Veritatis splendor http://blog.dnevnik.hr/timotej


utorak, 25.11.2008.


Slijediti Krista


     Kada prvi puta pred svjedocima predajemo Kristu svoj život i svoju smrt, tada je to odlučan korak, možda pače stvarno obraćenje. Smijemo biti sigurni da nas je Bog prihvatio i da nas je osposobio za svjedočenje. Smijemo i možemo se kasnije uvijek nanovo vraćati na ovo prvo životno predanje jer ga je Bog na nama izveo, ali jao nama ako se protiv Boga pozivamo na to predanje!
     Obraćenje je proces dug kao i život i moramo uvijek razlikovati svoje vlastite impulse od impulsa Duha Svetoga. Možda i za nas vrijedi kao i za Petra:
     Kaže mu Šimun Petar: »Gospodine, kamo to odlaziš?« Isus mu odgovori: »Kamo ja odlazim, ti zasad ne možeš poći sa mnom. No poći ćeš poslije«. Nato će mu Petar: »Gospodine, a zašto sada ne bih mogao poći za tobom, život ću svoj položiti za tebe!« Odgovori Isus: »Život ćeš svoj položiti za mene? Zaista, zaista, kažem ti: Pijetao neće zapjevati dok me triput ne zatajiš« (Iv 13,36-38).
     Prigodom prvog životnog predanja možda smo osvjedočeni da smo nešto izvanredno učinili. Pripravni smo za Isusa izložiti i svoj život, svega se odreći i pri tom sigurno slijediti i Isusov poziv. Pripravni smo poput Petra izići iz čamca i učiniti nemoguće: hodati po vodi (Mt 14,29). Prvi veliki impuls mora se ipak opravdati! Uskoro će nas nadvladati strah od našeg pouzdanja u Isusa: Počet ćemo tonuti i zatajit ćemo ga u našem svagdanjem životu.
     Slijedimo li samo svoju vlastitu karakternu sklonost, nećemo nikada naučiti da dopustimo Duhu Božjem da nas vodi: On nas naime opominje da ne slijedimo impulse koji proistječu iz našega karaktera. Djelovanje Duha prepoznaje se tijekom našega života u tome što smo sposobni učiniti ono što ne odgovara našim prirođenim sposobnostima. Tu spada na primjer i spremnost na posve običan, nezapažen život, da budemo ovdje za druge i da nam to ne pribavlja čast i porast priznanja. Dnevno umiranje s Kristom, svjedočanstvo našega proživljenog života važnije je od veličanstvenog impulsa da svoj život položimo za Krista. A neki misle da bi se na temelju njihova osobnog iskustva s Bogom mogli osloboditi političkih i društvenih obaveza. Oni se vrte oko svoga vlastitog doživljaja i zatajuju Isusa!
     Opomene Biblije čine nas trijeznima, no one nam ne žele pružiti izliku za odgađanje našeg opredjeljenja za Krista. Slijedi Isusa sada, ovih dana! On će te tada »voditi kamo nećeš« (Iv 21,18) k služenju i svjedočenju.

Heribert Mühlen, "Uvođenje u osnovno iskustvo kršćana"

25.11.2008. u 20:30 • 6 KomentaraPrint#^

nedjelja, 16.11.2008.


Duhovna obnova


vlč. Zlatko Sudac - Freising, 30.11.2007. - 2.12.2007.


petak, 1. dio


petak, 2. dio


subota, 1. dio


subota, 2. dio


subota, 3. dio


subota, 4. dio


subota, 5. dio


nedjelja, 1. dio


nedjelja, 2. dio


nedjelja, 3. dio

16.11.2008. u 22:30 • 3 KomentaraPrint#^

četvrtak, 06.11.2008.


Ustani!


Bog moj bijaše mi snaga! (Iz 49,1-6)

     Ako si mrtav za svaku radost, za svaku ljubav, za svaku sreću, ako više ne možeš vjerovati u sama sebe i u ljude: tada pokušaj odložiti sve to tmurno, mrsko, otrovno, mračno i pročistiti sama sebe. Ustani iz noći te svoje obeshrabrenosti i umornosti na smrt u jedno novo jutro puno sunca, puno ptica i cvijeća. Probudi se iz zimskog sna tvoga, svoga nevesela bivstvovanja u novo proljeće. Ustani! Bog je upisao uskrsnuće u svaki list svakoga stabla. Dakle sasvim sigurno i u tvoje siromašno ljudsko srce. Obrati se k Bogu koji može probuditi na život mrtvo srce, rastopiti led s tvoga smrznuta srca i učiniti ga sličnim svomu srcu, koje je Ljubav.

Phil Bosmans

06.11.2008. u 09:30 • 1 KomentaraPrint#^

utorak, 04.11.2008.


Tako nas spašava


     Spasiti znači osloboditi od zla. Tu nije riječ samo o društvenom zlu kao što su nepravda, prisila, iskorištavanje; niti su to samo bolesti, katastrofe, prirodne nepogode i sve ono što se u ljudskoj povijesti smatra nesrećom. Spasiti znači osloboditi od korjenitoga, konačnoga zla. To zlo nije više ni smrt. Nije više, ako nakon nje slijedi Uskrsnuće. A Uskrsnuće se događa po Kristu. Otkupiteljevim djelom smrt prestaje biti konačno zlo i podvrgnuta je moći života. Svijet nema takve moći. Svijet koji može usavršiti svoje terapeutske tehnike na raznim područjima nema moć da oslobodi čovjeka od smrti. Zato svijet ne može za čovjeka biti izvor spasenja. Samo Bog spašava i spašava čitavo čovječanstvo u Kristu. Već samo ime Isus, Jeshua (Bog koji spašava), govori o tom spasenju. U povijesti su ga nosili mnogi Izraelci, ali može se reći da je ono čekalo samo ovoga Sina Izraela koji je trebao potvrditi Svoju istinu: "Nisam li ja Gospodin? Nema drugoga Boga do mene. Boga pravednoga i Spasitelja osim mene nema" (Iz 45,21).
     Spasiti znači osloboditi od korjenitoga zla. Takvo zlo nije samo postepeno propadanje čovjeka, s prolaskom vremena, i njegov konačan kraj u smrti. Još je korjenitije zlo Božje odbacivanje čovjeka, to jest, vječno prokletstvo kao posljedica čovjekova odbacivanja Boga.
     Prokletstvo je suprotno spasenju. Jedno i drugo povezano je sa sudbinom čovjeka da vječno živi. Jedno i drugo pretpostavljaju besmrtnost ljudskoga bića. Vremenita smrt ne može uništiti čovjekovu sudbinu da vječno živi.
     A što je ovaj vječni život? On je sreća što proizlazi iz jedinstva s Bogom. Krist kaže: "A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista" (Iv 17,3). Jedinstvo s Bogom ostvaruje se u gledanju božanskoga Bića "licem u lice" (1 Kor 13,12), gledanje, rečeno "blaženo", jer u sebi nosi potpuno ispunjenje čovjekove težnje k istini. Umjesto tolikih nepotpunih istina što ih je čovjek predznanstvenom i znanstvenom spoznajom dostigao, gledanje Boga "licem u lice" omogućuje uživanje u apsolutnoj punini istine. Na taj način potpuno je zadovoljena ljudska težnja za istinom.
     Spasenje se, ipak, ne svodi na to. Upoznavši Boga "licem u lice" čovjek susreće apsolutnu puninu dobra. Platonsko shvaćanje ideje dobra našlo je u kršćanstvu svoju ultrafilozofsku i konačnu potvrdu. Ovdje nije riječ o jedinstvu s idejom dobra, nego o jedinstvu sa samim Dobrom. Bog je to Dobro. Mladiću koji ga je pitao: "Što mi je činiti da baštinim život vječni?" Isus odgovori: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini" (Mk 10,17-18).
     Kao punina Dobra, Bog je punina života. Život je u Njemu i od Njega. Nema granica vremena ni prostora. To je "život vječni", sudjelovanje u životu samoga Boga, a ostvaruje se u vječnom jedinstvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Dogma o Presvetom Trojstvu izražava istinu o intimnom životu Boga i poziva nas da ga prihvatimo. U Isusu Kristu čovjek je pozvan na takvo sudjelovanje i prema njemu je vođen.
     Život vječni je upravo to. Kristova smrt daje život jer omogućuje vjerniku da ima udio u njegovu Uskrsnuću. Samo Uskrsnuće je objava života koji prelazi granice smrti. Još ne mrtav i uskrsnuli, Krist je oživio Lazara i prije nego je to učinio imao je značajan razgovor s njegovim sestrama. Marta kaže: "Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro." Krist odgovara: "Uskrsnut će brat tvoj." "Znam da će uskrsnuti u posljednji dan", odgovara Marta. Isus: "Ja sam uskrsnuće i život... Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada" (Iv 11,21 i 23-26).
     Ove riječi, prigodom Lazarova uskrsnuća, sadržavaju istinu o uskrsnuću tijela po Kristu. Njegovo Uskrsnuće, Njegova pobjeda nad smrću, zahvaćaju svakog čovjeka. Pozvani smo na spasenje, to jest, pozvani smo da sudjelujemo u životu što se objavio po Kristovu Uskrsnuću.
     Prema svetom Mateju tom uskrsnuću treba prethoditi sud o djelima milosrđa, izvršenima ili zanemarenima. Ovisno o ishodu toga suda, pravednici dobivaju život vječni. Postoji i vječno prokletstvo što nije drugo doli konačno odricanje Boga, konačni raskid zajedništva s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. U njemu nije toliko Bog koji odbacuje čovjeka, koliko čovjek koji odbacuje Boga.
     Vječno prokletstvo sigurno je najavljeno u Evanđelju. U kojoj se mjeri ono ostvaruje u zagrobnom životu? To je, zapravo, velika tajna. No ne može se zaboraviti da Bog "hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine" (1 Tim 2,4).
     Sreća koja proizlazi iz spoznaje istine, gledanja Boga licem u lice, sudjelovanja u Njegovu životu, ova sreća duboko odgovara urođenoj čovjekovoj težnji te se upravo citirane riječi iz Prve poslanice Timoteju čine potpuno motivirane: Onaj koji je stvorio čovjeka s ovom temeljnom težnjom ne može se ponašati drukčije nego kako je pisano u objavljenom tekstu, to jest, ne može ne htjeti "da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine".
     Kršćanstvo je spasenjska, soteriološka religija. Soteriologija je ona od Križa i Uskrsnuća. Bog koji hoće da "čovjek živi" (usp. Ez 18,23), približava mu se preko Smrti Sina da bi mu objavio život na koji ga poziva u samome Bogu. Svaki čovjek koji traži spasenje, ne samo kršćanin, mora zastati pred Kristovim Križem. Hoće li znati prihvatiti istinu pashalnog Otajstva ili neće? Hoće li znati vjerovati? To je drugo pitanje. Ovo Otajstvo spasenja već je svršeni čin. Bog je po Križu i Uskrsnuću Svoga Sina prigrlio sve. Bog grli sve životom što se objavio u Križu i Uskrsnuću i što od njega uvijek nanovo počinje. Vazmeno Otajstvo već je ucijepljeno u ljudsku povijest, u povijest svakog čovjeka kao što to označuje alegorija "trsa i loze" u Ivanovu evanđelju (usp. Iv 15,1-8).
     Kršćanska soteriologija je soteriologija punine života. Nije samo soteriologija istine otkrivene u Objavi, nego je, istodobno, i soteriologija ljubavi. U određenom smislu, ona je prije svega soteriologija Božanske Ljubavi.
     Ljubav nadasve posjeduje spasenjsku moć. Spasenjska moć ljubavi, prema riječima svetoga Pavla u Prvoj poslanici Korinćanima, veća je od puke spoznaje istine: "Sada ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav!" (1 Kor 13,13). Spasenje po ljubavi je, istodobno, sudjelovanje u punini istine i u punini ljepote. Sve je to u Bogu. Sva ta "blaga života i svetosti" (Litanije Presvetog Srca Isusova) Bog je otvorio pred čovjekom u Kristu.

Ivan Pavao II., "Prijeći prag nade"

04.11.2008. u 23:30 • 1 KomentaraPrint#^

subota, 01.11.2008.


SVI SVETI


(Fra Angelico, Svi sveti, 1430.)

Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. (1 Pt 1,13-16)

01.11.2008. u 11:30 • 3 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Sjaj istine odsijeva u svim Stvoriteljevim djelima i napose u čovjeku koji je stvoren na sliku i priliku Božju (usp. Post 1, 26): istina prosvjetljuje um i uobličuje slobodu čovjeka koji se na taj način upućuje da spozna i ljubi Gospodina. Stoga psalmist moli: "Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!" (Ps 4, 7).

(Ivan Pavao ll)


< studeni, 2008 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Srpanj 2010 (2)
Lipanj 2010 (4)
Svibanj 2010 (6)
Travanj 2010 (1)
Veljača 2010 (6)
Siječanj 2010 (11)
Prosinac 2009 (13)
Studeni 2009 (10)
Listopad 2009 (15)
Rujan 2009 (14)
Kolovoz 2009 (14)
Srpanj 2009 (11)
Lipanj 2009 (10)
Svibanj 2009 (13)
Travanj 2009 (14)
Ožujak 2009 (11)
Veljača 2009 (8)
Siječanj 2009 (11)
Prosinac 2008 (8)
Studeni 2008 (5)
Listopad 2008 (10)
Rujan 2008 (9)
Kolovoz 2008 (10)
Srpanj 2008 (8)
Lipanj 2008 (9)
Svibanj 2008 (16)
Travanj 2008 (11)
Ožujak 2008 (11)
Veljača 2008 (8)
Siječanj 2008 (23)
Prosinac 2007 (7)


Komentari da/ne?

Linkovi


CERC

Catholic Answers

Simple Catholicism

Tebe Tražim

KNI

Psalmi


103 Bog je ljubav

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstva njegova:
on ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti čuva život,
kruni te dobrotom i ljubavlju;
život ti ispunja dobrima,
k'o orlu ti se mladost obnavlja.

Gospodin čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,
Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.
Milosrdan i milostiv je Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.
Kako se otac smiluje dječici,
tako se Gospodin smiluje onima što ga se boje.
Jer dobro zna kako smo sazdani,
spominje se da smo prašina.
Dani su čovjekovi kao sijeno,
cvate k'o cvijetak na njivi;
jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema,
ne pamti ga više ni mjesto njegovo.
Al' ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje
i njegova pravda nad sinovima sinova,
nad onima što njegov Savez čuvaju
i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove,
poslušni riječi njegovoj!
Blagoslivljajte Gospodina, sve vojske njegove,
sluge njegove koje činite volju njegovu!
Blagoslivljajte Gospodina, sva djela njegova,
na svakome mjestu vlasti njegove:
blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

*

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim,
onima koji mu se svim srcem vrate. (Ps 85,19)

*

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa,
spomeni me se po svojoj ljubavi -
radi dobrote svoje, o Gospodine!
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.
Sve su staze Gospodnje istina i ljubav
za onog koji čuva Savez njegov i propise.

Pogledaj na me i smiluj se meni,
jer osamljen sam i nevoljan.
Odagnaj tjeskobe srca moga,
iz bojazni mojih izbavi me!
Vidi nevolju moju i muku
i oprosti sve grijehe moje! (Ps 25,4-10.16-18)

*

Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me
jer sam bijedan i ubog.
Čuvaj dušu moju jer sam posvećen tebi;
spasi slugu svoga koji se uzda u te!
Ti si moj Bog; o Gospode, smiluj mi se
jer povazdan vapijem k tebi.
Razveseli dušu sluge svoga
jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. (Ps 86,1-5)

*

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.
Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
i dobrostivo sitiš sve što živi.
Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno. (Ps 145,13-18)

*

Učinio si dobro svom sluzi, Gospodine,
po riječi svojoj.
Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.
Prije nego bjeh ponižen, lutao sam,
ali sada tvoju čuvam riječ. (Ps 119,65-67)

*

Savršen je Zakon Gospodnji - dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje - neuka uči;
prâva je naredba Gospodnja - srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja - oči prosvjetljuje;
neokaljan strah Gospodnji - ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji - svi jednako pravedni,
dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga,
slađi od meda, meda samotoka.
Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
Ali tko propuste svoje da zapazi?
Od potajnih grijeha očisti me!
Od oholosti čuvaj slugu svoga
da mnome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan,
čist od grijeha velikoga. (Ps 19,8-14)

*

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim! (Ps 51,3-4.12-14)

*

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Moje mi srce govori: "Traži lice njegovo!"
Da, lice tvoje, o Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene.
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!
I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj! (Ps 27,1.4.8-9)

*

Tražio sam Gospodina, i on me usliša,
izbavi me od straha svakoga.
U njega gledajte i razveselite se,
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, a Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba. (Ps 34,5-7)

*

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;
site se pretilinom Doma tvojega,
potocima svojih slasti ti ih napajaš.
U tebi je izvor životni,
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo. (Ps 36,8-10)

*

Više si u srce moje ulio radosti
nego kad obilno rode pšenica i vino.
Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, o Gospodine,
daješ miran počinak. (Ps 4,8-9)

*

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati. (Ps 62,2-3)

*

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja spase moj;
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja! (Ps 18,2-3)

*

Hvali, dušo moja, Gospodina!
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.
Dok me bude, Bogu svom ću pjevati. (Ps 146,1-2)


Pregled po autorima


Razni sveci o molitvi, kušnjama, svetoj čistoći, pokori, Duhu Svetome
Liturgija Vazmenog bdijenja - Vazmeni hvalospjev
Katekizam Katoličke Crkve: Što je vjera, Božja Providnost i sablazan zla, Smrtni grijeh, Posvetna milost, O potrebi poznavanja Sv. Pisma
II. vatikanski koncil: Gaudium et spes - Dublja pitanja čovjeka i čovječanstva, Stav Crkve prema ateizmu
Sv. Augustin: Ispovijesti - Velik si, Gospodine, Kasno sam te uzljubio, Što si dakle, Bože moj?
Sv. Jeronim - O obraćenju i pokori srca
Sv. Grgur Nazijanski - Uskrs, divan početak!
Sv. Ivan Zlatousti - Vjera ljubavlju djelotvorna
Sv. Irenej Lionski: Rasprava protiv krivovjerja - Poslanje Duha Svetoga
Sv. Lav Veliki - Kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo!
Sv. Anzelmo: Proslogion - Želja za gledanjem Boga
Sv. Bernard iz Clairvauxa - O Marijinoj smrti i uznesenju
Sv. Franjo Asiški - Gospodine, učini me oruđem svoga mira, Prva opomena o sv. Euharistiji
Sv. Toma Akvinski - Molitva za mudro uređenje života
Sv. Franjo Saleški: Filotea - Prava pobožnost, Narav i izvrsnost pobožnosti, Odlučiti služiti Bogu, O strelovitim molitvama, Kako se treba pričešćivati, O strpljivosti, O unutarnjoj poniznosti, O blagosti prema bližnjemu, O blagosti prema sebi, O prijateljstvu
Sv. Franjo Saleški: Teotim - Sloboda i milost
Sv. Franjo Saleški: Misli - Slabost i snaga, Božja svemoguća ljubav, Sebeljublje i ljubav, Tri pravila, Duboki smisao patnje, Ostani u miru, Godišnja doba duše, Blagost i poniznost
Sv. Ignacije Lojolski: Duhovne vježbe - Dušo Kristova, Uzmi, Gospodine, Pravila za raspoznavanje duhova, Pravila glede skrupulâ
Sv. Ivan od Križa: Uspon na goru Karmel - Glavne štete što ih požude nanose duši, Požude potamnjuju i zasljepljuju dušu, Evanđeoska radikalnost, Vjera je noć za dušu, Odreći se sebe, Opasnost od nadnaravnih fenomena
Sv. Ivan od Križa: Tamna noć - O pročišćavajućoj noći osjeta, O duhovnoj neumjerenosti
Sv. Ivan od Križa - Razum - dar Duha, Sjedinjenje s Bogom
Sv. Terezija Avilska: Put k savršenosti - O Božjoj blizini
Sv. Terezija Avilska - Tko ima Boga ima sve
Sv. Ljudevit Marija Montfortski: Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji - Lažni štovatelji i lažne pobožnosti, Oznake prave pobožnosti, Podložimo se Mariji, O Marijinoj poniznosti i uzvišenosti
Sv. Toma More: Kristova žalost - Bdijte i molite da ne padnete u napast!
Sv. Toma More - Molitva za humor
Sv. Mala Terezija: Povijest jedne duše - Znanost ljubavi, O ružama i tratinčicama, O slabosti i malenosti, Kušnja vjere
Sv. Ivan Marija Vianney - O svetosti, O molitvi
Sv. Faustina Kowalska: Dnevnik - Razgovor Milosrdnog Boga s grešnom i očajnom dušom, Molitva za sve koji ne poznaju Boga
Sv. Edith Stein - Sutra je novi dan, Molitva
Sv. Padre Pio - O miru
Bl. Majka Terezija - Rad i molitva, Nauči i mene ljubiti, Tko je za mene Isus, Jednostavno prihvaćanje,
Bl. Ivan Merz: Ljubav i čistoća - Vjera i sumnja, Tužno sjećanje na prvu ljubav
Bl. Ivan Merz - Misli
Bl. Charles de Foucauld - Apostolat dobrote
Bl. Edward J. M. Poppe - Molitva za poniznost
Bl. Ivan Pavao II: Veritatis splendor - Sloboda i zakon, Savjest i istina, Smrtni i laki grijeh, Univerzalnost i nepromjenjivost moralnih normi
Bl. Ivan Pavao II: Fides et ratio - Različita lica istine o čovjeku
Bl. Ivan Pavao II: Prijeći prag nade - Tako nas spašava
Bl. Ivan Pavao II: Pomirenje i pokora - Prispodoba o pomirenju, Čovjekova drama
Bl. Ivan Pavao II: Ljubav i odgovornost - Kritika utilitarizma
Bl. Ivan Pavao II: Put do Krista - O savjesti i kajanju
Benedikt XVI: Deus caritas est - Eros i agape
Benedikt XVI - Kateheza o Sv. Ignaciju Antiohijskom, Svetost nije luksuz, Slika i uzor Crkve, Posljedice opravdanja po vjeri i djelovanja Duha, Korizma kao prava prigoda za duhovnu obnovu
Joseph Ratzinger: Uvod u kršćanstvo - Vjera i sumnja, O neizvjestnosti vjere, Biti kršćaninom, Svetost, Vjera nije produkt umovanja
Joseph Ratzinger: O vjeri, nadi i ljubavi - Živa vjera kao temelj nove evangelizacije, Dvije vrste pelagijanizma, O odnosu prema samome sebi, Žalost ovoga svijeta
Joseph Ratzinger: U početku stvori Bog - Bog Stvoritelj, Stvaranje čovjeka, Grijeh i otkupljenje
Joseph Ratzinger: Bog i svijet - Jadikovati kao Job?, O patnji, O susretu, Je li sve već zapisano?, Ljekovita moć ljubavi
Joseph Ratzinger: Duh liturgije - O euharistijskoj nazočnosti
Toma Kempenac: Nasljeduj Krista - Strpljivost, O nestalnosti srca, Odolijevanje kušnjama, Kad te pogode strelice riječi, Dosta je svakom danu zla njegova, O sebeljublju, Korist od protivština, Manjak svake utjehe, Kraljevski put svetoga križa
Lorenzo Scupoli: Duhovni boj - Kršćansko savršenstvo, O nepouzdanju u sebe, U čovjeku postoji više volja, O slobodi i snazi volje, Što trebamo činiti kada smo ranjeni, Đavolske lukavštine i prijevare, O izbjegavanju nemira srca
David Torkington: Pustinjak - Praktični pelagijanizam, Fundamentalni zakon duhovnog života
David Torkington: Prorok - Srce i duša molitve, Čekati u podnožju križa, O snazi oluje, Jedini put do svetosti
David Torkington: Mistik - O stadijima duhovno-molitvenog života, Na pragu tamne noći
Wilfrid Stinissen: Moj život u tvojim rukama - Božja sveprisutnost, Istinska sloboda, Darivanje i primanje
Thomas Merton: Gora sa sedam krugova - Posvetna milost, O prihvaćanju patnje
Heribert Mühlen: Uvođenje u osnovno iskustvo kršćana - Što i kako svjedočiti, Obrati se i oslobodi lažnih veza, Slijediti Krista
Anselm Grün: Unutarnji poticaji - Kao da jest
Anselm Grün: Putovi k slobodi - O propisanoj ljubavi i prisilnom jedinstvu, Parresia
Henri J. M. Nouwen: Unutarnji glas ljubavi - Priznaj svoju nemoć
brat François iz Taizé-a - Pomozi mojoj nevjeri
Franjo kard. Kuharić: S Bogom licem u lice - Čovjek je spašen, Živjeti evanđelje
Rafael kard. Merry del Val y Zulueta - Litanije poniznosti
John Henry kard. Newman: Misli o kršćanskoj vjeri - O kršćanskoj skrovitosti
Ivan Devčić: Bog i filozofija - Credo ut intelligam
Ivan Devčić - Kriza spoznaje i morala
Ivan Fuček: Grijeh i obraćenje - Gubitak osjećaja grijeha, Obraćenje, O krivnji i kajanju, Posljedice grijeha, O istočnom grijehu
Ivan Fuček: Bogoštovlje i molitva - Jedno neobično obraćenje
Karl Rahner: Iskustvo Duha - Mistika svakodnevnice
Karl Rahner: Teološki rječnik - Pakao, Strah Božji
Karl Rahner - Molitva grešnika
Karl-Heinz Weger: Uvod u teološku misao Karla Rahnera - O intelektualnom poštenju u vjeri
Jozef Bakalarz: Duhovnost Srca Isusova - O štovanju Srca Isusova
Živan Bezić: Kršćansko savršenstvo - O svrsi, sadržaju, oblicima i načinu molitve
Živan Bezić - Što je vjera?
Stjepan Doppelhammer - Uloga poniznosti u činu vjere
Benedict J. Groeschel: Psihologija duhovnog razvoja - Prva tama
Benedict J. Groeschel: Izlazak iz tame - Sretni su oni koji trpe s Kristom, Lijek koji uvijek djeluje
G.K. Chesterton: Pravovjerje - Luđak, Uzbudljiva romantika pravovjerja
C.S. Lewis: Pisma starijeg đavla mlađem - Pismo treće, Pismo osmo, Pismo četrnaesto, Pismo petnaesto, Pismo dvadesetdrugo, O razlozima ljudskog smijeha
C.S. Lewis: Mere Christianity - Proračunavanje troškova, Veliki grijeh
J.R.R. Tolkien: The Music of the Ainur
Peter Kreeft: Kršćanstvo i druge religije - Jedincatost kršćanstva
Jacques Maritain: Filozofija povijesti - Kršćanin u svijetu
Carlo Maria Martini: Pravilo kršćanskog života - U trenucima sumnje
Søren Kierkegaard: Strah i drhtanje - Idemo dalje
Søren Kierkegaard: Vježbanje u kršćanstvu - Spasiteljski poziv, I blago onom tko se ne sablazni o mene, Privuci nas k sebi
Angelo Comastri: Bog je ljubav - Zvanje, Ljubav, Krotko magare, Jacques Fesch, Benedetta Bianchi Porro
Jean-Pierre de Caussade - Tihi vodič
Antoine de Saint Exupéry - Umijeće malih koraka, Pustinja
Benedetta Bianchi Porro - Jedno dirljivo pismo
Chiara Lubich - Ne koliko, već kako
F.M. Dostojevski: Braća Karamazovi - O paklu i ognju paklenom
L.N. Tolstoj: Otac Sergije - V. poglavlje, VII. i VIII. poglavlje
François Varone: Nevolje s odsutnim Bogom - Čovjek - biće u nastajanju
Gabrielle Amorth: Izvješća rimskog egzorcista - Strah od đavla?
Phil Bloom - Uobičajena propovijed, Osvrt na uobičajenu propovijed (skidanje maske)
Mijo Nikić - O čistoći nakane u ignacijanskoj duhovnosti
Ivan Koprek - Sv. Toma Akvinski o prijateljstvu
Celestin Tomić - Agape i objava Božje ljubavi
Tomislav Ivančić - Bit kršćanske poruke, Najjače oružje, Izvor zla i patnje
Bonaventura Duda - Bit farizejstva
Jerko Fućak - Uloga vjere u spasenju
Vendelin Vošnjak - Uskrs
Zvjezdan Linić - Ljubi samoga sebe
Zlatko Sudac - Večernji susret, Duhovna obnova (video), O ispovijedi
Božidar Nagy: Lurd - susret neba i zemlje
Slavko Pavin: Sloboda za ljubav - Oče naš, Isus i grešnici
Marko Ivan Rupnik: Bacio mu se oko vrata - Dvije vrste grešnika
Ivan Sirovec: Sveci - Sv. Toma Becket, biskup i mučenik
Milan Špehar: Ne-koristan Bog - Božja šutnja
Milan Špehar: Problem Boga u djelima M. Krleže - Slika Boga kao krvnika i neprijatelja čovjeka
Milan Špehar - Odškrinuta vrata
Phil Bosmans - Voli život, Cijena sreće, Otvori se radosti života, Ljubav traži obraćenje, Ustani!, Put u sjeni križa, Susresti Boga, "Da" životu, Najteža kritika, Ljubav ima mnogo lica, Svaki dan živjeti zajedno, U ritmu mora, Moć ljubavi obnavlja
Bruno Ferrero - Utjeha, U krugu radosti, Svom snagom
Adalbert Ludwig Balling - Sretan je tko svoju sreću dijeli, Zazivam te
Luciano Fanin - Ako nekoga ispravljaš, čini to s ljubavlju
Rajmund Kupareo - Tihi svetac
Stjepan Lice - Suvišna riječ, Jedini put
Ante Grbeš: Ulomci duše - Oprostiti
Antun Matošević - Ispovijed grešnika
Vladimir Nazor - K Bogu!
Josip Pupačić - Moj Bog
Tanja Tolić - Tiranija "prave ljubavi"
Anthony de Mello - Sreća i nesreća
Zoran Vukman: Kuda ideš, Hrvatska - Niskost svijeta
Jakov Jukić: Budućnost religije - O ideologiji sekte i gnoze
Viktor Frankl: Liječnik i duša - Ugoda i radost, Smisao patnje
Oscar Wilde: San Miniato
Wilhelm Friedemann Bach - Nisi zaboravljen(a)

Rekli su o ljubavi, Ljubav prema neprijateljima, Očinska ljubav, krunica sv. Antuna, Vojska Bezgrešne, Molitva plemena Siouxa, Dva vuka, Krasna mala pričica, Tekst na brončanoj ploči čekaonice jedne bolnice u New YorkuBlog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se