10.08.2010., utorak

Zahtjev za postavljanje pješačkog prijelaza

UDRUGA VLASNIKA NEKRETNINA GLADUŠA – MOST 23263 ŽDRELAC
SJEDIŠTE GLAVICA GLADUŠE 7 ŽDRELAC OTOK PAŠMAN TEL. 023 374 175
M.B. – 188079 OIB – 24270756811 ŽIRO RAČUN KOD PRIVREDNE BANKE 2340009 - 1110166558


Prima:
HRVATSKE CESTE d.o.o
Ispostava ZADAR
Stube Narodnog lista b.b.,
23000 ZADAR


U prilogu vam dostavljamo kopiju prijedloga o rješavanja opasnosti u prometu na dijelu magistralne ceste. Sporni dio odnosi se na most Ždrelac – Gladuša. Ujedno vam zahvaljujemo na upućivanju vaših predstavnika na teren, a gospodinu Blaženku Šindriji na stručnom i neposrednom pristupu. Vjerujemo da ćete se nakon primitka molbe od strane Općine Pašman uključiti u rješavanje ovih problema.Predmet: Prijedlog rješavanja opasnosti u prometu na dijelu magistralne ceste most Ždrelac – Gladuša.

Iako je na ovom dijelu ceste ograničenje brzine 50km/h, zbog ne pridržavanja brzine velikog broja vozača i neobilježenog pješačkog prijelaza postoji velika opasnost od ozljeda, posebno djece i starijih osoba na dijelu koji je poprilično nepregledan, a to je dio kod restorana Maslina. Pošto je na tom dijelu dosta velika gustoća naseljenosti, bilo bi potrebno staviti još jedan pješački prijelaz, bliže dućanu. Obzirom na nepreglednost ceste postoji opasnost prilikom uključenja vozila sa sporednih cesta na magistralnu. Obzirom na provedenu situaciju predlažemo pokretanje inicijative od strane mjesnog odbora Ždrelac, Načelnika i izvršnog odbora Općine Pašman da:
1.) Upoznaju sa ovom opasnosti Hrvatske ceste, ispostava Zadar, sa molbom da njihove stručne osobe predlože rješenje.
2.) Naš prijedlog je da se pješački prijelaz obilježi u neposrednoj blizini trgovine, da se na opasno ukaže svjetlosnom treptajućom signalizacijom
3.) Također, da se na voznim tracima obilježi ograničenje koje bi bilo smanjeno na brzinu 40km/h, koji je zakonski minimum za tu kategorizaciju ceste.
4.) Obavijesti PU Biograd sa molbom da posebno u ljetnom razdbolju vrši kontrolu brzine i primjenjuje mjere za vozače koji se ne pridržavaju ograničenja brzine.Zahvaljujemo na suradnji,


Predsjednica Udruge
Vlatka Srbić

- 11:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Prilog zapisniku sa skupštine "UVNGM"-a 2010. Zadarskoj županiji

Prilog zapisniku sa skupštine "UVNGM"-a 2010. Zadarskoj županiji


Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Brne Karnautića 13Dopisom u ovom prilogu vas želimo informirati o problematici vlasnika odnosno članova "UVNGM"-a zbog nemogućnosti uspostavljanja suradnje s predstavnicima Općine Pašman. Svi naši pokušaji da dođe do pristojne komunikacije nisu urodili plodom, do sada se nisu odazvali na niti jedan skup, čak što više nas uredno ignoriraju iako sve uredno naplaćuju u svakom segmentu. Članovi UVNGM-a su samo željeli znati iz prve ruke što i kako i zašto se donijela diskriminirajuća odluka o visini komunalnih doprinosa upravo za direktne investitore infrastrukture kompletne građevinske zone "Gladuša". U točci 5a spomenute odluke obuhvaćeno je domicilno stanovništvo prema kriteriju stalnog mjesta boravka da su na određeni način doprinijeli gradnji infrastrukture svojim stalnim boravkom, a stvarni investitori, u ovom slučaju vlasnici objekata na Gladuši koji su u cijelosti izgradili infrastrukturu Gladuše i automatski potpomogli strana ulaganja EU u daljnjem razvoja kompletnog otoka, nisu spomenuti niti jednim jedinim slovom. Iako su 2009. godine u 7. mjesecu Načelniku u prolazu ukazane nepravilnosti upravo na taj dio odluke, do skupštine UVNGM-a 0708.2010. nije ništa učinjeno niti smo o ičemu učinjenom obaviješteni. Upravo u tom dijelu članovi UVNGM-a su se osjetili diskriminirajuće i reagirali jako neugodno pa kao olakšavajuću okolnost vas molimo za pomoć i razumijevanje da ne bi dolazilo do neželjenih posljedica. Pokušali smo postaviti pitanja koja su do sada bez adekvatnog odgovora, a odnose se na obećanje legalizacije objekata po završetku geodetske izmjere, katastarske i gruntovne uknjižbe. Slijedeće, tko snosi sankcije za kolektor za kojeg za sada sankcije snose samo stanovnici Gladuše u smislu plivajućih fekalija. Također, na totalnu ne-suradnju po pitanju razvoja naselja Gladuša, nije nam jasno tko i zašto drži ručnu i iz kojeg interesa. Mislimo da ne moramo podsjećati da je osnovna grana Hrvatske privrede turizam, te smatramo da bi trebalo nešto uložiti, a ako ne onda barem pustiti ručnu da se dostigne neki nivo kulturnog življenja koje bi u ovom slučaju uradili i sami vlasnici nekretnina Gladuša. U cilju rješavanja navedenih problema molimo da se uključite kao Županija da zajedničkim snagama iznađemo rješenje. Možda za početak jedan zajednički sastanak predstavnika "UVNGM"-a, Općine Pašman i Županije Zadarske kao organizatora. Očekujemo što promptniji odgovor u pisanom obliku.U iščekivanju odgovora, još jednom pozivamo na suradnju i želimo uspješan daljnji tijek rada.


Dopredsjednik "UVNGM"-a:
Dipl. ecc. ZVONIMIR PALIJAN


- 11:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Zapisnik sa godišnje skupštine "UVNGM GLADUŠA - MOST" održanog 7.8.2010.

ZAPISNIK ZA GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUGE VLASNIKA NEKRETNINA "GLADUŠA - MOST" održanog 07. kolovoza 2010. u Ždrelcu sa početkom u 18h.

Skupštinu otvara dopredsjednik "UVNGM"-a Zvonimir Palijan u ime predsjednice Vlatke Srbić koja je nažalost odsutna radi bolesti u obitelji.

Gdin. Zvonimir Palijan pozdravlja prisutne te utvrđuje dnevni red naznačen na upitnicima - pozivima i daje na glasovanje isti.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Dopredsjednik Palijan nastavlja sastanak iznošenjem katastarske izmjere od strane ugovornog obveznika "GEODETSKOG UREDA RIJEKA" koji ima ugovor o izvršenju izmjere K.O. ŽDRELAC u roku od 30 mjeseci koji ističe u jesenskom periodu ove 2010. godine a nismo službeno obaviješteni o nikakvim pomacima do početka naše skupštine do gore navedenog datuma.

Slijedeće izlaganje se odnosi na "AKT OPĆINE PAŠMAN" objavljen 09. lipnja u "SLUŽBENOM GLASNIKU ZADARSKE ŽUPANIJE" na stranicama 48 - broja 13.

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu:

Članak 5a. gdje se navodi razvrstavanje i kategorizacija plaćanja doprinosa po vremenu provedenom odnosno prijavi boravka na području Općine Pašman.

To ne znači da su isti ulagali sredstva u izgradnju infrastrukture, a oni koji su doslovce financirali kompletnu infrastrukturu nemaju nikakve povlastice niti u jednom segmentu ovoga AKTA OPĆINE PAŠMAN.

Dopredsjednik iznoseći javno negodovanje pri prezentaciji ove točke iznosi da je očekivao konkretno pojašnjenje načelnika Medića, no načelnik se nije odazvao niti na pismeni poziv poslan od strane predsjednice "UVNGM"-a Vlatke Srbić a niti na osobno traženje dan uoči sastanka od predstavnika "UVNGM"-a Zvonimira Palijana i Marija Mihelčića koji su tajnici uručili poziv sa dnevnim redom, kako ne bi došlo do slučajnog zaborava, no bez obzira na sve poduzete sigurnosne mjere Gdin. Načelnik Medić se nije odazvao niti poslao predstavnika Općine.

Tako da nema konkretnog odgovora od strane donosioca ovog "AKTA" o DISKRIMINACIJI investitora infrastrukture u Građevinskoj zoni Gladuša u ovom slučaju "vikendaša" Gladuše.

Dopredsjednik najavljuje blagajnika Marija Mihelčića koji iznosi blagajničko poslovanje u periodu u periodu od 01. kolovoza 2009. do 02. kolovoza 2010. kao neprofitne udruge prijavljene na području Općine Pašman i navodi da osim članarine nije primljena nikakva financijska podrška od strane Općine Pašman koja ima za obvezu te prima naknadu iz proračuna za poticanje neprofitnih udruga.

Nakon blagajničkog izvještaja predsjednik nadzornog odbora Stjepan Kravarščan skreće pozornost na veću odgovornost funkcionara u udruzi izabranih od strane članova udruge, u ovom slučaju sada opomena a za ubuduće će se odrediti adekvatne sankcije određene statutom HR UDRUGA, također traži od prisutnih da obrate pozornost na rad kolektora kao i na konačnu pomoć od strane članova po pitanju registracije odnosno na osnovni minimum širine ulica koji je dozvoljen te kojega se treba pridržavati da ne dolazi do nepotrebnih sudskih sporova.

Također se obraća prisutnima da se odnose prema kontejnerima odgovorno da ne dolazi do novih troškova kao i da se otpad baca u kontejnere a ne oko kontejnera sa poukom nemoj raditi drugom ono što ne želiš da se radi tebi.

Posebno napominje da se ne odnosi to samo na kontejnere nego na kompletnu eko kulturu koja baš i nije lijepa, također da se krupni otpad ne baca na području kontejnera gdje to piše i na ploči koja to dokazuje.

Nakon poprilično žustre i žučne rasprave koja je popraćena ne baš ugodnim riječima dopredsjednik "UVNGM"-a uspio je raspravu staviti pod kontrolu sa prijedlogom za još jedan pokušaj zajedničkog kompromisa i dogovorno se donijelo konačne zaključke sastanka.

1.) Da se još jednom zamoli lokalnu upravu i samoupravu da je ova udruga kao i svaka druga pravna ustanova te da se tako i ponašaju prema nama da ne bi dolazilo do nepotrebnih zakonskih sankcija propisanih u zakonskim aktima o udrugama HR po pitanju diskriminacije što nije niti lijepo ni ugodno a kamoli kulturno što se najmanje očekivalo od ovog saziva funkcionara Općine Pašman

2.) Da Načelnik pokrene izmjenu i dopunu diskriminirajućeg članka 5a u dogovoru s općinskim vijećem kako uvrstiti i "kategorizirati" investitore "vikendaše" kompletne infrastrukture na temelju koje se i dobio financijski poticaj EU te i iz proračuna HR te kako okarakterizirati Hrvate od Hrvata.
Da Načelnik u periodu od 10. do 20. kolovoza 2010. organizira sastanak sa I.O. "UVNGM" i predstavnicima Općine Pašman te upozna nazočne sa aktualnom problematikom. O konkretnoj odluci i terminu sastanka obavijestiti pismenim putem ili na kontakt tel. 023 374 175, GSM 095 808 6250, GSM 099 592 6030.

3.) Skup isključivo zahtijeva da se svim dosadašnjim događanjima a pogotovu u slučaju ne uspostavljanja suradnje pismenim putem obavijesti POGLAVARSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE.

4.) O svim događanjima na skupštini i naknadnim zbivanjima biti će obavijest na internet stranicama http://uvngm.blog.hr


Dopredsjednik "UVNGM"-a se zahvalio na odazivu na skupštinu i na konstruktivnim prijedlozima te još jednom izrazio žaljenje što se nije odazvao Načelnik Medić.

GODIŠNJA SKUPŠTINA "UVNGM"-a ZAVRŠENA JE U 20,30h.


Zapisničar:
IVAN ŠTOKIĆ

Dopredsjednik "UVNGM"-a:
Dipl. ecc. ZVONIMIRA PALIJAN

Dostaviti:
1. - MJESNI ODBOR ŽDRELAC
2. - IVRŠNI ODBOR OPĆINE PAŠMAN
3. - NAČELNIK OPĆINE PAŠMAN
4. - ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO ZADARSKE ŽUPANIJE
5. - Pismohrana: ovdje
- 10:51 - Komentari (0) - Isprintaj - #

< kolovoz, 2010 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Komentari On/Off

Statut...
Izdvojeno: ciljevi udruge

Članovi "UVNGM", 2009.: 1-43, 44-85 i 86-116

Godišnja članarina iznosi 100kn,
a uplaćuje se na žiro račun 2340009-1110166558 kod Privredne Banke Zagreb d.d.

Predsjednica "UVNGM"
Vlatka Srbić
091 / 5323 606

Dopredsjednik
Zvonimir Palijan
031 / 278 378
095 / 8086 250 )

Blagajnik
Mario Mihelčić
01 / 66 73 936
098 / 280 046 )

Predsjednik Nadzornog odbora
Stjepan Kravarščan
023 / 374-175
099 / 592-6030

Predsjednik Časnog suda
Mladen Ćuk
091 / 5858 398

Tajnik
Mate Juric

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se