongolskog naroda iz kojeg će se uz maksimalne žrtve izvući tek dvjestotinjak godina kasnije- 1921. godine.

Uz sve to na umu neće nas iznenaditi propitkivanje povijesne uloge Prvog Bogda, propitkivanje koje se osobito intenziviralo krajem 20. st. nakon pada komunizma kada je i interes za nacionalnu povijest u Mongoliji doživio renesansu i traje do današnjih dana. Koja je pozicija tih propitkivača nazovimo ih tako? Ukratko ovakva: postupak Zanabazara, Prvog Bogd Gegena je bio pogrešan, umjesto stranom vladaru Kangxiju Halh Mongoli trebali su se predati Galdanu Bolšigtu koji je ipak bio Mongol iako Ojrat. Takav scenarij je trebao dovesti do stvaranja ujedinjene mongolske nacije, moćne države na velikom teritoriju od Tibeta do Mandžurije koja nikad ne bi pala u qingovsko vazalstvo i koja bi kao takva suverena država doživjela i današnje dane.

Gledano na prvu i sa čisto svjetovno-političkog gledišta moglo bi se možda i uvažiti neke argumente osporavatelja povijesne uloge Zanabazara. Svakako njihova hipoteza je jedna lijepa fantazija koju možemo uvrstiti u žanr alternativne povijesti. Velika prednost svake fantazije nad realnim okolnostima je ta što njen scenarij ovisi isključio o fantastu koji se u nju upušta.
S druge strane bodhisattve koji se ne podaju svjetovnim fantazijama niti momentalnim trzajima emocija ne mogu stvari gledati tako površno. Što to sve zapravo znači? Zašto bi jedan utjelovljeni bodhisattva namjerno uveo svoj narod u dva stoljeća patnje i nazadovanja ako je moglo biti drugačije? Da li je nešto moglo realno biti drugačije?

Da bi smo se mogli odmaknuti od pukih špekulacija i potražiti kvalitetnije odgovore na ta pitanja morati ćemo smo se upoznati intimno sa dvojicom narodnih vođa u to vrijeme tragičnog bratoubilačkog rata između Zapadnih Mongola- Ojrata i Istočnih Mongola- Halha. Da li je Zanabazar pokušao sve što je mogao u svrhu sklapanja mira s Galdanom Bošigtom, da li je Galdan Bošigt sa svoje strane bio spreman na ikakve ustupke prema Zanabazaru i Halh Mongolima ili se možda radilo o nekoj bizarnoj osobnoj vendeti koji je on vodio protiv Zanabazara? Da li su korijeni njihove zavade još u djetinjstvu kad su obojica boravila u Lhasi na školovanju u tibetanskim samostanima, u jednom drugačijem periodu kad su mongolski plemići svoju djecu radije vidjeli kao redovnike nego kao stepske ratnike... Zanabazar je tome putu duhovnosti ostao vjeran do kraja života, bio je redovnik, njegova funkcija svjetovnog vladara je bila ceremonijalna, bio je moralni autoritet prije svega- politikom i ratovima bavili su se tradicionalni plemićki vladari- kanovi koji su nadzirali svaki svoj kanat. Zapravo je Halh Mongolija u to vrijeme funkcionirala kao jedno neuobičajeno napredno društvo. Činilo se da stvari kreću na bolje, kultura se razvijala na svakom koraku, sagrađeni su mnogi samostani, osobito nakon što se Zanabazar vratio sa putovanja u Tibet i doveo sa sobom mnogo tibetanskih majstora i umjetnika.

Ali Galdanu Bošigtu se nešto dogodilo iako je dvadesetak godina mladosti proveo u studiju budizma ipak je na kraju pošao putem drevnih mongolskih navada- rata, političkih intriga i osvajanja. 1670. godine u Lhasu je stigla njegova majka s vješću da su polubraća ubila njegovog pravog brata Senggea koji je desetak godina bio vrhovni ojratski kan. Galdan Bošigt je uskoro skinuo lamsku halju i njegova karijera u duhovnom zvanju je bila svršena priča. Vratio se u domovinu, oženio bratovu udovicu i poveo pristaše protiv uzurpatora. Vladao je čvrsto i dobro među svojim Ojratima, rastjerao je uzurpatore i uveo reda među posvađano plemstvo na unutrašnjem planu, na vanjskom planu držao je kazaške muslimane pod kontrolom na zapadu, 1683.g. jedna njegova armija dosegla je na zapad sve do Taškenta, uspostavio je diplomatske i trgovinske odnose s Rusima na sjeveru, da se nije 1688. godine upustio u tragični pohod prema istoku na Halhe mogao je ostati upamćen u povijesti kao relativni pozitivac.

Znajući da Kozaci na Bajkalu pokušavaju osvojiti teritorij koji je bio pod nadzorom jednog halhaskog kanata Galdan Bošigt se urotio s njima i isplanirao simultanu invaziju. Moderni modeli pušaka koje su Galdanu poslali Rusi kao dio dogovora oko podjele halhaskog teritorija su doprinjeli munjevitom napredovanju njegove vojske u smjeru istoka. Istovremeno s nastupom Ojrata prema istoku i Kozaci su krenuli u napad na sjeveru i porazili Halhe na Bajkalskom jezeru. Nakon nekoliko teških poraza od Ojrata Halhe su se pokušali organizirati otpor u čemu ih je, (u tome trenutku samo moralnom podrškom) podupirao i car Kangxi, ali već je bilo prekasno, Halh Mongolija je pala, a Zanabazar i nekoliko njegovih kanova povukli su se na teritorij pod nadzorm Kangxija.

Da je želio jednostavno ujediniti mongolsku naciju Galdan Bošigt mogao je priznati Bogd Gegena Zanabazara za vjerskog poglavara svih mongolskih budista, s ovaj mu zasigurno ne bi puno smetao u svjetovnim poslovima. Mogao je prihvatiti i neki od brojnih poziva na dijalog koji je Zanabazar upućivao Ojratima u vremenu pred rat.

Ali Galdan Bošigt je želio sve za sebe i to bez kompromisa, svjetovne ambicije su ga izludile, možemo pretpostaviti da s obzirom na budistički edukaciju koju je primio u mladosti bio je barem djelomično svjestan toga što mu se događa i to ga je samo dodatno izluđivalo. Lik Zanabazara, toga duhovnog principa, živog bodhisattve postao je u njegovom umu osobna nemeza, na njega je projicirao sve svoje osobne frustracije i neostvarene snove. U prilog tome možemo pogledati kako se odnosio tijekom pohoda preko Istočne Mongolije. Sve što je imalo veze sa Zanabazarom je temeljito uništavao. Samostan Erdene Zuu koji je počeo graditi Zanabazarov pradjed Abataj-kan, Galdan Bošigt je dao porušiti. Možda i najveća šteta je uništenje samostana Sargidiin Hiid koji se Zanabazar dao sagraditi nakon povratka iz Tibeta i koji je bio pravo remek djelo arhitekture, gradnja toga samostana trajala je vrlo dugo i je završila samo osam godina prije rata, Sargidiin je bio mjesto kojem je Zanabazar namjenio ulogu monastičkog središta čitave Mongolije. Galdan Bošigt je uništio Sargidiin, a sve redovnike koje su njegovi vojnici uhvatili tamo je dao kastrirati i ostaviti da iskrvare. Slično su prolazili i svi samostani i hramovi koji su bili na neki način povezani sa Zanabazarovim likom i djelom.
Iz svega možemo zaključiti da se u slučaju Galdan Bošigtove kampanje protiv Halh Mongolije radilo o nečem mnogo dubljem i mračnijem od pokušaja da se objedini mongolske zemlje. Galdan Bošigt postao je očigledno opsjednut mržnjom spram Zanabazara i duhovne čistoće koju je Zanabazar predstavljao u tom krvavom svijetu.

Čini se da je Galdan Bošigt prema kraju potonuo u megalomaniju i odvojio se od stvarnosti potpuno jer nije respektirao niti Kangxija niti je reagirao na njegova upozorenja da se okani Halh Mongolije. Isto tako ignorirao je pozive s Tibeta od Petog Dalaj Lame Lobsaga Gyatsa da prekine rat.
Kad se na strani Halha konačno uključio Kangxi, ratoborni ali i produhovljeni car, najveći od svih careva koji su vladali Kinom, sreća je morala napustiti Galdana Bošigta. Ojrati su se dobro držali u početku ali nisu mogli protiv nekoliko qingovskih armija, uključujući i onu koju je vodio car Kangxi osobno. Porazom u odlučujućoj bitci 1696. Bitka kod Zuun Mod-a (Bitka kod Stotinu Stabala) (koja se odigrala na lokaciji nekoliko desetaka kilometara od današnjeg glavnog grada Mongolije) njihova prisutnost na teritoriju Halha je okončana. U bitci kod Stotinu Stabala poginula je i kraljica Anu, Galdanova žena, tj. udovica njegovog brata koju je oženio još onda kad se vratio s Tibeta, a koja je također bila vrlo sposobna ratnica.
Pomoć od Rusa više nije mogao očekivati jer 1689. godine Rusko Carstvo i Dinastija Qing sklopili su sporazum u Nerčinsku (povijesni prvi sporazum Rusije i Kine) kojim su razgraničili svoje interesne sfere.
Time je kao geopolitički igrač Galdan Bošigt de facto "potrošen". U takvoj situaciji dvije godine nakon poraza kod Zuun Moda ubio se otrovom u svome skrovištu na planini Altaj, okružen sa malobrojnim preostalim sljedbenicima (ili prema drugim izvorima jednostavno je umro od neke bolesti).

Halha Mongolija je tako bila osigurana ali ne više kao samostalna država nego kao provincija qingovske Kine. Ojrati su pak na zapadu (na teritoriju današnje kineske pokrajine Xinjiang) i nakon Galdana Bošigta i dalje ostali utjecajan faktor i prijetnja zapadnim granicama qingovske Kine. Još će puno krvi biti proliveno dok Dinastija Qing ne dokrajči posljednju slobodnu nomadsku državu- Ojratski Kanat. Te najgore epizode qingovsko-ojratskog rata su tek slijedile u 18. stoljeću. Ali to je već druga priča u koju zasada ne trebamo ulaziti.

Kad smo tako razmotrili čitavu nesretnu epizodu s ojratsko-halhaskim ratom nameće se možda pravo pitanje- a ono sada više ne glasi što je moglo biti da su se Halhe predali Ojratima nego pitanje glasi što je moglo biti da Galdan Bošigt nije tako daleko zastranio od puta duhovnosti i podao se nezajažljivoj gladi za jadnim privatnim svjetovnim strastima nego da je prihvatio Zanabazara kao duhovnog brata i kao bodhisattvinski moralni svjetionik?
Moglo se tada zaista dogoditi nešto čudesno- velika panbudistička država preko ogromnih područja Centralne Azije u koju bi vrlo vjerojatno ušao i Tibet (jer 5. Dalaj Lama je bio učitelj Zanabazarov i bliski prijatelj), a onda možda i Mandžurija (a time i čitava Kina) jer ne zaboravimo da u tim ranim danima dinastije Qing Mandžurci se još nisu stigli jako "pokineziti" već su održavali svoj izvorni kulturni identitet koji je bio puno bliži mongolskom negom onome Han Kineza. Također Mandžurci na čelu s Kangxijem su u tom periodu se ugledali na Petog Dalaj Lamu kao na duhovni autoritet Srednje Azije, nesumnjivo je tibetanska tradicija budizma bila Mandžurcima tog trenutka bliža od kineske tradicije, i tako dalje i tako bliže...
No! Budući da se ništa od toga nije dogodilo jedino što nam preostaje u nekim budućim šetnjama kroz povijest pobliže se upoznati s onime što se jest dogodilo. U svojem proučavanju specifičnih povijesnih zbivanja našao sam da je stvarnost nekako uvijek uspijeva biti spektakularnija od svih fantazija :-))
Pogledati ćemo kako je dalje tekla obnova Halh Mongolije pod nadzorom Zanabazara i pod pokroviteljstvom njegovog prijatelja cara Kangxija i što je bilo dalje nakon njih. Tim putem ćemo krenuti nekog sad još nedefiniranog (ali vjerojatno ne baš bliskog) datuma!

U međuvremenu- veselite se! ;-))


Oznake: Zanabazar, Galdan Bošigt, Kangxi

- 23:55 - Komentari (47) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 05.12.2016.

Blogoigra vikinška vatrica

Careful what you wish
Careful what you say
Careful what you wish you may regret it
Careful what you wish you just might get it

-- stihovi iz pjesme King nothing

Tako smo željeli blogoigru i dobili blogoigru (božićnu, više manje). Mastermind koji stoji iza inicijative išao je na tzv. multiple choice formu pitalice (s mogućnošću dodavanja ekstra odgovora ili joker "ne želim odgovoriti" barem sam tako ja shvatio, ali potrudio sam se gdje god je bilo moguće ispoštovati originalne ponuđene odgovore). Impresivno je kratko vrijeme od inicijalne ideje do realizacije, a i pitanja su samo prividno ležerna, ne zavaravajmo se, zapravo su prava bihevioristička i profilerska, svaka čast mastermindu ;-)1.Ja sam:
A)djevojka sa lanenom kosom
B)automehaničar iz Trokuta
C)na putu prosvjetljenja
D)jelen


2.Osjećam se:
A)čist' oke
B)neprilagođeno-kao sa druge planete
C)kad narastem bit će bolje
D)sretno što sam živ/živa

3.Imam:
A)nedovoljno vremena za nešto pametnije od ovakvih igara
B)svo vrijeme svijeta
C)taman da ovo odigram
D)pokvareni sat u autu pa svugdje stižem na vrijeme, čak i uz igranje igrica

4.Noću:
A)čekam da prođe
B)puno puta piškim
C)bojim se mraka i provalnika
D)čitam/jedem/živim punim plućima
E)ne želim odgovoriti na ovo pitanje


5.Dan:
A)svaki mi je isti, živim ko na traci
B)je ono kad se ja probudim a sunce uskoro zađe
C)mi počinje (luđačkim) bljeskom u očima- eto još jedne avanture predamnom!
D)24sata- pola mrak, pola svjetlo, čemu filozofije i poezija.... (osobito nije potrebna poezija!!!)


6.Volim gledati filmove i dršćem od uzbuđenja pred TVom:
A)kad štrklja krv iz glave glumca
B)rišu flomićem po trbuhu pacijenta da bi mu u idućem kadru otuda vadili salo
C)kada im konj pobjegne u šumu
D)kada se rover skoro skrha na Marsu
E)kad su prisutni dinosauri


7.Sramim se hodati ulicom kada:
A)ne osjećam ljubav prema bližnjima (na ulici)
B)osjećam ljubav prema bližnjima (na ulici)
C)volim samo sebe
D)mi je odjeća prešarena
E)u vrećici nosim pivske flašice pa zveckaju


8.Stvarno uvijek perem ruke poslije:
A)obavljanja nužde
B)dolaska iz tramvaja ili autobusa

C)rukovanja sa novcem
D)bureka


9.Kad gledam u nebo
A)mislim na voljenu osobu gledajući zvijezde
B)tražim naznake koje potvrđuju lošu prognozu za sutra
C)čekam znak od prijatelja svemiraca
D)pravim se da sam u dubokim mislima da me ostave na miru
E)fotografirati ću oblake da imam što staviti na blog


10.Vjerujem u:
A)duhove
B)male zelene
C)politiku
D)samopomoć


11.Živcira me:
A)uvijek netko
B)nikad nitko
C)netko nikad
D)netko uvijek
E)Netko Nitko (nekad)


12.Volim:
A)sebe
B)svoju mamu
C)koga ne smijem
D)'voljeti' je komplicirani pojam
E)nekog tko nije naveden


13.Slobodna/slobodan sam:
A)obaviti što moram
B)činiti kako želim
C)od sviju nereda
D)utorkom
E)"biti slobodan" je komplicirani pojam


14.Slušam:
A)Mate Mišu
B)najradije tišinu
C)muziku (momentalno Twisted sister, Twisted Christmas album)
D) (svoju)djecu kako pjevaju


15.Veselim se:
A)što će Božić doći
B)što će Božić proći
C)Božićnim pobožnostima
D)prejedanju od Božića do Nove godine
E)poklonima


- 20:19 - Komentari (36) - Isprintaj - #

srijeda, 09.11.2016.

Dinastija

Prije mnogo mjeseci u ovom članku govorili smo o tome kako su mongolski kanovi od Kublaj-kana do Toghan Temura u periodu od 1271 do 1368. vladali Kinom kao dinastija koju Kinezi nazivaju Yuan. A onda smo vidjeli pad dinastije Yuan i povratak mongolske nacije u arhaično stanje rascjepkanih i međusobno zavađenih plemena. I konačno vidjeli smo kako se mongolski etnos podijelo na dvije velike cjeline koje će biti veliki međusobni rivali ali i geopolitički čimbenici čitave Srednje Azije tijekom budućih stoljeća- Ojrat Mongoli na zapadu i Halh Mongoli na istoku. No u svemu tome košmaru međuplemenskih ratova i usputnih ratova s Kinezima mongolska plemena su ipak na svojem teritoriju održavala vlastite vladarske loze (većinom) još iz vremena Džingisa i njegovih potomaka tzv. Velikih Kanova, što znači jednostavno da su Mongolima tada i dalje vladali mongolski vladari.
S obzirom da svi dobro znamo iz novije povijesti podatak kako je današnja država Mongolija stekla neovisnost od Kine tek 1921.g. naći ćemo se pred zagonetnom o tome što se u međuvremenu dogodilo, kada je i kako uopće došlo do toga da mongolska izvorna postojbina, čak i sva ona ogromna stepa sjeverno od pustinje Gobi dospije pod vlast stranih vladara, careva u Pekingu. Kakvu je ulogu u tome odigrao jedan sveti čovjek, Prvi Bogd Gegen, da li je on, jedan utjelovljeni bodhisattva, mogao učiniti katastrofalnu grešku u prosudbi što mu mnogi Mongoli i dan danas predbacuju? Ili se radi o nečem drugom? O nečem što umovima konvencionalnih nazora, onima koji traže instant rješenja- na prvu loptu, ne može biti jasno, budući da pravi razmjeri njegovog postupka u 17. st. tek u ovim našim vremenima imaju do kraja razjasniti se...

Da bi mogli uopće krenuti u razmatranje tih specifičnih intriga prvo ćemo morati upoznati se, makar samo površno i s poviješću druge strane- tj. same Kine jer nadalje sve do početka 20ih godina 20. stoljeća i povijest Mongolije bit će nerazdruživa s poviješću Kineskog Carstva.
O tome da se kineska povijest može podijeliti na vladavine raznih "Dinastija" vjerojatno ste svi čuli, ako nikako drugačije onda sigurno iz humorističnih filmova gdje obično netko razbije dragocjenu porculanski vazu iz koje već Dinastije... Dinastija je bilo mnogo jer se i povijest Kine proteže neprekinuto kroz nekoliko tisućljeća ali na sreću za naše potrebe dovoljno će biti da kao povijesni orijentir upamtimo samo četiri posljednje Dinastije: Song, Yuan, Ming i Qing.

-Dinastija Song (960.–1279.) nam sada neće biti više osobito interesantna nego ćemo ju uzeti samo kao povijesni okvir. Bila je to kineska dinastija još u vrijeme Džingis kana, to su bili njegovi zakleti neprijatelji i velik dio života Džingis je posvetio pobjedi nad Dinastijom Song, a Songovci su s druge strane u stoljećima svoje vladavine ulagali mnogo napora u podmuklo podrivanje društava stepskih nomada (atentati, sponzoriranje plemenskih ratova i sl.) sve kako bi nomade, uključujući i Mongole držali u stanju primitvne neorganizirane zajednice, naravno zato jer su ih doživljavali kao prijetnju za svoju visoko razvijenu urbanu civilizaciju.

-Dinastija Yuan (1271.–1368.) mongolska dinastija koju je utemeljio Džingisov unuk- Kublaj kan, nakon što je u građanskom ratu porazio brata Ariq Bokea i preselio prijestolnicu Mongolske imperije iz Har Horina u Peking. On je i slomio posljednji otpor Dinastije Song na jugu Kine.

-Dinastija Ming (1368.-1644.) dinastija je Han Kineza koji su svrgnuli posljednjeg mongolskog vladara iz Dinastije Yuan.

-Dinastija Qing (1644.–1911.) posljednja u nizu carskih dinastija koje su vladale Kinom sve do proglašenja republike 1911., utemeljena je nakon što su Dinastiju Ming svrgnuli Mandžurci tj. Džurčen misteriozni narod sa sjeveroistoka, daleki rođaci sibirskih Evenka. Manđurci su usvojili kinesku kulturu i tako se asimilirali da su ih i pravi tj. Han Kinezi lako prihvatili kao svoje prirodne vladare. Prvi vladar iz Dinsatije Qing koji je zasjeo na kinesko prijestolje je bio kratkoživući car Shunzhi (1638.– 1661.) ali zato je njegov sin, veliki car Kangxi vladao šezdeset godina i postao car s najdužom vladavinom u čitavoj kineskoj povijesti. Kangxi je ostao upamćen kao naomiljeniji, najmoralniji i najuspješniji kineski car, a o čemu svjedoči i to da je u tradiciji sjevernog budizma uobičajilo se Kangxija smatrati jednim od nekolicine chakravartina koji su se pojavili u povijesti ćovječanstva. To jest jedan od "prosvjetljenih vladara", što ne treba brkati sa Prosvjetljenjem u religijskom smislu nego shvatiti više u europskom smislu tzv.prosvjetiteljstva- univerzalni vladar koji je pokrenuo u vrijeme svoje vladavine značajan civilizacijski napredak.
O caru Kangxiju i njegovom poznanstvu, pa i prijateljstvu s prvim mongolskim Bogd Gegenom ćemo nadam se još mnogo raspravljati u nekim budućim prigodama. Kangxijevi nasljednici su kako to nerijetko biva, ispali sasvim drugačije osobe od toga plemenitog Mandžurca- Kangxijev sin Yongzheng i unuk Qianlong ironijom sudbine bit će odgovorni u 18. st. za najgore zločine i nesumnjivo najcrnji period mongolske povijesti. I o tome u nekim budućim prigodama.


Oznake: Qing, Kangxi, Bogd Gegen

- 19:43 - Komentari (34) - Isprintaj - #

srijeda, 26.10.2016.

"š.kć", špilja Sv. Lucija i (tko je očistio?) izvor Koprivnjak

U prošlom nastavku smo vidjeli potočić Dugi jarek, vidjeli smo što se dogodilo s njegovim pritokom- Slapom anđela, te smo preko grebena između Dugog jarka i Šebestjanovca popeli se na neimenovani vrh visok sedamsto šezdesetak metara gdje rastu orijaška stabla.

A nakon toga smo nastavili šumskom cestom prema visokim predjelima Ivanščice. Brzo smo se priključili na magistralnu planinsku cestu (Prigorec- vrh Ivanščice)...

... na makadamsku cestu smo stigli naravno kod neprežaljene "bukve s raskižja" o kojoj sam već pričao, koja je bila pravi prirodni spomenik ovog mjesta, a koju su idioti iz nekih neshvatljivih razloga morali srušiti... Smjerokaz na panju samo još pogoršava dojam jer ne mogu se ne zapitati koliko bi ljepše bilo da je tabla postavljena na veliko deblo koje bi davalo hladovinu nad planinskim raskrižjem.

Ipak nisam tu previše loše volje... našao sam usput neku odbačenu vrečicu u koju sam počeo skupljati smeće kraj puta... ovdje me kolega uhvatio u situaciji kad sam čak malo i zaplesao cestom... misleći da me nitko ne gleda :-S

... a uhvatio je i jednog vižljastog trkača koji se zaputio prema vrhu planine... tko zna možda je to bio baš jedan naš bloger za kojeg znamo da je u tom điru ;-))
Ali mi imamo drugačiju putanju, okrećemo prema nižim predjelima, jer na vrhu nema više ništa zanimljivo za nas :-P

Prolazimo pored "š.kć." kako smo uvijek nazivali ovaj objekt, koji je tako označavan na starijim topografskim kartama Ivanšćice- vjerojatno skraćenica od "šumska kuća", kako god odavno je taj objekt bez neke funkcije.


No nedaleko od njega, svega par minuta hoda nalazi se kota V. Obršje. koju smo posjetili u sklopu plana da posjetimo baš sve vrhove Ivanščice koji su viši od 700m. V. Obršje nije zapravo posebni planinski vrh, nego je zgodna točka koja je dobro vidljiva iz sjeverne nizine, zbog čega je i priblilježena na kartama kao izmjerena kota.
... i vratili smo se prema makadamu i njime se još neko vrijeme spuštali prema sjeveru...

tako s podrapanom vrećicom u kojoj su flaše i drugo smeće koje sam skupio putem, te u majci s rastegnutim rukavima... održavam više klošarski nego planinarski imidž, to sam tek naknadno shvatio, stoga se ispričavam jer nema druge fotke, a ovo je važno mjesto koje treba spomenuti- tu se odvajamo od makadamske magistrale prema zapadu po tzv. "Lepoglavskoj vilinskoj stazi" prije puno godina dok oni koji su taj smjer nazvali tako još nisu za njega niti znali, mi smo to nazivali "Sjeverni prolaz" i njime smo priječili put od dalekih zapadnih livada Ivanščice (Vučikovec i Pregereski krči) do ovamo.


Ubzo nakon toga počinje lijevati kiša.
Kod ovog lovačkog objekta napuštamo i "Lepoglavsku vilinsku stazu" i okrećemo na jug preko stjenovite padine koja je sad jako skliska pa teško napredujemo i dugo vrludamo. Idemo pokušati naći špilju Sv. Lucija. Najveću špilju na gori Ivanščici, tj. do sada pronađenu.

I evo je.


Desetak metara je moguće provlačiti se po stijenama koje mjestimično pokriva izmet šišmiša... Slike iz unutrašnjosti ne mogu biti bolje od ovih koje slijede, ne s našom foto "opremom" jer posjet špilji moram napomenuti dogodio se sasvim nenadano jer smo zbog kiše odlučili skratiti šetnju.
Eto to je to, za sada, dok ne posjetimo špilju s pravim fotoaparatom i detaljnije dokumentiramo interijer.

Lokacija Sv. Lucije je stvarno izuzetna, ja sam ovdje bio sada prvi put, a kolega je sudjelovao u jednoj ekspediciji ovamo prije više godina.
Zaključili smo da je ova špilja jedna pozicija koja je odlično branjena prirodnim uvjetima sa svih strana
U slučaju pojave nepomirljivih razlika između društva i pojedinca, pojedinac se može povući ovamo i dugo se održavati- off the grid
S gornje strane ulaz je nepristupačan zbog stjenovitih vrleti, a s donje strane nemoguće je poduzeti brz i neprimjetan pristup. Što će reći da pojedinac bi, hipotetski govoreći, ovdje i u završnom činu "dogovaranja" sa društvom/državom mogao pružati oštre "argumente", nanoseći znantne gubitke opsadnicima tijekom (zavisno o zalihama) dužeg vremena... pri tome naravno čuvajući posljednji "argument" za sebe ;-)

U takvim i sličnim kreativnim promišljanjima spuštamo se u guduru i slijedimo je do izvora Koprivnjak.

Izvor Koprivnjak imali ste prilike upoznati u ovoj reportaži: Izvor čeka strpljivo kad smo tamo našli hrpu smeća koju onda nismo mogli ponijeti...

I gle čuda, skoro dva mjeseca kasnije ista hrpa smeća (plus četiri pet dodatnih boca) pričekala nas je točno tamo gdje smo ju ostavili!! :-O :-D Baš neobično :-S

Ovaj put spakirali smo to u vrečice i otpremili do reciklažnih kontejnera, a to me podsjetilo na lijepu inicijativu "vreće sreće" koju su nekih ne tako davnih godina provodili kolega @Unusual suspect i njegovi komadnosi u okolici Varaždina. Kad sam o tome čitao na njegovom blogu jako me se dojmilo. Od sad pokušavam više ne ići u planinu bez barem jedne vreće za smeće.

Oznake: Lepoglavska vilinska staza, "sjeverni prolaz", vreće smeća

- 21:46 - Komentari (28) - Isprintaj - #

utorak, 18.10.2016.

Među gorostasimaPrema potokuSubotnju šetnju počinjemo na ušću potočića Koprivnjak u malo veći potočić Dugi jarek.

Divlja kruška tu raste tako da plodovi padaju ravno u vodu. Baš neobično.

Potok ujedno služi i kao šumski put.

Dugi jarek ime nekoliko ovakvih pritoka, ovo je područje jako bogato vodom.

Idemo dalje do najvećeg od tih pritoka.
Kad smo bili nekad mala djeca i naivci onda smo došli tu do ovog pritoka Dugog jarka i tu je preko stijene žuborio potočić (bez službenog imena) tu lokaciju smo prozvali Slap anđela (Salto del Angel) već prema istoimenoj lokaciji u Južnoj Americi za koju je netko od nas onda čuo valjda s nekog dokumentarnog filma, skenovi sljedeće dvije slike svjedoče o tim dalekim vremenima:


Natrag u sadašnjost:
Neugodno smo se sada iznenadili vidjevši kako su Hrvatske šume i tu otvorile novi front- preko Slapa anđela probijen je put za tešku mehanizaciju.

To što se radi o rijetkom na Ivanščici primjeru sedrene barijere nije nimalo smetalo u realizaciji ovoga projekta. Pitam se što bi bilo da netko na Plitvičkim jezerima probije si bagerom put do šume malo kroz sedrenu barijeru i slap, da li bi to bilo dopušteno? Zasigurno ne bi bilo moguće, ali pitam se onda zašto zapravo ne? Pa na kraju krajeva na Plitvicama ima tih sedrenih barijera stvarno dosta, jedna više manje, a na Ivanšćici eto ovo je bio samo jedan (značajan) takav slap... :-SKomad sedre odlomljen iz stijene Slapa anđela.

Potočić ipak teče i dalje pored razorene stijene... ali nije to to :-P

Neiskorišteno granje nabacali su tu sa strane, ali i ispod njega jasno se čuje da žubori nešto, to se valjda potočić uslijed devastacije korita podijelio na dva toka.

Kolega GubecBeg (urednik popularnog youtube kanala "vrisaktisine") napravio je ovdje kratki video kojeg prenosim, a ispod dodajem i njegove riječi iz opisa videa:


Snimka prikazuje tužno sadašnje stanje jednog od rijetkih sedrenih slapova na planini Ivanščici. Taj čitavi hidrološki sklop je dio slivnog područja "Reke" unutar zone stroge zaštite vodocrpilišta Lobor. Nekad je to bio lijep nedirnuti slapić na desnom pritoku potoka "Dugi jarek", a danas je ovo što se vidi na snimci. Novodobni uzlet komercijalne sječe šuma zadnjih godina ostavlja intenzivne tragove na južnim padinama Ivanščice. Šumski strojevi su sveprisutni i svojim ralicama probijaju puteve za izvlačenje trupaca. Sitne grane se besramno ostavljaju što dovodi do zaključka da se radi samo o izvlačenju prve klase drvne mase za pilansku industriju.

Idemo dalje da se ne deprimiramo puno ovom devastacijom Slapa anđela.

Šarena gnojištarka (Coprinus picaceus) Smrdljiva nejestiva gljiva.

Gnojištarke ne rastu same :-))

Netko je iz nekog razloga "potaracao" korito potoka drvenim oblicama, tako je nastala jako lijepa kaskada. Vjerojatno da se formira stabilno korito jer potok Dugi jarek čitavim svojim tokom koristi se ujedno kao šumski put

Na greben ćemo odavde, jer takva nam je zacrtana putanja...

...taj greben čini razdjelnicu između žustrog potoka Dugi jarek i sada presahlog njegovog pritoka- potočića Šebestjanovca.

Tu se nalaze i ovakve stjenovite formacije, "visibabe" ili "vještičji oltari", uobičajeni za mnoge grebene Ivanščice

Nailazimo na stanište vrlo rijetke biljke bodljikavih listova- božikovina (Ilex aquifolium)

Ovaj put stvarno ne znajući pitam što je ovo, ne usudim se pomisliti da bi mogla biti brekinja (Sorbus torminalis), jer previše je žarko crveno, ali točkasta tekstura ploda navodi me i na tu mogućnost.

Na vršnim dijelovima grebena otvaraju se zgodni vidici prema zapadu:

Najzapadniji vrhovi Ivanščice Košenine, V. Kalce, a najdalje vidljivo je Šekolje, to je ono blijedo loptasto, u lijevoj polovici slike, a to već pripada planini Strahinščici.

Prema vrhu greben se zaravnjujeMeđu gorostasima

To su oni treehugeri :-P došlo valjda iz Amerike, s ostalom popkulturom :-PPNa kraju grebena stižemo do neimenovanog vrha na kojem također raste jedna gorostasna bukva. Interesantno kako je bukva svojim rastom obuhvatila jednu malu jelu i sada jela raste iz bukve, točnije rečeno kroz bukvu, a to je upravo ono što kolega proučava na ovoj slici

U sljedećem nastavku (ako ga bude) vidjet ćemo jednu špilju, meni osobno najdublju špilju u kojoj sam bio do sada, vidjet ćemo kako je na V. Obršju nakon 15-ak godina, vidjet ćemo što je to- "š.kć.", a vidjet ćemo i tko je na kraju očistio ono smeće s izvora Koprivnjak, o kojem smo nedavno tako puno pričali ;-))
Do onda, pozdrav!

Oznake: božikovina, gnojištarka, Slap anđela

- 20:08 - Komentari (24) - Isprintaj - #

srijeda, 05.10.2016.

Kakvo što? :-S

Kestenja...

Gloginja...

Oskoruša nešto manje...

Sve to sam "dovukao" s posljepodnevne šetnje po brdima.
No kako se tradicija nametnula da u svakoj berbi uberem nužno i nešto nekonvencionalno tako sam i ovaj put u šumu gdje sam skupljah kestene našao ovo:

A tko će pokušati objasniti o čemu se radi? Neću nikakve hintove davati ;-))

Oznake: kestenje, gloginje, oskoruš

- 20:01 - Komentari (37) - Isprintaj - #

petak, 23.09.2016.

Lopta

Ako bi netko htio (pokušati) objasniti kakvu sam to čudnu loptu našao u jednom vinogradu gdje sam bio pozvan u berbu danas?


Ako ne bude nitko znao stavit ću jednu dodatnu sliku koja će možda pojasniti, a možda i ne... a ako bude točan odgovor svejedno ću staviti i tu sliku, ali to najranije u nedjelju navečer, jer sutra i preksutra sam, vjerovali ili ne, u berbi grožđa :-O

Dodatak:

Za one kojima bi pitanje o lopti možda bilo ipak preteško našao sam eto još jednu sliku onoga nesretnog "kapitalca", mislim da ova je zapravo najmanje loša iz serije koju sam napravio, pa možete kontemplirati nad time o kojoj sorti je uopće riječ. Dati ću samo hint da je nazvana prema jednom gradu u Vojvodini, nekad davno ('70-'80-e ako se ne varam) bila je popularna za sadnju i kod nas u Zagorju no danas je već rijetkost i istisnule su ju neke druge "modernije" sorte grožđa.

Update:
budući da su majstori za prirodne fenomene @GP-ZG i @gogoo već determinirali loptu ajd i ja sam uranio sa slikom koju sam obećao. A pitanje o sorti grozda kapitalca nek još stoji :-))


Evo dakle mlade i stare puhare, pronađene na lokaciji već dobro poznatoj po puharama. Kako kaže gazda vinograda pohane su odlične, ništa lošije od vrganja :-))

Oznake: lopta, kapitalac, sorte grožđa

- 18:39 - Komentari (19) - Isprintaj - #

četvrtak, 22.09.2016.

Kapitalac

Stigla je jesen, danas. To je dobra stvar. Nemam nekih prigodnih fotografija, iako je materijala vrijednog "ovjekovječivanja" baš bilo ovih dana, jedino je trebalo uzeti mobitel u ruke... a za to ne treba biti lijen... :-( što može biti problem, ako čovjek jest (lijen).Samo se eto uhvatio jedan kapitalac :-P

Oznake: kapitalac

- 20:40 - Komentari (10) - Isprintaj - #

petak, 16.09.2016.

Izvor čeka strpljivo...

Ne predaleko u planini nalazi se izvor Koprivnjak. Kao mlađi znao sam tu češće dovesti se na mountain bike-u.

Neku večer prihvatio sam poziv (inicijativu) za trčanje do Koprivnjaka, da se razbije "monotonija" trčanja po konvencionalnim stazama ili oko nogometnog igrališta.
Nije samo po sebi trčanje u planini loša zamisao, (iako nije niti briljantna) ali tema je sad nešto sasvim drugo.

Izvor koji je nekad davno uređen, koji je izgledao uredno i dobro uklopljeno u prirodni okoliš, sada je zatrpan plastičnim pivskim flašama i vrećicama.

Ovako je to izgledalo:


Slikano s mobitelom u sumrak, ali mislim da se vidi dovoljno.

Smeće nismo imali čime transportirati pa smo ga na kraju samo složili na jednu hrpu i učvrstili kamenjem, da ne raznosi vjetar, nadamo se da će ekipa iz lokalnog PD Pusti Lobor uskoro riješiti problem (jer eto i oni su kao i mi problem već ustanovili, fotkali i objaviti na svojim stranicama te najavili akciju čišćenja :-)). Eto da smo samo znali mogli smo ponijeti veliku vreću i ugodno ih iznenaditi, ali onda opet tako bi smo im uskratili zadovoljstvo čišćenja planine... a to je veliko zadovljstvo zaista :-)) Ima u planini dosta smeća za svakoga, samo još se treba učvrstiti u navici da se uvijek ponese vreća! Za svaki slučaj.

Budući da se radi o zagađenju izvora ambalažom od alkoholnih napitaka, cijela stvar me podsjetila na jedan jako dobar (iako strašno dug) ruski/burjatski film Bulag svjatoj istočnik (Bulag- sveti izvor) koji sam već prije dosta vremena odgledao na yutubeu, a koji problematizira teme alkoholizma i nemara za prirodnu (i kulturnu) baštinu. Svakako preporučam pogledati:
target=_blank>https://www.youtube.com/watch?v=GBIG6OrXq5c

Oznake: izvor, Bulag, alkoholna pića

- 20:37 - Komentari (23) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< veljača, 2017  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Veljača 2017 (1)
Prosinac 2016 (2)
Studeni 2016 (1)
Listopad 2016 (3)
Rujan 2016 (3)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (3)
Lipanj 2016 (2)
Travanj 2016 (2)
Ožujak 2016 (2)
Veljača 2016 (1)
Siječanj 2016 (2)
Prosinac 2015 (2)
Studeni 2015 (2)
Listopad 2015 (2)
Rujan 2015 (1)
Kolovoz 2015 (2)
Srpanj 2015 (2)
Lipanj 2015 (1)
Svibanj 2015 (1)
Travanj 2015 (1)
Veljača 2015 (2)
Siječanj 2015 (3)
Prosinac 2014 (1)
Studeni 2014 (1)
Listopad 2014 (1)
Rujan 2014 (1)
Kolovoz 2014 (2)
Srpanj 2014 (1)
Svibanj 2014 (2)
Travanj 2014 (2)
Ožujak 2014 (4)
Veljača 2014 (3)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (3)
Studeni 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (2)
Srpanj 2013 (3)
Lipanj 2013 (3)
Svibanj 2013 (2)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (3)
Veljača 2013 (3)
Siječanj 2013 (4)
Prosinac 2012 (3)
Studeni 2012 (3)
Listopad 2012 (5)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

 • jelenske teme

  CURRENT MOON


Linkovi

 • Um je preteča svih stvari, um ih stvara i njima upravlja. Tko sa lošom namjerom govori ili radi, tog patnja prati kao kotač volovsku zapregu.

  Um je preteča svih stvari, um ih stvara i njima upravlja. Tko sa dobrom namjerom govori ili radi, tog sreća prati nerazdruživo kao sjena
  Buddha Sakyamuni

  Onaj tko se svim raspoloživim sredstvima
  Trudi postići zadovoljstva samsare
  I nije mu stalo do nikoga osim njega samog
  Toga se može nazvati Inferiornom Osobom.

  Onaj tko zapostavlja životne užitke
  I okreće se od grešnih djela
  Ali ipak brine samo za svoj osobni mir
  Taj treba biti nazvan Osrednjom Osobom.

  Onaj tko sasvim traži potpuno dokinuće
  Svih patnji svih bića jer njihova patnja
  Pripada njegovom vlastitom toku svijesti
  Taj jest Superiorna Osoba.

  Atisha, "Svjetiljka na Putu do Prosvjetljenja"


  Jedna baklja može raspršiti tminu koja traje tisuću eona.
  -Tilopa

  Kada pravilno ispitaš svoj um, prestaješ za svoje probleme okrivljavati druge.
  -Lama Thubten Yeshe

  -Moderni čovjek živi u obmani da zna što želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi
  -Erich Fromm

  Nije nikakav znak zdravlja biti dobro prilagođen bolesnom društvu.
  -Krishnamurti

  Ako sam slobodan to je samo zato jer uporno bježim.
  -Jimi Hendrix

  Neznalice postavljaju pitanja na koje su mudri ljudi odgovorili pred tisuće godina.
  -Johann Wolfgang von Goethe

  Kada postane očigledno da se cilj neće moći ostvariti, nemoj promjeniti cilj, promjeni postupak ostvarenja cilja.
  -Konfucije

  Pijevac kukuriče samo kad ugleda svjetlost zore. Stavite ga u tamu i nikad neće zakukurikati. Ja sam vidio svjetlo i kukuričem!
  -Muhammad Ali

  Kakva bi tišina nastala kad bi svi ljudi govorili samo ono što znaju.
  -Karel Čapek

  Po meni čovjek treba marljivo brusiti vlastiti dijamant, ne preostaje mu ništa baš ništa drugo za raditi u životu. Odnosno, nit ne može ništa drugo nego ili dangubiti (što ležeći, što kopajući po vrtu, što filozofirajući i premišljajući) ili aktivno brusiti. Ako je priroda njegovog dijamanta jednostavnost, rezultat će i biti jednostavnost. Biti će jednostavan na početku , na putu i na cilju. Ako je pak kompleksnost, kompliciranost (ili što god drugo smatrali opreci jednostavnosti) , biti će onda to. Jednostavno, ne može biti ništa drugo.
  -Lilianke

  Istina je da smo ujedno fantastačna bića ali si tako lako prerežemo krila u čast onoga što se zove "matrica".
  -Neverin

  Avalokitešvara ima svoje planove i uopće ne mora značiti da se oni i ne provode. Božansko suosjećanje ima vrlo široku platformu koja nije na prvu loptu...
  -Mariano Aureliano

  Moja poanta je bila ta da mi se čini da većina ljudi stupi u život jako nesigurno, a onda počne raditi samo ono što vide oko sebe; ponavljati neke određene obrasce ponašanja. Nakon nekog vremena život uzme svoj zamah i nema više vremena za preispitivanje i uskoro smo u penziji i čekamo da smrt pokuca na vrata.
  -Unusual suspect

  “Intuitivni um sveti je dar, a racionalni um onaj koji vjerno služi.
  Stvorili smo društvo koje odaje počast slugama, a koje je zaboravilo na dar.” - Einstein

  Opasno je živjeti u svijetu i to ne zbog onih koji čine zlo, već zbog onih koji to gledaju i ništa ne čine.
  -Albert Einstein

  Parafrazirati ću Thoreaua… radije nego ljubav, nego novac, vjeru, slavu i poštenje… daj mi istinu.
  Christopher McCandless (Alexander Supertramp)

  Ne šalji um u potragu za samim sobom;
  nema uma, njegova suština je prazna.
  Pa ipak, iako prazan, nema mu kraja,
  i sve je jasno.
  U velikom spokoju, gde jasnoća i praznina nisu odvojeni,
  budi vrhunski meditant neometene meditacije nemeditacije.
  -Lama Gendun Rimpoche

  Ako koristiš svoj um za proučavanje stvarnosti nećeš razumjeti niti svoj um niti stvarnost.
  Ako proučavaš stvarnost ne koristeći um, razumjeti ćeš oboje.
  -Bodhidharma


  Nisam ovdje ni tamo.
  Nisam u pravu niti u krivu.
  Ne postojim,ali nisam ne-postojeć.
  Nit sam u Samsari niti u Nirvani.
  Svim Buddhama klanjam se zbog učenja o praznini. Hvala Vam!

  Pobjednička zastava Buddhine Mudrosti
  Šesnaesti Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje vidio je ovu zastavu u snu i objavio „Gdje se god bude vila ova zastava Dharma će cvjetati“ Povijesno gledano predviđanja Karmapi pokazala su se točnima

  Pravo je tibetanskoga naroda samoodređenje i slobodna praksa tradicije Prosvjetljenja u svojoj vlastitoj zemlji.

  Veliki orao istoka
  Maše krilima i leti s lakoćom
  Lebdeći slobodno na nebu
  Bez ikakva straha od pada.
  Na isti način nevezani yogi
  Prirodno živi u zabačenim i izoliranim mjestima,
  Ne radi straha od buke ili smetnje
  Nego zato jer je to put siddha.
  -Milarepa


  Dok trčiš za svojim mislima
  poput psa si koji ganja bačeni mu štap
  Svaki put kad je štap bačen trčiš za njim
  Umjesto toga budi poput lava
  koji umjesto da lovi štap
  svoj pogled skreće prema bacaču.
  Na lava se štap baca samo jedanput!
  -Milarepa


  Mila'i Mgur Bum, Milarepina Pjesma Ljubavi i Suosjećanja

  Prostirem se pred Marpom Prevoditeljem
  Neka me blagoslovi i čuva od sukoba

  Blagoslov moga lame dopire do mojeg uma
  Nikada me nisu porazile smetnje

  Meditirajući na ljubav i suosjećanje
  Zaboravio sam na razliku između sebe i drugih

  Meditirajući na svojeg lamu
  Zaboravio sam one koji su utjecajni i moćni

  Meditirajući uporno na svoj yidam
  Zaboravio sam na prosti svijet osjetila

  Meditirajući na upute tajne tradicije
  Zaboravio sam dijalektičke knjige

  Održavajući čistu svjesnost
  Zaboravio sam iluzije neznanja

  Meditirajući na osnovnu prirodu uma- Trikayu
  Zaboravio sam svoje nade i strahove

  Meditirajući na ovaj život i onaj nakon njega
  Zaboravio sam na strah od rođenja i smrti

  Iskusivši radost osamljenosti
  Zaboravio sam na potrebu ugađanja prijateljima i rođacima

  Usvojivši učenje u svoj tijek svijesti
  Zaboravio sam upuštati se u doktrinarne polemike

  Meditirajući na ono što ne nastaje, ne nestaje i ne traje
  Odbacio sam sve konvencionalne forme

  Meditirajući na percepciju svih fenomena u vidu Dharmakaye
  Zaboravio sam na sve konceptualne forme meditacije

  Boraveći u nepromijenjenom stanju prirodnosti
  Zaboravio sam putove licemjerja

  Živeći ponizno u tijelu i umu
  Zaboravio sam prijezirnost i aroganciju velikaša

  Načinivši samostan unutar svoga tijela
  Zaboravio sam samostan izvan njega

  Prigrlivši duh radije nego slovo
  Zaboravio sam igre riječima


  Ova priča o oslobođenju Milarepe
  Poput Dragulja koji ispunjava želje sjajeći svjetlom akcije
  Osvijetlila je učenje svih Buddha
  I ispunila nade i težnje osjetilnih bića.
  Neka ovaj dragocjeni dar bude ugodan Buddhama prošlosti.

  Arya Nagarjuna

  Buddha je neke ljude podučavao učenjem dualizma da im pomogne
  izbjeći grijeh i zadobiti duhovnu dobrobit.
  Druge je podučavao ne-dualizmu, koji je nekima bio zastrašujuć.

  Prinijeti kao žrtvu tri stotine posuda hrane triput dnevno ne može se mjeriti sa
  duhovnom korišću koja se postigne jednim trenutkom ljubavi.

  Sve filozofije su mentalne fabrikacije.
  Nikada nije postojala jedna jedinstvena doktrina po kojoj bi pojedinac mogao spoznati pravu srž stvari.
  -Nagarjuna

 • Niti na nebu
  Niti na dnu oceana
  Ni u planinskoj špilji
  Ne može se naći mjesto na svijetu
  Gdje može krivac uteći
  Od posljedica svoje krivnje.
  Buddha, Dh 127


  Odajem poštovanje umu,
  koji je poput dragulja koji ispunjava želje,
  kojim možemo postići sve naše ciljeve.
  Priroda uma osnova je svega;
  ni u Samsari, ni u Nirvani, ničega nema što iz njega ne izvire.
  Guhyagarbha tantra

  Na putu ka istini
  čovjek moze napraviti
  samo dvije greške.
  Da ne prođe cijelim putem,
  ili - da ne krene.
  -Buddha


  "Ja nisam, Ja neću biti.
  Ja nemam, Ja neću imati.
  Ovo plaši svu djecu…,
  I ubija strah u mudrima."
  -Nagarjuna


  Uzrok nemira jest egocentrični um. Kada pojedinac
  prihvati ideju o "Ja" egu nema kraja! Samo Buddha je rekao
  da je to "Ja" bez osnove, nitko drugi nije. Prema tome nema
  druge metode osim njegove da se postigne potpuni mir.
  -Kamalasila


  Kakva god je radost na svijetu
  Proizlazi iz želje da drugi budu sretni,
  A kakva god je patnja na ovom svijetu
  Proizlazi iz želja da ja budem sretan.

  Postoji li potreba da se kaže nešto više?
  Djetinjasti rade u svoju korist,
  Buddhe rade za dobrobit drugih.
  Pogledaj samo razliku među njima!
  -Shantideva


  U radosti i boli svi su jednaki
  Dakle budi čuvar svih kao samoga sebe
  -Shantideva

  Spasi me od sumnje, toga strašnog duha,
  Okrutnog koji plovi nebom
  Krajnje sljepoće, koji šteti
  Mojem stremljenju ka uvjerenju,
  Koji ubija moje oslobođenje
  -Prvi Dalaj Lama Gedun Drub


  Ako se pokušaš na trenutak sprijateljiti
  s neprijateljem postat će ti prijatelj.
  Ako se ponašaš prema prijatelju kao
  prema neprijatelju isto će se tako promjenit
  i u suprotno. Zato mudri nikada ne podliježu
  vezivanju za hranu, odjeću ili ugled kao ni za
  prijatelje i neprijatelje razumijevajući ne-trajnost
  privremenih odnosa. Otac postaje sin u
  drugom životu, majka postaje žena,
  neprijatelj prijatelj. Sve se uvijek mijenja.
  Prema tome ništa nije definitivno u Samsari.
  -Shakyamuni Buddha


  Buddha reče i ovo:

  "Duga je noć onom koji bdije, dug je put budalastome, koji ne zna za zakon istine.
  Ako putnik ne sretne boljeg od sebe ili bar ravnog sebi, bolje je da sam produži svojim putem,
  jer sa budalastim nema korisnog prijateljstva.

  Budalast čovjek koji je svjestan svojih gluposti, mudar je bar u tome,
  ali budala koja sebe smatra mudrim, stvarno je prava budala.
  Budalasti je najveći neprijatelj samom sebi, jer on čini losa djela koja mu donose samo gorke plodove.

  Jedno djelo je loše djelo kada se čovjek zbog njega mora kajati i njegove plodove sa strahom i suzama primati.
  A dobro djelo je ono djelo za koje se čovjek ne kaje i
  čiji plod prima radosno i zadovoljno."

  " Moji sinovi pripadaju meni i ovo bogatstvo pripada meni.
  Ovakvim mislima budalast čovjek muči sebe.
  Pa, on sam ne pripada sebi, kako će onda sinovi i bogatstvo?"

  "Dobro je lako činiti od dobrog, ali teško od lošeg.
  Loše je lako činiti od lošeg, ali teško od dobrog."

  "Volja za životom je zakon života,
  ko ga ne ispunjava nestaje,
  odnosi ga bujica okolnosti.
  Junak koji stvarno živi,
  uživa radosti življenja."

  Nitko na svijetu ne može promijeniti Istinu. Ono što možemo i trebamo učiniti jest tražiti istinu i služiti joj jednom kada ju pronađemo. Pravi sukob je unutarnji sukob. Iznad okupacijskih vojski i hekatombi eksterminacijskih logora postoje dva nepomirljiva neprijatelja unutar svake duše: dobro i zlo, grijeh i ljubav. Od kakve koristi su pobjede na bojnim poljima ako bivamo poraženi u dubini našeg samog bitka?
  -- Sv. Maximilian Kolbe

  „Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
  Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
  Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.
  Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
  -Martin Niemöller

  Lice Tibeta se mijenja ali po volji kineskih vlasti. Tibetanci u svojoj zemlji polako postaju manjina. O tome u našim medijima ni slova a predsjednik Josipović, kao i ostali svjetski političari, putuju u Kinu i dive se njihovim dostignućima. Svaka im čast na dostignućima u ekonomiji, ali, po mom mišljenju, u ljudskim pravima su u Tibetu i Xinjiangu danas najbliže fašizmu.
  -Stipe Božić


  Ovo je moja bitka i samo je na meni da snagu svoju usporedim sa snagom tih čudovišta i samo je moja uloga ovdje biti herojem.
  -Beowulf

  Beowulf: kažu da imate čudovište ovdje? Da je vaša zemlja prokleta?
  Vojnik: Zar tako kažu?
  Wiglaf: Bardovi pjevaju o sramoti Hrothgarovoj od smrznutog sjevera do obala Vinlanda.
  Vojnik: Zar je sramota biti žrtva moćnih demona…
  Beowulf: Ja sam Beowulf i došao sam ubiti vaše čudovište.

  …ako umremo bit će to za slavu… ne za zlato!
  Misliš da si ti prvi koji me pokušao ubiti?
  -Beowulf  free counters

  Free Counter
  Free Counter


  Locations of visitors to this page

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se