°¤°¤°a jA zA ljUbaV sVe cU dA dAm, a tVou nEcU, osTanI saM...°¤°¤°

Napisano: 26.06.2007., utorak

OoNi ćee sHvAaTiTi KOGaA Su iZguBiLi..aA MI ĆeEmO iM rEEć..DuŠoO: VeEeć
Ee KAasnOOo..jAa sAAm teeBeE vOoLjElAa I pRebOolJeLAa...SaAd KOo tEe
jEeBeE..JaA ZbOog tEEbEe ViŠEE PlAakAatI neeĆu..iPaAk ViišEE vOoLiM
žIvOoT SvoOj.. Aa Vi?? Svi stEe Vi IStii..sViNJeE veelIkEee...i VjEeRuJ...tI ĆEeŠ
sAaD pLaAkAaT ZbOog mEeNeEe

Napisano: 17.06.2007., nedjelja

…vRiEdI zBog nJih GorkE suZe liTi…

nIsAm zEljElA cEkaTI 1000. kOmeNtaR, moRaLa sAm nApisAt oVaJ poSt…sUboTa jE bIlA oDvraTnA, zAliM sTo sAm nOgoM kRociLa u gAj….a jOs jE i RaspoLozEnjE biLo rAvnO nuLi…pRwo sU manUeLLa i eRviN prEkinuLI, pA jE onA poCeLa PlaKaT…vIdjElA sAm kOLikO jE njOJ sTaLO dO njEgA, pA sAm i jA poCeLa PlaKaT, dIjeLom zBog nJe, dIjelOm zBog jEdnE oSobE…poCela mE tAmO bRisKIcA i AnA tJesiT…aL nIsu uSpjElE…pA jE dOsO noVaKovIc joOOj pOkvAriO mI zUrkU(u moSh sI miSliT kaO imaLa sAm nEkU) i mAnuELLa (ljuBe mOA) dOsLai maLi iGoR(prIcO mI o sVojIM bIvsIm cUraMa, jA mRacIla)…hvALa sVimA koJI sU mE poKUsaLi tJesiT aLI nIsTe uSpjElI…mRzIm kAd nE iSpunIm oBecaNja kOja sAm dAla dRugIma a jOs viSe mrZim kAd iZnevJeriM saMU sEbE…rEkLa sAm sI dA neCu doPustItI dA mE krIstInA poVRijeDi- aLi jE, rEkLa sAM i dA nEcU nI zbOg koJeg lIka nI suZu puStiT- a pUstIla sAm oCeaN suZa…sAd tEk sHvaCaM kOJA saM jA gLUpaCa…oLaKO sAm ShvAcAlA onO sTo iMaM…mIsLIlA sAm dA dECkE nE moZeS laKo poVrijEDit…aLi mOzeS…
…pOsvAdAlA sAm sE nA mrTvO imE sA jEdnoM menI dRAgOm oSoboM(NiE mI sTaLo dO tOgA dA gA imEnujEm, viSe mU ni iMe nEcU iZUstIt)…nEtkO mU jE utUviO u GlaVu(vJErojatNo kRisTinA) dA gA vOliM…a tO nIje iStiNa, alI naRavNo oN cE pRiE sLUsAt nEkE dRUgE oSobE nEgO mEnE…sAmA sAm sI zA tO krIvA…pONiZaVaLa saM gA, aLI sAm sE oDmaH u tREnutKU pOkaJaLa…CijeLi cJelCatI dAn sAmO pLacEm, a nItkO nE viDi moE sUZe, niE mEnI pRobLeM sTo sE vIsE nI nE poZdrAviMO, gLUpo mI jE sTo mI neCE pRuzIt pRilikU dA mU sE iSprIcAm…sAmo tO zEliM oD njEgA…zaStO nE RaZmIslIm pRijE nEgO sTo nEstO kAzEm??nE moraMo sE mI viSE nIKaD nI poGledAt, aLi bIh onDA bArEm zEljEla cUtI raZloG…jER oN jE taKaV vEc 10 dAnA, aE dA jE oD juCeR…zEljeLa bIh s nJIm raSprAviT o sVemU, aLI kaD On nEcE!!!iZGubIla sAm oDlicNoG pRijaTelJa, jEr nIsaM paZIla Sto pRicaM, i jEr sAm vjERoVaLa sVakoMe…mOzdA tRAziM i pREviSe, aLI taKo bIH htJeLa dA pOpriCaMo o sVemU, dA mU sE iSprIcaM, dA nE mOraM viSE suZE liTi, dOsTa mI iH jE…PlaCem jEr ZnaM dA mE mRzI…mOzE oN reCi dA mE nE mrZi, alI vIdIm tO pO njeGOvoM poNaSAnJu…pOnaSa sE kaO dA sE nI nE poZNaJemO i tO svE sAmO zBog nEkE jAdniCe koJa mU jE sVaStA uTuvIlA u GlaVu…pRokLetA bIlA…uZ svE tO jOs mE mucI i sKOla…RazLOzI zA suZE sU sVe vEcI i vEci…
…nE moZe mEnI nitKo u oVim trEnucIMa pOMocI, niTko oSim nJeGa i kRistInInog «opRostI»…
…aKo sE tO ikaDA dOgoDi, u mOJ zIvoT vrAtiT cE sE sUncE, a nA mojE licE oSmijEh…


Napisano: 10.06.2007., nedjelja

i bOljE dA sE nE wiDImO nIKaD,nE zIvimO u iStoM wRemEnu

oLa eWribAdi…hAu dU jU dU…kaK bI taWasIcA reKLA tUtUruTutU…heHe…uH…oWo mI jE bAS biO sJeBaN tJedAn…i tO jaKo…nO aE niJe tO toLIkO wAznO…dA nEkoG zAnIma pITo bI…tRSh…jUceR sAm bIla u gAjU do 11!!!!!dO 11!!!iMaLI dAnAS nEkI sUgaWi iZleT…gRrRrrR…bAs jADno…aL naJeLa saM sE Ja!!!a mIsLim, iPaK sAm jA mArtINa…tJ.maRTa, tJ.mArtINkA(zA maRiku)…hEH…a i NisAm bILA bAs nEkE wOLjE zA gAj…sljeDEcE iDEm 100% i bIt cU duGo, maRikA dOlaZI kOD mEnE, a oNe sLjeDEcE, tJ. kAd zAwrsI sKOlA, iDEm sPawAt koD aNe…aNa, jA sE sMatrAm pOZwaNOm…sAmo tI moRaS sPavAt kOD mEnE s pETkA nA sUBoTu dA nE buDE cUDnO maLo…mOze???plIiIIzzz………...
…sWejEDnO u gAjU niJE bIla oSobA KojU sAm zEljElA wIdjET…hM…dA….kmEeeE…bAS sAm aNhepI…BuahHhahH…
…dRagO mI jE stO sAm oNo rJesILA s bUndEwoM…bAR sE nAdAm; jER mi niE sTaLo dO tOgA dA I bElI pRicA o mEnI i mOm «dECkU»…i sAD sE iZbjEgAwAmO….ZaO mI jE, aL sTwaRNo, aL nEmA sAnsE dA dOzwOliM lAzI…a Kad sE rAdI o MenI, bOga Mi, sWi imAjU ppuUUno masTE…pAzI tI buNdEwu; rekO jE pEkU(aJOj zNaCI zNaJu sVi) dA jE jEdNa oSobA oStaWIla sWojU cUrU zBog MENE tJ. dA bI jA i oN bIlI zaJEdnO…! ali Ja njEgA nE voLim...bUdaLa…i kAk dA jA nE bUdeM ljUta?oNaK…mIsLIm…nE zNaM…aK sE iKadA pOmIrIMo, bIt cE doBrO…a aK nE…oPeT doBrO…mA koGa laZeM???nEcE bIt dOBrO…zAo Mi jE, oN jE sUpEr oSobA i StwaRNo mOZeS o sVEmU s NjIm pRicaT, aLI oWo jE naaJbOLjE zA OboJe!sWi mI gRijeSimO, ZnaM dA sAm i jA pRaWiLa gREsKe, saMo mI niJe nImaLo jasNO zaStO jE sVE moRaLO bItI owAkO, zAStO sMO pREstaLI bItI prIjaTElJI, zAstO wIsE nE pRicAmO kAo nEkaDa, vIse SE nI nE poZZZDRawLjaMO…dA bAr sWe bUdE kO pRijE…sWejEDnO…u mEnI cE uWijeK iMatI pRijaTEljiCu sPreMnU dA mU pRuZi rUkU kAdA gA zaBolI nEStO tU s LijeWe sTraNe, i pRijaTEljIcU kOja cE Ga u SweMu poDrZawAti i uwieK wOljeTi…
…aE dA jA nAsTavIm o gAju…kREnuLa maNUeLLa, wAnjA i mArTA iLitI jA, u gAj oKO 9…i dOrO nIJe bIlO nIKog…nI zIwE dUsE, oSim pAr ljUdI koJI sU nAm nES pRomRmLJaLI…a Cuj…lIjepE zEnE prOlazE, sWi iH redOM oPazE(kAk bI reKlE baRBaRa i ČabRaJa)…TaKo jE i U naSEm sLUcaJu…i kUPiLa waNja wIgOriCu, NaRancAstU…jOOOj…mEnI ocI isPaLe…bUahhahHha…poCeLe jA i mAnueLLa tO wEC bLizU gRobLjA..a onO dO gAjA iMaMo jOS 20 mInuTa…i oSlE mI nA tRIbInE…pOCeLe sMo tAm pJewaT…jA i mAnUelLa, wAnjA jE sAM kULirALa I paZila dA maNuELLa nE uZmE wIGoR..poCeLe jA i WaNja rOdU wIjaT..iSusE…oNdA smO osLe u gAj…i nJiH dWie oPeT osLe…jA iH traZila, pA sAm nASLa «maLO» pIjaNU wAnJU…nEs jE bIlA cUdna…hM dA…i nIS jA osLa taM…usLa u SepaRE…dOkRajcIla wIgOr…jBT.poBoGu dI je bOCa???wAlj cE sAnELa iL maJa uzEt..gRrR…To mRzIM…onDA mE jE onAj nEnAd pREpoZNo…nE zNaM kak jER sAm pOdIGlA koSU,,aL mE pREpoZNO, pA mE uPOznO s nEkIm lIKoM, imE nE zNaM…dE dOrO jE dI CU jA swE tO uPamTiT???oNdA jE doSo jOS jEdaN i hTIo sE upOZnaT sA mNOM al mI nEcE pRic..a jEsU mUlaSti…wIdjEla iH jA u OglEdaLu…tRSH…tO bIh i jA sKOnTo…i nIs wISe nIE bIlO…sWe sE oBIcnO zBIwA oKo 1, pOL 2…a u 3, pOL 4 wiSE nIKog nEmA…i tAk…nIs wiSE nIe bILo…tO sAm wEC nApiSAla kOLkO sE sjEcAm…jOs MalO pA iDEm paJkiTi…kO bEba..BuahHhahHhahH…eeEEEeEEe…mAnUeLLa, jeSi Ti sWjESna kaK sI tI mEnE oPalIlA jUCer?onAk posTenO, pO bUbrEZiMa…jOs bOli…grRRRrrrRrrrRr……nEkA…znaM dA sE nE sJecAs, aLI jA paMtiM PA vRatIm…uuu kAK jE bIlA dObrA oWa…sAD bI aNNa rEkLa: niE dA paLIm waTRu, alI dA jE tO menI rEKla…
…i tO jE tO(pO kO zNa kOJi puT…)
…aJm gOU naU…
…pU$A $wImA koI mE zNaJU…(dA nE mOraM naBraJaT…nE dA mI sE)…a wEjiKi cMOx&hUg&pApA oNImA koJI sE spOminJU u pOsTU…
…PaPa…eO vAm jEdaN sLaJdiC

Napisano: 06.06.2007., srijeda

bEzBroJ cE pItAnjA oStAt bEz oDgOvOra, i pOstOjAt cE nEsTo stO nIkAd nEcu znAti- zAstO jE slIjEpAc cOvjEk kOji vOli? zAstO vOli kAd tOlikO pAti?

…dA…pOsT noVi…naPocEtkU dA poZZam mArIkU…a mOraM…hEh…i nAraVno sVe cuRE iZ rAzZa koJe cE mI sLJedEcE gOdIne jaKO fAliTi…SmuC…dA…i dA…lJUtiM sE nA maNUeLLu…bOktE zIvcIrA mE kAd mI neTkO nOn sToP gOvoRi dA vOLiM oNoG kogA nE vOliM…a jA nJegA(a zNAs kOGa) nE voLIM!i nIsMo zaJedNo…oBEcaJeM vIsE nikAD u zIvoTu a KaMOli nA bLogU nEcU spOMenuT rIJeC lJUbaV.nIsAM zaSuzIlA vOLjeTi niTI vOLjeNA biTI..tO mI jE jasNo.nEkIm sE lJUdImA ne mOZe niS poKazAt..jbt.aK kaZem dA gA nE voLIm tO znAcI tO i gOtoVO…i nIsAm nI u Kog zaLJubLjeNA…i oK..aK tREa IzbjEgaVAt cU gA…mOzdA mI buDE i zAo aL zEliM sE vIsE otArASiTi anOnimKI kOe mI pIsU gLUposTI…a vAljDA cU tO uSpjET…nAdaM sE…inAcE kOD mEnE niS nOvO…oSim sKOlE uFfF…bOktE pRijE goDInU dAnA saM sE bOrIla dA imAM svE pEticE a sAd cU sE moRAt bOriT dA nE pAdnEm…i naJvJeroJatnIJE nE iDEm u gAj…nEaM zIvaCA…i nE da mI sE..s kIm dA tAm bUdeM???s kIM goD isLa sVi imAjU dEckE tJ.cUrE, a jA dA bULJim u stRop?eee nE!tEskO dA cU Mu ikAdA rEc iLi iKOmE dRugOmE rEcI kogA voLim…(nIJe dA sAm tUZnA, niSAm uOpcE, aL nAkON juCerasNJeG 2.sAtA poCELa saM nA svIJeT gLedaT dRugAcijE.nEcE sE sVi pOloMIt dA mEnI buDE dObrO.nEcE sE svI ubIT aK mEnE poVrijEdE, zaPraVo tO nEcE nI pRimijEtiT!)jER bI oPeT poCeLi s LazIMa o mEnI…aL fAkaT mI iH jE dosTa, i mUkA mi jE viSE onE aNonIMkE, nEk oDe viSE iZ moG zIVoTA!nEk sI uZME pOPicA aK jOJ tOLkO zNAcI sTa mEnI imA sRAt tU, jbT.aJ dA mI jE oN nEkO nE bI niS reKlA…aL niE mI nItkO aL naRavNO uVIjeK sE naĐe nEkA paMEtnJakOVickA kOja mIslI dA jE ciJElI sVIjeT nJen i DA cE sVIjET sTaT kAD oNA tO kaZE…aL nEcE…i SamA sAm sE u tO uVJeRIlA…nIe isTinA dA nIKog bAs nE nErvIraJU oSobE koJe iM pAmEtuJU i gOvoRE sTA dA nApRavE u SvOm zIvoTu i kOgA dA vOle odNosNo mRzE…SvIMa Su DrAzI OnI KojI PriCaJU laZnO i kUpUjU daRovE, dA, tO jE sVimA vazNO, nIKo vIsE nE gLedA vOLi lI nAs tA oSobA..mOZdA mI tOj oSobI niSTA nE znAciMo neGo onA nEstO zElI oD naS?imAm sVe sTo zEliM, aLi sAmo jEdNo nE, dA mE nEkO bAr nA trEn vOLi zBog mEnE…

Napisano: 03.06.2007., nedjelja

¤~¤DdD bEsT sUboTa iN mAj lAjF…9.6. nEk dOđU svI u gAj¤~¤

…uEeE…kaK fOrA biLa sUbotA…jE..hIhI..sAvrSenA…jA sPavaLa koD aNe,isLe smO u gAj, dO poL 3 oStaLe…aNa bIlA pIjaNa kO maJka, sAmO mE tAm sRamoTiLa, a i sVoju sIsTer(sVim dEckiMa koJI sU volJeLi njEnU seStrU jE reKlA dA iH onA nIjE šLjivIlA nI 5 %) a jAdnI…kAk mi iH biLo zAo…i jA sAm sE mAl sRamOtiLa, aL bIla sAm pRi sEbI, niSam uRlAlA i gOvoRila lJudiMa dA sU rUznI…i niSam sE sVaĐaLa sA onOm zEnsKom…dA…dA…dI sAm sTaLa…aH dA,jA sAm sE osRamoTila, u sVakOm sAm liKU viDjElA cIcKa, i aNa isLa piTaT jEsI ti cIcAk, oNi njOj:nE! JA oNaK :(
…vAnjA bIlA dO 11, a pOpiC dOšO u 11 iL pRijE maLo jEr sAm jA stIgLa u 11…a sU sE zEznUlI…hM…dA…cUbeR i kOmpaNijA(vEseLa) niSu dOslI(moRaJu sLjedEcE sUboTe, vAnjA naGovoRi iH, aK jA buDEm rEci cE mI dA imAm pOPicA…)…a nAjBoljA mEnI aNa, mI sjEdiLe koD vRaTa i sVakOm jE likU koJi jE ulAziO iLi iZlaZio iZ gAjA goVorIlA dA jE rUzaN, i svAkI tAj lIK mEnE poGleDa poGleDoM:oNa niE nOrmAlnA…i bAs sVaKI oD njiH mE poLjuBi…iZljuBilI sU mE juCer kO niKOg…EeeE…hVala sAnElI stO mI jE dALa pIvA maLo(i sOrI zBog sLaMkE)…i dA, VieL dANkE PoPiCu…
…aL sE aNa sVaĐaLa s nEkoM zEnsKom, aE rEcI cU:s pIroSkoM…eEe…bAS oNom…pAzI tI pIroSkU, jA aNi poKazaLa jEdnoG lIka(miSlA sam Da jE tO cIcak) i onA njEmU pRisLa, oVo-Ono i doSlA jA i tA pIroŠkA i nEs jE biLo(niSam sLusAlA) piRosKa jE rEkLa:pA kO dA jE biTnO jEl mI jE oN neS…aNa poCeLa nES tAm…zUjOo…sRaM jU biLo…mIsLim i jA sAm pOpiLa i bIlA sAm maLi zUuujO, aLI bAs kO onA…iiiiiiiiii dA…rEkLa jE gRuU dA gA jE nA mSn-u blOkirALa i dA kUna nEcE biT s njIm…KaKO jE on njU poGlEdo…bAs mI gA jE bIlo zAo…jAdAn kEpeC…
…a jA sAm dOdIrnUlA kAjtiNu kOsU…hEh onE njEgove lOkniCe..mA krAsna mU jE koSa…
…jOs jE aNa nEkoG sPrdala, uGl nEkoG liKa kOji jE bIo s DudoM..i dA! SJedIlA oNa iSprEd gaJa u nEkoM CvIJecU( i jA sAm) i dOsLi nEkI maLi iGoR, IlIJa, kUhAr , pOPiC i jOs nEkI, i onA tAm poCeLa vIkaT dA jE lEzbA,a jA uMrLa, KaK jE tO biLo, E! jOš jE rekLa dA sAm jOj jA cuRa…iSusE! I oSlI iLijA i kuhaR i oNaJ joS jEdaN liK pRosEtaT sE (kaO) i sAd jA osTaLa saMa s aNom, pOpicEm i onIm maLim…i sAd dOsO tAj iGoR dO aNe(joooj nIkad oVo nEcU zaboraViT) i sjeo jOj u kRilo!!! A pOPiC onAk tAm sTojI, jA rEkO:pa lJubaVi, maKNi sE! I Aj mI osLi… i saD tAj maLi iGoR iDE oD aNe i nEkE fAcE pRAvI i kAzE:oVa nIe nOrMaLna! KaZe poPiC:pA dA, nI jA JU nE pREpoZnajEm, kAd jE pRi sEbI, oNdA jE tIhA!i pitAm jA tOg maLOg igOrA(niE maL vIšljI jE oD mEnE..fAK) jEl mU sE aNa sVidA…kaZe oN mEnI :nE tI mI sE viSe sVidAš…i kAzE pOPicU: imAS dobRU pRijaTeljIcU…i oNdA jE ciJeLo vRijEmE pLazIo pO meni, a lJudI onAk gLedaJu u nAs a jA nEkE fAcE pRavIm…iSEe…i kAd mI je tAj tO rEkO, vIcE aNa: mArtInA jE mOja cUra! A lEgA, bIo taMo jOs mAka…pA aNNNa….kRavO smRdljiVa!ee cAk smO gA poZdrAviLe, tj.oNa…jA niSam hTjeLa, aL jE i mEnI mahNuo…
…i onDa mI oSlE oPeT u gAj…i sKompaLe sE jA s nEkiM nEnAdoM, koI jE tO liK! A KaK pRicA!jOOOj…tO nE buM nikAd zAboRavIL…iZ uGljEsA iDe u trGovAckU…Hh…imA nEkoG bRaTa(aK mu jE onO brAt) plEsaLi onI sA mNOm…jA uMrLa…onDA mE nEkI liK uHVatIo zA gLaVu, jA onAk ???!!!
…a jE dOsaDaN onAj mALi…sTvaRnO jE! I iLijA sMrdlJivI, lEgA pRwO mI sJeO u kRiLo a onA mE udArAo pO noZi…kAkvu koSu imA!mAnuELLa nIe bIla! AL jOj jE dEcKo bIO! REkLA saM mU dA kAzE mAnuELLi dA jU poZdraVi, al misLim dA nIe sKontO koGa jEr sAm nES pRomRmLjaLa…aL mI jE dAo 5!!hEh…mAnuELLa, dEckO tI jE Ok!i dA! CAk jE pOPiC pItO dI sI!nE zNaM sTa saM mU rEKla tAk dA…aL sAm sE naSmiJaLa, a AnA! IsusE!jA jE fAkaT nIsaM pRepoZnaLa, niTko tj. aL bAs jE bIla pIjaNa,aL fULL…nIsU sVi bIlI vEsELi, a nE! POpiC jE bIo tUzaN,a nE zNaM zAs!a jaDna mOja lJubaV(akO ovO pRocItaJU lIkovI iZ gRađEviNskE tJ. cUbrA i onAj maCaN bojAn, jA cU opET rEc:niSmO zAjeDnO, al vAnjA(fAla nA hAmbUrgErU) jE ljUboMornA aL nE zBog toG, nEgO zbOg mAjcE))
jaO, mIsliM dA sAm rEkLA kUHaRu dA gA vOliM, aL niSam suGUrnA, mA sAznAt cU jA tO!i nEkO mi jE rEko dA mE vOli!nE zNaM ni tO tKo.i zArUceNa sAm! ImaT cU 9 dJecE!maL nE aL oKe…aE moglA bIh jA lAdnO zaVrsiT s pOstOm…pRedUgacAk jE maLo…sTa je, jE! PozZzaM&hUgaM&cMoXaM sVe lJUdE koJI sU bIlI u gAjU osIm oNoG koJi mE jE uhVatIo zA gLaVU!

Napisano: 01.06.2007., petak

…mA sTo uCinI tI, sTa tI znAcI u ZivoTu sAkA lJUbaVi??…

….hM…dA…pOst..nEw…ye,yE…i tO sAmO zBog ZenSkE kOja sE pRedsTavIla kaO aNoniMka…a dA nIsaM piSaLa 2 pOsTa pRiE tOga o tIm glUpim aNoniMciMa, nE biH nIs rEkLa…al sKuZiLa saM dA stO jA viSe pIseM o tOme, mEnE cE viSe naPadAt…mEnE taJ kOmeNtaR uOpcE niE zaBrinuO, naProTiv,nAsmIjaO mE…skuZiLa saM nA sTa sU ljUdI sVe sPremNi dA nEkoG poVrjEdE…mAlO sAm kaSnIje skOntaLa, aLi niE vAznO.dA jE tA zEnsKa nEkO i nEs, pA dOsLa bI mI tO sVe rEc u fAcU…a nE nA blOgU oStavLjaT koMenTaRe dA sAm jA oVakVa iLi oNaKvA…cUrO, tO lJudE neRviRa…nIe mI uoPcE sTalO do nJenoG miSljEnJa,nE zNaM tkO jE oNa nI sTa smO jOj jA i mAnUeLLa nAprAvIlE dA nAm tAkO sTa gOvoRi…i sTvaRnO nE zNaM o kOjeM jE tO dEckU rIjeC??gLupo jE sVadAt zBog neKog dEcKa…nE pOstoJi nI jeDaN dEckO zBog koJeG bI jA fRenDicU izDaLa..nItI cE pOstojAti…TaKaV sE joS niE roDiO…mIslIm oNo…nIsI cUrO nIs poStiGla, sAmO sI poStaLa jOs jaDniJa, jAvI mI sE, pOsLaT cU tI 10 kUna i kUpi sI ziVoT i nE baVi sE moJim zIvoTom…i sTa tEbE bRigA kAd sAm jA s kOjiM?aKo tE vEc zAnImA tO niE isTina, a tO stO tI cUjeS, iLi iZmisLjaS, niE isTinA…tAkvA sAm…aK tI smEta mOe drUstvO, pA odI oD mEnE onDa…nEmoJ mI glUmiT nEkU fRendIcU jEr oBjE zNaMo dA tO niSmo…aK jA sAzNaM tkO sI tI, uUuU bIt cE tEbI…E, nEmoJ dA tI zovEm cUbRu, bIt cE tI vEsELo, nE sMijE niKo zIvcIraT iNkRedibL lEjdI, jE taK?hEh…zVaT cU jA i jOs nEkE…sAmO mI sE jaVi, nApiSI sVoJe imE…i maNueLLu mI nE diRaJ…cUrA jE fAntAstiCnA i nIE isTinA dA jE kuRvA…iMa dEcKa,aL niE s 5 iStoDobNo…aJ maL pRomIsLi moZe?!…i nIJE onA kRivA stO jU jE mAjKa pRirOdiLa pOdaRilA LijEpiM iZglEdoM, a Na tEbE nIe nI oBraCaLa pOzOrnOsT…sOrI, aL taKo tI jE tO…nO moZdA imA nAdE i zA tEbE…pRekInI biTi gLupA i uZivAj u zIvoTu;iLi sI nadI hObI, a mEnE i maNueLLu oStaVi nA miRu…nIsmO mI kRivE sTo nAs dEckI vOlE, a tEbE iZbjEgaVaJu i sTo Se zGozAvaJu kAd tE vIdE…nE moRaS tI biT bOg znA kAk lIjePa, aL saMim tIm aK iMaS saMopOuzdAnjA sI lIJeP i pRivLaCAn…tOliKo toGa o tOj teMi moZeS naCi nA nEtU, sTogA uMjeSto dA mI osTavlJaS bIjeSnE kOmeNtaRE koJi mE uoPcE nE diRajU, pRosUrfAj tIm sTranIcaMa i nAucI nEstO iZ tOga…

…e mAnuELLa, moRaM tI nEkaJ rEc sTa mI jE mOj «dEckO» reKo…nAs kAK saM hEpI…dAAa…i nIs sE nE bRinI zBog onE aNonImKe…pOsLat cEmO mI tImeU dA jE sRedI ko sTiaCu…cmOx&Hug&pApA…v.T.P.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se