Terzićeva 7

ponedjeljak, 09.03.2009.

Pregled zajedničkih dijelova građevine

Split, 09. ožujka 2009. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,

u privitku Vam dostavljam obavijest koju mi je poslao APN.

Kao što je vidljivo iz samog predmeta dopisa, pregled će se vršiti na zajedničkim dijelovima građevine prije isteka jamstvenog roka.
Ja sam potvrdio svoju nazočnost, te sam već s našim upraviteljem odnosno njegovim stručnim radnicima pregledao i popisao vidljiva oštećenja u našem ulazu (više očiju više vidi).

Ono što bih ja još pokušao napraviti jest da prijavim i posebna oštećenja unutar svakog stana, a sve po Vašoj prijavi.
Znači, molim Vas da mi u poštanski sandučić najdalje do termina pregleda (do 12. ožujka o.g.) ubacite svoje primjedbe na Vaše stanove kako bih ih uvrstio zajedno s primjedbama na zajedničkim dijelovima građevine.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 11:45 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 02.03.2009.

Obavijest suvlasnicima od 02. ožujka 2009.

Split, 02. ožujka 2009. godine

Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
u privitku Vam dostavljam prijedlog Zapisnika sa sastanka svih suvlasnika Terzićeve 7 održanog 11. veljače o.g.
Ukoliko imate bilo kakve primjedbe na tekst Zapisnika, molim da me o tome obavijestite na tel. 091/204-89-73.
Ukoliko ste suglasni, ja bih u srijedu, 04. ožujka o.g. između 20:00 i 21:00 sati prikupljao potpise na Zapisnik.

U odnosu na Zapisnik, već je provedeno nekoliko aktivnosti, i to:
- potpisan je Ugovor o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s komunalnom tvrtkom. Presliku potpisanog ugovora imate u privitku ove obavijesti, te
- izvršeno je dodatno osvjetljavanje ulaznog dijela Terzićeve 7.

Koristim prigodu Vam dostaviti i Ponudu za izradom cilindar brave ulaznih vrata te 100 ključeva.
Priloženu ponudu želim dodatno pojasniti.
Postojeća cilindar brava je kvalitetna, međutim Izvođač radova je štedio na izradi duplikata ključeva pa je izradio kopije ključeva kod “postolara” (ne vrijeđam struku, ali danas se svatko bavi svačim). Rezultat toga je klackanje neadekvatnih ključeva u bravi, pa su se i zubci (jezičci) brže pojeli, te je bravu sve teže otvoriti.
Zašto bih naručio 100 ključeva odnosno 4 po stanu? Obrazloženje je upravo kao što je prethodno navedeno. Kako bih spriječio naknadnu izradu ključeva kod “postolara” i time brže propadanje brave, svakom stanu odnosno suvlasniku želim podijeliti 4 ključa.
Ukoliko netko od suvlasnika ima potrebe za još nekim ključem neka mi kaže prilikom prikupljanja potpisa na Zapisnik, pa ću izraditi ključ ili dva više.
Ja kao predstavnik ključ moram osigurati čistačici i serviserima lifta.
Mišljenja sam da ovaj izdatak nije uopće upitan, te ću Vam naknadno dostaviti obavijest o načinu i terminu zamjene ključeva i cilindar brave.

U privitku Vam dostavljam još nekoliko dopisa koje mi je poslao upravitelj susjednih ulaza.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić


Split, 10. veljače 2009. godine
Zapisnik sa 07. (sedmog) sastanka suvlasnika TERZIĆEVE 7 koji je održan 11. veljače 2009. godine (srijeda) u 19:00 sati u predvorju ulaza.
DNEVNI RED
(prijedlog):
1. Utvrđivanje Dnevnog reda;
2. Upoznavanje s gosp. Željkom Vukojevićem direktorom tvrtke “NOVI DANI” d.o.o. Split koja upravlja našim ulazom;
3. Informacija o stanju zajedničkih sredstava pričuve na dan 31. prosinca 2008. godine s prikazom svih prihoda i troškova u 2008. godini;
4. Informacija o poduzetim mjerama prema onim suvlasnicima u ulazu koji ne podmiruju obvezu plaćanja pričuve;
5. Informacija o izvršavanju obveza s prethodnih zajedničkih sastanaka suvlasnika Terzićeve 7;
6. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s Vodovodom i kanalizacija d.o.o. Split;
7. Razmatranje ponuda za ugradnju dodatne rasvjete u ulazu i neposredno van ulaza;
8. Informacija o mogućnosti ugradnje drugačijeg pogona za dizalo sa svrhom što tišeg rada;
9. Razno.
Napomena: Navedeni Dnevni red je prijedlog, te se isti može nadopuniti neposredno prije početka sastanka.
ad. 1.: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen;
ad. 2.: Sastanku je prisustvovao i gosp. Željko Vukojević, direktor tvrtke upravitelja našeg ulaza, koji je predstavio sebe i tvrtku koju vodi;
ad. 3.: Stanje sredstava na dan 31.12.2008. godine je x kn. Značajna sredstva pričuve u iznosu od x kn nisu uplaćena. Suvlasnik pod red. br. 11 nije uplatio pričuvu za cca. 9 mjeseci. Ovom suvlasniku je, po nalogu predstavnika, upravitelj uputio više opomena. No, za sada, bez uspjeha u redovitom podmirenju obveze. Veći dio suvlasnika je redovit u podmirenju obveze pričuve, dok manji dio kampanjski podmiruje ovu obvezu. Što se tiče suvlasnika pod rednim brojem 25., oni pričuvu uplaćuju svakih 6 mjeseci.
Predstavnik suvlasnika je elaborirao par podataka iz pregleda Prihoda i rashoda kojeg je upravitelj pripremio. Od svibnja do konca godine prihod je iznosio cca. x kn, dok je istodobno u istom razdoblju rashod iznosio cca. x kn. Jednostavnom računicom ispada da su sredstva zajedničke pričuve u minusu cca. x kn u razdoblju svibanj – prosinac. Ovdje se vidi posljedica neredovite uplate pričuve. Zbog rezerve koju smo imali iz travnja 2008. (cca. x kn) nismo u blokadi računa;
ad. 4.: Kao i obično, mjere su (1.) opomena br. 1, (2.) opomena br. 2., i (3.) ovrha (prisilna naplata). Predstavnik je zamolio suvlasnike da redovito podmiruju zakonsku obvezu plaćanja zajedničke pričuve;
ad. 5.: Pobrojane su obveze koje su ranije prihvaćene sa statusom izvršavanja:
• nadstrešnica iznad klapne za odimljavanje – izvršeno,
• bojanje predvorja – nije izvršeno,
• popravak pročelja zapadnog dijela našeg ulaza – izvršeno,
• zamjena razdjelnih vodomjerila – izvršeno,
• postavljanje bravica na vodomjernim oknima i ugradnja prozorčića za jednostavnije očitanje utrošene vode – nije izvršeno,
• osiguranje od požara, proširena polica – izvršeno,
• ostakljivanje hidrantskih ormarića – izvršeno,
• podmirenje zajedničkih troškova na Brodarici – nije izvršeno,
• zahtjev za što točnijom razdiobom zajedničkih troškova – nije izvršeno.
Razlog što pojedine ranije preuzete obveze predstavnik suvlasnika nije proveo u djelo je taj što zajednička sredstva pričuve nisu porasla (dapače), već dugo vremena levitiraju oko iznosa x kn;
ad 6.: Predstavnik suvlasnika je ranije suvlasnicima dostavio Ugovor o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s komunalnom tvrtkom. U razgovoru s njihovim predstavnicima, utvrdio je da je riječ o unifikaciji ugovora sa svim korisnicima. U odnosu na ranije potpisani ugovor, ovim ugovorom je jasno određena i potreba obračunavanja naknade za očitanje razdjelnih vodomjerila i redistribuciju utroška vode po suvlasnicima u iznosu x kn po razdjelnom vodomjerilu odnosno korisniku. Suvlasnici su jednoglasno prihvatili da se potpiše novi ugovor odnosno potvrdili su već donijetu odluku s ranijeg sastanka kada se razmatrao prethodni ugovor s komunalnom tvrtkom;
ad. 7.: Obzirom na stanje osvjetljenosti ispred ulaza u zadnjih nekoliko mjeseci, predstavnik suvlasnika je zatražio ponude za dodatnu rasvjetu unutar i neposredno van našeg ulaza. Ponude su sastavni dio kratkog pisanog materijala dostavljenog suvlasnicima pred održavanje samog sastanka. Na sastanku su razmatrane ponude, te je prihvaćena jeftinija ponuda;
ad. 8.: Na zahtjev jednog od suvlasnika, predstavnik je zatražio ponudu za ugradnjom frekventnog pretvarača za motor lifta. Posljedica takve ugradnje bi trebala biti ugodnija i tiša vožnja liftom. Predstavnik je, obzirom na iznos investicije, zaključio da nije realno očekivati da je ovakav zahvat moguće izfinancirati u ovoj i slijedećoj godini iz sredstava zajedničke pričuve, te su suvlasnici prihvatili ovakvo obrazloženje;
ad. 9.. Pod ovom točkom predstavnik je naglasio da dvogodišnji garantni rok na obrtničkim radovima ističe 12. travnja 2009. godine, te da je poželjno da do početka travnja suvlasnici prijave eventualne reklamacije;
Privitak:
1. Kartica zgrade po stanovima na dan 31. prosinca 2008. godine (4 stranice);
2. Ponude (dvije stranice);
3. Zahtjev i Ponuda za ugradnjom frekventnog pretvarača za lift (dvije stranice).
Sastanak suvlasnika je završio u 19:40 sati.
Zapisnik vodio i sastavio: N. Uvodić – predstavnik suvlasnika.
M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

Kako bi se kod upravitelja moglo pokrenuti rješavanje problematike koja je na sastanku usuglašena, suvlasnici svojim potpisom ovjeravaju ovaj Zapisnik.
8. etaža:
7. etaža:
6. etaža:
5. etaža:
4. etaža:
3. etaža:
2. etaža:
1. etaža:
0. etaža:
GRAD SPLIT

- 11:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 17.02.2009.

Kratki pisani materijal za sastanak br. 7

Split, 10. veljače 2009. godine

07. (sedmi) sastanak suvlasnika TERZIĆEVE 7 koji će se održati 11. veljače 2009. godine (srijeda) u 19:00 sati u predvorju ulaza.
DNEVNI RED
(prijedlog):
1. Utvrđivanje Dnevnog reda;
2. Upoznavanje s gosp. Željkom Vukojevićem direktorom tvrtke “NOVI DANI” d.o.o. Split koja upravlja našim ulazom;
3. Informacija o stanju zajedničkih sredstava pričuve na dan 31. prosinca 2008. godine s prikazom svih prihoda i troškova u 2008. godini;
4. Informacija o poduzetim mjerama prema onim suvlasnicima u ulazu koji ne podmiruju obvezu plaćanja pričuve;
5. Informacija o izvršavanju obveza s prethodnih zajedničkih sastanaka suvlasnika Terzićeve 7;
6. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s Vodovodom i kanalizacija d.o.o. Split;
7. Razmatranje ponuda za ugradnju dodatne rasvjete u ulazu i neposredno van ulaza;
8. Informacija o mogućnosti ugradnje drugačijeg pogona za dizalo sa svrhom što tišeg rada;
9. Razno.
Navedeni Dnevni red je prijedlog, te se isti može nadopuniti neposredno prije početka sastanka.
PISANI MATERIJAL
ad. 1.: Usklađenje Dnevnog reda;
ad. 2.: Nakon što smo u svibnju prošle godine prešli kod novog upravitelja, na ovom sastanku Vas želim upoznati s direktorom tvrtke upravitelja našeg ulaza gosp. Željkom Vukojevićem;
ad. 3.: Stanje sredstava na dan 31.12.2008. godine je yy.yyy,yy kn. Značajna sredstva pričuve u iznosu od yy.yyy,yy kn nisu uplaćena. Ovdje bih izdvojio suvlasnika pod red. br. 11 koji nije uplatio pričuvu za cca. 9 mjeseci. Ovom suvlasniku je, po mom nalogu, upravitelj uputio više opomena. No, za sada, bez uspjeha u redovitom podmirenju obveze. Ostale suvlasnike ne bih dodatno komentirao jer je uglavnom riječ o “kampanjcima” (pa i ja sam). Što se tiče suvlasnika pod rednim brojem 25., oni uglavnom uplaćuju tromjesečno.
Ovdje bih naglasio samo par podataka iz pregleda Prihoda i rashoda kojeg nam je upravitelj pripremio. Od svibnja do konca godine prihod je iznosio cca. yy.yyy kn, dok je istodobno u istom razdoblju rashod iznosio cca. yy.yyy kn. Jednostavnom računicom ispada da smo u minusu cca. yyy.yyy kn u razdoblju svibanj – prosinac. Ovdje se vidi posljedica neredovite uplate pričuve. Zbog rezerve koju smo imali iz travnja 2008. (cca. yyy.yyy kn) nismo u blokadi računa;
ad. 4.: Kao i obično, mjere su (1.) opomena br. 1, (2.) opomena br. 2., i (3.) ovrha (prisilna naplata). Još jednom molim suvlasnike da podmiruju zakonsku obvezu plaćanja zajedničke pričuve;
ad. 5.: Ovdje ću pobrojati obveze koje smo prihvatili sa statusom izvršavanja:
· nadstrešnica iznad klapne za odimljavanje – izvršeno,
· Bojanje predvorja – nije izvršeno,
· popravak pročelja zapadnog dijela našeg ulaza – izvršeno,
· zamjena razdjelnih vodomjerila – izvršeno,
· postavljanje bravica na vodomjernim oknima i ugradnja prozorčića za jednostavnije očitanje utrošene vode – nije izvršeno,
· osiguranje od požara, proširena polica – izvršeno,
· ostakljivanje hidrantskih ormarića – izvršeno,
· podmirenje zajedničkih troškova na Brodarici – nije izvršeno,
· zahtjev za što točnijom razdiobom zajedničkih troškova – nije izvršeno (koliko mi je poznato).
Razlog što pojedine ranije preuzete obveze nisam proveo u djelo je taj što nam zajednička sredstva pričuve nisu porasla (dapače), već dugo vremena levitiraju oko iznosa yy.yyy kn. Očekivao sam da će s vremenom prerasti i yyy.yyy kn kada bih se odlučio za izvršenje pojedinih ranije preuzetih obveza;
ad 6.: Ranije sam Vam dostavio Ugovor o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s komunalnom tvrtkom. U razgovoru s njihovim predstavnicima, utvrdio sam da je riječ o unifikaciji ugovora sa svim korisnicima. U odnosu na ranije potpisani ugovor, ovim ugovorom je jasno određena i potreba obračunavanja naknade za očitanje razdjelnih vodomjerila i redistribuciju utroška vode po suvlasnicima u iznosu 7 kn po razdjelnom vodomjerilu odnosno korisniku;
ad. 7.: Obzirom na stanje osvjeteljenosti ispred ulaza u zadnjih nekoliko mjeseci, zatražio sam ponude za dodatnu rasvjetu unutar i neposredno van našeg ulaza. One se nalaze u privitku ovog materijala. Ponude ćemo razmotriti na samom sastanku;
ad. 8.: Na zahtjev jednog od suvlasnika, zatražio sam ponudu za ugradnjom frekventnog pretvarača za motor lifta. Posljedica takve ugradnje bi trebala biti ugodnija i tiša vožnja liftom. Obzirom na iznos investicije, po meni, nije za očekivati ugradnju u ovoj i idućoj godini;
ad. 9.. Pod ovom točkom za sada nemam ništa.
M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
Nenad Uvodić
Privitak:
1. Kartica zgrade po stanovima na dan 31. prosinca 2008. godine (4 stranice);
2. Ponude (dvije stranice);
3. Zahtjev i Ponuda za ugradnjom frekventnog pretvarača za lift (dvije stranice).

- 23:00 - Komentari (6) - Isprintaj - #

Najava sastanka br. 7

Split, 06. veljače 2009. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
kao što sam i obećao, oni vlasnici stana koji su mi ubacili dokumentaciju (sa zahtjevom za zamjenom osiguravajućeg društva u polici požarnog osiguranja) sam vratio (kroz poštanski sandučić) jedan primjerak ovjerene dokumentacije. Drugi primjerak sam odnio na Splitsku banku 03. veljače o.g. Time je ova peripetija završena za ovu godinu. Odnosno, svake godine, dok traje kredit za stan kod Splitske banke, trebati će obnoviti policu požarnog osiguranja. No, tada ću to odraditi na način da Allianz osiguranje direktno poštom uputi policu Splitskoj banci pojedinačno za svakog od nas.

Najavljujem sastanak suvlasnika Terzićeve 7 za srijedu, 11. veljače o.g., u 19 sati. Sastanak će se održati u predvorju ulaza Terzićeve 7. Predlažem slijedeći Dnevni red:
1. Utvrđivanje Dnevnog reda;
2. Upoznavanje s gosp. Željkom Vukojevićem direktorom tvrtke “NOVI DANI” d.o.o. Split koja upravlja našim ulazom;
3. Informacija o stanju zajedničkih sredstava pričuve na dan 31. prosinca 2008. godine s prikazom svih prihoda i troškova u 2008. godini;
4. Informacija o poduzetim mjerama prema onim suvlasnicima u ulazu koji ne podmiruju obvezu plaćanja pričuve;
5. Informacija o izvršavanju obveza s prethodnih zajedničkih sastanaka suvlasnika Terzićeve 7;
6. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati utroška vode s Vodovodom i kanalizacija d.o.o. Split;
7. Razmatranje ponuda za ugradnju dodatne rasvjete u ulazu i neposredno van ulaza;
8. Informacija o mogućnosti ugradnje drugačijeg pogona za dizalo sa svrhom što tišeg rada;
9. Razno.

Navedeni Dnevni red je prijedlog, te se isti može nadopuniti neposredno prije početka sastanka. U poštanskim sandučićima ćete do termina sastanka naći kratki pisani materijal.
S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
Nenad Uvodić

- 22:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 20.01.2009.

Obavijest suvlasnicima

Split, 20. siječnja 2009. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
u nastavku slijedi dio e-mail poruke koju sam dobio od našeg susjeda iz jednog od ulaza s Brodarice, a odnosi se na problematiku polica osiguranja od požara.

Sent: Monday, January 19, 2009 1:47 PM
Poštovani!
Dakle, napokon je potvrđeno da svi stanari u projektu POS Brodarica, ako žele, postojeće police „Basler“ osiguranja mogu zamijeniti novim od „Allianza“.
Bilo bi poželjno da klijenti pri dolasku u Banku sa sobom donesu naš ugovor o kreditu, iz razloga što su u njemu navedeni svi parametri koji nam trebaju, a da bi pritom svima zajedno skratili ispunjavanje zahtjeva za vinkulaciju. Što se tiče podataka o storniranju police „Basler“ iste ćemo izvuči iz našeg sistema.
Srdačan pozdrav,
Zdravka Perković
Zamjenik voditelja KC Split
Societe Generale Splitska banka d.d
Kreditni centar Split
21000 Split
Sinjska 2
Telefon: + 385 (0) 21 329 040
Fax server: + 385 (0) 21 433 429
E-mail: zdravka.perkovic@splitskabanka.hr


Nakon što dobijete Nalog za vinkulaciju, možete ga meni ubaciti u poštanski sandučić ako to želite, ili osobno otići u Allianze osiguranje, Poljička 39, Split (bivša zgrada Montera kod bivše Prime 3) i kod gđe. Željane Dumanić (25-21-00) dobiti Policu osiguranja na svoje ime i odnijeti je u banku.
Ponovno napominjem da nakon što od banke dobijete Nalog za vinkulaciju, možete ga ubaciti u moj sandučić i ja ću ga skupno (pa i za sebe) odnijeti i u osiguranje i poslije toga na banku kroz mjesec siječanj.

Zatražio sam od našeg Upravitelja da mi pošalje električara kako bi doradili rasvjetu unutar i van našeg ulaza. I pored održanog zajedničkog sastanka svih predstavnika u XII. mjesecu prošle godine u svezi podmirenja troška popravka vanjske rasvjete od zajedničkog interesa, vidljivo je da kvalitetnog pomaka u tom smjeru nema. Zbog toga sam i zatražio električara u svrhu dorade osvjetljavanja portuna.

Ovom prigodom Vam dostavljam kompletan dopis kojeg mi je uputio Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. O ovoj problematici, ukoliko je uopće to problematika, bih raspravljao na našem zajedničkom sastanku, koji ću zakazati krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca. Naravno, ovaj ugovor neću potpisati dok ne dobijem većinsko odobrenje.
S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 12:00 - Komentari (6) - Isprintaj - #

četvrtak, 15.01.2009.

Obavijest suvlasnicima u svezi požarne police

Split, 15. siječnja 2009. godine

Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,

kao i većina Vas, i ja sam zaprimio Račun od Basler osiguranja za uplatom premije osiguranja od požara.
Kao što smo se i dogovorili na sastanku prije cca. godinu dana, povećali smo postojeću Allianze policu za ulaz Terzićeve 7 u svrhu osiguranja od požara koja se plaća iz zajedničkih sredstava pričuve.
Kako bi iskoristili postojeću Allianze policu potrebno je da onaj suvlasnik, koji želi iskoristiti pogodnost, ode u Splitsku banku i zatraži Nalog za vinkulaciju u svrhu osiguranja od požara.
Obzirom da je riječ o osobnim podacima, meni kao predstavniku suvlasnika Banka neće htjeti dati podatke za Vas, već Vi osobno možete otići u banku i zatražiti te podatke.
Nakon što dobijete Nalog za vinkulaciju, možete ga meni ubaciti u poštanski sandučić ako to želite, ili osobno otići u Allianze osiguranje, Poljička 39, Split (bivša zgrada Montera kod bivše Prime 3) i kod gđe. Željane Dumanić (25-21-00) dobiti Policu osiguranja na svoje ime i odnijeti je u banku.
Napominjem, nakon što od banke dobijete Nalog za vinkulaciju, možete ga ubaciti u moj sandučić i ja ću ga skupno (pa i za sebe) odnijeti i u osiguranje i poslije toga na banku kroz mjesec siječanj.

Jasno, ukoliko se netko ne želi zamarati ovom papirologijom, tada je dovoljno da uplati dostavljeni Račun za uplatom premije osiguranja od požara i priča gotova.


Koristim prigodu najaviti zajednički sastanak svih suvlasnika koncem siječnja ili početkom veljače, a o točnom terminu ćete biti na vrijeme informirani.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 19:00 - Komentari (9) - Isprintaj - #

nedjelja, 05.10.2008.

Informacija s održanog zajedničkog sastanka predstavnika i zamj. suvlasnika, te svih upravitelja na Brodarici

Split, 04. listopada 2008. godine

Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,

zaprimio sam Poziv na zajednički sastanak (u privitku). Pozivu sam se odazvao, kao i većina predstavnika i njihovih zamjenika, te svi upravitelji. (Onih ulaza koji imaju upravitelja. Da pojasnim, jednom od 8 ulaza je Direkcija za stanovanje otkazala upravljanje.)

Sastanak je protekao u tolerantnom (Došlo je do smjene odnosno otkaza predstavnika suvlasnika u nekim ulazima što je, po meni, doprinjelo međusobnoj toleranciji.) tonu (za razliku od svih drugih takvih zajedničkih sastanaka do sada), te je zajednički dogovoreno da se upute 3 dopisa (također u privitku).

Da pojasnim, ideja upravitelja jest da se o našem trošku izvrši ugradnja elektro ormara s mjerilom za mjerenje potrošnje hidro stanice i izvrši odgovarajući razvod kablova. Hidro stanica ima nekoliko hidrofora koji vodom opskrbljuju Hotel, sve hidrante te sve potrošače vode na Brodarici od trećeg kata na više.
Ukoliko se HEP složi da se izvrši ugradnja elektro mjerila, tada bi Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split preuzeo brigu o podmirivanju tog troška struje i mi bi trajno (za sva vremena) bili oslobođeni podmirivanja tog troška (pa i iz sredstava zajedničke pričuve). Na tu problematiku se odnose prva dva dopisa. Ovakvim postupanjem bi jednokratno bili opterećeni troškom (iz sredstava zajedničke pričuve) ugradnje elektro ormara, razvoda i mjerila.
Kod ovakvog postupanja su dva ako: prvi se odnosi na HEP jer može odbiti razdvajanje elektro mjerila, te drugo ako jer ViK može odbiti preuzimanje elektro-mjerila. No, postoje šanse, pa bi bilo šteta ovako nešto propustiti napraviti što prije.

Treći dopis se odnosi na problematiku održavanja prohodnosti protupožarnih puteva oko naše Brodarice. Ovdje se ne predviđaju nikakvi troškovi kojim bi se opteretila sredstva zajedničke pričuve.

Što se tiče mjesečnog podmirenja drugih zajedničkih troškova, te ponovljeno traženje nekolicine (među njima i Vašeg predstavnika) da se izvrši Rebalans potrošnje po korisnicima, dogovoreno je da će se to razmotriti na idućem sastanku čiji će organizator ponovno biti jedan od upravitelja. O rezultatima svih idućih sastanaka kao i ovog sastanka ćete biti informirani.
S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 20:00 - Komentari (23) - Isprintaj - #

utorak, 30.09.2008.

Predstavnik suvlasnika je e-mail-om zaprimio Poziv za zajedničkim sastankom

posl. br.: 284 -01(09 - 09.
upravitelj: DIREKCIJA ZA STANOVANJE -SPLIT

DOSTAVLJENO:
- ovlaštenim predstavnicima suvlasnika na Brodarici - SVIMA (X13)
- upraviteljskim tvrtkama na Brodarici - SVIMA( X3)

Na osnovi odredbe clanka 85. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.) - ovim se
- poštovanim ovlaštenim predstavnicima suvlasnika zgrada na Brodarici, te
- cijenjenim upraviteljskim tvrtkama TEHNOPLAST d.o.o., NOVI DANI d.o.o., DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o., sve tvrtke sa sjedištem u Splitu,
upućuje
POZIV ZA ZAJEDNIČKI SASTANAK SVIH PREDSTAVNIKA I UPRAVITELJA KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 02.10.2008. (četvrtak) U 18,00 SATI U PROSTORU GRADSKOG KOTARA LOVRET - GUNDULICEVA 11. U SPLITU
POVODOM PRIJETNJE 10.09.2008. GOD. SLUŽBE ZA OPSKRBU HEP-A ELEKTRODALMAACIJA - SPLITI O ISKUČENJU GARAŽE IZ ELEKTRIČNE MREŽE (ŠTO ZNAČI I VODE OBITELJIMA NA VELIKOM DIJELU BRODARICE)
DNEVNI RED:
1. Potrošnja električne energije 12 zgrada i hotela na "BRODARICI" - prema zaključcima sa sastanka svih predstavnika i upravitelja od 12.09.2007.g. ocijenjena ZAJEDNIČKOM (rasvjeta ulice,
skulptura, zelenila, rasvjeta u nuždi, parapeta, Trga 1. i 2., pasaža, hidroforske stanica, kalj. pumpe).
- Pravni režim "zajedničke" opreme zgrada do sada;
- Mogućnosti promjene radi budućeg održavanja i troškova pogona izvan pričuve;
- Rasterećenje pričuve zgrada troškova električne enerqije hidroforske stanice (8 pumpi):
a.) kao najvažnijeg potrošaća (isključenjem se iskljućuje i voda obiteljima na većem dijelu B.);
b.) kao najvećeg potrošaća (udjel je pumpi od 25-30% u zajedničkoj potrošnji el. energije).
2. Zajednički troškovi zgrada:
- zakonski okvir troškova, suvlasničke odluke i Međuvlasnički ugovor za garažu;
- udjel Grada i Dal-koninq d.o.o. u računima zaiedničkih troškova i refundiranie zgradama dijela uplaćenih računa od travnja 2007.g. do kolovoza 2008.g.
3. Zajednički prostori
- pravni osnov;
- održavanje protupožarnog puta izvan sredstava pričuve i računa zqrada;
- uređenje vatrogasnog pristupa požarnom putu sa zapadne strane i pristup Trgu 1. i 2. - izvan sredstava pricuve.
- otvor ispred Terziceve 11., mogućnosti pojedinačnog održavanja zelenih površina.
Obzirom da se radi o prvom sastanku predstavnika i upravitelja u novom sastavu, dopune dnevnog reda moguće su na samom sastanku. Ovaj upraviteli orqanizira sastanak motiviran smanjenjem zajedničkih
troškova za sedam zgrada kojima smo upravitelj na Brodarici. Naime, bez zajedničkih napora i u nedostatku inicijativa nije moguće rješavanje trajnih zajednickih problema na Brodarici koji proizlaze iz
zajedničkih sustava i mjernih uređaja u garaži, a traju od useljenja! ! !
S poštovanjem.
Srdacno pozdravljamo,
Upraviteljska tvrtka:
DIREKCIJAZA STANOVANJEd.o.o. SPLIT
Direktor, Igor Crvaric, dipl. iur

Na znanje: Gradski kotar "LOVRET"
- na pažnju tajnika Gradskog kotara, cij. gosp.Ante Giljana
Napomena:
Ukoliko ste eventualno sprijeceni prisustvovati sastanku, najljepše molimo javiti se na broj centrale naše tvrtke 535-727.
SPO "BRODARICA" pripada Gradskom kotaru "LOVRET", te je dogovoreno korištenje prostora ovog Gradskog kotara.

- 16:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 18.09.2008.

Održan 6. sastanak suvlasnika TERZIĆEVE 7

Split, 11. rujna 2008. godine
Zapisnik sa 06. (šestog) sastanka suvlasnika TERZIĆEVE 7 koji je održan 11. rujna 2008. godine (četvrtak) u 19:00 sati u predvorju ulaza.
DNEVNI RED
(prijedlog):
1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Donošenje Odluka o plaćanju dijela takozvanih zajedničkih troškova BRODARICE iz zajedničkih sredstava pričuve Terzićeve 7;
3. Razno.

Napomena: Ovaj sastanak je sazvan cca. 90 minuta prije termina održavanja usmenim pozivom predstavnika suvlasnika i informiranjem suvlasnika od stana do stana o održavanju istog. Zbog problematike zbog kojeg se saziva, predstavnik suvlasnika nije poštivao uobičajenu proceduru pravodobnog informiranja o održavanju zajedničkog sastanka svih suvlasnika Terzićeve 7 kroz poštanski sandučić.
ad. 1.: Predstavnik suvlasnika je ponovno informirao sve suvlasnike Terzićeve 7 o razlozima žurnog sazivanja zajedničkog sastanka;
ad. 2.: Upravitelj Garaže Brodarice TEHNOPLAST d.o.o. Split je telefonski obavijestio predstavnika suvlasnika Terzićeve 7 o OPOMENI pred obustavom isporuke električne energije i utuženje zbog duga u ukupnom iznosu 25.872,14 kn te najavom isključenja isporuke električne energije za petak, 12. rujna 2008. godine.
Dio duga kojim Upravitelj Garaže Brodarice tereti sredstva zajedničke pričuve Terzićeve 7 iznosi cca. 2.600 kn. Predstavnik je informirao suvlasnike da imaju dostatno sredstava na zajedničkom računu pričuve za eventualno podmirenje ovog troška.
Sukladno Odluci predstavnika suvlasnika koja je potvrđena Odlukom svih suvlasnika s prethodnog zajedničkog sastanka, održanog 24.04.2008., nije se podmirivao dio takozvanog zajedničkog troška Brodarice. No, zbog visine duga, HEP je Upravitelju Garaže Brodarice najavio isključenje.
Predstavnik je ponovno informirao suvlasnike da je sada već prošlo godinu dana od zahtjeva za razdvajanjem elektro mjerila kojim bi se evidentirala zajednička potrošnja nadzemnih suvlasnika Brodarice. No, zbog raznoraznih razloga, tom zahtjevu Upravitelj još nije odgovorio (niti pozitivno niti negativno). Kako u tom razdvajanju, na žalost, nismo sami već jedan od 15-tak subjekata, potrebno je da svi (100%) dadu svoju privolu za postupanjem.
Predstavnik je informirao suvlasnike da bi isključenjem električne energije u Garaži Brodarice, između ostalog, svi stanovnici Brodarice na etažama od 3. do 9. ostali bez vode (zbog isključenja hidrocelera – hidrofora). Pa tako i oni u Terzićevoj 7.
Ne postoji nikakav Ugovor o podmirivanju ovog troška, što znači da nema elemenata niti za tužbu našeg ulaza. Ali, ukoliko neki drugi subjekt, ili više njih, ne podmiru pripadni dio izdatka, nema načina, odnosno ovom predstavniku suvlasnika nije poznat, civilizirani način „utjeravanja“ duga. Upravitelj Garaže Brodarice je u ranijem razdoblju propustio sklopiti Međusobni ugovor sa subjektima o podmirivanju ovog troška.
Svi elementi po kojima se to sada radilo su osporeni od strane ovog suvlasnika još prije godinu dana, a naknadno potvrđeni Odlukom suvlasnika. Izračun temeljem kojeg se je došlo do raspodjele 60:40 je predvidio dnevnu potrošnju od 876 kWh. Međutim, preko mjesečnih računa utvrđena je stvarna potrošnja od 697 kWh što predstavlja odstupanje od cca. 26% (697 kWh + 26% = 876 kWh). Ovaj predstavnik je više puta upozoravo Upravitelja Garaže Brodarice (TEHNOPLAST d.o.o. Split) i predstavnika garaže preko e-mail (gosp. Jonjića) o ovim činjenicama, ali bez ikakvog razumnog odgovora.
Suvlasnici su shvatili da se podmirenjem iznosa cca. 2.600 kn opasnost isključenja sasvim ne otklanja zbog sudjelovanja više subjekata u razrješenju ovog dugovanja.
Pristupilo se glasovanju, te je odlučeno da se iznos ipak podmiri. Suvlasnici su također odlučili da se nikakvi budući izdaci po ovom pitanju ne podmiruju te da se od Upravitelja Garaže Brodarice zatraži veća aktivnost u pravnom reguliranju obveza podmirivanja ovog troška. Posebno se naglašava potreba za razdvajanjem elektro mjerila u Garaži Brodarice. Ukoliko bi se postiglo da ga po razdvajanju i HEP prihvati kao vlastito elektro mjerilo time bi i Garaža Brodarice bila neovisna u elektro opskrbi.
ad.3.: Pod razno se je dotaklo više tema.
Po prijedlogu predstavnika, suvlasnici su prihvatili da se na svih 6 stupova ispred portuna postave zaštitne lampe za rasvjetu jer su postojeće neupotrebljive. Djeca su ih svojom igrom (loptom) onesposobili tako da ih se ne može reklamirati iako garantni rok još traje.
Zbog nejasnog prikaza računa za utrošenu vodu po korisnicima, predstavnik suvlasnika je zadužen da sa stručnim službama komunalnog društva ViK pokuša uskladiti ispis računa za potrošenu vodu.
Sastanak suvlasnika je završio u 20:15 sati.

Zapisnik vodio i sastavio: N. Uvodić – predstavnik suvlasnika.
M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić
Kako bi se kod Upravitelja moglo pokrenuti rješavanje problematike koja je na sastanku usuglašena, suvlasnici svojim potpisom ovjeravaju ovaj Zapisnik.

- 07:00 - Komentari (15) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 14.07.2008.

Split, 14. srpnja 2008. godine
Terzićeva 7
Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
web: http://terziceva7.blog.hr/


NOVI DANI d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Željko VUKOJEVIĆ
fax: 46-05-55


PREDMET: Ponuda za postavljanje knaufa, bojanje ulaznog dijela portuna te sanacija zapadnog pročelja
- prihvaćanje dijela ponude

Poštovani direktore upravitelja gosp. Vukojević,

dana 11. srpnja o.g. zaprimio sam Ponudu koju ste mi Vi fax-om proslijedili.
Ponuda obuhvaća postavljanje knauf ploča (dupla plata) kod lifta, bojanje uljanom bojom ulaznog dijela portuna te sanaciju oštećenja prizemnog dijela zapadnog pročelja.
Temeljem Odluka s ranijih zajedničkih sastanaka suvlasnika Terzićeve 7, ovim pismenom Vas obavještavam da prihvaćam predmetnu Ponudu u dijelu koji se odnosi:
• postavljanje KNAUF ploča kod lifta (dupla plata), te
• sanaciju prizemnog dijela zapadnog pročelja.

Dio Ponude koji se odnosi na bojanje uljanom bojom, za sada, ne prihvaćam.

Molim da obavijestite Ponuditelja o ovoj Odluci.

S poštovanjem,

M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

Na znanje:
1) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7;
2) web: http://terziceva7.blog.hr/

- 07:00 - Komentari (6) - Isprintaj - #

petak, 11.07.2008.

Obavijest suvlasnicima

Split, 10. srpnja 2008. godine

Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,

u privitku ove informacije imate Ponudu koja obuhvaća radove na postavljanju Knauf ploča (dupla plata) kod lifta, pituravanje uljanom bojom i krpljenje fasade.

Propustio sam u prethodnoj informaciji (onoj od 05 .srpnja) napisati da su zamijenjena vrata hidrantskih ormarića na svim etažama osim na 0. etaži, a sve u skladu s dogovorom sa zadnjeg zajedničkog sastanka svih suvlasnika.

Ponovno o Ponudi.
Za postavljanje knaufa smo se dogovorili na zajedničkom sastanku.
Što se tiče krpljenja zapadnog dijela fasade, osobno mislim da ipak neku razinu uređenja fasade moramo održavati. U skladu s tim ću prihvatiti i taj dio Ponude.

Što se tiče pituravanja uljanom bojom ulaza, dijelim mišljenje jednog dijela suvlasnika da bi to bio trajniji način održavanja našeg ulaza nego ponovno bojanje bojom za unutarnje zidove (na pr. jupol).
Ono što mi je problematično jest iznos ponude za tu vrstu rada. On iznosi trećinu naših trenutnih sredstava zajedničke pričuve, te nisam sklon tako brzom načinu trošenja zajedničkih sredstava.
Zato predlažem da napravimo zajednički radnu akciju i svojim snagama pituramo uljanom bojom ulazni dio, a materijal (bijela uljana boja i krep traka) ćemo platiti sredstvima zajedničke pričuve.
To bi napravili u prvom tjednu 9. mjeseca odnosno u subotu 6. rujna 2008. godine.
Do tada ću Vas ja još koji put podsjetiti na radnu akciju.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 07:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 05.07.2008.

Obavijest suvlasnicima

Split, 05. srpnja 2008. godine

Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,

u skladu s ranijim dogovorima i obavijestima, dužnost mi je informirati Vas da se je 18 od 25 suvlasnika odnosno 67,33% u obračunskoj površini prostora izjasnilo za plaćanje vode po očitanjima razdjelnih vodomjerila (po rezultatima ankete).
Time su se stvorili preduvjeti da se sada pristupi obračunu vode po očitanoj potrošnji umjesto dosadašnjeg obračuna po broju članova domaćinstva. Prvi mjesec obračuna na novi način biti će LIPANJ 2008. godine.
Moja je obveza da s komunalnim društvom reguliram dostavu očitanja razdjelnih vodomjerila s tim što postoji izvjesna mogućnost da i to očitanje u budućnosti preuzme radnik komunalnog poduzeća.

Svi ste primijetili da je rukohvat na ulaznim vratima odvaljen. Oštećenje je uredno prijavljeno upravitelju. Portunska vrata su (napokon) od jučer sanirana.

Kroz idući tjedan očekujem da bi bila postavljena polica za odlaganje letaka ispod poštanskih sandučića.

Upravitelj je predložio bravara koji je izišao na teren i pogledao što je potrebno za izradu nadstrešnice iznad klapne za odimljavanje na zadnjem katu. Očekujem ponudu koja bi mogla biti 50% ponude od one iz prošle godine (ranija ponuda kod prethodnog upravitelja je bila cca. 2.900,00 kn). Po prihvaćanju ponude izrada i montaža bi bila do kraja ovog mjeseca.

Isto tako, zatražena je ponuda za postavljanje knaufa kod lifta.

Nakon što se postavi knauf, u skladu s ranijim zajedničkim dogovorima, piturali bi ovaj ulazni dio našeg portuna.

Bez obzira na neke novinske natpise o radu prethodnog upravitelja, stanje zajedničke pričuve našeg ulaza, ni prije ni sada, nije devastirano. Sredstva pričuve se (uglavnom redovito) uplaćuju, opomene se prema neredovitim platišama pričuve uredno šalju, sve tekuće obveze pa i one izvanredne (odvaljeni rukohvat) se redovito podmiruju.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 19:58 - Komentari (1) - Isprintaj - #

utorak, 03.06.2008.

Ispravljanje nedostataka u garantnom razdoblju

Split, 03. lipnja 2008. godine
BRODARICA
Terzićeva 7
21 000 Split

Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr


Dal-Koning d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Željko Krstičević
fax: 47-35-39

PREDMET: Ispravljanje nedostataka u garantnom roku
- radovi po prijavi neispravnosti nisu dovršeni

Poštovani,
početkom mjeseca svibnja ove godine u svjetlarniku koji zajednički dijele Terzićeva 5 i Terzićeva 7, Vaš radnik je vršio sanaciju dilatacije. Keramičke pločice su uklonjene, vidljivo je da je izvršeno saniranje podloge, međutim, pločice nisu vraćene (zalijepljene) na svoje mjesto na podu i po rubovima.
Procjenjujem da je riječ o cca. 2 m2 keramičkih pločica.
Stoga Vas molim da dovršite popravak.
S poštovanjem,
M. P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić,
predstavnik suvlasnika

Na znanje:
1) NOVI DANI d.o.o. Split, fax.: 46-05-55;
2) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7 (http://terziceva7.blog.hr/).

- 10:43 - Komentari (77) - Isprintaj - #

petak, 30.05.2008.

Obračun po razdjelnim vodomjerilima

Split, 30. svibnja 2008. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
kao što je ranije dogovoreno, u privitku se nalaze dvije tablice, i to TABLICA A i TABLICA B, te ANKETNI LISTIĆ.
Prije nego što krenem s objašnjenjima tablica, samo bih Vas informirao da sam početkom tjedna prijavio neispravnost elektro-magneta na ulaznim portunskim vratima, te da je upravitelj odmah (isti dan) poduzeo aktivnosti i otklonio kvar.

Sada se vratimo na tablice. Prije nego li išta pojasnim, molim da primijetite da naš ulaz ima dva glavna vodomjerila na razini G2 od kojih jedno evidentira potrošnju do 2. etaže, a drugo od 3. do vrha ulaza. Zbog toga imamo i dva odvojena tablična iskaza obračuna utrošene vode u svakoj tablici.

Tablica A nam pokazuje kako se kretala potrošnja po mjesecima, i to za mjesec prosinac prošle godine, te mjesece siječanj, veljača i svibanj ove godine. Mjesečna potrošnja vode za 25 korisnika se kreće oko 335 m3 (i prije i poslije zamjene razdjelnih vodomjerila). Ukoliko usporedite mjesečnu potrošnju po svakom korisniku, tada se vidi da su mjesečna odstupanja potrošnje mala kada smo imali STARA vodomjerila. Nakon ugradnje NOVIH vodomjerila, odstupanje u potrošnji u odnosu na STARA vodomjerila gotovo da i nema. Bitno odstupanje je prisutno samo tamo gdje je STARO vodomjerilo vrtilo unazad.
U ovoj tablici također imate pokazanu DELTU odnosno dvije delte jer imamo dva glavna vodomjerila.
Što je delta? Kod obračuna potrošnje po broju članova domaćinstava delte nema. Međutim, zbog nesavršenosti vodomjerila (bilo glavnog, bilo razdjelnih) suma očitanja svih razdjelnih vodomjerila ne predstavlja očitanje po glavnom vodomjerilu. Ta razlika se naziva delta i može biti i pozitivna i negativna. Sama vodomjerila (bilo glavna, bilo razdjelna) imaju zakonom dozvoljenu grešku u očitanju koja se kreće do ±2% (za velike protoke) odnosno do ±5% (za male protoke). Što to znači? To znači, primjerice na gornjim etažama u našem ulazu delta može biti do ±36% (18 razdjelnih vodomjerila x ±2%) odnosno do ±90% (18 x ±5%). Istovremeno, na donjim etažama taj isti delta može biti do ±14% (7 x ±2%) odnosno do ±35% (7 x ±5%). Ono što se u praksi događa jest da se + i – pojedinih razdjelnih vodomjerila skoro poništavaju te se delta uglavnom kreće oko ±10% (informacija iz jednog ulaza na Blatinama i drugog s Pujanki).
Kod nas u Terzićevoj 7 na gornjim etažama se delta kretao oko –14% u razdoblju starih razdjelnih vodomjerila, dok je sada oko +12%. Na donjim etažama se delta prije zamjene razdjelnih vodomjerila kretao oko –10% dok je sada oko +4%. U prosjeku na razini ulaza, svako razdjelno vodomjerilo sada doprinosi delti oko +0,6% što je manje od ±2% odnosno ±5%, ponavljam u prosjeku.

Druga tablica, TABLICA B, prikazuje analitiku kako se je došlo do pojedinačne mjesečne potrošnje, u ovom slučaju za mjesec svibanj 2008. Ovakva tablica bi trebala odnosno mogla biti podloga za ViK kod ispostavljanja pojedinačnih računa za vodu.
Na osobnom primjeru ću pokazati način izračuna podataka odnosno potrošnje: znači, obitelj Uvodić je u promatranom razdoblju (21 dan, odnosno od 07.05. do 28.05.) imala razliku očitanja na razdjelnom vodomjerilu 13,86 m3. Pošto je delta na ovom glavnom vodomjerilu cca. +3,7%, to se očitana količina po razdjelnom vodomjerilu povećava za +0,51 m3 (+3,7% x 13,86 m3) što za obračun predstavlja ukupno 14,38 m3 ili cca. 99,65 kn (1m3 = 6,93 kn). Međutim, kako je promatrano obračunsko razdoblje samo 21 dan, to se ekstrapolacijom dobiva očekivana mjesečna potrošnja od 20,25 m3 (30 dana : 21 dan x 14,38 m3) odnosno 140,33 kn (20,25 m3 x 6,93 kn/1m3).
Ne bih Vas više želio dodatno opterećivati objašnjenjima, jer ni sam ne znam što više o podacima reći. Takvi su kakvi su.

S jedne strane se iz ovih podataka da iščitati da stara vodomjerila i nisu bila toliko loša, osim onog koje je vrtilo unazad. Ali, ta stara vodomjerila isto tako nisu imala oznake u skladu s Odobrenjem Državnog zavoda za mjeriteljstvo, što je dodatno „podgrijavalo“ sumnju u njihovu ispravnost.
S druge strane, osobno sam mišljenja da bi sada, odnosno za mjesec lipanj 2008. godine, mogli krenuti s prijavljivanjem obračuna ViK-u po očitanjima razdjelnih vodomjerila.
Tako smo se na zadnjem i predzadnjem zajedničkom sastanku i dogovorili ukoliko očitanja budu korektna.

Mislim da sada jesu, te da nema zapreke da tako i ne postupimo. Sada prepuštam Vama da me na ANKETNOM LISTIĆU izvijestite da li ste suglasni da prebacimo obračun s broja članova domaćinstva na očitanje po razdjelnim vodomjerilima.
Nakon što dobijem popunjene Anketne listiće, ukoliko većina potvrdi ranije dogovoreni prijedlog, ja ću s ViK-om dogovoriti formu i način međusobne mjesečne komunikacije u svrhu obračuna. Ukoliko većina zaokruži NE obračun će i dalje ostati po starom, odnosno po broju članova domaćinstva.


Ukoliko smatrate da postoje razlozi da po ovom pitanju sazovem novi zajednički sastanak svih suvlasnika, molim da me osobno kontaktirate u popodnevnim satima ili tijekom dana na mob.: 091/204-89-73.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad UvodićAnketni listić – PRIJAVA POTROŠNJE VODE
PO OČITANJIMA RADJELNIH VODOMJERILA
Obitelj (suvlasnik): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Suglasan sam da se obračun utrošene vode «prebaci» s broja članova domaćinstva na očitanje po razdjelnim vodomjerilima:
DA – NE
Potpis suvlasnika:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(molim popunjeno vratiti u poštanski sandučić UVODIĆ)

- 09:00 - Komentari (90) - Isprintaj - #

srijeda, 14.05.2008.

Split, 14. svibnja 2008. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
zbog vrlo neobičnog načina ponašanja predstavnika suvlasnika u drugim ulazima na Brodarici i njihova nenajavljenog načina prijelaza kod drugog upravitelja, MOLIM VAS, odnosno samo one koji su vlasnici garažno-parkirnih prostora u garaži Brodarice (razina G1 i G2), da NE POTPISUJETE PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA GPM GOSP. JONJIĆU I NJEGOVU ZAMJENIKU GOSP. BULJANU NIKAKVE PAPIRE.
Ukoliko ima razloga za prijelazak kod nekog drugog upravitelja, ja kao suvlasnika dvaju parkirnih mjesta smatram da se takvu Odluku treba donijeti na zajedničkom sastanku svih vlasnika garažno-parkirnih mjesta u garaži Brodarice.
Kao što Vam je vjerujem poznato, nekoliko puta sam osobno a poznato mi je da su to pokušavali napraviti i drugi, (što predstavnici što suvlasnici), urgirao kod ranije navedenog dvojca potrebu organiziranja prvog zajedničkog sastanka svih nas suvlasnika garaže. Na žalost, navedena dvojka je ostala gluha na moje nastojanje i nastojanje drugih.
Ne nasjedajte ni na koji način mogućem objašnjenju (kod prikupljanja potpisa po stanovima) da se navedeni zajednički sastanak održao, a da ih je predstavnik suvlasnika iz njihova ulaza propustio informirati o terminu istog. TO JE LAŽ!!!Osobno smatram da garažu Brodarice ne smijemo prepustiti na upravljanju zadnje rangiranom upravitelju na širem području Splita. Odnosno, smatram da je i takva Odluka moguća ukoliko se ona donese na zajedničkom sastanku svih suvlasnika garaže, a nikako bez održavanja takvog sastanka.
Još jednom Vas molim da navedenom dvojcu ne potpisujete papir odnosno ne dajete nikakav potpis za bilo kakvu svrhu dok se ne održi zajednički sastanak svih suvlasnika u garaži.
Termin održavanja zajedničkog sastanka suvlasnika garaže bi trebao biti javno oglašen i najavljen barem 10 dana prije njegova održavanja.
S poštovanjem,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 13:49 - Komentari (80) - Isprintaj - #

utorak, 13.05.2008.

Nakon odabranog novog upravitelja da li se i dalje plaća pričuva po postojećim uplatnicama?

Split, 13. svibnja 2008. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
u ovih zadnjih par dana nekoliko naših susjeda me upitalo što je s plaćanjem pričuve jer na računu piše TEHNOPLAST d.o.o. Split?
Odgovor: Obveza je svakog suvlasnika da plati pričuvu. Tako uplaćena sredstva odlaze na zajednički račun našeg ulaza Terzićeve 7. Pravo raspolaganja tim sredstvima je regulirano Međuvlasničkim ugovorom.
Znači, nema veza što smo promijenili upravitelja ili što ime tvrtke starog upravitelja piše na računu, sredstva nikada ne odlaze na račun upravitelja (ma koji on bio), već na račun našeg ulaza Terzićeva 7.
Sve isplate se tada vrše uz potpise dviju ovlaštenih osoba – predstavnika suvlasnika i direktora upravitelja, što je regulirano Međuvlasničkim ugovorom.
S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 09:30 - Komentari (35) - Isprintaj - #

petak, 09.05.2008.

Obavijest suvlasnicima Terzićeve 7 od 09. svibnja 2008. godine

Split, 09. svibnja 2008. godine
Poštovani suvlasnici Terzićeve 7,
u privitku se nalazi Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju te Dodatak Međuvlasničkom ugovoru.
Kratko bih o svakome:
Sličan Međuvlasnički ugovor smo imali kada smo bili kod upravitelja TEHNOPLAST-a d.o.o. Split te je to sada potrebno provesti za novog upravitelja NOVI DANI d.o.o. Split. Njega smo većinom potpisali prilikom preuzimanja ključeva 14.04.2007. godine. Privitak tog ugovora je i potpisna lista koju Vam nisam priložio jer se na njoj nalaze i podaci o JMBG-u koji su stvar svakog pojedinca.
Ugovor o upravljanju ja potpisujem u Vaše ime. Uglavnom se odnosi na reguliranje međusobnih prava i obveza predstavnika suvlasnika (a samim tim i Vas) i upravitelja.
Treći dokument je Dodatak međuvlasničkom ugovoru. On je kao takav umotvorina stručnih službi Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split (ViK). Njega je potrebno potpisati kako bismo «sutra» s ViK-om preko predstavnika suvlasnika regulirali obračun utrošene vode s današnjeg broja članova domaćinstava na sutrašnjih preko razdjelnog vodomjerila.
Molim da iste pročitate, te da me kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih primjedbi.
Ono što sam ja do sada uočio je da u Međuvlasničkom ugovoru nedostaje upisati iznos naknade predstavniku suvlasnika kojeg smo ranije, odnosno na 3. zajedničkom sastanku, definirali (bruto 10% mjesečnog iznosa zajedničke pričuve našeg ulaza).
Nakon što se uočene primjedbe, Vaše i moje, otklone, ja bih u utorak, 13. svibnja 2008. godine, nakon 20:00 sati prikupljao Vaše potpise.
Napokon sam dobio ključeve od glavnog vodomjernog okna našeg ulaza, pa od 07. svibnja pratim potrošnju vode u našem ulazu. Iduće očitanje ću izvršiti 28. svibnja te ću Vas o rezultatima, kao i obično, informirati.
Sva razdjelna vodomjerila u našem ulazu, njih 25, su također od 07. svibnja nova, tako da su se ispunili svi preduvjeti za kvantitativno praćenje potrošnje vode.
Ujedno bih isti dan, u utorak nakon 20:00 sati, prikupio Vaše potpise na Reklamacijski list za vodomjerila (jer su se tek sada ispunile sve odredbe iz ranije potpisanog Sporazuma).
S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

- 12:58 - Komentari (59) - Isprintaj - #

četvrtak, 01.05.2008.

Ponuda za upravljanje zgradom u Splitu, Terzićeva 7 - prihvaćanje ponude

Split, 30. travnja 2008. godine

Terzićeva 7
Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
web: http://terziceva7.blog.hr/NOVI DANI d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Željko VUKOJEVIĆ
fax: 46-05-55


PREDMET: Ponuda za upravljanje zgradom u Splitu, Terzićeva 7
- prihvaćanje ponude

Poštovani direktore upravitelja gosp. Vukojević,

dana 24. travnja o.g. održan je 5. sastanak svih suvlasnika Terzićeve 7. Na tom sastanku su se suvlasnici Terzićeve 7 izjasnili da ne produlje ugovor s dosadašnjim upraviteljem društvom TEHNOPLAST d.o.o. Split, već da prihvaćaju ponudu upravitelja Novi dane d.o.o. Split.
O tome postoji i Zapisnik sa sastanka koji je potpisan od strane 21 suvlasnika od 25 mogućih što u obračunskoj površini predstavlja 78,25%. Time se potvrđuje da su sve Odluke po tom Zapisniku legitimne. U privitku Vam dostavljam Zapisnik s potpisima suvlasnika.

Obzirom da smo do sada bili pod upravljanjem društva TEHNOPLAST d.o.o. Split, molim da poduzmete odgovarajuće korake koje su uobičajene u ovakvim slučajevima prijelaza od jednog k drugom upravitelju.
Ugovor s ranijim upraviteljom je sklopljen 01. svibnja 2007. godine na rok od jedne godine, te Vas stoga molim da pripremite Vaš ugovor koji će biti u skladu s Vašom ponudom.

S poštovanjem,

M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

Na znanje:
1) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7;
2) web: http://terziceva7.blog.hr/

- 08:04 - Komentari (81) - Isprintaj - #

Dostava Zapisnika TEHNOPLASTU i izvršenje obveza po Zapisniku

Split, 30. travnja 2008. godine
Terzićeva 7
Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
web: http://terziceva7.blog.hr/

TEHNOPLAST d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Mario Pulić
fax: 48-30-74

PREDMET: ZAPISNIKA br. 5 SA ZAJEDNIČKOG SASTANKA SVIH SUVLASNIKA T7
- dostava i izvršenje obveza po Zapisniku


Poštovani direktore upravitelja gosp. Pulić,
dana 24. travnja o.g. održan je 5. sastanak svih suvlasnika Terzićeve 7. U privitku Vam dostavljam original Zapisnika koji je potpisan od strane 21 suvlasnika od 25 mogućih što u obračunskoj površini predstavlja 78,25%. Time se potvrđuje da su sve Odluke po tom Zapisniku legitimne.

Ovdje bih se osvrnuo na točku 7. i 8.
Točka 7. se odnosi na podmirenje svih troškova prema upravitelju na dan 30. travnja o.g. One su ranije bile zaustavljene od strane predstavnika suvlasnika koji je u tome dobio i podršku svojih suvlasnika, a sve do ispunjenja uvjeta po dopisu od siječnja 2008. godine.

Točka 8. se odnosi na iskazivanju nepovjerenja suvlasnika Terzićeve 7 prema društvu TEHNOPLAST d.o.o. Split u smislu upravljanja zgradom.
Obzirom na prethodno, molim Vas da pripremite svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za prelazak kod drugog upravitelja.

Prelaskom ulaza Terzićeve 7 kod drugog upravitelja se obveze koje su suvlasnici na 5. sastanku preuzeli (prema Stambeno-poslovnom objektu BRODARICA) ni u kom slučaju ne poništavaju. Dapače, one i dalje vrijede ukoliko se i kada postigne dogovor oko navedenih tema s ostalim suvlasnicima na Brodarici.

Na kraju, pored dosta nesuglasica i povišenih tonova (i ružnih riječi međusobno izgovorenih) želio bih da ovaj rastanak protekne mirno i dostojanstveno. Jer, nikada ne reci nikad. Niti će ovaj predstavnik biti trajno na funkciji, niti ste Vi kao upravitelj toliko loši da se pod nekim drugim okolnostima u budućnosti ovaj ulaz neće ponovno vratiti pod Vaše upravljanje. A tome će, kao i do sada, ponovno odlučivati suvlasnici Terzićeve 7.

S poštovanjem,
M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić
Na znanje:
1) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7;
2) web: http://terziceva7.blog.hr/

- 08:00 - Komentari (87) - Isprintaj - #

Zapisnik s 5. zajedničkog sastanka suvlasnika Terzićeve 7

Split, 24. travnja 2008. godine

Zapisnik s 05. (petog) sastanka suvlasnika TERZIĆEVE 7 koji je održan 24. travnja 2008. godine (četvrtak) u 19:00 sati u predvorju ulaza.

DNEVNI RED
(prijedlog):

1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Informacija o izvršavanju obveza s prethodnog zajedničkog sastanka suvlasnika Terzićeve 7;
3. Informacija o stanju sredstava pričuve na dan 31. ožujka 2008. godine;
4. Informacija o poduzetim mjerama prema onim suvlasnicima koji UOPĆE ne podmiruju obvezu plaćanja pričuve;
5. Donošenje Odluke o zatvaranju (ostakljivanju) hidrantskih ormara te dovođenje pripadne opreme u ispravno stanje;
6. Donošenje Odluka o načinu plaćanja dijela zajedničkih troškova BRODARICE iz zajedničkih sredstava pričuve Terzićeve 7;
7. Donošenje Odluke o podmirenju onih troškova iz sredstava zajedničke pričuve koje je predstavnik suvlasnika osporio između dvaju sastanaka;
8. Donošenje Odluke o povjerenju odnosno nepovjerenju postojećem upravitelju TEHNOPLAST d.o.o. Split;
9. Razno.
Napomena: Navedeni Dnevni red je prijedlog te se isti može nadopuniti neposredno prije početka sastanka. U poštanskim sandučićima ćete naći kratki pisani materijal.


ad. 1.: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Pod ovom točkom je pružena obavijest da se na web adresi http://terziceva7.blog.hr/ imaju informacije o tekućim događanjima s komentarima;

ad. 2.:
Postoji obveza izrade nadstrešnice iznad klapne za odimljavanje za koju još uvijek predstavnik suvlasnika nije proveo prikupljanje dodatnih ponuda.
Bojanje predvorja je dogovoreno na 3. sastanku održanom 27. prosinca 2007. godine i planirano za proljeće ove godine. Na današnjem sastanku je dogovoreno da se prije bojanja pristupi postavljanju „knaufa“ na zidu ispred lifta u svrhu pokušaja sprječavanja neodgovornih pojedinaca da nastave s devastacijom zajedničkih prostora i imovine.
Predstavnik je informirao da je ranije prikupljeno 100 kn u svrhu zamjene pregorjelih žarulja. U proteklom razdoblju je promijenjeno cca. 15 žarulja, te je u fondu ostalo cca. 50 kn. To se smatram dostatnim sredstvima za tekuću godinu (a možda i dulje).
Popravak pročelja našeg zapadnog dijela zgrade će se izvršiti, samo neka zaredaju topliji dani kako bi izvukli koliko-toliko vlagu iz pročelja.
U našem ulazu postoji 25 razdjelnih vodomjerila. Do dana održavanja sastanka zamijenjena su 24 te je još uvijek jedno staro (za ambulantu). I to zadnje bi se trebalo zamijeniti u tekućem mjesecu. Predstavnik još uvijek nije dobio „čarobni“ ključić za otvaranje glavnog vodomjernog ormara na razini G2 u kojemu se nalaze glavni vodomjeri za naš ulaz. Samim tim još uvijek nije moguće pratiti potrošnju i uspoređivati je. Ključić bi se, u skladu s dogovorom sa stručnim službama komunalnog poduzeća, trebao dobiti do konca ovog mjeseca. Tada bi predstavnik kroz mjesec svibanj pratio potrošnju. Ukoliko bi rezultati bili očekivani, obračun za mjesec lipanj bi prebacili s broja članova domaćinstva na očitanje po razdjelnim vodomjerilima.
Prihvaćen je prijedlog predstavnika da se postave bravice na 9 vodomjernih ormarića te da se poklopac doradi (s 3 okrugla otvora) i umetne staklo kako bi se i bez otvaranja poklopca u svakom trenutku moglo očitati svako razdjelno vodomjerilo. Zaključavanjem vodomjernog okna bi se spriječilo neovlašteno diranja od strane neovlaštenih (i uklanjanja plombe). Jasno, svaki suvlasnik bi dobio po jedan ključ za slučaj neophodne intervencije.
Lift je popravljen (otklonjena je tipska pogreška) još u veljači o.g.
Postavljanje protupožarnih ormarića i servisiranje protupožarnih aparata je izvršeno.
Pregledavajući što se je radilo u protekla tri mjeseca između dvaju sastanaka, od 10 dokumenata njih 8 ili 9 se odnosi na traženje da nam zamjene razdjelna vodomjerila.
Osiguranje: Kako sada stoje stvari, oni koji su platili BASLER osiguranje nemaju mogućnost raskinuti ugovor (što je jako čudno). Ali zato iduće godine u siječnju kada dođe osiguranje na obnavljanje nikako NE PLATITI BASLER osiguranje, već samo odnijeti policu ALLIANZ-a Splitskoj banci.
U privitku Kratkog pisanog materijala koji je prije sastanka dostavljen svim suvlasnicima se nalazi Izvještaj o stanju sredstava pričuve našeg ulaza do 31. prosinca 2007. To obvezu je predstavnik suvlasnika nehotice propustio.

ad.3.: Stanje sredstava na dan 27.03.2008. godine je xx.xxx,xx kn. Postoje nepodmirene obveze u iznosu cca. x.xxx,xx kn. O nepodmirenim obvezama će biti više riječi kasnije kroz ostale točke;

ad. 4.: Kao i obično, mjere su (1.) opomena br. 1, (2.) opomena br. 2., i (3.) ovrha (prisilna naplata). Još jednom se moli suvlasnike da podmiruju zakonsku obvezu plaćanja zajedničke pričuve.
Nakon dužeg objašnjenja predstavnika suvlasnika, prihvaćen je prijedlog predstavnika suvlasnika o povećanju jedinične cijene pričuve i to za 10%. To bi značilo novi jedinični iznos pričuve, umjesto s dosadašnjih 1,54 na 1,69 kn/m2 za stambeni dio odnosno s dosadašnjih 1,92 na 2,11 kn/m2 za poslovni dio. Početak izvršenja ove odluke je lipanj 2008. godine. Jasno, za svako iduće povećanje potrebna je nova Odluka suvlasnika.

ad. 5.: Nakon što su postavljeni vatrogasni aparati, sada je vrijeme i za zatvaranje 8 hidrantskih ormarića. Obzirom da je sva oprema na broju, izdatak bi bio ostakljivanje ormarića i nabava novog „koluta“ ventila. Ovi dosadašnji su otuđeni (pretpostavljamo pretvoreni u „boksere“). Onaj jedan hidrantski ormarić u prizemlju će se opremiti i ostaviti s metalnim vratima s „lokotom“.

ad. 6.: Suvlasnici su razmotrili prijedlog direktora upravitelja gosp. Pulić koji se odnosio na podmirivanje zajedničkih troškova na Brodarici.
Nakon duže rasprave, prihvaćen je prijedlog, i to:
· gorivo za diesel agregat u pripadnom postotku 4,764%,
· održavanje infrastrukture koja je zajednička na Brodarici u pripadnom postotku 4,684%,
· čišćenje zajedničkih površina u pripadnom postotku 4,684%,
· održavanje zajedničkih zelenih površina u pripadnom postotku 5,438%,
· voda za održavanje zelenih površina u pripadnom postotku 4,684%.
Prijedlog jednokratnog troška ugradnje internih mjerila za podjelu potrošnje struje u iznosu 11.272,94 kn prihvaća se u pripadnom postotku 4,684%.
Suvlasnike T7 predstavnik suvlasnika je informirao da se zajednički trošak struje Brodarice (koji pripada T7) ne plaća, u skladu sa ranijom zajedničkom Odlukom svih suvlasnika T7. Suvlasnici T7 svjesni su problema i da postoji mogućnost isključenja struje zbog nepodmirenja dospjelih obveza, a samim tim i prestanka isporuke pitke vode na etažama od 3. pa na više. I o tome se razgovaralo na sastanku.
Suvlasnici T7 su od strane predstavnika suvlasnika informirani da je razdioba zajedničke potrošnje struje iz 9. mjeseca 2007. godine (koju su izradili gosp. Jonjić i Pulić) manjkava te da sasvim sigurno postoji greška od najmanje 30% u takvom načinu razdiobe.
Suvlasnici T7 snažno podržavaju zahtjev za ugradnjom dodatnog mjerila za struju kojim bi se što prije točno utvrdila pripadna potrošnja koja tereti sve suvlasnike nadzemnog dijela Brodarice pa time i T7. Po ugradnji prihvaćaju plaćanje očitane potrošnje po tom elektromjerilu u pripadnom postotku 4,684%.

Predstavnik suvlasnika je informirao suvlasnike T7 o problemu evidentiranja potrošnje vode za zalijevanje zajedničkih zelenih površina kroz sustav Terzićeve 1 (T1). Suvlasnici su prihvatili prijedlog predstavnika suvlasnika za djelomičnim sudjelovanjem u jednokratnom trošku izmještanja tog vodomjerila za zelene površine iz sustava T1.

Suvlasnici su izrazili svoje nezadovoljstvo dugotrajnošću izrade naprijed prihvaćenih prijedloga.

ad 7.: Na prijedlog predstavnika suvlasnika T7, suvlasnici su odlučili ne produžiti ugovor s dosadašnjim upraviteljem. Na osnovu triju ponuda koje je predstavnik ranije dostavio svim suvlasnicima, za novog upravitelja suvlasnici su odabrali društvo „NOVI DANI“ d.o.o. Split.

ad. 8.: Suvlasnici su odlučili da se plati naknada upravitelju za njegovu uslugu do 30. travnja o.g. Dio zajedničke struje za Brodaricu se neće platiti dok se ne redefinira novi odnos odnosno do ugradnje novog razdjelnog elektro mjerila sukladno točci 6. ovog Zapisnika.

ad. 9. Razno:
Predstavnik je informirao suvlasnike o potrebi potpisivanja Reklamacijskog lista sukladno izvršenoj zamjeni razdjelnih vodomjerila. Dogovoreno je da će prilikom potpisivanja ovog Zapisnika svaki suvlasnik tada potpisom ovjeriti i Reklamacijski list.
Suvlasnici nisu zadovoljni rezultatom i učestalošću čišćenja zajedničkih prostora, pa je predstavnik suvlasnika preuzeo na sebe da upozori obrt „Zlatni sjaj“ o navedenim primjedbama suvlasnika.
Suvlasnici koji posjeduju garažno-parkirno mjesto na Brodarici nisu zadovoljni čistoćom zajedničkog lifta koji se nalazi između T9 i T11 i koji vodi u garažno-parkirni prostor Brodarice. Predstavnik je objasnio suvlasnicima da, na žalost svih, ne postoji niti onaj minimum komunikacije između predstavnika T7 i predstavnika GPM. Zbog toga je suvlasnike T7 njihov predstavnik uputio da pokušaju osobno stupiti u kontakt s predstavnikom GPM i taj problem na taj način pokušaju razriješiti.
Predstavnik suvlasnika preuzima na sebe obvezu e-mailom informirati predstavnika GPM o naprijed navedenoj primjedbi.
Sastanak suvlasnika je završio u 20:20 sati.
Zapisnik vodio i sastavio: N. Uvodić – predstavnik suvlasnika.
M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić
Kako bi se kod upravitelja moglo pokrenuti rješavanje problematike koja je na sastanku usuglašena, suvlasnici svojim potpisom ovjeravaju ovaj Zapisnik.

- 00:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 29.04.2008.

OTVORENO PISMO

Split, 29. travnja 2008. godine

Terzićeva 7
Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
web: http://terziceva7.blog.hr/


Predstavnik GPM na BRODARICI
n/r gosp. Siniša Jonjić

TEHNOPLAST d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Mario Pulić

OTVORENO PISMO
Gospodo Jonjić i Pulić,
nakon niza neargumentiranih istupa predstavnika GPM na portalu www.brodarica.net moram napisati par riječi o insinuacijama navedenog predstavnika.

Prvo, navedeni predstavnik je izabran većinom glasova još 29. lipnja 2007. godine. Tko je imao pravo glasovati? Pravo glasa su imali predstavnici suvlasnika 12 ulaza.
Ako su gosp. Jonjića izabrali predstavnici suvlasnika 12 ulaza, što je i upravitelj naknadno prihvatio, da li to znači da on njima (predstavnicima suvlasnika) «polaže račune» za proteklo razdoblje?
Ipak bi bilo logično da svoj rad odnosno rezultate svog rada te financijsko stanje prikaže na zajedničkom sastanku svih suvlasnika GPM. No, takvog sastanka nema već više od godine dana. Zašto? To, valjda, Vas dvojica znate. Čak se ni upravitelj ne osjeća posebno „ugroženim“ već sigurno stoluje u podzemlju.

Drugo, navedeni predstavnik GPM je svojedobno prikupio ponude za ožičavanje garaže. Te ponude smo na jednom od zajedničkih sastanaka svih 12 predstavnika suvlasnika u prostorijama Tehnoplasta «pročešljali» i prihvatili jednu (najjeftiniju, negdje oko 70.000,00 kn). Kako je protekla realizacija? Da li su troškovi ostali u sferi planiranih ili ne? Ja i nas nekoliko o tome nemamo nikakve spoznaje. To, valjda, Vas dvojica znate.

Treće, najavljeno je naplaćivanje parkiranja motorkotača u GPM. Da li je to provedeno? To, valjda, Vas dvojica znate.

Četvrto, najavljeno je naplaćivanje i mjesečno prikupljanje sredstava od svih koji imaju nekakvu opremu koja se nalazi i/ili prolazi kroz garažu Brodarice. Da li je to provedeno? Naravno, to, valjda, Vas dvojica znate.

Peto, pitanje odabira vodomjerila. Tko je i na koji način prihvatio i odobrio da se za razdjelna vodomjerila u garaži prihvate ona koja se plaćaju (cca. 418 kn)? Pa zar nije logičnije prihvatiti „gratis“ vodomjerila. Ali, valjda, Vas dvojica znate razloge ovakvog postupanja.

Šesto, prenijeti ću slijedeći citat sa stranice www.brodarica.net. Odnosi se na regulaciju mehanizama otvaranja i zatvaranja 6 garažnih vrata.
«Kako bi, osim zaštite svoje imovine, mogli normalno i koristiti svoja parkirna mjesta, tu privilegiju smo uredno platili 9.000,00 kuna vanjskim stručnim osobama. Nadamo se da će ovakvo stanje i potrajati, do slijedećeg puta!
sinisa, 09.04.2008. u 00:21 | komentari (0)»

Tko je i po kojem kriteriju dozvolio uporabu sredstava zajedničke pričuve GPM za popravak za koji još uvijek traje jamstveno razdoblje? Pa to je 9.000 kn. Nije to malo. Da li se je za ovoliki iznos utužilo društvo DAL-KONING d.o.o. Split odnosno zatražilo naplaćivanje iz sredstava sustege (bankovne garancije) koja se još uvijek nalazi u APN-u?
Da li je za sva predvidive troškove veće od 5.000 kn prikupljeno više ponuda (najmanje 3) kako Zakon i Uredba propisuju?
Ukoliko se je za financiranje ožičavanja garaže trebalo prethodno odobrenje predstavnika suvlasnika (pročitaj točku 2.), zašto se je to u ovom slučaju propustilo napraviti? Upravo tada bi se upozorilo na neprincipijelnost postupanja.
Odgovore na prethodna pitanja, valjda, Vas dvojica znate.

Sedmo, insinuacijama predstavnika GPM želi se pokazati nekooperativnost suvlasnika nekih ulaza na Brodarici, pa tako i suvlasnika Terzićeve 7 odnosno njihova predstavnika. Takav primjer je plaćanje goriva za zajednički agregat. Prenosim citat s istog portala:
«ali samo na kratko pomoći agregat u garaži , za koji se isti zanimaju samo kada treba se upaliti, ali kada ga treba održavati i uliti gorivo onda to nije njihov problem»
Tek 17. travnja 2008. godine je upravitelj uputio prijedlog razdiobe troškova za nabavu goriva za agregat (tablica bi tada trebala služiti i kao podloga za podmirenje troškova servisiranja i održavanja agregata). Na takav prijedlog su već 24. travnja suvlasnici T7 dali pozitivan odgovor.
Još u listopada 2007. usmeno, a u siječnju 2008. pisano predstavnik suvlasnika T7 je zatražio izradu prijedloga razdiobe troškova. Zašto se s prijedlogom tablica čekalo 3 odnosno 5 mjeseci? To, valjda, Vas dvojica znate.
Da li su možda „većinski“ ulazi podmirili dio troška za nabavu goriva? Ako nisu (a nisu jer nema prijedloga „ključa“ razdiobe predmetnog troška) zašto se prozivaju samo neki ulazi, a o drugima ni spomena?

Osmo, predstavnik GPM želi dokazati što? Ponovno citat s „većinskog“ portala:
«Nakon prvog upozorenja o neplaćanju i pojedinačno navedenih neplatiša, Hotel je u međuvremenu platio svoj dio zajedničke potrošnje struje spojeno na garažno mjerilo, dok Terzićeva 1, 5 i 7 odlukom njihovih predstavnika, a podržani od svojih suvlasnika iz njihovih ulaza isto odbijaju platiti od Studenog 2007.g. (njihovi razlozi nisu nikakvi argumenti jer svojim ponašanjem ugrožavaju sve stanare)»
Ovdje se slažem da se ovakvim postupanjem (neplaćanjem) ugrožavaju prava i obveze svima na Brodarici. Ali, ovaj problem egzistira već 6 mjeseci. Predstavnik GPM i ostali predstavnici suvlasnika «većinskih» ulaza – kako sebe vole nazivati, ne smatraju za potrebnim sjesti za stol i pokušati razgovorom raščistiti nejasnoće. A i sam upravitelj se ne snalazi u ovoj problematici.
A takvo stanje traje već 6 mjeseci, ponavljam 6 mjeseci. Tko je u ovih 6 mjeseci tražio razrješenje problema? Da nemam pisane dokaze, nitko mi drugi ne bi vjerovao. A to i Vas dvojica znate.
A da će se problem ipak riješiti za stolom, to je jasno svima osim predstavniku GPM i još ponekim predstavnicima suvlasnika. Ako ne prije isključenja, onda nakon isključenja struje.

Deveto, predstavnik GPM dozvoljava (svojim pasivnim stavom) radove u garaži ispod buduće banke na jugoistočnom dijelu objekta. Armirano-betonske ploče se isjecaju i uklanjaju (čime se potencijalno oslabljuje konstrukcija), mijenja se namjena prostora, ugrađuju se liftovi, više od dva mjeseca se remeti mir suvlasnika u nadzemnom dijelu objekta. I nikome ništa. Ili, možda, nekome ispod stola? Valjda upravo zato i nema tužbe za naknadom 9.000 kn od DAL-KONING-a (pročitaj točku 6.). To i Vas dvojica znate.

Deseto, na kraju, teško je sjediti na dvije stolice. Sukob interesa je evidentan. Pa bio on i zamjenik predstavnika jer otupljuje oštricu jednakosti prema svima. Umjesto da povuče častan potez i povuče se zbog mogućeg sukoba interesa (zaposlenik u obitelji je radnik društva čije je vlasnik ujedno i vlasnik DAL-KONING-a). Ovdje mislim na zamjenika predstavnika GPM.


Argumenti iza svakog od ovih 10 navode postoje. Tko je taj koji ih želi pogledati? Nema ga. Zato stanje i jest za plakanje.
Lakše je ponuditi «svoju» istinu na portalu www.brodarica.net na kojem nije moguće napisati ikakav neovisan komentar.
Lakše je suvlasnike „pumpati“ lažima i insinuacijama.
Ali, svaka medalja ima dvije strane. A istina je negdje između.
I upravitelj to zna, ali što čini odnosno ne čini?


M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

Na znanje:
1) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7;
2) web: http://terziceva7.blog.hr/

- 15:27 - Komentari (25) - Isprintaj - #

petak, 25.04.2008.

RASPODJELA ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA NA BRODARICI

Upućeno fax-om u 9:47

Split, 25. travnja 2008. godine
Terzićeva 7
Kontakt osoba: Nenad UVODIĆ
predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Mob: 091 204 89 73
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
web: http://terziceva7.blog.hr/


TEHNOPLAST d.o.o. Split
n/r direktor gosp. Mario Pulić
fax: 48-30-74

PREDMET: Raspodjela dijela zajedničkih troškova na BRODARICI
- odgovor na prijedlog razdiobe zajedničkih troškova od 17. travnja 2008. godine

Poštovani direktore upravitelja gosp. Pulić,
dana 17. travnja o.g. elektronskom poštom upućen je svim predstavnicima suvlasnika na Brodarici, pa tako i meni, prijedlog podjele zajedničkih troškova na Brodarici koju čini 6 tablica. Zamolili ste da se o tome očitujemo.
Na zajedničkom sastanku svih suvlasnika Terzićeve 7 (T7) održanom 24. travnja o.g. odlučeno je da se Vaš prijedlog mjesečnih troškova prihvati onako kako je predloženo, i to:
gorivo za diesel agregat u pripadnom postotku 4,764%,
održavanje infrastrukture koja je zajednička na Brodarici u pripadnom postotku 4,684%,
čišćenje zajedničkih površina u pripadnom postotku 4,684%,
održavanje zajedničkih zelenih površina u pripadnom postotku 5,438%,
voda za održavanje zelenih površina u pripadnom postotku 4,684%.
Prijedlog jednokratnog troška ugradnje internih mjerila za podjelu potrošnje struje u iznosu 11.272,94 kn prihvaća se u pripadnom postotku 4,684%.

Također, suvlasnike T7 predstavnik suvlasnika je informirao da se zajednički trošak struje Brodarice (koji pripada T7) ne plaća, u skladu sa ranijom zajedničkom Odlukom svih suvlasnika T7. Suvlasnici T7 svjesni su problema i da postoji mogućnost isključenja struje zbog nepodmirenja dospjelih obveza, a samim tim i prestanka isporuke pitke vode na etažama od 3. pa na više. I o tome se razgovaralo na sastanku.

Suvlasnici T7 su od strane predstavnika suvlasnika informirani da je razdioba zajedničke potrošnje struje iz 9. mjeseca 2007. godine (koju su izradili gosp. Jonjić i Pulić) manjkava te da sasvim sigurno postoji greška od najmanje 30% u takvom načinu razdiobe.

Suvlasnici T7 snažno podržavaju zahtjev za ugradnjom dodatnog mjerila za struju kojim bi se što prije točno utvrdila pripadna potrošnja koja tereti sve suvlasnike nadzemnog dijela Brodarice pa time i T7. Po ugradnji prihvaćaju plaćanje očitane potrošnje po tom elektromjerilu u pripadnom postotku 4,684%.

Predstavnik suvlasnika je informirao suvlasnike T7 o problemu evidentiranja potrošnje vode za zalijevanje zajedničkih zelenih površina kroz sustav Terzićeve 1 (T1). Suvlasnici su prihvatili prijedlog predstavnika suvlasnika za djelomičnim sudjelovanjem u jednokratnom trošku izmještanja tog vodomjerila za zelene površine iz sustava T1.

Obzirom da se je T7 izjasnila (u ostavljenom roku od 10 dana) o prijedlogu 6 razdjelnih tablica te dodatnih dvije, molim da me pisano i ISKLJUČIVO pisano (može i e-mail) izvijestite o statusu Vašeg prijedloga kod ostalih suvlasnika. Molim da me tada informirate na koji način planirate pravno regulirati ove problematike.

Na kraju, obveza mi je da prenesem nezadovoljstvo suvlasnika T7 brzinom kojom ste izradili predložene tablice.
Pisani zahtjev za izradom prijedloga tablica postoji još od prosinca 2007. godine (a usmeni još u listopadu 2007. godine) što znači da Vam je trebalo skoro 4 mjeseca da ih uputite na očitovanje preko predstavnika njihovim suvlasnicima.
Ovakvim Vašim nepravovremenim postupanjem samo se „dolijeva ulje na vatru“ odnosno povećava međusobna netrpeljivost između pojedinih predstavnika suvlasnika što bi u konačnici moglo rezultirati i fizičkim sukobom među suvlasnicima pojedinih ulaza.

S poštovanjem,

M. P.
Predstavnik suvlasnika T7
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Nenad Uvodić

Na znanje:
1) Oglasna ploča ulaza Terzićeve 7;
2) web: http://terziceva7.blog.hr/

- 09:50 - Komentari (66) - Isprintaj - #

utorak, 01.04.2008.

Terzićeva 7 u 2008. godini - travanj

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali.

- 08:32 - Komentari (145) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 17.03.2008.

Terzićeva 7 u 2008. - ožujak - 2. dio

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali.

- 16:00 - Komentari (10) - Isprintaj - #

Terzićeva 7 u 2008. - ožujak - 1. dio

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali.

- 15:00 - Komentari (1) - Isprintaj - #

Terzićeva 7 u 2008. - veljača

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali.

- 10:05 - Komentari (26) - Isprintaj - #

Pomoć kolegi Miranu

21:54 (h:min): Upravo je završilo 1. bekapiranje čitavog web-a BRODARICA uz pomoć: http://www.httrack.com/
S navedenim – besplatnim – programom i Vi to možete uraditi kada hoćete i koliko puta hoćete.
Tako ću i ja to povremeno, nenajavljeno, uraditi, tako da našeg Nerona spriječimo u svom daljnjem naumu.
Nije mi poznato koliko dugo ću moći neometano utjecati na kreiranje članaka (administrator mi ne odgovara na uzastopne pozive).

18:00: Kolega Miran je greškom (nadam se) izbrisao NEKE komentare u svim svojim člancima, pa poštovani komentatori imate prigodu slobodno u ovom članku komentirati bez CENZURE (osim ako bude administrator "jači") sve što želite, o kome hoćete.
OBJAŠNJENJE: Kreator članka (i administrator) ima mogućnost po svojoj slobodnoj volji izbrisati nepoželjne i neugodne komentare što i je rezultiralo ovim člankom.
uvodic, 26.01.2008. u 18:37 | komentari (53)

- 09:51 - Komentari (66) - Isprintaj - #

Poziv u ViK-a predstavnicima

Večeras (25. siječnja) oko 19 sati djelatnici Hrvatske pošte su svim predstavnicima suvlasnika dostavile službeni poziv na sastanak u Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Split i to za dan 30. siječnja (srijeda) u 9 sati ujutro.

Obveza je da svi predstavnici do navedenog termina održe nove sastanke svojih suvlasnika u svojim ulazima na kojima je potrebno, cit.: "postići dogovor oko načina obračuna i plaćanja utroška vode, te utvrđivanju broja članova svakog stana ponaosob."

Također prenosimo citat iz dopisa:
"Ukoliko izostane Vaš međusobni dogovor i sporazum o načinu utroška vode, kako do 01.02.2008. tako i poslije tog datuma, ViK će biti prisiljen obračunati utrošak vode u skladu sa stavkom 2. člankom 11. Odluke o opskrbi Grada Splita, dakle, u jednakom iznosu prema službenom broju vlasnika stanova i poslovnih prostora dobivenih od APN-a po svakom ulazu."

Predstavnici suvlasnika T1, T5 i T7
T. Vidović, M. Pupić-Vurilj, N. Uvodić
uvodic, 25.01.2008. u 20:38 | komentari (28)

- 09:44 - Komentari (26) - Isprintaj - #

Terzićeva 7 u 2008. - siječanj

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali.

- 08:58 - Komentari (36) - Isprintaj - #

Odgovor Uvodića

Split, 18. siječnja 2008., 17:00 sati.
možete čitati pod:
servisne informacije, Terzićeva 7.

predstavnik suvlasnika Terzićeve 7
Nenad Uvodić
uvodic, 18.01.2008. u 18:33 | komentari (14)

- 08:51 - Komentari (13) - Isprintaj - #

Terzićeva 7 u 2007. godini

U nastavku je dat kronološki redoslijed dopisa, informacija, obavijesti i drugog kako su nastajali u 2006. godini.

- 05:36 - Komentari (51) - Isprintaj - #

Priznajem, kriv sam

Split, 14.11.2007.
Kao što sam naslov kaže, kriv sam, priznajem. Optužnica, ma nije važna. Važno je djelo. A djelo??!!
Djelo je da sam očepio sve slivnike na velikom trgu, pa i onome ispred svog ulaza (njega sam prvo, he, ha).
Za to mi je trebalo, zamislite, čitavih 10-tak minuta. Da nebi bilo nerazumijevanja. Svih 10 slivnika u 10-tak minuta.
Priča se da profesionalci (d.o.o.) traže za navedeno 5.000,00 kn. Znači, satnica im je 30.000,00 kn. Ima li koji pošteni posao koji ima toliku vrijednost satnice?

Da se vratim na početak, kriv sam jer sam počinio navedeno djelo tijekom kojeg sam pri počinjenju koristio specijalnu alatku od inox-a (vrijednost dionice proizvođača navedene alatke na Londonskoj burzi još nije utvrđena pa ćemo alatku procijeniti na, recimo, 30 lipa).

Da nije kome palo na pamet da zove drugog (na pr. d.o.o.), samo ja hoću ponoviti navedeno djelo. Ne uzimajte mi "kruh".
uvodic, 14.11.2007. u 20:52 | komentari (16)

- 00:44 - Komentari (16) - Isprintaj - #

nedjelja, 16.03.2008.

Povijest Brodarice

Split, 13. siječnja 2008. godine
U nastavku slijedi zakonska regulativa vezana uz POS.
Ukoliko iz nekog razloga prikaz nije čitljiv, pošaljite mail i uzvraćam s word dokumentom od cca. 10 stranica.
Uvodić

- 21:26 - Komentari (12) - Isprintaj - #

Kontakt

Split, 09. siječnja 2008. godine

Ukoliko želite uspostaviti kontakt s nekim od predstavnika možete uputiti e-mail na moju adresu s naznakom koga pitate, a ja ću Vašu poruku uredno proslijediti prozvanoj osobi.
OVDJE BI SADA USLIJEDILA TABLICA SVIH PRESTAVNIKA NA BRODARICI, ALI POŠTO JE OVAJ PORTAL NAMIJENJEN UGLAVNOM KORISNICIMA TERZIĆEVE 7 NEĆU JE PONAVLJATI.
Inače, u tijeku je redizajn stranica s rubrikom "Pitajte svog predstavnika" pa, ukoliko se strpite, moći ćete i na taj način komunicirati.

Uvodić


Split, 17.10.2007.
Za početak, u grupi KONTAKT bi trebalo biti složena jedna tablica gdje se nalaze imena 12 predstavnika suvlasnika i zamjenika, zatim predstavnik garažno-parkirnog prostora i zamjenik, te upravitelj zgrade po ulazima (zašto po ulazima??? Zato, jer će s vremenom pojedini ulazi, izgleda, mijenjati upravitelja) sa svim kontakt telefonima i mail adresama.
uvodic, 17.10.2007. u 12:29 | komentari (41)

- 21:12 - Komentari (41) - Isprintaj - #

subota, 15.03.2008.

Krećemo iz početka

Ćao svima koliko Vas ima.

Nakon što je ishodišna stranica više od mjesec i pol dana bila prvo blokirana, pa nedostupna, pa onda samo dostupna odabranima odlučio sam pokušati uz pomoć već postojećeg engina nastaviti s pružanjem informacija.

Za početak ću nastojati ovu stranicu "nahraniti" s arhivskim podacima.

Jasno, biti će i grešaka u popunjavanju i pohrani podataka. Ali, ne zamjerite, nije namjerno.

Pokušati ću sukcesivno dodavati podatke kako budem imao slobodnog vremena.

Za početak dovoljno.

Predstavnik suvlasnika
Nenad Uvodić
e-mail: nenad.uvodic@ekz.hr
mob.: 091/204-89-73

- 21:57 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< ožujak, 2009  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Ožujak 2009 (2)
Veljača 2009 (2)
Siječanj 2009 (2)
Listopad 2008 (1)
Rujan 2008 (2)
Srpanj 2008 (3)
Lipanj 2008 (1)
Svibanj 2008 (7)
Travanj 2008 (3)
Ožujak 2008 (12)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

  • sretanInformacije predstavnika suvlasnika suvlasnicima Terzićeve 7 u Splitu (lokacija Brodarica)mah

Linkovi


  • View My Stats

Brojač - Broj ulaza na blog od 12. svibnja 2008. od 15:00 sati.

Točno vrijeme

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se