HEBREJIMA

VJERA PRAOTACA/PRIMJERI ŽIVE VJERE
11

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Zbog nje su stari postigli pohvalno svjedočanstvo.
3 Vjerom spoznajemo da je svijet stvoren Božjom rječju, tako da je vidljivo proizvedeno od nevidljivoga.
4 Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči - po njoj i mrtav još govori.
5 Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
6 A bez vjere nemoguće je omiljeti Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
7 Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma. Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
8 Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.
9 Vjerom se kao pridošlica naseli u obećanoj zemlji kao u tuđini, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istog obećanja,
10 jer iščekivaše onaj utemeljeni Grad kojemu je graditelj i tvorac Bog.
11 Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.
12 Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.
13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.
14 Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.
15 Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju.
16 Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.
17 Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje,
18 kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! -
19 uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u p redslici i ponovno zadobi.
20 Vjerom baš u pogledu budućnosti Izak blagoslovi Jakova i Ezava.
21 Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi oba sina Josipova i duboko se prignu oslonjen na vrh svojega štapa.
22 Vjerom Josip na umoru napomenu ono o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima.
23 Vjerom su Mojsija netom rođena tri mjeseca krili njegovi roditelji jer vidješe da je djetešce lijepo i nisu se bojali kraljeve naredbe.
24 Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
25 Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom.
26 Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.
27 Vjerom napusti Egipat, ne bojeći se bijesa kraljeva, postojan kao da Nevidljivoga vidi.
28 Vjerom je obavio pashu i škropljenje krvlju da Zatornik ne dotakne prvenaca Izraelovih.
29 Vjerom prođoše Crvenim morem kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše.
30 Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda.
31 Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode.
32 I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima,
33 koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima,
34 pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca.
35 Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće.
36 Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu.
37 Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani -
38 svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.
39 I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano
40 jer Bog je za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

TIGNARIUS

26.10.2014., nedjelja

HORACIJE I ŽUTOKLJUNAC

Postoji zemlja u kojoj postoji "ministarstvo straha", kako ironično tepa jedan hrvatski pjesnik s dvojnim korjenima (kojeg iznimno cijenim) ali.....
Uvijek postoji neki ali..
Ili netko treći!
Postoji u toj zemlji i Ministarstvo branitelja koje ironizira branitelje, postoji i mladi žutokljunac koji kljuca po tom "korpusu" citirajući Horacija (valjda po uzoru na Augustina)
Postoji i pomoćnica ministra u obliku sušičave rospijice iz koje isijava zloba.
Postoji i ministar, kojeg se sjećam dok je prikupljao sredstva za život, prodavajući svoju knjigu "Ništa lažno"
O kako je daleko oša!!!
On pokušava biti duhovit prepričavajući svoje provincijske dogodovštine za "zvijezdama ovog svijeta"
Postoji i jedna spodoba, šefica političke stranke, koja se zalaže da se posebno nagrade (naravno novčano, jer taj soj zna samo za takav oblik nagrađivanja) liječnici koji obavljaju abortuse.

Postoji zemlja u kojoj i bivši i sadašnji ( nakon Franje) vlastodržci više brinu o svojoj guzici nego o životu naroda, koji bi trebali voditi!!

Ja živim u toj zemlji!

I ona stvarno postoji!

Pošto je Kafka umro, ne preostaje mi druge nego nastaviti njegovo djelo.....ha..haA evo i dijagnoze!!!


- 13:36 - Komentari (19) - Isprintaj - #

19.10.2014., nedjelja

MALO "VRA(go)LOGIJA

Evo jednog texta za one koji misle da je život "zajebancija"

Sve više ljudi, pa čak i krštenih duša upada u zamke zloga, neki iz neznanja, neki iz bunta prema Bogu i Crkvi, neki iz dosade. Bez obzira o čemu je riječ, posljedice mogu biti katastrofalne: gubitak volje za životom, bolesti, đavolska tlačenja svake vrste. Jedini protulijek je kvalitetana informacija o tome kako pronaći put u život, i oslobođenje, ako je osoba već zarobljena. Za početak, pred nama je jedan izvrstan intervju mons. Milivoja Bolobanića, bivšeg vikara Zadarske nadbiskupije, vrsnog poznavatelja ovoga područja i povremenog egzorcista.
Tko je Sotona, monsinjore Bolobaniću?
-Sotona je duhovno stvorenje koje je Bog stvorio dobrim i slobodnim, kao i čovjeka, ali se Sotona nepovratno i nepopravljivo izopačio, zloupotrebljavajući darovanu mu slobodu. Znači, Sotona je duhovno biće, ali osoba, nadmoćna svakom duhovno-tjelesnom stvorenju, a pogotovo svakom samo tjelesnom biću. Stoga Sotona, koji je samo duhovno biće, izopačena inteligencija bez tijela, djeluje na čovjeka najlakše preko duhovnih procesa – mašte, utopističke logike, slijepe oholosti duha da je čovjek sam sebi dovoljan i da mu je Bog nepotreban, slijepe logike da je sve postalo samo od sebe… Ali na čovjeka Sotona djeluje i putem osjetila i požude. U svoj svojoj izopačenoj zloj naravi, Sotona koji ne može ne biti zao, samo je sredstvo, instrument u Božjim rukama, kojim se utvrđuje na ovozemaljskoj pozornici tko su Božja djeca, a tko su oni koji će otići za tim zlim duhom, Zloduhom, u blato i tamu vječne propasti. Čovjek je na zemaljskom životu da bi Boga upoznao, iluzija o tome da se čovjek može ostvariti bez Krista samo je zavaravanje.
Predgovor Vašoj knjizi napisao je don Gabriele Amorth, egzorcist Rimske biskupije i (bivši) potpredsjednik Međunarodnoga udruženja egzorcista. Govori li Vaša knjiga o egzorcizmu i jeste li Vi egzorcist?
- Knjiga Kako prepoznati zamke zloga, ne govori o egzorcizmu, iako se dotiče toga područja. Egzorcizam, kao službena molitva Crkve, primjenjuje se samo na osobe koje su u potpunosti opsjednute zlim duhom. Danas Crkva ne daje općenito odobrenje za egzorcizam, nego ustupa ovlasti i određuje osobe koje mogu provesti egzorcizam za pojedine slučajeve. Svećenik određen za tu vrstu djelovanja traži odobrenje od svoga nadbiskupa i tek po njegovu odobrenju pristupa izvršenju.
Vi, dakle, imate dozvolu za egzorcizam?
- Egzorcist sam u slučaju kada za to dobijem odobrenje. To može biti svaki svećenik, ali ih je malo koji se time bave.
Kojim temeljem Vam biskup izdaje odobrenje za egzorcizam?
- Kada svećenik otkrije da je neka osoba opsjednuta, on traži od svoga biskupa odobrenje za egzorcizam. Biskup procjenjuje je li dotični svećenik sposoban za to i, eventualno, daje mu odobrenje. Tako sam i ja u nekim slučajevima imao odobrenje da mogu obaviti egzorcizam.
Na području Zadarske nadbiskupije?
- Da.
Kad je to bilo zadnji put?
- Nedavno, kod jedne djevojčice. Bila je potpuno zanijemila, a u sebi je stalno imala prisustvo glasova, zao duh joj je stalno govorio, prijetio. Nije mogla govoriti niti čuti, ali je mogla pismeno komunicirati. Ja sam joj postavljao pitanja, koja, uvjeren sam, nije ni čula, a ona mi je pismeno odgovarala. Prema njezinim odgovorima shvatio sam u kojem je smjeru zao duh navodio njezino razmišljanje. Zatražio sam od nadbiskupa odobrenje i nakon molitve egzorcizma djevojčica se potpuno oporavila, mogla je normalno govoriti i čuti. Oslobođena je zloduha. To su naravno krajnji slučajevi i vrlo rijetki. Djelovanje zlog duha je jako raznoliko, ima čitav spektar mogućih djelovanja.
Na primjer?
- Zao duh djeluje na ljudsku maštu, stvara vizije, auditivne i vizualne efekte, zavodi ljude. Iz iskustva poznajem brojne varijante djelovanja zlog duha, protiv kojih se ne poseže odmah za egzorcizmom. Egzorcizam je zapravo najjača molitva koju Crkva ima i koristi se u krajnjim slučajevima. Postoje i molitve otklinjanja kojima se ljudi oslobađaju od utjecaja zlog duha.
Postoji li neki neutralni prostor između pripadosti Bogu ili Antikristu?
- Ne, ne postoji. Čovjek, po svojoj naravi, ne može živjeti ako se ne klanja nečemu umjesto živome Bogu kojega odbacuje. Ako se ne klanja Bogu, čovjek se klanja svome “ja”, robuje ugledu, ljudskim priznanjima, svojim sposobnostima, karijeri, taštini, klanja se svojoj oholosti, klanja se svome tijelu, čovjek se klanja i svom novcu koji postaje njegova jedina preokupacija i vrijednost. Na taj način čovjek se klanja Sotoni u njegovim najrazličitijim očitovanjima. Srednjeg puta nema, ili s Bogom bivamo ispunjeni istinskom slobodom srca, ljubavlju i mirom ili bez toga nam ostaje ropstvo, mržnja i nemir. Ovi procesi nisu uvijek očiti, ali se odvijaju i čovjek nužno završava na jednoj ili drugoj strani.
Zar je Vaš svijet stvarno podijeljen crno-bijelo, na božansko i sotonsko?
- To nije moj svijet, to je jedini svijet u kojem svi živimo, to je i vaš svijet.
Okomljujete se u knjizi na “sotonske prakse” – okultizam, magiju, vračanje, astrologiju, zen-budizam, akupunkturu, džudo, karate, kiropraktiku, vjerske sekte, Sai Babu…
- Pojave koje ste nabrojili prava su pošast današnjeg vremena; one su ne “tehnike” ili “zabava” nego su nosioci jednog novoga svjetonazora koji se zove – vječna propast i smrt. Čovjek današnjeg vremena ne otvara srca pravome Bogu da on ispuni njegovo srce, ne klanja se jedinome Bogu koji mu donosi pravu ljubav i mir, te se stoga suvremeni čovjek klanja mnoštvu idola, padajući u ropstvo idolopoklonstva i grijeha. Neke od praksa koje ste nabrojali otključavaju, a neke širom otvaraju vrata ljudskoga srca Sotoni. New Age je, recimo, sotonski, sinkretistički nauk. Samo bih upozorio na opasnost sotonskog proroka Paola Coelha, koji je prorok New Agea i koji preko svojih knjiga truje srca milijuna ljudi dajući im iskrivljenu i lažnu sliku Boga, naviješta im Boga kakav ne postoji, osim u njegovoj zavedenoj glavi.
Nabrajajući “sotonske prakse” u životu pojedinaca navodite i suvremene medije, rock glazbu, disko klubove, duboke ženske dekoltee, konzumizam, hedonizam i bogaćenje koje dolazi sa Zapada.
Mladi dakle krenu u disko, a završe – doslovce – k Vragu? Zar je moguće da je put u pakao popločen rock & roll akordima i minicama?
- Sve su to različita djelovanja istoga Zla. Manifestacije zla su toliko prisutne u medijima, glazbi, politici, općem trendu mišljenja. Moraju postojati ljudi koji će reći: To nije dobro!Uzalud mladi traže ljubav u diskotekama i kafićima, uzalud izlaze svaki dan da nađu mir srca, da ostvare ljubiti i biti ljubljeni na idealan način; to neće naći u atmosferi dima, tame, i razvrata, to će naći samo u onome koji je Ljubav, koji je Mir, koji je Život vječni, koji je Svjetlo svijeta, koji je Isus Krist.
Možete li objasniti kako je to zloduh nastanio suvremene medije i rock glazbu?
- O sadržajima koji se preko medija izlijevaju u ljudsko srce i truju ga teško je naći primjerene riječi. Čovjek potpuno razgolićen bez stida i ograde izložen erotizmu, pornografiji, nasilju, nemiru, senzacijama… Navest ću samo primjer tzv. sapunica koje, iako nemaju pornografskih sadržaja, ipak na vrlo profinjen način čine da čovjek podsvjesno lako prihvaća primjerice promjenu bračnog partnera i napušta bračnu vjernost i obiteljske vrijednosti, jer te neprestane izmjene bračnih partnera gleda u stotinama i tisućama epizoda. Pogledajte rock glazbu: određenim tekstovima i ritmovima najprije se nastoji čovjeku ukloniti mir srca da bi ga se udaljilo od raspoloženja za molitvu, koja je pupčana vrpca čovjekova odnosa s Bogom i njegova istinskoga življenja. Znači, prvi koraci prema zlu su određeni destruktivni ritmovi i tekstovi koji onda polako dovode do težih stvari, do ovisnosti manjeg stupnja, a završavaju na ovisnostima najvišega stupnja, kao što je to droga. Droga je slučaj kada mladi ljudi potpuno padaju u sotonsko ropstvo, gubeći potpuno slobodnu volju, jer Sotona čovjeku oduzima dostojanstvo djeteta Božjega. Glavni razlog zašto je tako žalosno stanje u medijima je sebičnost: jer ljudima u medijima važan je profit, važna je karijera i taština, važno je vlastito tijelo, a ne Bog i drugi čovjek, a ne samodarivanje i ljubav.
Iz razgovora s nekim Vašim župljanima stječe se dojam da Vas neki visoko cijene, a drugi Vas se jako plaše; jednima ste utjerali strah kada ste javno spaljivali knjige o astrologiji, a drugima ste spasili obitelji od raspada?
- Nije točno; spaljivao sam privatno knjige koje su obilježene sotonskim djelovanjem i koje su ljudi donosili i tražili da se unište. Bile su to knjige iz magije i sličnih područja. Sama prisutnost takvih knjiga, predmeta i krivih božanstava, otvara srce prema Sotoni i znači spomenik idolima.
Imate li problema unutar crkvene zajednice zbog Vašeg djelovanja na oslobađanje ljudi od sotonskog djelovanja? Kako na to gledaju Vaše kolege svećenici?
- Dosta je bilo neshvaćanja, pa i krivih procjena pa i sumnjičenja, omalovažavanja i preziranja zbog toga. S druge strane ja sam u svim tim situacijama potpuno miran, duboko svjestan da činim ono što Bog od mene traži. Plodovi moga djelovanja najbolje govore da činim dobro. Ako se svećenik u svojoj službi opredijeli za borbu protiv zla, a to svaki svećenik na neki način radi jer je u službi Božjoj, mora znati da to nije lako.
Koliko ste dosad proveli egzorciranja?
- Mnoge sam ljude oslobađao od najrazličitijih djelovanja Zloga i nikada nisam osjetio slabost, dapače kad bi ljudi nakon oslobođenja od zloduha krenuli u novi život to je za mene bio novi poticaj. No pravi slučajevi opsjednutosti su rijetki. U knjizi više govorim o zamkama zlog, kojih je jako puno, nego o egzorcizmu, jer ja zvanjem nisam egzorcist kao što je Gabriele Amorth kojeg sam upoznao prošlog ljeta na Svjetskom kongresu egzorcista u Rimu.
Kažu, duhovito, da funkcionirate kao “antisotonistička policija” u nadbiskupiji: na svaku dojavu izlazite na teren i sankcionirate Zloga u njegovim nedjelima?
- Ispada da je tako jer ne odbijam ničiji poziv za pomoć. Neshvaćanja i osuđivanja moga djelovanja također su djela Sotone. Krist govori o postojanju dva puta: jedan širok, lagodan, ali vodi u propast. Drugi strm, trnovit put koji vodi u život. Kad bi me ljudi prihvaćali, kad bi mi se laskalo, zapitao bih se jesam li na pravom putu. Kada doživljavam sve te stvari, onda sam siguran, i to me uvjerava da činim Božje djelo.
Iskušava li Vas Nečastivi?
- Svaki se čovjek nađe u iskušenju zla.
Kako izbjegavate zamke Zloga?
- Samo s Bogom u srcu i s Bezgrešnom Marijom. Svaki dan iznova svojim životom nastojim, uz Božju pomoć, svoje srce darovati Bogu. Posebnu zahvalnost dugujem ocu nadbiskupu Ivanu Prenđi bez čijeg razumijevanja i otvorenog srca za Boga i čovjeka ne bi bilo moguće pomagati ljudima na ovaj način.
Jeste li imali slična iskustva kod nas?
- Imao sam neobična iskustva kod samoubojstava nekih mlađih osoba. Njihovi roditelji donosili su mi intimne dnevnike koje su te osobe vodile sve do svoje smrti. Iz njih je bilo jasno da su bili ušli u sotonističko okružje, pišu o besmislu života, tekstovi su nabijeni negativnim situacijama, spominju se sotonski izrazi. Normalan čovjek ne može sam sebe ubiti već onaj koji je došao u situaciju da mu taj život ništa ne znači, a to je djelo Sotone.
Postoje li sotonističke sekte na zadarskom području?
- Postoje svakako, ali ih nisam direktno susretao. Primjer njihovih nedjela imali smo nedavno u Bibinjama gdje su, tako je pisalo u novinama, noću obeščastili grobove. Kažu da je noć vrijeme kada sotonisti djeluju jer tama jest ozračje u kojem Sotona djeluje. Kada umre netko od članova sekte, koji je bio jako odan Sotoni, sljedbenici dolaze na njegov grob i mole Sotonu da duh umrlog sotonista uđe u njih kako bi oni mogli još jače razarati i uništavati. Poznato je i da poste u čast Sotoni kako bi razorili nečiji brak.
Kako izgleda obred istjerivanja Sotone iz opsjednute osobe?
- Opsjednuta osoba izlaže se molitvi, ona u njoj ne sudjeluje naprotiv tijekom egzorcizma iz takve osobe progovara zloduh koji govori zlo, psuje Boga, pljuje ga. Slično se događa kad na opsjednutu osobu za vrijeme obreda stavim križ ili je poškropim svetom vodom. Sotona poludi, ispušta krikove, valja se, baca. Sotona jednostavno to ne može podnijeti. Sotona blagoslov ne podnosi jer on je prokletstvo. Znaju to biti užasno teške i mučne scene koje se u pravilu ne rade u prisutnosti vjernika. Od nazočnih još tu budu pomagači koji mogu snažno moliti. Svećenik u ime Crkve moli od Boga snagu da smogne dotičnu osobu osloboditi utjecaja zloga. Nisu to nikakve tajne molitve, a sama molitva traje preko sat vremena. Svećenik u ime Boga naređuje zlom duhu neka napusti opsjednutu osobu, zazivajući pritom pomoć svetaca. Egzorcist se u nekim slučajevima mora često puta moliti, ponekad i nekoliko godina dok se osobu ne oslobodi. Drugi način za oslobođenje, ukoliko je u pitanju apsolutna opsjednutost, ne postoji.
Pišete u knjizi da Sotona može i fizički napasti čovjeka?
- Da, preko bolesti. Poznat mi je slučaj kada zdrava osoba preko noći zapadne u tešku bolest. Proširenje arterija, četiri tumora na grudima, bubrezi, žuč, a prije godinu dana sve je na pregledu bilo u redu. Bolesti često puta mogu imati svoj korijen u sotonskom djelovanju.

- 17:00 - Komentari (10) - Isprintaj - #

15.10.2014., srijeda

SAŠA, SAŠA VRAG TE SNAŠA

Rijetko gledam tv (uklj. i tekme..ovo je za Lionicu) al sam sinoć imao sreću gledati neku "piramidu" u kojoj je nastupala unuka tipa koji je rekao da će prije Sava krenut uzvodno nego Hrvati imati svoju državu.
E sad ta kreauturica, koja j ponosna na svog dedicu s Dedinja i Brijuna, se ovako glasa..
da je negdje
UČESTOVALA
DA IMAMO 7 KOMA 5 MILIONA
DA JOJ DOZVOLE

i više nisam moga gledat!!!

Inače dotična i žali što je onaj bijednik O,Frljić istaknuo onu navodno pedersku zastavu na Hrvatsku nacionalnu kuću....
Ali jao, ne zbog samog čina, nego zbog tajminga

A onda čujem da je svita "vatikanskih cirkusanata" (a ima ih po kuriji) iznijela prijedloge tzv. liberalnih biskupića....o traženju dostojanstva homosexualnih odnosa
To je kao "radna inačica"?
Znamo mi da su to probni balončići, ali bijednici ne znaju da su im, probušeni!

Malo mi je previše!!!!

- 09:05 - Komentari (3) - Isprintaj - #

08.10.2014., srijeda

DAN NEZAVISNOSTI?

Današnji dan su Škrabalo i partijska bratija proglasili kao "praznik neovisnosti"

Pa ja prenosim post od prošle godine..

Sve je isto ko i lani...!!!
Ko bi reko da će Božić slavit partizani!!!Danas bi trebali slaviti dan nezavisnosti, koji iz nepoznatih razloga zovemo -neovisnosti..a iz poznatih razloga Gadmanova tv nema nijednu emisiju vezanu za taj dan
Meni je razumljivo da su neki, emocionalno-patološki vezani za onu državu, gdje su tjerali Janeze da igraju kolo s onima s Kuršumlija, di su Hrvate uvjeravali da im nema boljeg patrona od serbske krune...

Ako znamo da je ta nezavisnost proglašena u podrumu i da ju je proglasio Šex, onda možda i nije tako loša!

Naravno da nakon 22 godine..... 99% stanovnika Hrvatske ne zna šta slavimo, zašto ne slavimo i šta je s 29.novembrom..bilo koje godine?

Naš svećenik stalno ponavlja plitku tezu kako je u Vukovaru "osnovana" KPJ...(što doduše ne odgovara istini) pa eto 90 godina poslije taj grad snašla nevolja
Sad si ja gruntam ak je prije 22 godine "osnovana" Hrvatska, kakva nas nesreća može zadesiti..
Da SDP ostane na Vlasti ili da se HDZ dočepa Vlastimira!

Usput moja sestra me izvjestila da lokalni trg nije bio očišćen, dok su oni polagali vjence i palili svijeće, za što smo nakon poduže raspre zaključili; da je kriv gradonačelnik!
Hercegovec!

Šlus, kein Anschluss!


Eto nas 22 godine u demokraciji, koju je papin imenjak i sunarodnjak J.L. Borges definirao kao "zlouporabu statistike".
,
Pošto smo doznali da smo "slučajna država" i da nismo "ptičiji rezervat" smijem i ja kao pripadnik "statistike" i galaktičkog sustava "pisdin dim" biti neozbiljan i pustiti snimku Dana nezavisnosti jedne druge države
- 12:32 - Komentari (6) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< listopad, 2014 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Svibanj 2018 (2)
Travanj 2018 (5)
Ožujak 2018 (8)
Veljača 2018 (12)
Siječanj 2018 (11)
Prosinac 2017 (9)
Studeni 2017 (10)
Listopad 2017 (7)
Rujan 2017 (6)
Kolovoz 2017 (6)
Srpanj 2017 (4)
Lipanj 2017 (9)
Svibanj 2017 (5)
Travanj 2017 (8)
Ožujak 2017 (9)
Veljača 2017 (9)
Siječanj 2017 (8)
Prosinac 2016 (18)
Studeni 2016 (16)
Listopad 2016 (9)
Rujan 2016 (10)
Kolovoz 2016 (4)
Srpanj 2016 (5)
Lipanj 2016 (4)
Svibanj 2016 (5)
Travanj 2016 (5)
Ožujak 2016 (7)
Veljača 2016 (6)
Siječanj 2016 (9)
Prosinac 2015 (5)
Studeni 2015 (9)
Listopad 2015 (7)
Rujan 2015 (4)
Kolovoz 2015 (5)
Srpanj 2015 (5)
Lipanj 2015 (4)
Svibanj 2015 (5)
Travanj 2015 (4)
Ožujak 2015 (5)
Veljača 2015 (10)
Siječanj 2015 (8)
Prosinac 2014 (7)
Studeni 2014 (4)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (1)
Kolovoz 2014 (3)
Srpanj 2014 (1)
Travanj 2014 (1)
Opis bloga
zaštita ljudi od "ljudi"

tignariusblog@gmail.comblog.hr

1-Kor. 13.

."...Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. 10A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. 11Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. 12Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada - licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! 13A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav"


2Petrova 1,5..
.....s vjerom spojiti poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće.."
bav uopće.."

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se